Úmrtí na Covid-19

Toto je souhrn tří tématicky podobných článků publikovaných na stránkách Otevři svou mysl na přelomu ledna a února 2022.

 


Pravda o úmrtích na COVID-19 začíná vycházet najevo

 

Údaje ukazují, že počet úmrtí na COVID-19 byl značně přehnaný, protože se do něj započítávali lidé, kteří zemřeli na jiné onemocnění, ale do 28 dnů před smrtí měli pozitivní test na COVID. Více v článku.

 

Převzato ze stránek Otevři svou mysl.

Originál článku publikován: 31. ledna 2022

 

Vlk Samotář

 


 

STRUČNÝ PŘEHLED PŘÍBĚHU

Na počátku pandemie COVID měli lidé podezření, že úmrtí připisovaná infekci jsou přehnaná. Existovala pro to řada důkazů. Za prvé, nemocnice byly instruovány a motivovány, aby každého pacienta, který měl pozitivní test na COVID a následně v určitém časovém období zemřel, označily jako úmrtí na COVID.

Zároveň jsme věděli, že test PCR je nespolehlivý a produkuje nadměrné množství falešně pozitivních výsledků. Nyní konečně začíná vycházet najevo pravda a jak se předpokládalo, skutečný počet úmrtí je mnohem nižší, než jsme se domnívali.

Počet úmrtí na COVID byl značně nadhodnocený

V tomto videu Dr. John Campbell (s českým překladem) rozebírá nedávné údaje, které zveřejnila britská vláda v reakci na žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (FOIA). Vyplývá z nich, že počet úmrtí během roku 2020 v Anglii a Walesu, kde byl COVID-19 jedinou příčinou úmrtí, činil 9 400 případů. Z toho 7 851 osob bylo ve věku 65 let a více. Medián věku úmrtí byl 81,5 roku.

Během prvního čtvrtletí roku 2021 došlo k 6 483 úmrtím, kde byl COVID-19 jedinou příčinou smrti, opět s naprostou většinou, 4 923, u seniorů starších 65 let.

Ve druhém čtvrtletí roku 2021 zemřelo pouze na COVID-19 celkem 346 osob a ve třetím čtvrtletí činil počet úmrtí na COVID 1 142 osob. Opět se jedná o osoby bez dalších základních onemocnění, která by mohla být příčinou jejich úmrtí.

Celkově tedy za 21 měsíců zahrnujících období od ledna 2020 do září 2021 činil celkový počet úmrtí na COVID-19 v Anglii a Walesu 17 371, což je daleko více, než se uvádí. Ke konci září 2021 britská vláda oznámila, že do 28 dnů od pozitivního testu došlo ke 137 133 úmrtím, a všechna tato úmrtí byla tedy započítána jako „úmrtí na COVID“.

Na tiskové konferenci 19. ledna 2022 britský ministr zdravotnictví Sajid Javid přiznal, že denní vládní údaje jsou nespolehlivé, protože lidé umírali a stále umírají na onemocnění, která s COVID-19 nesouvisejí, ale jsou do počtu zahrnuta kvůli pozitivnímu testu.[1]

Připustil také, že přibližně 40 % pacientů, kteří jsou v současnosti započítáváni mezi hospitalizované pacienty s COVID, nebylo přijato kvůli příznakům COVID. Byli přijati kvůli jiným onemocněním a jejich test byl jednoduše pozitivní.

COVID stejně zabíjel především osoby blízké smrti

Campbell rovněž upozorňuje, že ze 17 371 osob, u nichž byl COVID-19 jedinou příčinou úmrtí, bylo 13 597 osob starších 65 let. Průměrný věk úmrtí na COVID ve Velké Británii v roce 2021 byl 82,5 roku. Srovnejte to s předpokládanou průměrnou délkou života ve Spojeném království, která je 79 let u mužů a 82,9 let u žen. [2] To stěží představuje mimořádnou událost, a už vůbec ne pro zdravé jedince školního a produktivního věku.

Campbell dále rozebírá údaje o nadměrné úmrtnosti na rakovinu. Odhady naznačují, že za posledních 18 měsíců došlo k 50 000 úmrtí na rakovinu navíc – úmrtí, ke kterým by za normálních okolností nedošlo. Za hlavní příčiny se považuje opožděná diagnóza a nemožnost podstoupit řádnou léčbu v důsledku omezení COVID.

Jak poznamenal Campbell, když se zabýváme nadbytečnými úmrtími, musíme skutečně brát v úvahu takové věci, jako je věk úmrtí. COVID-19 podle všeho zabíjel převážně lidi, kteří se tak jako tak blížili konci očekávané délky života, takže ztráta kvalitních let života není nijak zvlášť významná.

To je třeba porovnat s úmrtími třicátníků, čtyřicátníků a padesátníků, kteří zemřeli na neléčenou rakovinu a další chronická onemocnění díky omezením COVID.

CDC upozorňuje na roli komorbidit při úmrtích na očkování COVID

V USA údaje naznačují podobný vzorec přehnaných statistik úmrtí na COVID. Naposledy ředitelka amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Dr. Rochelle Walenskyová citovala výzkum [3] , který ukázal, že 77,8 % osob, které dostaly injekci COVID, ale zemřely na COVID/s COVIDem, mělo v průměru také čtyři komorbidity. [4,5]

„Ve skutečnosti se tedy jedná o lidi, kteří na tom byli špatně už od začátku,“ řekla Walenskyová. Ale zatímco Walenskyová poukazuje na tuto studii jako na důkaz, že očkování proti COVIDu dokáže zázraky a snižuje riziko úmrtí, úplně stejný vzorec byl prokázán i u neočkovaných. Lidé bez komorbidit se v případě COVIDu nemusejí příliš obávat.

