Alej prvňáčků

Na jaře letošního roku jsem psal o pobuřujících zvěrstvech, které napáchaly motorové pily na aleji japonských třešní v Tylově ulici v Brandýse nad Labem. Jsem rád, že teď zase mohu napsat o Brandýse a stromech něco pozitivního. A tím je výsadba Aleje prvňáčků. Ta je vysazena podél polní cesty od Hrušovského rybníka k brandýskému sídlišti -- autobusové zastávce V olšinkách. Alej lemuje vycházkovou trasu pro pěší, která se zároveň stala novým úsekem cyklostezky 8196 z Brandýsa do Podolanky.  Původní silně prašná škvárová polní cesta s nerovným povrchem, plná výmolů -- a po dešti louží -- byla navíc kompletně opatřena zpevněným povrchem. Na financování aleje se podílelo rovným dílem město Brandýs nad Labem a Středočeský kraj.  Město Brandýs na tuto akci dostalo z grantu Fondu životního prostředí Středočeského kraje 200 000 Kč.

 

 

 

Trasu aleje můžete sledovat na uvedené mapě. Vychází od severního cípu rybníka, kde se silnice vedoucí po hrázi lomí prudce doleva na Popovice. V tom místě jsou pořízeny dva výše uvedené záběry. Na začátku stezky je tabule s informacemi a pak již může poutník pokračovat do mírného návrší podél prvních -- či spíše posledních stromů (jsou totiž očíslovány z druhé strany).

 

 

Značka se zákazem vjezdu bývala v těchto místech již několikrát. Vždy jí ale po čase vandalové odstranili a dále se po cestě proháněli s motorkami a auty, obtěžujíce své okolí rámusem, ale hlavně neskutečnými oblaky prachu. Nyní zde byla instalována zábrana, umožňující vjezd jen cyklistům, kočárkům a průchod pěším a jejich psům. Doufejme jen, že ty zábrany tu vydrží a nestanou se opět terčem nejapné zábavy místních grázlů.

 

 

Alej je zhruba jeden kilometr dlouhá a každý strom v ní nese pořadové číslo a jméno "svého" prvňáčka. Stromy jsou opatřeny bytelnými a pěkně řemeslně provedenými oporami. A protože v Brandýse nad Labem bylo ve školním roce 2007/2008 celkem 119 prvňáčků (z nichž 52 chodí do ZŠ Palachova a 67 do ZŠ Na výsluní), je i stromů tolik. Strom číslo jedna je u sídliště a strom s číslem 119 byl zasazen u Hrušovského rybníka neboli Hrušováku.

 

 

 

Stezka má zhruba tvar písmene "L". Kříž stojí v místě, kde se cesta lomí a pokračuje k městu svým delším ramenem. Byla zde masivní lavička z kusu kmene, ale nějaký vandal nevěděl nic lepšího, než si z ní udělat oheň a málem při tom přepálil i svislé břevno kříže. Ach jo ... Nyní jsou zde dvě lavičky nové ... tak snad vydrží déle. Tudy kdysi vedla cesta, která spojovala tehdejší Brandeis s okolními vesnicemi a dalo se po ní dojet až do Prahy. Její větev vedoucí v pokračování delšího ramena onoho "L" směrem od Brandýsa se dnes již nepoužívá a je spíše jen mezí mezi dvěma poli. Na rozdíl od toho dříve nevedla spojnice k cestě přímo od hráze, ale asi o 150 m dále.

 

 

Od návršíčka s křížem se cesta lemovaná alejí mírně svažuje k městu. Stromů je zde vysazeno tedy 119.-- a jaké to jsou? Našli byste tu javory kleny, javory mléče, duby letní, třešně ptačí, lípy malolisté a jírovce maďály.

Děti samy mohly při výsadbě stromků asistovat. Sice poněkud prokřehlé v podzimním sychravém počasí, uprostřed pole zahrály a zarecitovaly, vyslechly projevy, pro zahřátí dostaly horký čaj a na památku žluté čepice s logem aleje. Na závěr si potom mohly vyzkoušet, jak se vlastně stromy sázejí. Odborníci z dodavatelské zahradnické firmy nechali pro tuto příležitost několik nezasazených stromů. Nejprve vše vysvětlili a předvedli, a poté předali dětem lopatu pro zasypání kořenů zeminou.  (Podle portálu www.brandys.nl)

 

 

Kilometrový úsek s alejí se stal součástí cyklostezky 8196 vedoucí z Brandýsa nad Labem přes Popovice do Podolánky, kde navazuje na trasu 0034 vedoucí dále k zámku ve Ctěnicích. Povrch cesty byl zpevněn a upraven technologií šetrnou k životnímu prostředí. Neupraven zůstal jen úsek cesty -- naštěstí krátký -- od železničního přejezdu ke Kralupské ulici.

 

 

Zde totiž je bohužel další ostuda města -- rozestavělo se tu malé sídliště; přičemž o regulérnosti stavby se hodně namluvilo i napsalo -- a teď zůstala stavba bez pohybu, bez ostrahy a pomalu zarůstá bejlím, dokonce už zmizel i jeřáb. Škoda, mohl tu být krásný přírodní park, navazující plynule na srubovou novostavbu skautské klubovny a její areál. Teď tu jsou betonové trosky ježící se rezavými dráty výztuží.

 

 

O kousek dál, jen přes ulici, skoro proti nové aleji, je další pomník vyhozených peněz PánuBohu do oken -- mělo zde být nákupní středisko. Již jednou se stavba téměř zbourala a znovu postavila -- pak zůstala řadu let mrtvá a jak vypadá dnes, vidíte na obrázcích. Někdo to musel zaplatit ...  a máme zde prima areál pro feťáky a bezdomovce, ohrožující životy zvědavých kluků, kteří tu mají bezvadné eldorádo ke svým hrám.

 

 

A nakonec zase něco pozitivního. Na obrázcích je Riegrova ulice v Brandýse (to je ta, co je brandýská pošta). Zde byl 7. března 1938 vysazen vzor dnešní Aleje prvňáčků. V tom roce tu na popud rodičů žákyň Obecné a měšťanské školy dívčí v Brandýse nad Labem bylo Žákyněmi této školy vysazeno 52 stromků, a to na počest oslav nedožitých 88. narozenin T.G.Masaryka. A že byly bývalé žákyně na své stromky patřičně pyšné, mohu dosvědčit i já sám, neb moje máma byla jednou z těch žákyň a při cestě Riegrovou ulicí mě nikdy nezapomněla upozornit na "svůj" strom.

Dnešní Alej prvňáčků byla vysazena na počest Mezinárodního dne stromů, který se každoročně slaví 20. října ... Přejme stromkům dlouhý život pro radost nás všech a doufejme, že si jich nedotkne ruka některého vandala ...

"Na vysazené stromy poskytuje dodavatel záruku, budou mít také odbornou pomoc a péči, pokud by se některému z nich nedařilo dobře,“ řekl místostarosta města Miroslav Šnaiberk na otázku, zda nemůže osud stromků děti také traumatizovat. „A proti ničení stromů vandaly nám přislíbili pomoc skauti, kteří mají klubovnu nedaleko. Nad alejí si vezmou jakýsi patronát. Vjezdu na cestu by potom měly zabránit také závory, které chceme na krajích cesty nainstalovat.


Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?

JL