Víte, co je to kohoutí kříž?

Ptáte se, co mají společného kohout a kříž?

... Pojmem kohoutí kříže, zvané také Arma Christi, se v křesťanské ikonografii rozumějí nástroje umučení Krista. Jejich zobrazení vychází z biblických textů, apokryfu a legend ...

... svatý Petr by mohl mít také jiný poznávací znak, a sice kohouta. Myslím, že tento symbol by byl pro naše dnešní křesťanství velmi výmluvný. O tom kohoutovi řekl Pán Ježíš Petrovi, že začne kokrhat, až Petr propadne malověrnosti a ustrašenosti. A když Petr v té zlé noci, kdy Krista Pána zatkli, začal zapírat, že patří mezi jeho vyznavače, kohout kokrhal. Třikrát musel kohout zakokrhat, než se Petrovi zadrhla řeč v krku, než se přestal tlačit mezi nepřátele Pána Ježíše, než odešel a hořce se rozplakal hanbou a lítostí nad svou zbabělostí a malověrností ...

Kohoutí kříže (něm. hohnakreiz) se znázorněním nástrojů Kristova umučení  byly rozšířené v 18. a 19. století v Bavorsku. Odsud se dostal zvyk stavět tyto kříže k nám. Takový kohoutí kříž, to je běžný dvojramenný kříž s umučeným Kristem. Na jeho vrcholu je umístěn kohout, pod ním hodiny a na ramenech kříže je rozmístěna spousta nástrojů. Celek bývá zhotoven kovářským způsobem ze silného železného plechu a dalších kovaných částí.

Podívejme se, jak kohoutí kříž vypadá:

 

 

A ještě detail kohouta, hodin a ostatních nástrojů.

 

 

Jestliže se divíte, že jste něco podobného dosud neviděli, pak se nedivte ... ono takových křížů je jako šafránu. Přesněji řečeno dva (a jedna kopie). Ten na snímku je u obce Nicov pár kilometrů od šumavského města Stachy a druhý stojí v obci Úbislav, rovněž v tomto kraji. Kříže jsou pozoruhodným důkazem lidového umění a řemeslné zručnosti.

Do roku 1890 stál u polní cesty nad Nicovem kohoutí kříž dřevěný.  Kolem roku 1890 byl místo něj vztyčen kříž nový, z tepaného železa a plechu. Stál na svém místě do šedesátých let minulého století, kdy byl poničen vandaly. Dnešní kříž u Nicova je kopií zhotovenou pracovníky muzea v Klatovech roku 2005 - poškozený originál byl přemístěn do muzea v Kašperských Horách. Nový kříž byl vysvěcen 30.4. 2005.

Je zajímavé vidět kříž na historických fotografiích - vlevo je ještě ten původní dřevěný v roce 1890 a vpravo již ten železný v roce 1935.

 

 

Kousek od kříže stojí kámen s vytesaným nápisem IMK 1890 - zřejmě původní sokl. Obrázek je grafický list od Aloise Moravce z roku 1959.

 

 

Kohoutí kříž je přímo nabit symbolikou, která umožňovala kolemjdoucímu si připomenout průběh Kristova umučení - od zatčení až po popravu na kříži.

Kde kříž najdete?

Pokud byste se chtěli na kříž při toulkách Šumavou podívat, není to moc složité. Obec Nicov najdete na silnice vedoucí od Stach na KAšperské Hory. Je zde vyznačeno i malé parkoviště, hned vedle zajímavého kostela sv. Martina. Ten je pozdně románský; původní stavba pocházela ze 13. století (a tím je nejvýše položenou románskou památkou v Čechách). Kostel však byl  v 17. století přestavěn barokně a dále upravován v 19. století.

 

 

Půjdete nad kostel, podél hřbitovní zdi - na hřbitově jsou pozoruhodné litinové kříže. Hned nad hřbitovem stojí malá kaplička - u ní se dáte vpravo a budete sledovat místní značení v podobě šipek se symbolem kříže - pozor, cesta ke kříži není totožná s modrou turistickou značkou ani bílou cyklotrasou! Cestou minete zajímavá boží muka a asi tak po kilometru se před vámi objeví na mírném návrší cíl vaší cesty.

 

 

Co se stalo s poničeným původním křížem?

Poničený původní kříž se stal součástí sbírek kašperskohorského muzea. V dnešní době byl restaurován a nyní je připevněn na východní zdi chrámu svaté Markéty na náměstí v Kašperských horách.

 

 

 


Zpět na Milníky v řece času

 

Zpět k Mostu ?