COVID představuje smrtelné riziko pouze pro ty nejnemocnější z nás, a to bez ohledu na to, zda jste „očkovaní“, nebo ne.

Například studie z roku 2020 [6] zjistila, že 88 % hospitalizovaných pacientů s COVIDem v New Yorku mělo dvě nebo více komorbidit, 6,3 % mělo jedno základní onemocnění a 6,1 % nemělo žádné. V té době nebyly k dispozici žádné očkovací látky COVID.

Podobně koncem srpna 2020 zveřejnila CDC údaje, podle kterých bylo pouze 6 % z celkového počtu úmrtí uvedeno jako jediná příčina úmrtí COVID-19. Zbývajících 94 % mělo v průměru 2,6 komorbidit nebo již existující zdravotní potíže, které přispěly k jejich úmrtí. [7] Takže ano, COVID je smrtelným rizikem pouze pro ty nejnemocnější z nás, přesně jak řekla Walenskyová, ale to platí bez ohledu na to, zda jste „očkovaní“, nebo ne.

Většina úmrtí na COVID byla pravděpodobně způsobena nesprávným použitím ventilátoru

Kromě otázky, zda lidé umírají „na“ COVID nebo „s“ pozitivním testem na SARS-CoV-2, je zde otázka, zda pacienty s COVID zabíjí nesprávná léčba. Počátkem dubna 2020 lékaři varovali, že napojení pacientů s COVID-19 na mechanickou ventilaci zvyšuje riziko jejich úmrtí. [8,9]

Jedno vyšetřování ukázalo, že neuvěřitelných 80 % pacientů s COVID-19 v New Yorku, kteří byli napojeni na ventilátory, zemřelo, [10] což některé lékaře přimělo zpochybnit jejich používání. Údaje z Velké Británie uvádějí toto číslo 66 % a malá studie ve Wuhanu zjistila, že 86 % ventilovaných pacientů zemřelo. [11] V článku z 8. dubna 2020 STAT News uvádí [12]:

„Mnoho pacientů má tak nízkou hladinu kyslíku v krvi, že by měli být mrtví. Ale nelapají po dechu, srdce jim neběží jako o závod a jejich mozek nevykazuje žádné známky toho, že by z nedostatku kyslíku blikal.

To vyvolává u lékařů v kritickém stavu podezření, že hladina kyslíku v krvi, která po desetiletí určovala rozhodování o podpoře dýchání u pacientů se zápalem plic a akutní dechovou tísní, je možná zavádí, jak se starat o pacienty s COVID-19.

Zejména se stále více obávají používání intubace a mechanických ventilátorů. Tvrdí, že více pacientů by mohlo dostávat jednodušší, neinvazivní podporu dýchání, jako jsou dýchací masky používané při spánkové apnoe, alespoň pro začátek a možná i po dobu trvání nemoci.“

Lékařka pohotovosti Dr. Cameron Kyle-Sidellová tehdy tvrdila, že příznaky pacientů mají více společného s výškovou nemocí než se zápalem plic. [13] Podobně v článku [14] doktorů Luciana Gattinoniho a Johna J. Mariniho, kteří se zabývají kritickou péčí, byly popsány dva různé typy prezentace COVID-19, které označují jako typ L a typ H. Zatímco u jednoho z nich byla mechanická ventilace prospěšná, u druhého nikoli.

Navzdory tomu je napojení pacientů s COVID na mechanickou ventilaci dodnes „standardem péče“ o pacienty s COVIDem v celých USA. Bezpochyby většina prvních pacientů s COVIDem byla usmrcena v důsledku nesprávné ventilace a pacienti jsou nadále usmrcováni – nikoliv v důsledku COVIDu, ale v důsledku škodlivé léčby.

~ Jestli jsou pro Vás překlady hodnotné, zvažte přispění na jejich tvorbu přes formulář níže, děkuji ~

Existují lepší alternativy ventilace

Mechanická ventilace může snadno poškodit plíce, protože tlačí vzduch do plic silou. Lepší alternativou by pravděpodobně byla hyperbarická kyslíková léčba (HBOT), která umožňuje tělu vstřebávat vyšší procento kyslíku bez nucení vzduchu do plic. HBOT také zlepšuje funkci mitochondrií, pomáhá při detoxikaci, potlačuje a kontroluje zánět a optimalizuje vrozenou schopnost vašeho těla hojit se.

Lékaři také dosáhli vynikajících výsledků při použití vysokoprůtokových nosních kanyl namísto ventilátorů. Jak je uvedeno v tiskové zprávě lékařů z UChicago Medicine z dubna 2020 [15]:

„Nosní kanyly s vysokým průtokem (HFNC) jsou neinvazivní nosní hroty, které se umisťují pod nosní dírky a vhánějí do nosu a plic velké množství teplého zvlhčeného kyslíku.

Tým z pohotovosti UChicago Medicine vzal 24 pacientů s COVID-19, kteří byli v dechové tísni, a místo napojení na ventilátor jim podal HFNCs. Všem pacientům se dařilo velmi dobře a pouze jeden z nich vyžadoval po 10 dnech intubaci …

HFNCs se často kombinují s polohováním na zádech, což je technika, při níž pacienti leží na břiše, aby se jim lépe dýchalo. Společně pomohly lékařům UChicago Medicine vyhnout se desítkám intubací a snížily pravděpodobnost špatných výsledků u pacientů s COVID-19, uvedl doktor Thomas Spiegel, lékařský ředitel pohotovostního oddělení University of Chicago Medicine.

