Nikola Tesla - šedesát let od smrti génia

Mám opravdovou touhu dokončit vše, co jsem začal. A to mě často přivádí do potíží.
Nikola Tesla

Nikola TeslaNikola Tesla se narodil 10. července 1856 ve Smiljaně v Dalmácii v dnešním Chorvatsku (tehdy Rakousko-Uhersku), v rodině pravoslavného kněze. Zemřel v New Yorku 7. ledna 1943 ve věku 87 let.

Geniální elektroinženýr a vynálezce, pracující (na rozdíl od svého současníka Edisona) v oboru střídavých proudů. Na své vynálezy publikoval nejméně sto, ale uvádí se až 700 patentů.

Studovat začal nejdříve na polytechnice ve Štýrském Hradci (dnes Graz v Rakousku). Později studoval i v Praze, kde roku 1880 studia dokončil. Po ukončení pražské techniky pracoval v Budapešti u telefonní společnosti, kde na sebe upozornil několika vynálezy. Proto dostal nabídku od pařížské filiálky Edisonovy společnosti (Continental Edison Company). Nabídku skutečně přijal a roku 1882 odešel do Paříže, kde o rok později zkonstruoval indukční elektromotor. Roku 1884 odjel s prázdnou kapsou do Ameriky. Tam zpočátku spolupracoval přímo s Edisonem. Teslu však zajímal střídavý proud, zatímco Edison preferoval proud stejnosměrný; proto se oba géniové pro názorové rozdíly rozešli. Tesla přesto v oboru střídavých proudů v Americe získal řadu patentů – například na vícefázové proudy a vysokofrekvenční aplikace. V roce 1887 si v New York City zřídil vlastní laboratoř. Velice efektní se například stal jeho pokus o bezdrátový přenos elektrické energie, kdy se mu podařilo na vzdálenost 40 km rozsvítit 200 lamp.

Jako člověk byl Tesla především vynálezcem. Nedokázal se postarat o komerční využití svých vynálezů a svět financí mu byl cizí. Proto se také po celý život potýkal s finančními problémy. Kvůli Edisonovi odmítl Nobelovu cenu, na kterou byl spolu s ním navržen. Osud mnoha patentů a vynálezů je dodnes nejasný; nejasné jsou i poslední chvíle jeho života.

Na Internetu můžete nalézt spoustu odkazů a materiálů, ze kterých se dá vyčíst názor, že ne všechny vynálezy byly zveřejněny, ale přesto se využívají – a dokonce v měřítku, které může ovlivnit svět. Tak třeba v Magazínu 2000 vyšel článek Teslův ochranný štít: Vlastní Rusové obranu proti jaderným hlavicím? (na Internetu je k vidění třeba na Osudu). Názory na tento a podobné články jsou různorodé, jak je vidět z komentářů. Spousta lidí bez rozmyšlení křičí o pitomostech; fakt je ale ten, že nikdo nic neví doopravdy. Je mi jasné, že i tímto článečkem vzbudím u mnoha "odborníků" nelibost. Lidstvo se stává s rostoucím potenciálem svých znalostí čím dál samolibější. Nemůže přece existovat nic, co současná věda nezná, nerozškatulkovala a nepopsala. A přesto je Země kulatá, přesto se člověk jedoucí vlakem rychleji než 40 km/h nezalkne, přesto je zřejmě možná rychlost větší než rychlost světla. Zrovna tak i lidstvo už možná využívá i veřejnosti neznámé Teslovy vynálezy – jenže je šikovně uchvátili představitelé moci a využívají ke svým plánům, jak řídit svět. Možná to tak je, možná ne. Víte to ale jistě? Podívejte se třeba na článek Teslovy zbraně na Matrix-2001. Nebo na projekt HAARP. Můžeme o tom diskutovat, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co můžeme – tak praví Jára Cimrman.

Nepřísluší mi ze sebe dělat odborníka na Teslovy vynálezy a jejich využití či dokonce zneužití. Proto vám navrhnu virtuální procházku po Internetu, kde si můžete spoustu věcí přečíst a udělat svůj názor. Odkazů je moc, tak jen některé osvědčené.

Nikola Tesla – Pán blesků (SCCIFIWORLD); na stránce je spousta tématicky souvisejících odkazů

Na stránkách Jiřího Wojnara můžete číst Neobyčejný život Nikoly Tesly.

"Staronové stránky" Disidenti vědy a techniky, které se chválabohu opět probudily k životu, nabízejí o Teslovi nepřeberné množství informací v článcích:

Také na stránkách WM magazínu na Internetu se dá o Teslovi a volné energii leccos zajímavého vyčíst. Stejně tak na starších stránkách GeWo, které změnily adresu. Tam se třeba podívejte na soubor článků Nicola Tesla (Využití Teslovy technologie v dnešním světě, Teslův systém získávání energie ze záření, Paprsek smrti).

Na stránkách serveru Elektrika si můžete přečíst, že Nikola Tesla je skutečným, leč neopěvovaným prorokem elektrického věku! (neobyčejný život Nikoly Tesly na pokračování); i zde je řada tématicky navazujících odkazů.

Zajímavý název má příspěvek Nikola Tesla - Muž ze světa jisker a blesků na stránkách Klubu psychotroniky a UFO

Náš malý přehled zakončeme titulem velmi příznačným pro vynálezce a vůbec lidi, o kterých se říká, že "předběhli dobu" – Tesla - zneuznaný génius? na serveru Inzine.

JL