Blázinec na kolečkách

Pokud nejste z okolí Prahy a nepotřebujete do hlavního města dojíždět autem za prací, máte štěstí.  Dopravní situace je všechno, jen ne růžová a je to snad den ode dne horší. Na přelomu roku se navíc objevily poplašné zprávy, že se na Jižní spojce omezuje rychlost z běžných 80 km/h na 50 km/h.  Tyto zprávy se nešířily jen ústním podáním, ale rozšiřovala je i naše dobře informovaná masmédia. Takže se v lednu objevily na této důležité tepně zhruba tři skupiny řidičů.

Jak je to tedy doopravdy?

No ... skutečně by člověk neměl dát na to, co píšou na "zpravodajských" serverech, jejichž odbornost končí popisem úžasných dobrodružství celebrit, kterým neposlušné ňadro jakoby náhodou vypadlo z výstřihu.

Vezměme si to podle litery zákona; takže:

ZÁKON o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb. (+ příslušné změny) praví:

§ 2 - Vymezení základních pojmů

s) silnice pro motorová vozidla je pozemní komunikace označená dopravní značkou "Silnice pro motorová vozidla",

§ 18 - Rychlost jízdy

(4) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km.h-1.

(7) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h-1.

Značka ip15a - Silnice pro motorová vozidla - je (i se dvěma dodatkovými tabulkami) na připojeném obrázku vpravo.

No a máme všechny podklady pohromadě. Na následujícím obrázku je nájezd na Jižní spojku od Budějovické - značka ip15a je řádně osazena a v dohledu není žádná dopravní značka omezující rychlost. Naopak, na středním pásu bliká světelná značka s číslicí 80.

 

 

Stejné značky jsou osazeny i na nájezdu u Krčského nádraží z obou stran ...

 

 

... a když se vrátíme do Krče, tak i na nájezdu od Vídeňské.

 

 

Vyplývá z toho jednoznačně to, že v těchto místech řidič najíždí na silnici řádně označenou značkami Silnice pro motorová vozidla - a protože rychlost není dopravními značkami dále upravena a jsme ve městě, platí tu pořád osmdesátka jako dřív.

Celý ten humbuk se pravděpodobně týkal něčeho jiného - odstranění dopravních značek povolujících tu od 23 do 05 hodin stovku. Toho se zřejmě také týkají haldy tabulí upozorňujících na měření rychlosti. Ovšem pozor - na Magistrále rychlost skutečně omezena byla.


Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?

JL