WHO chce do května 2022 převzít moc nad státy

Bývalá pracovnice WHO varuje: WHO chce do května 2022 převzít moc nad státy

 

Zpráva Dr. Astrid Stuckelbergerové, bývalé zaměstnankyně WHO, ve které předpovídá převzetí moci Světovou zdravotnickou organizací v květnu 2022 - na základě informací, které získala od zasvěcených osob - a což by nahradilo ústavy jednotlivých států ústavou WHO..

 

Video s českým dabingem je součástí stránky:

https://nastub.cz/w/vLzo7obreHfg1gWpzkDSj4

 

Je tam také verze s českými titulky:

https://nastub.cz/w/e7XQjPFPp8Bryw1tFBqJAy

 

Originál videa publikován: 4. března 2022

 

Související:

WHO plánuje novou „pandemickou smlouvu” na rok 2024

Na konci článku je také Výzva – důležité

 

Vlk Samotář

 


 

Bývalá zaměstnankyně WHO varovala před nedávným zasedáním výkonné rady Světové zdravotnické organizace, na kterém se diskutovalo o převzetí moci globální vládou v rámci příprav na jakoukoli katastrofu nebo novou pandemii. Dr. Astrid Stucklebergerová pracovala pro WHO 20 let, získala doktorát v oboru veřejného zdraví, vydala 12 knih a napsala více než 180 vědeckých článků. Dr. Stucklebergerová získala informace od zasvěcených pracovníků WHO, kteří jí informovali o nedávné konferenci, a následně vydala toto zarážející varování, cituji: “To, že se najednou distancují od restrikcí, je jen hra.

WHO poslední týden v lednu 2022 uspořádala v Ženevě mimořádné zasedání a jednání o rozšíření svých pravomocí, aby mohla převzít kontrolu nad všemi členskými státy v případě pandemie, a jakékoliv jiné formy ohrožení nebo katastrofy. WHO chce, aby členské státy podepsaly novou smlouvu o COVIDu-19, která rozšiřuje smlouvu z roku 2005, Jakmile ji ministři zdravotnictví podepíšou, ústava WHO má podle svého článku devět přednost před ústavou země při přírodních katastrofách nebo pandemiích.

Vzhledem k tomu, že před několika lety byla změněna definice pandemie (případy na základě PCR testů), mohou si v každé zemi vynutit poslušnost a vnutit veřejnosti pokyny WHO, které budou povinné, nikoliv jen doporučené, a to zní jako moc nad zemí a světem. Podle zasvěcenců dr. Stucklebergerové chce WHO opatření zavést do května 2022. Skutečnou otázkou však je, jaké druhy tzv. katastrof či hrozeb budou představovat nucené zásahy Světové zdravotnické organizace v suverénních zemích? Nové pandemie? Změna klimatu? Jaderná válka? A hlavně, jak bude tato moc zneužívána? Možná právě o tom hovořil ředitel WHO, Tedros, na 150. zasedání výkonné rady WHO ve švýcarské Ženevě, které se konalo těsně před mimořádnými schůzemi, před nimiž varovala doktorka Stucklebergerová.

Tedros: Podnikli jsme také několik kroků k zavedení nových mechanismů pro budoucí mimořádné situace, které odrážejí dlouhodobé mandáty Světového zdravotnického shromáždění k posílení pandemické připravenosti. Zavedli jsme s členskými státy iniciativy pro hledání cest, jako je WHO centrum pro pandemické a epidemické zpravodajství, systém WHO Biohub a univerzální přezkum zdraví a připravenosti, o kterém uslyšíte více později tento týden.

 

VÝZVA

VÝZVA: Zasílejme do 15.04.2022 individuálně i jménem organizací a skupin nesouhlas předsedovi WHO

Z ÚSTAVY WHO Dva nejnebezpečnější články pro naše svobody

Čl. 19 Pokud 2/3 členských států přijme usnesení nebo nové nařízení v rámci “nouzového zákona”, je přijato pro VŠECHNY členské státy s časem k jeho realizaci (čl. 22).

Čl. 20 V zájmu celosvětové zdravotní bezpečnosti lze zavést jakékoli nařízení:

KONEJTE
dříve, než bude pozdě! Je to právo všech členských států v článku 20, které ovšem vlády nechtějí využít; tak jej využijte Vy, protože Vaše vláda nezastupuje Vaše zájmy.

