V Brdech vznikl nový stát. Radar na svém území nechce

Peaceland, kóta 718 — Místo, kde by mohla stát americká radarová základna, již nepatří České republice. Občané dnes shromáždění na kótě 718 schválili Deklaraci nezávislosti a vyhlásili na tomto místě nový stát Peaceland.

V příštích dnech zašlou hlavním českým ústavním činitelům oficiální dopis, ve kterém je budou  informovat o důvodech vzniku nového státu. Zároveň je vyzvou k ukončení jednání o radaru, neboť orgány České republiky již nedisponují pravomocemi nad území Peacelandu, kde měla radarová základna původně stát.

Důvodem k vytvoření samostatného státu se pro obyvatele Peacelandu stal zásadní rozpor mezi  představou jejich a české vlády o způsobu zajištění globální a tím i české bezpečnosti a zachování míru.  „Jsme přesvědčeni, že celý projekt Národní protiraketové obrany včetně umístění radarové základny na českém území s sebou nese závažná rizika, mezi kterými na čelném místě stojí porušení globální rovnováhy, zvýšení mezinárodního napětí a nové jaderné zbrojení. Nepovažujeme projekt protiraketové obrany za nástroj k vyřešení závažných problémů dnešního světa,“ řekl Jiří Tutter, výkonný ředitel Greenpeace a občan Peacelandu.

Dalším důvodem k vyhlášení Peacelandu byl ostrý nesouhlas s plánovaným využitím brdské krajiny. Zatímco vláda hodlá  velkou část zdejší mimořádně kvalitní přírody zalít betonem, obyvatelé Peacelandu ji chtějí chránit a těšit se z ní. Úcta k přírodě a ochrana všeho živého spojuje občany nového státu.

Občany Peacelandu se mohou stát všichni, kteří sdílejí stejné přesvědčení ve věci udržení mezinárodní bezpečnosti a nesouhlasí s výstavbou prvků americké protiraketové obrany na českém území. Občanství bude například automaticky nabídnuto všem, kteří se zúčastnili fotoblokády kóty 718. Lidé si mohou zažádat i o občanské průkazy. Někteří obyvatelé okolních brdských obcí již tak učinili. Peaceland má přesně vymezené a označené hranice, své vlastní státní symboly a naprostou suverenitu nad svým územím.

K vyhlášení nezávislého státu jsme se rozhodli po 36-ti denním veřejném protestu proti postupu české vlády ohledně zamýšleného umístění amerického radaru jako součásti americké National Missile Defense (NMD). Územní celistvost České republiky jsme se nerozhodli narušit nijak svévolně. Nikdy bychom k tomuto nestandardnímu kroku nepřistoupili, kdyby česká vláda nebyla lhostejná k rizikům, která pro mezinárodní bezpečnost z tohoto projektu vyplývají a arogantně neignorovala názor veřejnosti, která byla zatajováním probíhajících jednání zbavena svobodné volby,“ dodal Tutter.

Vyhlášení nezávislosti není recesí, bereme jej naprosto vážně, stejně jako jsou vážné důvody, které nás k takovému kroku vedou. V praxi to například znamená, že ke vstupu na území Peacelandu nepotřebuje nikdo víza, nicméně budeme dbát na to, aby zde nikdo nenosil zbraně. A to platí i pro české policejní a vojenské složky,“ řekl Jan Freidinger, rovněž občan Peacelandu, toho času též vedoucí radarového projektu Greenpeace.

Občané státu Peaceland cítí k České republice přátelství a sympatie. Doufají, že rozpory mezi nimi a českou vládou mohou být vzájemnou komunikací odstraněny a že v budoucnu oba státy opět splynou v jeden celek.

Převzato ze stránek Greenpeace

 

Ilustrační obrázky -- do těchto míst se již asi nepodíváme, pokud bude krajina poskytnuta cizí armádě ...

 

Nový stát Peaceland oficiálně oslovil české ústavní činitele

Den po vyhlášení státu Peaceland na kótě 718 zaslali jeho občané formální dopisy všem ústavním činitelům ČR, informující o deklarování samostatného státu a důvodech, které je k tomu vedly.

Prezident Klaus, předseda vlády Topolánek, předseda poslanecké sněmovny Vlček a předseda senátu Sobotka tak mají v ruce dokumenty, na základě kterých mohou formálně jednat.

Občané Peacelandu přebývající na jeho teritoriu a sestávající z 6 národností (dva Američané, dva Belgičané, dva občané Rakouska, jeden občan Německa, jedna občanka Slovenska a několik občanů České republiky) považují v této chvíli za podstatné, aby vláda, respektive předseda vlády nebo ministryně obrany, vydali rozkazy vojenské policii k respektování deklarace nezávislosti. To znamená, aby policie nevstupovala na teritorium Peacelandu ozbrojená a nepokoušela se tam legitimovat místní občany.

„Peaceland je otevřená země, její občané rádi přivítají na své půdě i příslušníky vojenské policie za předpokladu, že se budou řídit principy, které byly při deklarování nezávislosti vysloveny a o kterých byli nadřízení policie informováni,“ sdělil občan Peacelandu a současně výkonný ředitel Greenpeace Jiří Tutter.

Během včerejšího dne, kdy byl stát Peaceland ustaven, vojenská policie naopak jednala s jedním z jeho občanů, Zbigniewem Jakubowitzem, způsobem, kterým porušila nejen principy Peacelandu, ale dokonce i české zákony. Po zadržení, již v uzavřeném voze vojenské policie (!), jej jeden z příslušníků udeřil pěstí do hlavy a šlapal mu po těle. Tento příslušník porušil české zákony dále tím, že nebyl viditelně označen identifikačním číslem a odmítl se prokázat služebním průkazem. Reakcí občanů Peacelandu na takový postup bude formální stížnost zaslaná ministryni obrany Parkanové.

V následujících dnech se občané Peacelandu obrátí formálními dopisy na mezinárodní organizace s žádostí o uznání státní suverenity.

(Zdroj: Greenpeace, 3.6. 2008)


Zpět na Milníky v řece času

 

Zpět k Mostu ?

JL