Pozorování tohoto lékaře jsou dostatečným důvodem k zastavení COVID vakcín v USA

 

Zastánci covid „vakcín” tvrdí, že jsou bezpečné. Že přínosy převažují nad riziky. Tento článek (jeden z mnoha) prokazuje, že tomu tak není.

 

Originál článku publikován: 9. března 2022

 

Článek v PDF si můžete stáhnout ZDE

 

Steve Kirsch: Dne 5. března zveřejnil “lékař ze Středozápadu” (zkráceně “AMD”) dlouhý článek na Substacku, ve kterém pečlivě popsal svá pozorování nežádoucích účinků spojených s vakcínou COVID. To je velmi vzácné, protože většina lékařů je příliš zaneprázdněna na to, aby takovou analýzu prováděla. Pouze na základě pozorování tohoto jediného lékaře je počet kritických příhod dostatečně vysoký na to, aby odůvodnil, že by vakcíny měly být na základě obav o bezpečnost okamžitě zastaveny.

 

Pozadí

AMD musí skrýt svou identitu, jinak bude propuštěn. Tak je lékařský systém nastaven: pokud se ozveš proti systému, přijdeš o práci. Tečka.

Takže abychom si to usnadnili, budu předpokládat, že AMD je muž.

Nepříznivé události (AE) zdokumentované AMD byly částečně od jeho vlastních pacientů, ale většinou se týkaly lidí, které AMD přímo zná. Tedy ne více než o jeden krok dál: přímý přítel přímého přítele.

Výsledky jeho analýzy (z části Závěr článku):

V historii praxe AMD nedošlo u všech ostatních vakcín dohromady k žádnému kritickému zranění. Nula.

Důležité však bylo toto prohlášení:

Pokud je úřadu FDA nahlášeno 10 až 100 kritických zranění, obvykle se důrazně zabývá stažením léku z trhu nebo vydáním varování. Mám tedy pocit, že u těchto vakcín není dodržován standard hlášení nežádoucích účinků, který očekáváme.

Jinými slovy, pouze na základě přímo shromážděných údajů od AMD, vakcína překračuje podmínku zastavení.

Čitatel a jmenovatel

AMD použil více než jen své vlastní pacienty: použil také přátele svých přátel.

Případy AMD byly rozděleny: 60 % se mu ozvalo s příběhy a 40 % bylo způsobeno jeho oslovením.

Jak moc si je jistý, že každý jednotlivý případ souvisel s vakcínou? U poloviny těchto případů byla extrémně silná časová souvislost nebo jiné faktory, takže si je extrémně jistý příčinnou souvislostí. U druhé poloviny případů je příčinná souvislost extrémně pravděpodobná.

Protože jeho vzorek zahrnuje pouze přímé přátele jeho přátel, odhaduje, že “jmenovatel” je v jeho případě méně než 100 000, aby byl konzervativní (průměrný člověk má asi 150 až 250 přátel, takže je to poměrně konzervativní). Kvůli překrývání jich bude méně, ale opět se nesnažíme dobrat přesného čísla, jen hrubého technického odhadu.

Rozšířený okruh přátel AMD se v našem výpočtu skládá ze směsi vakcinovaných a nevakcinovaných osob. Protože je lékař, bude jeho mix vakcinovaných pacientů vyšší než u ostatních, takže to může zkreslit naši extrapolaci tak, že bude na vyšší straně, ale snažíme se jen o přibližný odhad toho, jak by mohla vypadat celostátní míra.

Extrapolujme to na populaci 200 milionů lidí starších 18 let, kteří mají nárok na očkování. Jeho čísla bychom museli vynásobit 2 000, abychom získali dolní hranici očekávaného počtu událostí. To není striktně přesné, protože základna přátel AMD je starší a nepříznivé události ve starší skupině by se nevyskytovaly ve stejné míře jako u mladší skupiny. Takže opět, nesnažíme se získat superpřesný odhad, protože to není potřeba, jak brzy uvidíme.

V našem hrubém odhadu tedy máme 41*2000 = minimálně 82 000 odhadovaných kritických příhod způsobených vakcínou.

To je v rámci dvojnásobku minima 150 000 úmrtí, které jsem pro vakcínu dříve odhadl (s použitím více než tuctu různých metod). Zdá se tedy, že jsme měli pravdu v tom, že náš odhad byl konzervativní. A naše hrubá extrapolace se také pohybuje v rámci dříve stanovených čísel, takže slouží jako hrubá kontrola zdravého rozumu, že čísla od AMD byla “rozumná”.

Porovnáním s naší podmínkou zastavení 10 až 100 kritických událostí jsme zjistili:

82 000 >> 10 až 100

Podmínka zastavení vakcíny je splněna nejen na základě samotných přímých pozorování AMD (i po úpravě na faktor 2 kvůli pochybnostem o kauzalitě), ale také na základě našeho konzervativního (a velmi hrubého) odhadu celkového počtu kritických událostí v USA.

