K osobnosti Mistra Jana Husa

Druhý červencový státní svátek – 6. července – připomíná den upálení Mistra Jana Husa. Jeho osobnost již téměř šest set let čeří hladinu dějin, a to nejen dějin českých, ale i dějin celého protestantského hnutí. Jeho přesvědčení o nutnosti nápravy křesťanského života je natolik nadčasové, že by si i v dnešních dnech jistě rychle získal řadu nepřátel, kdyby se svými názory vystoupil na veřejnosti. Hus ve svém učení vycházel z myšlenek oxfordského profesora Johna Wycleffa (bývá počešťováno na Jan Viklif). Stěžejní myšlenkou je, že pro všechny křesťany platí pouze boží zákony (jejichž souhrnem je známé Desatero). Pokud zákon (světský, ale i církevní) Desateru neodpovídá, nemusí (či neměl by) ho člověk respektovat.

Vedle kritiky církve se Hus za svůj nedlouhý život projevil i jako velice schopný vědec na poli teologie a lingvistiky a také plodný autor řady, v dnešní době by se snad dalo říci vědeckopopulárních spisů. Zasloužil se o překlad a popularizaci Bible; při této práci jistě netušil, kolik těžkostí po šesti stoletích způsobí zavedením diakritických znamének v oblasti výpočetní techniky.

Husův život v datech

Jeho smrt posílila v českých zemích reformní hnutí, jež přerostlo v období husitských válek – dnes jedné z nejkontroverznějších kapitol českých dějin.
Katolická církev se v poslední době zabývá otázkami Husovy rehabilitace. Některé stati k tomuto tématu si můžete přečíst na serveru Katolík.

Připomeňme si několik stěžejních Husových spisů

Když si přečtete kraťoučkou ukázku z Husova díla - Proti slepé poslušnosti (najdete ji v Britských listech), což je úryvek z traktátu Jana Husa De ecclesia (O církvi) z roku 1413, snad vás také napadne, že Hus by se jako publicista uživil bez problémů i v dnešní době (je to moderní překlad textu, který byl původně napsán latinsky). Kdo ví, třeba by se i toho upálení dočkal - jen asi ne na veřejné hranici...

Pozn. autora - ve stejný den jako jan Hus slaví také narozeniny má žena. Rád bych jí zde poblahopřál s jistou dávkou obdivu, že se mnou tolik let vydržela i přes mé příšerné chování, které má k Husovým ideálům opravdu asi dost daleko...


Zpět na Milníky v řece času

 

Zpět k Mostu ?