Díky kombinaci proningu a vysokoprůtokových nosních kanyl se hladina kyslíku u pacientů zvýšila z přibližně 40 % na 80 % a 90 %…“

Jak používat polohování v předklonu doma

Polohu na zádech můžete použít i doma, pokud se potýkáte s kašlem nebo máte problémy s dýcháním. Pokud se vám špatně dýchá, měli byste vyhledat lékařskou pomoc. V případě kašle nebo mírné dušnosti léčené doma se však snažte vyhnout tomu, abyste trávili hodně času vleže na zádech.

Podle pokynů nemocnice Elmhurst Hospital „ležení [sic] na břiše a v různých polohách pomůže tělu dostat vzduch do všech oblastí plic“. Pokyny doporučují měnit polohu každých 30 minut až dvě hodiny, včetně: [16]

Jedná se o jednoduchý způsob, jak potenciálně pomoci zmírnit dýchací potíže v domácím prostředí. Pokud jste vy nebo vaši blízcí hospitalizováni, můžete tuto techniku použít i tam.

Pobídky pro nemocnice zvyšují počet úmrtí na COVID

Možná se divíte, proč lékaři a vedení nemocnic trvají na používání léčebných postupů, o nichž je známo, že jsou v lepším případě neúčinné a v horším případě smrtící, zatímco tvrdošíjně odmítají podávat cokoli, co prokazatelně funguje, ať už jde o nitrožilní podávání vitaminu C, hydroxychlorochin a zinek, ivermektin nebo kortikosteroidy.

Nejpravděpodobnější odpovědí je, že si chrání svůj zisk. V USA nemocnice nejenže riskují ztrátu federálního financování, pokud budou tyto léčebné postupy podávat, ale také dostávají různé pobídky za to, že dělají všechny špatné věci. Nemocnice dostávají platby za: [17]

A co hůř, existují důkazy, že některé nemocniční systémy, a možná všechny, se vzdaly práv pacientů, takže každý, komu byl diagnostikován COVID, se stal prakticky vězněm nemocnice bez možnosti uplatnit informovaný souhlas. Stručně řečeno, nemocnice si s pacienty dělají, co chtějí, a mají veškerou motivaci s nimi špatně zacházet a žádnou motivaci poskytovat jim jinou léčbu, než jakou jim diktují Národní ústavy zdraví.

Jak uvádí Citizens Journal [18] , americká vláda ve skutečnosti platí nemocnicím „bonus“ k celému účtu za hospitalizaci, pokud použijí remdesivir, lék, který prokazatelně způsobuje vážné poškození orgánů. Dokonce i koronerové dostávají bonusy za každé úmrtí na COVID-19.

Na váš život byla vypsána odměna

„Co to znamená pro vaše zdraví a bezpečnost jako pacienta v nemocnici?“ Občanský deník se ptá. [19] Aniž bychom chtěli říci cokoli, znamená to, že vaše zdraví je vážně ohroženo. Citizen Journal přirovnává státem řízenou léčbu COVIDu k odměně vypsané na váš život, přičemž výplaty jsou vázány na váš úpadek, nikoli na vaše uzdravení.

„Studie ukazují, že u Remdesiviru trpí nežádoucími účinky 71-75 % pacientů a lék musel být často po pěti až deseti dnech vysazen kvůli těmto účinkům, jako je poškození ledvin a jater a smrt,“ píše Citizen Journal.

„Zkoušky s remdesivirem během epidemie eboly [20] v západní Africe v roce 2018 musely být přerušeny, protože úmrtnost přesáhla 50 %. Přesto v roce 2020 Anthony Fauci nařídil, že Remdesivir má být lékem, který nemocnice používají k léčbě COVID-19, i když klinické studie COVID s Remdesivirem vykazovaly podobné nežádoucí účinky.

U ventilovaných pacientů je počet úmrtí ohromující … [právník Thomas] Renz na tiskové konferenci nadace Truth for Health Foundation oznámil, že údaje CMS ukazují, že v texaských nemocnicích 84,9 % všech pacientů zemřelo po více než 96 hodinách na ventilátoru.

Dále jsou zde úmrtí v důsledku omezení účinné léčby hospitalizovaných pacientů. Renz a tým datových analytiků odhadli, že více než 800 000 úmrtí v amerických nemocnicích u pacientů s COVID-19 a dalších pacientů bylo způsobeno přístupy omezujícími přísun tekutin, výživy, antibiotik, účinných antivirotik, protizánětlivých léků a terapeutických dávek protisrážlivých látek.

V současné době jsme svědky státem diktované lékařské péče, která je nejhorší v naší historii, protože federální vláda nařídila tyto neúčinné a nebezpečné způsoby léčby COVID-19 a poté vytvořila finanční pobídky pro nemocnice a lékaře, aby používali pouze tyto „schválené“ (a placené) přístupy.

Naše dříve důvěryhodná lékařská komunita nemocnic a nemocnicemi zaměstnaný zdravotnický personál se ve skutečnosti stali „lovci odměn“ za váš život.

Pacienti nyní musí podniknout bezprecedentní kroky, aby se vyhnuli návštěvě nemocnice kvůli COVID-19. Pacienti musí podniknout aktivní kroky, aby si před onemocněním naplánovali využití včasné domácí léčby COVID-19, která vám může pomoci zachránit život.“

Okamžitá a agresivní léčba příznaků COVID

Vzhledem k nejasnostem kolem diagnózy je nejlepší léčit jakékoli nachlazení nebo příznaky podobné chřipce včas. Při prvních příznacích příznaků zahajte léčbu. Možná se jedná o běžné nachlazení nebo běžnou chřipku, možná jde o mnohem mírnější Omicron, ale protože je těžké to určit, nejlepší je léčit příznaky stejně jako dřívější formy COVIDu.

