Sv. Virgil, biskup Salcburský

Už dlouho mi leží v hlavě nesplněný úkol – napsat něco o Virgilovi. Sehnat o něm informace, zejména z doby, kdy ještě nebyl ani svatý, ani biskup, ba ani Virgil, nebylo jednoduché. Nicméně o to málo, co je známo, se s vámi ráda podělím.

Virgil se původně jmenoval Ferghil O´Neal. Narodil se ve šlechtické rodině někdy kolem roku 700 n.l. v Irsku. Od mládí studoval na kněze. Není přesně známo, co konkrétně způsobilo, že se stal misionářem a spolu s dalšími irskými a skotskými peregriny se vydal na misijní cesty po Evropě. Pro tuto cestu přijal jméno Virgil. Zřejmě proto, že se podobalo jeho vlastnímu jméno, a pak snad z lásky k římskému básníku Vergiliovi. Roku 743 se dostal do oblasti Salcburku, kde působil na přání bavorského vévody Odila jako opat v klášteře sv. Petra. Biskupské svěcení přijal roku 755.  Při svých cestách po Evropě Virgil také pobýval na dvoře Pipina Krátkého, franckého krále.

Virgil není v křesťanských kruzích znám ani tak pro svou záslužnou misijní činnost, ale spíše pro svůj spor s biskupem Bonifácem. Což je trošku škoda. Misie pořádal zejména do oblasti Korutan, účastnilo se jich několik jeho kněží a biskup Modest. Korutany byly poté připojeny k salcburské diecézi. Navázal tím na práci svého předchůdce, biskupa Ruperta. Hmotnou památku na tohoto světce tvoří salcburský dóm, tedy po našem správně katedrála. Byly sem přeneseny ostatky Ruperta, a časem i Virgilovy - po jeho smrti 27. listopadu 784.

Pozoruhodné na tehdejší dobu je Virgilovo učení, pro které se dostal do sporu s biskupem Bonifácem. Virgil totiž lidem vykládal, že Země není placatá, ale kulatá, a že na protější polokouli též žijí lidé. Byl za toto tvrzení (jistě zde sehrály roli i další neshody s přísně římským pojetím biskupa Bonifáce) označen za kacíře, vydal se do Říma, a prý diskutoval i s papežem Zachariášem. Ten ovšem spor „odložil“ na později, a tak se Virgil mohl vrátit ke své práci. Je zajímavé, že v té době se ještě kacíři neupalovali… a že člověk měl prostor obhájit svůj názor.

Virgil má v církevním římském kalendáři svátek 24. září, v českém 27. listopadu. Je patronem salcburského arcibiskupství, rodiček a malých dětí. Svatořečen byl roku 1233. Bývá zobrazován jako biskup s modelem kostela v ruce (ale pozor, tohle zobrazení někdy odpovídá též sv. Wulfovi)

A na závěr ještě pranostika. 14. ledna se připomíná, že „…sv. Virgil, z ledu mosty zřídil, a když nezřídil, tak je břídil…“

 


Zpět na Milníky v řece času

 

Zpět k Mostu ?

Falka