A konečně, aby bylo jasno: netvrdím, že můžeme extrapolovat jednu anekdotu na celou populaci a získat tak přesný odhad míry. Tvrdím pouze, že samotná pozorování AMD ospravedlňují zastavení vakcín a že jakákoli extrapolace tohoto počtu na celou populaci na základě jakýchkoli rozumných předpokladů ukazuje, že podmínka zastavení je překročena s velkou rezervou.

Co vidí ostatní lékaři

AMD se dotázal svých kolegů, zda vidí totéž.

  1. 30 % z nich potvrdilo, že ano

  2.  70 % uvedlo, že buď nevidí vůbec nic a/nebo o tom nechtějí mluvit

Těch 70 %, kteří nic nevidí, přičítá tomu, že si nejsou vědomi možnosti, že by vakcíny mohly být nebezpečné, takže jakékoli nežádoucí reakce jsou okamžitě zlehčovány a zavrhovány; neregistrují je.

Proto i když náš výpočet 82 000 dále snížíme o 70 % v domnění, že tyto míry, které vidělo AMD, jsou nadsazené, počet kriticky poškozených (24 600) je stále daleko za naší hranicí zastavení, a to je vlastně to jediné, co jsem chtěl ukázat.

Klinická studie fáze 3 společnosti Pfizer

AMD zjistil, že při aplikaci injekcí se u lidí rychle objevila vysoká míra anafylaxe.

Zeptal se: “Jak je možné, že to klinická studie nezjistila?”.

Skutečně. Anafylaxe nebyla ve zprávě o fázi 3 studie vůbec zmíněna, přestože je život ohrožující.

Nebyla zmíněna ani v šestiměsíční následné studii. Tato studie by zahrnovala reakce placebo kohorty, která vakcínu dostala.

Anafylaxe se vyskytuje v počtu 2,47 příhod na 10 000 dávek, takže mělo být pozorováno přibližně 10 příhod u skupiny s plnou vakcinací (44 000 dávek) a podobný počet příhod, když byla očkována skupina s placebem.

V průměru tedy mělo být zaznamenáno 21 příhod anafylaxe, přesto nebyla hlášena žádná. Je velmi nepravděpodobné, že by k tomu došlo náhodou.

Jak to společnost Pfizer vysvětluje? To je samozřejmě řečnická otázka, protože jim ji nikdo nepoloží a oni na ni nemusí odpovídat. Tak to prostě v medicíně chodí. Takové otázky se klást nesmějí. Je to “věda”. Učíme naše děti, aby věřily všemu, co jim farmaceutické firmy řeknou, a nekladly otázky.

Jedno další „zdůraznění”

Tento komentář na samém konci článku AMD si zaslouží zvláštní zmínku:

Nebo jak zde napsal jiný komentátor: „Loni jsem byla zdravotní sestrou na Středozápadě po zavedení genové terapie. Byla jsem case manažerka a dělala plánování propuštění. Denně jsem viděla 10-12 vedlejších účinků. Všechno, co jste sdíleli, a ještě víc. 2 případy amnézie ( jeden byl zdravý anesteziolog). 1 dvacetiletá dívka s krví v slzách. Musela jsem z té práce odejít.”

Dívka s krví v slzách?!?! Kdy jste to viděli naposledy?

Poznámky

AMD ve svém zápise záměrně uvedl nejasnosti, aby ochránil důvěrnost informací o pacientech.

Zpětná vazba čtenářů

Podívejte se na tento komentář o tom, co se děje v australském Melbourne, odráží to, co bylo popsáno v tomto článku. Vysvětluje, že “lékaři jsou velmi znepokojeni tím, co vidí z očkování, ale mlčí, aby si zachránili práci”. To dává dokonalý smysl. První povinností lékaře je jeho rodina. S tím se setkávám neustále. Proto lékaři, se kterými mluvím, mlčí. Nedivím se jim.

Další čtenář napsal toto:

Steve,

Miluji tvou práci. Lékař na Středozápadě má pravdu. Jsem praktikující dětský oftalmolog na jihovýchodě a setkal jsem se s mnoha katastrofálními vedlejšími účinky injekcí. Již více než rok biju na poplach svým přátelům a kolegům. Většina z nich si myslí, že jsem blázen.

Začalo to loni zhruba v březnu, když jsem vešel do přípravny k pacientovi, abych nechal maminku podepsat souhlas. Omlouvala se mi, že má problémy s psaním, protože nedávno prodělala mrtvici. Řekl jsem jí, že jsem rád, že je tady, a pak jsem se zeptal, jestli ví, co bylo příčinou. “To byla ta injekce,” řekla. Tu noc byla v nemocnici. Pak jsem šel do operační místnosti a vyprávěl svůj příběh anestezioložce. Pokračovala tím, že mi řekla, že zemřela dcera její kamarádky (39 let), která zemřela na plicní embolii 1 měsíc poté, co ji (vakcínu) dostala. Řekl jsem to jednomu ze svých partnerů, který řekl, že jeho kamarád byl v nemocnici se zánětem myokardu poté, co si nechal píchnout injekci.