Vzhledem k tomu, jak je Omicron nakažlivý, je pravděpodobné, že ho dostanete, takže si nyní kupte to, co budete potřebovat, abyste to měli po ruce, pokud/pokud se příznaky objeví. A nezapomeňte, že to platí i pro ty, kteří se nechali očkovat, protože je stejně pravděpodobné, že se nakazíte – a možná ještě více. Mezi včasné léčebné protokoly s prokázanou účinností patří např:

Reference

The Telegraph January 19, 2022 (Archived)

Gov.UK National Life Tables 2018-2020

CDC MMWR January 7, 2022; 71(1): 19-25

Delta News January 10, 2022

Washington Examiner January 10, 2022

JAMA April 22, 2020 DOI: 10.1001/jama.2020.6775 [Epub ahead of print]

CDC.gov August 26, 2020, Comorbidities Table 3, updated October 14, 2020

Medscape April 6, 2020

Daily Mail April 9, 2020

10 Business Insider April 9, 2020

11 The Associated Press April 8, 2020

12, 13 STAT News April 8, 2020

14 JAMA Insights April 24, 2020 DOI: 10.1001/jama.2020.6825

15 Newswise April 23, 2020

16 Elmhurst Hospital Self-Proning Positioning Guide

17, 18, 19 Citizens Journal December 20, 2021 20 The Daily Jot November 2, 2021

 


Dr. John Campbell: Nové informace o počtu covid úmrtí odhalené díky žádosti na základě svobodného přístupu k informacím

 

Dr. John Campbell komentuje nová zjištění získaná díky žádosti o na základě svobodného přístupu k informacím v Británii. Jak se ukazuje, skutečný počet „covid úmrtí” je mnohem nižší, než se nám říkalo. Více ve videu..

 

Video s českým dabingem je součástí stránky:

https://nastub.cz/w/o7rERYtA2iRAzgdEM3puWA

Je tam také verze s českými titulky:

https://nastub.cz/w/rv2uiMnqbBx9kNT4GRbwJc

 

Převzato ze stránek Otevři svou mysl

 

Originál článku publikován: 20. ledna 2021

 

Vlk Samotář

 


Kdo je dr. John Campbell? (převzato z jeho LinkedInu):

Zdravotní bratr, který v současné době pracuje na oddělení A a E a má prokazatelnou historii v oblasti vzdělávání ošetřovatelů. Znalost praktického ošetřovatelství, zdravotní péče, ošetřovatelského výzkumu a zdravotnického a vzdělávacího výzkumu. Silný odborník v oblasti zdravotnických služeb se dvěma vysokoškolskými tituly a několika pedagogickými kvalifikacemi. Výzkumné záznamy zaměřené na výuku biověd v národním a mezinárodním vzdělávání ošetřovatelů.

 

Dr. John Campbell: Vítejte v dnešním videu. Je čtvrtek 20. ledna. Během této pandemie se hodně mluví o úmrtích. A v Británii byla zveřejněna zpráva poskytnuta na základě svobodného přístupu k informacím, která ukazuje, že počet úmrtí, které lze připsat pouze covidu, může být mnohem nižší, než si kdokoliv myslel. Pokud tato data platí v Británii, tak určitě platí v USA, Kanadě, evropských zemích a ostatních, které bychom nazvali vyspělé ekonomiky. Je to zajímavé, tak se na to podívejme. Tady máme data od 13. března 2020 do 7. ledna 2022, jinými slovy, od začátku vyhlášení pandemie do 7. ledna 2022. Národní statistický úřad má pár týdnů zpoždění, ale nic velkého. 127 704 nadměrných úmrtí v porovnání s pětiletým průměrem. Často jsme si mysleli, že tohle je nejpřesnější způsob, jak pohlížet na úmrtí. Ne ani tak, kdo zemřel na co a kdy, ale o kolik více lidí umřelo, než co bychom očekávali. Rozdíl je samozřejmě v tom, že jsme zažívali tuto pandemii. To je nejspíše dost dobrý ukazatel.

Pak tu máme oficiální data, to jsou úmrtí během 28 dní od pozitivního testu. Tato data jsou z 19. ledna, takže ze včera. Zpoždění jeden den. Teď je 20. ledna a tato data jsou z 19. Úmrtí během 28 dní od pozitivního testu. 359 denních úmrtí. Což je dobré, v poslední době se ten počet snížil. A 152 872 úmrtí celkově. Takže máme jeden údaj pro celkový počet úmrtí, 127 tisíc, pak máme další údaj pro úmrtí během 28 dní od pozitivního testu, 152 872. A pak údaj, kdy covid-19 je zmíněn v úmrtní listině jako přispívající faktor v úmrtí, je 174 tisíc. Máme tři různé údaje, ale nyní máme čtvrtý údaj, který čítá něco málo přes 17 tisíc úmrtí. Stále tuto informaci zpracovávám, protože je dost zásadní.

Tohle je údaj ze žádosti na základě svobodného přístupu k informacím. Úmrtí na covid-19 bez jiné příčiny. Jinými slovy lidé, kteří byli jinak zdraví, kteří neměli srdeční onemocnění, plicní onemocnění, cukrovku, a přesto zemřeli na covid-19. Na tuto žádost na základě svobodného přístupu k informacím odpověděl Národní statistický úřad a zde je odkaz na tu zprávu. Tato odpověď přišla minulý měsíc. Včera jsem ji objevil, proto vám ji chci nyní přinést. Nebyla o tomto žádná zmínka v mainstreamových médiích. Alespoň na BBC, ITV v Británii… a na amerických kanálech, které sleduji, také nic. Překvapuje mě, že o tom mlčí, protože jde o obrovský mediální příběh. Registrace úmrtí pro rok 2020 a 2021.

