Políček historickým hodnotám

Již před nějakým časem jsem s velkou radostí psal o torzu renesančního zátopového mostu, které se - zcela zapomenuto - náhle objevilo při rekonstrukci mostů mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví. Ostatně, tento staronový nález nebudil pozornost jen u obyvatel dvojměstí, o čemž svědčí aktualizace článku z velmi nedávné doby.

Myslím, že všichni občané Brandýsa a Boleslavi, kteří mají alespoň trochu vztah a lásku ke kulturnímu dědictví našeho národa, se těšili, jak si stavbaři poradí se zpřístupněním této památky pod novým mostem přes Hluchov. Věřili jsme, že torza mostních oblouků zůstanou  viditelná a přístupná všem návštěvníkům a stanou se dalším magnetem pro milovníky historických památek, jimiž se Brandýs i Boleslav mohou pyšnit ve značné míře.

Jako ledová sprcha pak působí následující informace z Městských listů, oficiálních novin Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi z prosince 2010 (šířeno zdarma obyvatelům města). První reakcí všech, kdo toto četli bylo - "To snad nemohou myslet vážně!".

Na straně 5 se totiž píše toto:

Prodleva v harmonogramu stavebních prací na mostě ev. č. 610-016 (Hluchovský most) byla způsobena nečekaným nálezem torza renesančního mostu a následným požadavkem Národního památkového ústavu (NPÚ) na jeho zachování a zpřístupnění, což mělo za následek úpravy navržené mostní konstrukce.

Protože tyto úpravy přinesly kromě průtahu stavebních prací i nepřijatelné navýšení stavebních nákladů, připustil NPÚ v srpnu 2010 možnost opětovného zakrytí mostního torza v novém zemním tělese mostního objektu 610-016, i s poukazem na větší pravděpodobnosti dalšího uchování této památky do budoucna při tomto způsobu řešení.

Na základě tohoto stanoviska NPÚ zadal Středočeský kraj zpracování odborného posudku, jakým způsobem je nutné renesanční torzo před opětovným zahrnutím ošetřit. V současné době jsou výsledné požadavky tohoto posudku zapracovávány projektantem mostu do konečné verze projektové dokumentace. Po jejím schválení Národním památkovým ústavem bude možné stavební práce na mostním objektu 610-016 (Hluchovský most) opět zahájit – to však s přihlédnutím k probíhajícímu klimatickému období. S největší pravděpodobností zahájeny dodavatelem v jarních měsících, jejich dokončení lze předpokládat budou stavební práce zahájeny dodavatelem v jarních měsících ...

Takže to, nač jsme mohli být hrdi před návštěvníky našeho města bude prachsprostě zase zahrnuto zemí a zapomenuto. Jak se již stalo. Taková je dnes úcta k hodnotám, které dokážou přetrvat čas. Není divu, při morálních kvalitách dnešní společnosti.

Tak se podívejte na těch pár přiložených snímků. Pravděpodobně ty přes čtyři sta let staré oblouky vidíte naposledy. A až je jednou zase někdo vyhrabe, nebude věřit svým očím, co byli ti jeho předkové za kulturní barbary.

Pokud se náhodou nestane doslova zázrak a někdo toto do nebe volající zvěrstvo nezastaví ...

 

 

 

 


Vlk Samotář (JL)

Zpět na Milníky v řece času

 

Zpět k Mostu ?