Vím také o lékaři z nedaleké ordinace, který v 52 letech zemřel na infarkt. Podle informací z recepce byl nedávno očkován.

Vím také o třech diagnózách rakoviny prsu po očkování a také o příčné myelitidě a gliomu mozkového kmene. Všichni tito pacienti byli očkováni, ale nemohu říci, že to bylo způsobeno očkováním.

Zeť jednoho z dobrých přátel mých rodičů zemřel náhle na infarkt ve věku 39 let. Také byl nedávno očkován.

Ve své vlastní praxi mám 3 pacienty s vedlejšími účinky. Jeden se zvýšeným nitrolebním tlakem . Téměř okamžitě po druhé dávce vakcíny Pfizer začal pacient pociťovat bolesti hlavy. Dítě jsem viděl asi týden poté a mělo oteklé oční nervy.

Druhá měla uveitidu zhruba 2 týdny po první dávce.

Třetí pacient měl “spontánní ” krvácení do sklivce během 2 týdnů po podání dávky.

Vím i o několika dalších…

Když se o nich zmíním většině lékařů, jen se na mě nechápavě dívají. Za to, že jsem lékařům jen sdělil svá pozorování, jsem byl zesměšněn, pokárán a bylo mi vyhrožováno.

Tyto (vakcíny) se měly zastavit už včera.

Souhrn

Na základě počtu pozorování pouze tohoto jednoho lékaře by měla být vakcína okamžitě zastavena.

AMD není ojedinělý údaj. Zjistil, že 30 % jeho kolegů pozoruje podobné věci.

Mohu také osobně potvrdit, že při důvěrném rozhovoru s dalšími lékaři (kteří se obávají postihu, například ztráty lékařské licence, pokud o tom promluví), že AMD není zdaleka sám. Lékaři, které znám, nikdy předtím nemuseli hlásit událost do VAERS a letos měli 20 a 1 000 hlášení případů, které museli podat. Nechtějí mluvit s FDA o tom, co vidí, protože nechtějí, aby jim byla odebrána licence.

Jak ukazuje případ AMD, lékařská komunita těmto lékařům znemožňuje svobodně mluvit a říkat, co vědí. Lékaři jsou nuceni skrývat se ve stínu, aby mohli vyprávět svůj příběh, nebo jednoduše mlčet.

Doby, kdy kolegové vedli otevřené přátelské diskuse, aby vyřešili konflikty, jsou pryč. Lékařská komunita nyní používá techniky strachu a zastrašování, aby umlčela jakýkoli vědecký nesouhlas. Například v Kanadě se celá univerzita spojila proti Dr. Byramu Bridleovi, aby ho zdiskreditovala za to, že promluvil. Diskutoval by s ním někdo z profesorského sboru Guelphské univerzity? Samozřejmě, že ne! Ani náhodou. Někteří členové fakulty dokonce podepsali společný dopis fakulty, který ho očerňoval, aniž by si dokument, který napsal, vůbec přečetli. Podle nich se profesor Bridle mýlil a oni se ani nemuseli obtěžovat věnovat čas tomu, aby pochopili jeho postoj.

V Kalifornii se dnes zákonodárci snaží dále zmocnit lékařské rady, aby odebrali licenci každému lékaři, který se vysloví proti vakcínám. Jde o diktaturu shora dolů, přičemž všechny karty drží v rukou lékařské rady. Nejsou nikomu odpovědné. Nikdo je nebude zpochybňovat. V mnoha případech lékaři, kterým je odebírána licence, ani nevědí, kdo je vyšetřuje, a nesmějí se úřadů do protokolu ptát. Takže komise nemohou být za své jednání zodpovědné.

Přestože jsou důkazy o škodlivosti těchto vakcín jasné a měly by být zastaveny, my jako společnost dnes děláme pravý opak, když nařizujeme očkování a vyžadujeme, aby se lidé nechali naočkovat, nebo byli propuštěni. Po lékařích, jako je AMD, požadujeme, aby drželi jazyk za zuby.

Dokonce už existuje formulář americké vlády, abyste mohli udat každého lékaře, který zpochybňuje oficiální narativ. Vláda nás v podstatě žádá, abychom se stali špiony, kteří jí pomohou eliminovat lidi, kteří nesouhlasí s narativem.

Někdo vám tu neříká pravdu a není to doktor ze Středozápadu.

Měli byste být naštvaní. Velmi naštvaní. Je to bezohledné.

Bohužel o tom žádný americký úředník veřejného zdravotnictví nechce mluvit a mainstreamový tisk o tom také nehodlá informovat.

 


Překlad: David Formánek

Jestli se Vám líbí překlady z těchto stránek, zvažte přispění na jejich tvorbu. Příslušný odkaz najdete na každé ze stránek.

 Vlk Samotář, převzato ze stránek Otevři svou mysl

 

10. března 2022

Zpět na stránky Doba Covidová

 

Zpět k Mostu ?