Takže registrace úmrtí pro rok 2020 a 2021. Pro úmrtí, kde covid-19 byl uveden jako hlavní příčina, ale v úmrtním listu nebyly zaznamenány žádné jiné již existující choroby, pouze pro Anglii a Wales. Není to pro celou Británii. Tato publikace se bude aktualizovat čtvrtletně. Máme tedy údaje z prvních třech čtvrtletí. Tohle jsou údaje o úmrtích pro celý rok 2020 a první tři čtvrletí roku 2021, takže do září. Podívejme se na ně… aniž bychom nějak přeháněli, jsou dost překvapivé. Překvapivě nízké. Zde máme úmrtí pro rok 2020. Takže celkový počet úmrtí, kde covid-19 byl na úmrtní listu uveden jako jediná příčina úmrtí, tudíž můžeme předpokládat, že lidé neměli žádné komorbidity. Takže za rok 2020 byl celkový počet úmrtí 9400. Ve věkové skupině 0-64 let bylo 1549 úmrtí, ve skupině 65+ bylo 7851. A ve skutečnosti průměrný věk, když spojíme tyto dvě skupiny, je 81,5 let. Takže i když je tu skupina 65+, většina z nich byla mnohem starší. Takže to byl rok 2020, což byl samozřejmě první rok pandemie, neměli jsme žádné vakcíny.

A teď první čtvrtletí roku 2021. Celkový počet úmrtí na covid-19 je 6483 pro Anglii a Wales. Ve skupině 0-64 let jich bylo 1560. Ve skupině 65+ jich bylo 4923. A znovu, průměrný věk tady byl kolem 81,5 let. Druhé čtvrtletí, takže duben, květen a červen, roku 2021, celkový počet úmrtí byl 346, tehdy byl pokles. Ve skupině 0-64 let jich bylo 153 a ve skupině 65+ 193. Takže dost nízký. Třetí čtvrtletí, tedy až do září, celkový počet úmrtí byl 1142. Ve skupině 0-64 let jich bylo 512 a ve skupině 65+ jich bylo 630. Takže tam, kde covid-19 je uveden jako jediná příčina úmrtí, vidíme, že míra úmrtí je ve skutečnosti pozoruhodně nízká. Jde stále o úmrtí, ale o mnohem méně, než jsme si mysleli, a než mainstreamová média ohlašují. Tudíž pro rok 2020 a první tři čtvrtletí roku 2021 celkový počet úmrtí pouze na covid je 17 371. Z toho bylo 13 597 u lidí ve věku 65+.

Z toho čísla 17 371, o kterém mluvíme, bylo 3774 u lidí ve věku do 65 let. A průměrný věk úmrtí na covid za celé období v Británii je ve skutečnosti trochu vyšší, než jsem si myslel, průměrný věk úmrtí na covid v Británii v roce 2021… takže tohle jsou údaje za rok 2021… je 82,5 let. Průměný člověk, který zemřel… to znamená, že spoustě lidem bylo více jak 82,5 let, aby vykompenzovali ty, kterým bylo méně. To je tedy průměrný věk úmrtí za rok 2021 v celé Velké Británii, takže to je více než Anglie a Wales. 82,5 let byl průměrný věk úmrtí. A celkový počet úmrtí, kde covid-19 byl uveden jako jediná příčina, byl 17 371.

Průměrná délka života v Británii… ukazuje se, že tohle číslo tady je vyšší než průměrná délka života. Průměrná délka života v Británii… tohle jsou údaje za roky 2018 až 2020. A samozřejmě rok 2020 zahrnuje první rok pandemie. Průměr zde byl 79 let pro muže a 82,9 let pro ženy. Jak vidíme, průměrý věk úmrtí na covid-19 byl ve skutečnosti vyšší než průměrná délka života v Británii. Tohle jsou dost zásadní data. 17 371 bylo úmrtí, kde covid byl uveden jako jediná příčina. Tato čísla představují pokles 7 týdnů pro muže a nárůst půlku týdne pro ženy. Vypadá to, že tento pokles 7 týdnů pro muže… můžeme říct, že je tu časová korelace mezi tímto a začátkem pandemie. Je pravděpodobné, že jde o příčinnou korelaci, ale na základě těchto údajů lze říct, že je tu korelace. To jsou tedy ty změny. A

to ve srovnání s roky 2015 až 2017, což je poslední soubor dat. Je to poprvé od počátku 80. let, kdy jsme zaznamenali pokles při porovnání časových období, která se nepřekrývají. Vypadá to, že průměrný věk úmrtí u mužů, v důsledku toho roku pandemie, se snížil o 7 týdnů. A průměrný věk úmrtí u žen se zvýšil o tři nebo čtyři dny. Koncem září… tyto údaje jsou tedy do konce září. Vidíme, že koncem září bylo 17 371 úmrtí, kdy covid byl uveden jako jediná příčina. Co říkají oficiální vládní data? Během 28 dní od pozitivního testu, až do konce září, bylo 137 133 úmrtí. A rozdíl tady je 7,9 násobný. Takže oficiální čísla byla 8x vyšší než ta, kde covid-19 byl uveden jako jediná příčina úmrtí.

Webová stránka s důkazy je zde uvedena. Oficiální britská data z 30. září 2021 uvádí, že zemřelo 137 133 lidí během 28 dní od pozitivního testu, oproti těm, kde covid byl jediná příčina, čili 17 371 úmrtí. Je to obrovský rozdíl, že? Takže… tohle mi přišlo dost zajímavé. Teď se podívejme na další informace, tohle jsou nadměrná úmrtí na rakovinu. Tohle jsou informace od profesora Karola Sikory, který je jeden z předních onkologů na světě. Je bývalým vedoucím onkologického programu ve Světové zdravotnické organizaci. Uvedu zde krátký životopis… zdá se, že z WHO odešel, protože nesouhlasil s některými politikami WHO.

