Co zůstane z jednoho mostu

Díky Internetu jsou dostupné leckteré informace, jaké by člověka dříve neoslovily, respektive by se po nich obvykle sám moc nepídil. Na webových stránkách obcí se lze díky obětavosti tvůrců celkem pravidelně setkávat s historickými záběry na dotyčnou obec - obvykle snímané ze starých pohlednic. Když se tak nad takovými obrázky zamyslíte, co na nich bývá nejčastěji? Především je to něco, na co obec mohla být hrdá nebo nějaká místní pozoruhodnost. Což mohla být nějaká historická stavba - zámek, hrad, zřícenina. Ale těm byly obvykle věnovány pohlednice samostatné. Co se týče obce jako takové, byl pro ni charakteristický kostel, památník, pomník, dále nějaké budovy významné pro život obyvatel - sokolovna, hostinské zařízení, továrna, pak velmi často i nádraží, symbol pokroku v dopravě a .... ležela-li obec na nějakém vodním toku - také most.

V dnešní době se pohled na svět změnil ... a jaksi unifikoval. Pohled na města připomíná pohled na jedno veliké parkoviště, ze kterého mezi stovkami pestrobarevných vozidel jen tu a tam bezmocně trčí věž kostela nebo střecha významné budovy. Ani ta nádraží se na pohlednice nedávají, neb železnice - alespoň ty oblastní - je veskrze snaha likvidovat; tak velí zájmy automobilových, ropných a asfaltérských lobby. A tak už zbývá snad jen tu a tam nějaký ten most. 

Pohlednicovým motivem Brandýsa nad Labem býval a je známý zámek, fotografovaný z mostu nebo s mostem - tak je jeho panoráma na skále nad řekou nejhezčí. Eiffelova věž v Paříži slaví narozeniny vždy v březnu - a to od roku 1889. Brandýský most - podobně nýtovaný z železných nosníků - je dokonce o 11 let starší. Ale bohužel, nedostalo se mu za těch 133 let věrných služeb žádného ocenění. Tedy jsou lidé, kterým starý most není lhostejný, neboť:

.... Na mostě z roku 1878 jsou podle odborníků nejcennější příhradové nosníky, které zde byly použity poprvé v našich zemích. Památková asociace proto žádá, aby ministr kultury prohlásil most za kulturní památku ...

A tak si osud mostu Příslušní Činitelé a Příslušné Instituce přehazovali jako horký brambor, až došlo k nejhoršímu ... Starému železu je přece nejlépe ve sběru a penězům za sběr v kapse ...

Nechci a nehodlám polemizovat o technickém stavu mostu a navrhovat, že to či ono by bylo lepší než něco jiného. Fakt je, že most v Brandýse musí být jako nouzová záloha schopen pojmout zátěž mostu blízké R 10, v případě, že by tento most byl z jakéhokoliv důvodu vyřazen z provozu. A to by náš starý most zřejmě nemohl ani po důkladné renovaci. Tak si já, jako laik, svým selským rozumem říkám ... sejmout mostní pole a spustit na říční člun by nebyl problém. Stejně tak ho na tom člunu dopravit někam jinam, kde nejsou na únosnost tak velké nároky. Tam by se most postavil znovu a mohl by sloužit ještě hezkých pár let. Třeba v nedalekých Čelákovicích most nemají vůbec. Nebo i v Brandýse - bylo projektováno rychlodrážní spojení Brandýsa s Prahou, která by pod označením S11 jezdila z Krče křížem přes Prahu na Kbely a Brandýs a do Staré Boleslavi - přičemž by Labe překračovala po samostatném mostě. Obávám se, že tohoto projektu se nedočkáme. A při tom z mnohem menších Milovic jezdí již celá řada železničních spojů až do Prahy a zpět ...

A tak z mostu, který mohl být technickou památkou a historickým unikátem za krátko zbude jen tabulka se jménem výrobce a letopočtem výroby. Ta tabulka byla ještě včas sejmuta a renovována, aby se mohla stát exponátem brandýského muzea. Její obrázek po očištění mi poslal pan Vít Rejthar, kastelán zámku v Brandýse nad Labem.

 

Původní vzhled a umístění tabulky ...

... a místo po tabulce těsně po jejím sejmutí.

 

Most musel nést i některá potrubí

Pravé mostní pole

 

Konstrukce i dnes působí neuvěřitelně lehce a graciézně

Lávky pro chodce byly montovány dodatečně

 

Boční pilíře byly posíleny konstrukcí uloženou na betonu

Střední pilíř se rozestupoval a musel být stažen

 

Prkenná lávka pro pěší

Detail nýtování

 

Most v roce 1909 - ještě bez vnějších lávek pro pěší - idylka bez automobilů

 

Provizorní lávka pro pěší a cyklisty ...

... stojí namístě starého dřevěného mostu

 

Od 4. dubna 2011 je starý most zcela uzavřen ...

... tak se na něj podíváme již jen škvírou ve vratech

 


Vlk Samotář (JL)

Zpět na Milníky v řece času

 

Zpět k Mostu ?