Je to vaše skutečné poslání ...

 

Překlad ze stránek Stop World Control.


 Vlk Samotář

 


 

Dnes se děje něco opravdu pozoruhodného ... Normální lidé, kteří nemají vůbec žádné jméno ani slávu, mění svět. Ženy v domácnosti, nezaměstnaní otcové, studenti, teenageři, podnikatelé, lékaři, učitelé, vězni,… doslova lidé ze všech oblastí života, dělají něco, co transformuje vědomí lidstva.

Svět již není zcela ovládán společnostmi Big Media, Big Government, Big Pharma, Big Banking a Big Tech. Lidstvo již neuvádí pouze hlasy na velkých obrazovkách.

Každý den se objevuje a stále silnější hnutí obyčejných lidí, kteří se všichni přidávají ke stejné bitvě, aby osvobodili svět od tyranské kontroly mysli elitou, která vlastní všechny „velké“ věci.

Co dělá tato nová armáda pravdy? Šíří pravdu všemi prostředky….

Někteří to zveřejňují na sociálních sítích, jiní rozdávají letáky, někteří lepí plakáty, mnozí zasílají e-maily svým přátelům a skuteční válečníci, kteří mají největší dopad, dělají všechny tyto věci ... a ještě více!

Nejedná se o jednotlivé muže či ženy, které lze cenzurovat nebo zatknout. Je to armáda mnoha milionů lidí.

Celosvětová armáda Pravdy

Jsou šokováni, když zjistili, jak jim bylo lháno, jak jsou jejich životy napadeny šílenci, kteří mají hlad po penězích a kteří je používají k dalšímu obohacení.

Rozzuří se, když zjistí, jak jim vlády lžou.

Jsou rozzuřeni, když vidí, jak jsou nevinné děti touto elitou zneužívány.

Byli probuzeni z hlubokého spánku úplné nevědomosti a najednou vidí, co se děje.

Jejich srdce hoří spravedlivou zuřivostí proti zločinům, které terorizují lidstvo jako celek.

Jsou vášniví žhnoucím soucitem pro zraňující svět a jsou ochotni riskovat své životy, aby tuto krutost zastavili.

Toto je armáda lásky k pravdě, lásky k lidskosti, lásky k dětem, lásky k zemi a naděje do budoucnosti.

Jsou to lidé, kteří nejsou ovládáni nějakým diktátorem nebo vládou. Média jim nevymyjí mozky ... ani farmaceutické společnosti.

Jsou to osamělí strážci rozesetí po celém světě, kteří se řídí intuicí svého srdce.

Poslouchají hlas, který nikdo nekontroluje, nevysílá žádná agentura, ale tento hlas šeptá, mluví a řve v srdci lidstva, v samotném národu a každé kultuře.

Itálie, Španělsko, Francie, Německo, Belgie, Nizozemsko, Indie, Čína, Brazílie, Kanada, USA, Finsko, Švédsko, Japonsko, Česko, Rusko, Slovensko….

Hlas mluví všemi jazyky a pro komunikaci s touto armádou nepotřebuje televizi ani smartphone. Je to hlas, který překračuje všechny kulturní nebo politické hranice a rozněcuje oheň, který nikdo nemůže uhasit.

To je oheň Stop World Control a nesčetných dalších iniciativ po celém světě.

Poslouchejte hlas Pravdy

Doporučuji vám poslouchat tento hlas pravdy. Odvážně se staví proti kontrole, zastrašování a manipulaci s takzvanými „Fact Checkers“, kteří jsou placeni Big Pharma, Big Tech, Big Politics a všemi ostatními „Big“, aby utišili každý hlas, který nesouhlasí s jejich programem.

Neustupuje. Když je umlčen na jedné platformě, najde nové způsoby,jak zaznít - jako je voda, která vždy najde způsob, jak se prodere každým sebemenším otvorem.

Je to jako vítr, který nemůže nikdo zastavit, bez ohledu na to, jak moc se snaží.

Zvu vás, abyste se připojili k této armádě válečníků za pravdu.

Dělají chyby, učí se rozlišovat, mohou klopýtnout a spadnout, ale jejich srdce zůstávají naživu a hlas Pravdy je vždy zvedne.

Tuto armádu nemůže nikdo a nic zastavit, protože ji nevede nic a nikdo.

Je to organický jev zapálený silou, která není ovládána žádnými lidskými prostředky.

Připojte se k této armádě nositelů světla, mluvčích pravdy, občanských novinářů, půlnočních jezdců, digitálních vojáků, vyšetřovatelů a odvážných hlasatelů pravdy.

My jsme ti, kdo osvobozují lidstvo.

Naše jména se neobjevují v titulcích, nejsme ani hrdinnové. Naše tváře neuvidíte v televii, která se holedbá, že nás zachrání.

Jsme lidé tohoto světa. Královští, božští, neocenitelní, vzácní a nesmírně mocní lidé, kteří byli povoláni k transformaci lidstva.

Ano, na vašem hlasu záleží.

Ano, váš hlas je slyšet.

Ano, to, co sdílíte, je vidět.

To, co děláte, je vibrace, která se odráží v celé říši Země, a samotná energie pravdy rozbíjí lži a podvody.

Staňte se válečníkem Pravdy!

Zbavte se pocitu osamělosti a zoufalství. Odolávejte pocitu zbytečnosti a deprese.

To jsou pokusy vás ponížit - ale samotná skutečnost, že se to cítíte, je důkazem toho, jak nebezpeční a mocní jste.

Žádná duchovní bytost by na vás neútočila, pokud byste pro ni nebyli hrozbou.

Pokud cítíte odpor, vězte, že je to proto, že jste hodni odolat.

Povzbuzuji vás, že jsme svět, jsme lidé, jsme hlas, jsme zvukem svobody, jsme světlem v tomto světě, jsme nadějí pro lidstvo.

Nejsme ti, kteří zbaběle ustupují, protože si chceme chránit své živobytí a postavení, ale jsme ochotni pro dobro světa všechno ztratit.

Již si nás všímají a jsme ve středu pozornosti. Jsme povzbuzováni z vyšších sfér, než si dokážeme vůbec představit. A odměna, kterou dostáváme, je nekonečně větší než dočasné zabezpečení pozemských statků.

Staňte se tímto válečníkem!

Vejdete do dějin a ovocem vašeho úsilí bude věčná radost, když uvidíte, jak dojde k průlomu.

Tsunami není nic jiného než nespočet malých kapiček, které tvoří nezastavitelnou vlnu.

Nikdy si nemysli: ‚Jsem jen jedna kapka vody.‘ Ne, jsi obklopen biliony dalších kapek a společně jsme vlnou, která čistí svět od temnoty a podvodu.

Vstaň, dítě pravdy, naděje a svobody.

Toto je naše pravé poslání: rozzářit světlo v tomto světě, světlo, které spojuje nespočet dalších světel, a společně zapálíme svět.

 

David Sorensen StopWorldControl.com
Vlk Samotář, překlad ze stránek Stop World Control

Zpět na stránky Doba Covidová

 

Zpět k Mostu ?