Nepamatuji si podrobnosti, ale WHO se podle všeho začala více zaměřovat na přenosné nemoci, zatímco úmrtí na rakovinu po celém světě jsou všude… lidé na rakovinu umírají v každé zemi. On odhaduje… neposkytnul k tomu svoji práci, rád bych viděl jeho studii, ale tohle prohlásil veřejně, a to, že pravděpodobně dalších 50 000 úmrtí na rakovinu za posledních 18 měsíců, které byste jinak neměli. To je spousta lidí, kteří zemřeli, nebo zemřou na rakovinu. Samozřejmě opožděná diagnóza nyní nebo opožděná diagnóza před šesti až dvanácti měsíci může představovat úmrtí nyní, za šest měsíců, příští rok, za pět let. A to protože rakovina nebyla diagnostikována za včas. Nehledě na to množství bolesti a trápení, které rakovina může jedinci způsobit. Jaké jsou důvody? Včasné nenahlášení, což byl rozhodně faktor. Potíže s návštěvou praktického lékaře, což byl faktor pro mnohé. Strach z hospitalizace.

Na začátku pandemie jsem navštívil svoje oddělení v nemocnici, a nikdo tam nebyl. Pracovníci tam seděli a říkali si, co se děje… pacienti byli podle všeho odrazeni od návštěvy nemocnic. Kde byly obvyklé bolesti na hrudi, potíže s dýcháním? Byly tam, ale ne zdaleka ve stejném počtu. Lidé byli vyděšení. Faktorem byl strach z hospitalizace. Vynechaná chemoterapie, vynechaná radioterapie. A opožděné diagnózy. A mějte také na mysli, že v tuto chvíli na lékařskou péči čeká 6 milionů lidí. Takže… musíme vzít v úvahu tohle narušení… 6 milionů lidí čeká na lékařskou péči.

50 tisíc nadměrných úmrtí na rakovinu v posledních 18 měsících. Neboli 50 tisíc úmrtí na rakovinu, které byly zahájeny a projeví se v dalším roce nebo dvou, ale byly zahájeny odklady a opožděnými diagnózami v posledních 18 měsících. Oproti oficiálnímu počtu úmrtí, 137 tisíc během 28 dní od pozitivního testu. Na rozdíl od počtu úmrtí, kde jediná příčina na úmrtním listu je uveden covid-19, a to 17 371. Nechci být v tomto pokrytecký… lidé vždy umírají z různých důvodů. Někdo, kdo měl dlouhou dobu komorbidity, dostane infekci… jako koronavirovou infekci, což může jejich úmrtí urychlit, ale jak jsme viděli, průměrné snížení délky života u mužů za rok 2020 bylo sedm týdnů. A průměrná délka života byla 82,5 let, takže o jakém časovém období tu mluvíme z hlediska kvalitních let života? Nejspíše ne tolika.

Zatímco pokud 31letý muž s rakovinou varlat promešká diagnózu, tak to může mít obrovské důsledky. A věk 31 let jsem vybral záměrně, protože naposledy, co jsem se díval, 31 let byl nejvyšší věk pro diagnózu rakoviny varlat u mužů, a jak víme, rakovina prsu může postihovat poměrně mladé ženy. A čím dříve se zachytí, tím lépe. Takže ano, není to tak jednoduché… neříkám, že to je jen 17 tisíc úmrtí… ve skutečnosti mluvíme o životech lidí. Neříkám, že je to pouze 17 371 lidí, kteří zemřeli na covid-19, ale to je počet úmrtí, kde covid-19 byl uveden jako jediná příčina, jak zjistila tato žádost. O tom stojí za to popřemýšlet. To je tedy za mě vše… je to ale poměrně zásadní. 

 


Uniklá data z amerického ministerstva obrany odhalují devastující efekt covid vakcín na armádní složky

 

Z databáze amerického ministertva obrany unikla data týkající se hlášení účinků covid vakcíny na obranné složky. Z těchto dat je zjevné, že covid vakcína má na vojáky katastrofální dopad z hlediska poškození a úmrtí. Právník Thomas Renz, jehož vystoupení je v druhé polovině videa, tuto věc bere k soudům. Více ve videu.

 

Video s českým dabingem je součástí stránky:

https://nastub.cz/w/2dF9ndykjHhvvJmCG3MvmA

Je tam také verze s českými titulky:

https://nastub.cz/w/kD5tAHpQA2GARjt2tHxDPN

 

Převzato ze stránek Otevři svou mysl

 

Originál prvního videa publikován: 24. ledna 2021

Originál druhého videa publikován: 29. ledna 2021

 

Vlk Samotář

 


Vypravěč (1. část videa): Thomas Renz, právník lékařů Petera Chamberse, Theresy Longové a Samuela Sigiloffa, 25. ledna 2022 svědčil před Kongresem ohledně úniku dat přímo od obranných zdravotních agentur, z obranné lékařské epidemiologické databáze, jinak známé jako DMED. V DMEDu existují obranné systémy lékařského dohledu (DMSS), které obsahují aktualizovaná a historická data o onemocněních, lékařských událostech a data o personálu ministerstva obrany. Tato databáze se podobá VAERSu – systému hlášení nežádoucích účinků vakcín, ale liší se v tom, že se týká jen personálu ministerstva obrany a do tohoto systému mohou informace vkládat jen lékaři.