Každý má právo a morální povinnost napsat WHO a ostatním institucím jako občan své země a obyvatel světa.

VÝZVA
Napište do 15.04.2022 dopis 1) předsedovi WHO + 2) gen. tajemníkovi OSN + 3) svému prezidentovi + 4) svému ministru zdravotnictví s tím, že Vás jako lidi “Vaší země” mají informovat a zastupovat ve Vašem nejlepším zájmu!

Dopis napište dvojjazyčně

Napište:

“Poslední týden v lednu 2022 se v Ženevě konalo mimořádné zasedání a jednání WHO (Světová zdravotnická organizace) o rozšíření pravomocí, aby WHO mohla převzít kontrolu nad všemi členskými státy v případě pandemie a “jakékoli jiné formy ohrožení nebo katastrofy”. WHO chce, aby členské státy podepsaly novou smlouvu ohledně Covid-19, která rozšiřuje smlouvu z roku 2005. Jakmile ji podepíší ministři zdravotnictví, má ústava WHO (podle jejího článku 9) v případě přírodních katastrof nebo pandemií přednost před ústavou dané země (smlouvu z roku 2005 podepsalo 189 zemí).

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESOUHLASÍM S TOUTO SMLOUVOU ANI S JAKOUKOLIV FORMOU DOHODY PODLE PUBLIC HEALTH EMERGENCY OF INTERNATIONAL CONCERN (PHEIC). NESOUHLASÍM S TÍM, ŽE MĚ ZASTUPUJETE, A JSEM PROTI VŠEM ROZHODNUTÍM, A TO OD NYNĚJŠKA I PROTI TĚM, KTERÁ BYLA PŘIJATA V MINULOSTI, A KTERÁ POTŘEBUJÍ VÁŽNOU REVIZI, NA COŽ BUDOU DOHLÍŽET SAMI LIDÉ”.

Say:

“The last week of January 2022 WHO held an emergency meeting and deliberations in Geneva on expanding its powers to take over all member states in the event of a pandemic and “any other form of threat or disaster”. WHO wants member states to sign a new treaty on Covid-19, which expands the 2005 treaty. Once signed by the Ministers of Health, the WHO Constitution (according to its Article 9) takes precedence over a country’s constitution (189 countries have signed the 2005 treaty) during natural disasters or pandemics.

I DO NOT CONSENT IN ANY WAY TO THIS TREATY OR ANY FORM OF AGREEMENT UNDER PUBLIC HEALTH EMERGENCY OF INTERNATIONAL CONCERN (PHEIC). I DO NOT CONSENT THAT YOU REPRESENT ME and I OPPOSE TO ALL DECISIONS FROM NOW ON AND THOSE TAKEN IN THE PAST WHICH NEED SERIOUS REVISION WITH THE SUPERVISION OF PEOPLE.”

A přidejte, co chcete. Podepište se sami nebo jménem určité skupiny či sdružení a zašlete jim kopii!

 

Adresa pro dopis do WHO:

 WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus 20 Avenue Appia 1211 GENEVA 27 SWITZERLAND

Kopii dopisu zašlete do OSN:

 Antonio Guterres Secretary-General of the United Nations UN Headquarters 405 East 42nd Street, New York, NY, 10017 USA

Kopii nejlépe v malém PDF zašlete:

Kopii v PDF zašlete:

Můžete také uvést:

Tento dopis bude veřejně distribuován našim lidem!

This letter will be publicly distributed to our people!

Ponechte si kopii. Gratulujeme! Je to další krok ke svobodě od nemocí a věčné očkovací tyranie!

Dr. Astrid Stuckelbergerová

Výzva převzata z Telegramu: https://t.me/svoboda365/2127

 

Překlad: David Formánek

Jestli se Vám líbí překlady z těchto stránek, zvažte přispění na jejich tvorbu. Příslušný odkaz najdete na každé ze stránek.

 Vlk Samotář, převzato ze stránek Otevři svou mysl

 

7. března 2022

Zpět na stránky Doba Covidová

 

Zpět k Mostu ?