Při prozkoumání vidíme, že informace byly shromážděny z pětiletého průměru desítek nemocí a chorob. Infarkt myokardu neboli srdeční infarkt vzrostl o 269 % za období 10 měsíců od ledna do listopadu 2021. Ze 612 případů na 1650 případů. Perikarditida vzrostla o 175 % z 589 případů na 1029 případů. Myokarditida vzrostla o 285 % ze 127 případů na 363 případů. Plicní embolie vzrostla o 467 % ze 746 případů na 3489 případů. Mozkový infarkt, Bellova obrna, imunodeficience, ITP, menstruační nepravidelnost, roztroušená skleróza, neoplazmy, netraumatické subarachnoidální krvácení, spontánní potrat. To vše vzrostlo alespoň o 250 % nebo více. Některé případy o 350 %.

Diseminovaná intravaskulární koagulace, vzácný a vážný stav, který narušuje váš průtok krve kvůli sraženinám, což může vést k nekontrolovanému krvácení, vzrostla o 1175 % ze 7 případů na 87 zdokumentovaných případů. HIV, které často vede k AIDS, vzrostlo o 590 % z 244 případů na 2681 případů. Bolest hrudi, která dosáhla v průměru 4892 ohlášených případů v letech 2016-2020, vzrostla o 1529 % na 74 813 jedinců. Dušnost, což znamená potíže s dýcháním, vzrostla o 905 % ze 4968 případů na 44 990 případů. Můžete se ptát proč.

Proč by ministerstvo obrany vědomě nadále poškozovalo příslušníky armády? I když na tu odpověď nedokážeme s jistotou odpovědět, můžeme nabídnout dostatek informací, ze kterých jsme si vytvořili vlastní názor. Dokumenty, které jsme zveřejnili v říjnu 2021, na 158 stránkách s názvem „Comirnaty – Covid19 mRNA vakcína – plán řízení rizik“ popisuje plány, jak studovat data ministerstva obrany v souvislosti s příslušníky armády v reakci na covid vakcíny. Dokument v této studii s názvem Plán farmakovigilance uvádí C45910111, což je postautorizační studie pro zaměstnance ministerstva obrany a jejich rodiny týkající se toho, jak myokarditida a perikarditida ovlivňuje ty, co obdrželi Pfizer vakcíny.

Sponzor, v tomto případě ministerstvo obrany, souhlasil s poskytováním pravidelných studií vakcíny pro příslušníky armády v pravidelných aktualizovaných zprávách o bezpečnosti. Jelikož Pfizer nevyrábí svoji vakcínu Comirnaty schválenou FDA, a na základě našeho výzkumu a ostatních publikací víme, že nouzově schválené vakcíny jsou jediné vakcíny dostupné pro vojáky, můžeme se domnívat, že americké armádní složky byly už rok využívány jako obří studijní skupina.

Také víme, že Pfizerova Comirnaty, která se ani nevyrábí, dostala od FDA 23. srpna 2021 plné schválení BLA, a toho stejného dne to schválení BLA bylo staženo. Ministr obrany USA, Lloyd Austin, 24. srpna na základě udělení schválení oznámil povinné očkování pro členy armády, i když to schválení bylo staženo ještě před jeho oznámením. Kvůli politickému vlivu na vakcínu a penězům, které se vydělaly na její distribuci, je těžké si představit, že za zavřenými dveřmi nebyla učiněna dohoda, aby to vypadalo, že FDA ji schválila. Samotný ministr obrany vlastní přes 26 tisíc akcií firmy Tenet Health, která na Pfizer vakcínách vydělala obrovské sumy peněz. Kvůli nezákonnému postupu, jakým armádní pobočky zavedly nařízení ministra obrany, stovky vojáků byly propuštěny pod falešnou záminkou, že neuposlechli nezákonný příkaz, a tisíce dalším bylo zakázáno pokračování ve službě po ukončení smlouvy.

To, čeho tu jsme svědky, není nic míň než přímý útok na ozbrojené složky, které chrání americkou ústavu a následně její svobody. Zdroje nám řekly, že ministerstvo obrany se tuto informaci velmi snažilo utajit. Tyto odhalené informace poukazují na řadu zločinů spáchaných nejvýše postavenými lidmi v Pentagonu. Vyloučení těch vojáků, kteří odmítají vakcínu, společně s tisíci, kteří kvůli ní byli poškozeni nebo zabiti, bude mít katastrofální efekt na národní bezpečnost USA v bezprostřední a dlouhodobé budoucnosti.

Následuje vyjádření právníka Thomase Renze z 29. ledna 2022

Thomas Renz: Zde je to hlavní. Podvod je slabé slovo, podle mě se musíme ptát, jestli tu byla spáchána vražda. Máme naprosto nepopiratelné důkazy. Máme první zveřejněné dokumenty od Pfizeru, na které Pfizer chtěl mít 70 let…

Steve: Počkejte. Když tu začnete mluvit o vraždě, musíte to uvést. Než mi lidé utrhnou obličej, dejte mi ty nepopiratelné důkazy, protože laťku zvyšujete na úroveň… a Robert Kennedy říká, že je to o Faucim. Ale jaké jsou ty vaše nepopiratelné důkazy?

Renz: Hned vám to povím. Pfizer na konci února roku 2021 měl povinnost provést studii po uvedení vakcíny na trh. Pamatujete na bezpečnou a efektivní vakcínu, kdy Fauci říkal, že nikdo na ni neumíral? Ta studie ukazuje více jak 1300 úmrtí jen během třech měsíců. A nyní máme data z ministerstva obrany. Víme, že jejich nařízení povinně očkovat všechny vojáky… tato data z ministerstva obrany jsou z prestižní armádní databáze. Je to nepopiratelné. Vidíme více jak 1000%…

Steve: Počkejte, mám tu jednu zprávu a pak data od Veritas. Pokud jsou to tak nezpochybnitelné důkazy, proč vy nebo nikdo jiný tyto údaje nevzal nějakému americkému právnímu zástupci, generálnímu prokurátorovi? Tady u nás vystoupil státní zástupce Ken Paxton… ostatní státní zástupci bojují na různých frontách. Pokud data jsou tak nepopiratelná, jak říkáte, proč se toho nedotkl žádný prokurátor v této zemi. Proč se toho neujali žádní američtí státní zástupci nebo právníci?

Renz: Chybí jim mužská statečnost. A tato data z ministerstva obrany jsme získali teprve minulý týden, takže tato data soudu představíme, jakmile je připravím. Také vám a komukoliv jinému poskytneme data, která předáme soudům. Pokud budeme lhát soudům, budeme mít problém… soudům nelžeme. Dáme tyto informace prokurátorům… a právě tady a teď udělám nabídku. Pokud je nějaký státní zástupce nebo federální prokurátor, který se toho chce ujmout, dám vám vše, co mám. Daruji vám svůj čas. Udělám cokoliv, abych naše vojáky a lidi ochránil. Steve, tato databáze ukazuje více jak 10 násobný nárůst onemocnění nervové soustavy během jednoho roku.

A my víme, že to s covidem nijak nesouvisí, protože pokud by za to mohl covid, viděli byste nárůst v roce 2020, ale žádný tam nebyl, ten přišel až v roce 2021. Vidíme více jak 300% nárůst rakovin. Ten nárůst tam v roce 2020 nebyl, jen v roce 2021. Oni tuto injekci lidem nutí, lidé z ní trpí nemocemi a umírají. Ten dokument Pfizeru z 28. února ukazuje, že věděli, že tato injekce lidi zabíjí a poškozuje. Nebyl o tom pochyb. Věděli to přes rok. Tohle je naprosto… dovolte mi vám a divákům položit otázku.

Steve: Počkejte, počkejte… chci se vrátit k tomu, co jste říkal. Dáváte tyto informace dohromady… jaký je za tím záměr? Vzít je pak úřadům? Aby se zahájilo kriminální vyšetřování?

Renz: Rozhodně budu požadovat, aby jakýkoliv ochotný státní zástupce tohle vzal a zahájil kriminální stíhání nebo alespoň vyšetřování. Tohle pošlu naším vůdcům v Kongresu a požádám o okamžité vyšetřování. Budeme je posílat všude jinde, a jak jsem říkal, daruji svůj čas k tomu, abych sdílel vše, co máme, a abych pomohl prokázat, že tito lidé patří do vězení.

Následuje prohlášení právníka Thomase Renze na slyšení amerického senátora Rona Johnsona z 24. 1. 2022

Ron Johnson: Prosím, řekněte mi… jeden whistleblower je prý ochoten promluvit.

Thomas Renz: Ano, senátore, máme tři whistleblowery, kteří mi v tuto chvíli dali svolení sdílet jejich jméno. Podplukovnice doktorka Theresa Longová, doktor Samuel Sigoloff a podplukovník doktor Peter Chambers. Všichni tři mi dali tato data. Mám prohlášení od všech třech, které spadají pod trest křivé přísahy. Chceme ta prohlášení předat soudům. Máme data, co ukazují, že například u potratů došlo k 300% nárůstu oproti pětiletému průměru. Viděli jsme téměř 300% nárůst rakovin oproti pětiletému průměru. O rakovině nikdo nemluví, kromě dr. Ryana Colea, děkuji doktore. Viděli jsme… tohle je ohromující… neurologické problémy, které ovlivňují naše piloty. Tam byl více jak 1000% nárůst… 1000%.

Johnson: 10x více… takže…

Renz: Z počtu 82 tisíc ročně na 863 tisíc za jeden rok. Na našich vojácích se experimentuje, jsou poškozováni a někdy i možná zabíjeni. Dr. Kory, moc vám děkuji za váš postoj ke korupci… o to přesně tady jde. Oni tohle ví… a senátore, když jsou tito lékaři napadáni, ne nezbytně lidé v této místnosti, tak volají mně… já jednám s lékařskými komisemi, já sleduji hon na čarodějnice, bojuji proti nim a říkám jim, kam můžou jít, a budu v tom pokračovat. Senátore, také máme… řeknu poslední věc a pak zmlknu. 28. září 2021.

Projekt Salus, týdenní zpráva… projekt Salus je iniciativa ministerstva obrany, kde shromažďují všechna tato data, která údajně neexistují, a dávají je CDC. Oni tyto vakcíny sledují. Je několik situací, kdy Fauci a jejich celý tým kolem toho dne říkali, že je to pandemie neočkovaných, že 99 % hospitalizovaných jsou neočkovaní. V týdenní zprávě projektu Salus, ministerstva obrany, se uvádí, že 71 % nových případů je mezi plně očkovanými a 60 % hospitalizací je u plně očkovaných. Tohle je korupce na nejvyšší úrovni. Potřebujeme vyšetřování. Ministr obrany to musí vyšetřit, CDC to musí vyšetřit. A velmi vám senátore děkuji, že máte odvahu se postavit těmto zvláštním zájmům.

 


 

Překlady: David Formánek

Jestli se Vám líbí překlady z těchto stránek, zvažte přispění na jejich tvorbu. Příslušný odkaz najdete na každé ze stránek.

 Vlk Samotář, převzato ze stránek Otevři svou mysl

 

5. února 2022

Zpět na stránky Doba Covidová

 

Zpět k Mostu ?