Velká Porota - 2. den

Velká porota – Geopolitické a historické pozadí (nejen) COVIDu-19 (2. den)

 

Ukázáním kompletního obrazu toho, čemu čelíme, včetně geopolitických a historických souvislostí, má tento postup vytvořit povědomí o faktickém kolapsu současného, uneseného systému a jeho institucí, a v důsledku toho o nutnosti, aby si lidé sami vzali zpět svou suverenitu, a o nutnosti nejprve zastavit opatření této plandemie tím, že se jí odmítnou podřídit, a o nutnosti nastartovat vlastní nový systém zdravotnictví, školství, ekonomiky a soudnictví, aby byla obnovena demokracie a právní stát na základě našich ústav.

 

Video s českým dabingem je součástí stránky:

https://nastub.cz/w/3RwZJ44uCrTwmyMTC9YL4L

 

Je tam také verze s českými titulky:

https://nastub.cz/w/i5taXfGbz8BVFdznkZhrnj

 

Originál videa publikován: 13. února 2022

 

Obsah videa:

1:10 – 46:41 …........ Alex Thomson (bývalý důstojník britské zpravodajské agentury GCHQ). Témata: londýnská City, Cecil Rhodes, britské impérium, svět před rokem 1945

47:00 – 1:57:30 …... Matthew Ehret (žurnalista, spisovatel, historik). Témata: svět po roce 1945, londýnská City, Kanada, vliv britské koruny, pokrevní linie

1:58:00 – 2:21:22 … Brian Gerrish (spíkr, investigativní žurnalista, bývalý důstojník královského námořnictva). Témata: korporátní vlivy v pozadí, psychologická manipulace ze strany vlád

2:21:23 – 2:56:35 … Debi Evansová (britská zdravotní sestra v důchodu, bývalá poradkyně ministerstva zdravotnictví). Témata: farmaceutický průmysl, střety zájmů

3:04:27 – 3:31:33 … Whitney Webbová (investigativní novinářka). Témata: antraxové útoky z roku 2001, Čína, operace Temná zima

3:46:44 – 4:27:49 … James Bush (20 let u námořní pěchoty, inženýr). Témata: operace Temná zima, Rockefellerův Lockstep, Událost 201

4:29:18 – 6:00:00 … Silvia Berendtová (doktorát z Mezinárodních zdravotních předpisů, bývalá pracovnice WHO). 
                                     Témata: Světová zdravotnická organizace (WHO), vliv WHO na státy, Mezinárodní zdravotní předpisy

4:51:09 – 6:00:00 …. Astrid Stucklebergová (bývalá pracovnice WHO). Témata: WHO, vakcinační aliance Gavi, Bill Gates

 

První část Velké poroty:

Velká porota: Lidový soud veřejného mínění | Skutečný příběh o COVIDu-19 (1. den)

 

Vlk Samotář

 


 

Reiner: Dobrý večer, dobrý den, dobré ráno, ať jste kdekoli. Toto je druhý den vyšetřování velké poroty. Jedná se o modelové řízení, které se bude velmi podrobně zabývat celou pandemií koronaviru. Tím, jak to začalo, detaily ohledně PCR testů, ale dnes však začneme bližším pohledem na historické a geopolitické pozadí. Začněme tedy naším prvním odborníkem. A tím je Matthew, nejste to vy, ale Alex Thomson. Alexi, prosím, představte se a pak přejdeme rovnou k meritu věci, jak říkají ti, co mluví latinsky. Máte vypnutý mikrofon.

Alex: Děkuji mnohokrát Reinere. Jsem Alex Thomson. Osm let jsem byl důstojníkem britské zpravodajské agentury GCHQ, partnerské agentury NSA. A tam jsem byl referentem pro bývalý Sovětský svaz a přepisovatel zachycených materiálů z jazyků včetně ruštiny a němčiny. A v druhé polovině tohoto období jsem byl také členem mezioborového týmu GCHQ pro chemické, biologické, radiologické a jaderné hrozby CBRN, v rámci této funkce jsem se dozvěděl něco o tom, jak angloamerický zpravodajský a vojenský establishment považuje svůj stav dominance ve znalostech, ve všech záležitostech, které mohou masově ovlivnit zdraví, a o možnosti vyzbrojování takovými látkami. Požádal jste mě však, abych podal něco jako dvacetiminutové shrnutí geopolitické situace, jaká byla ve světě v rozhodujícím období vedoucí k období po druhé světové válce. Protože většina svědeckých výpovědí tohoto večera, a chápu, že i na dalších zasedáních velké poroty, se bude hodně zaměřovat na svět po roce 1945.

A to skutečně začalo období, kdy se horečně začalo uskutečňovat mnoho plánů na sjednocení světové vlády, včetně zdravotních otázek, jimiž se zabýváte. A já tvrdím, že dominantní mocnost ve světě, konkrétně londýnská City, finanční srdce britského impéria, se na tuto situaci připravovala, a to zhruba od roku 1870. A v moderním světě se monopolizace, kartelizace světa začala právě v té době projevovat. Vše, co děláme, a tím my myslím zprávy UK Column. Dnes večer se ke mně připojí také spoluredaktor Brian Gerrish, který bude vypovídat později. Zdá se, že vše, co děláme při vyšetřování korupce vycházející z britských korunních monopolů a peněz londýnské City, směřuje k tomuto období kolem roku 1870, kdy v kostce došlo k několika revolucím britské elity a všechny se točily kolem omezování produktivity a bránění růstu inteligence a duševního vlastnictví mezi původními obyvateli britského impéria a v konkurenčních zemích.

Došlo tedy k revoluci v tom, co by se dalo nazvat myšlenkovým prostorem, což je od roku 2010 explicitní výraz používaný ústředním ministerstvem britské vlády, úřadem vlády, k revoluci v kvalitě vzdělání nabízeného britským a později i dalším západním školákům, k revoluci v krádeži duševního vlastnictví ze strany elity, k revoluci v modelu zdravotní péče a bezplatného přístupu k ní a doma k ústavní revoluci. Od klasického britského modelu liberální demokracie, o němž vím, že ho evropský kontinent a jeho právnické fakulty výslovně okopírovaly od Británie, k modelu, v němž existuje přísná kontrola toho, co se děje v parlamentech a v agenturách pod kontrolou vlád, využívajících systém politických stran. To vše se odehrálo kolem roku 1870 , a doma v Británii to bylo z velké části dokončeno v klíčovém roce 1947, 1948, kdy Británie měla jedinečnou, kromě Kanady, jedinečnou situaci v oblasti národní zdravotní služby a prosazovala cestu k vojenskému sjednocení evropského kontinentu a celého NATO, a to v mnoha dalších ohledech, včetně plánování práva a občanství. Vedla svět ve znovuobjevování způsobu řízení své populace. Ústředním uzlem je zde londýnská City, tedy čtvereční míle v samém srdci toho, čemu se dnes říká Velký Londýn.

Je to důležité, protože londýnská City a anglikánská církev jsou jediné instituce, které přečkaly všechny ústavní revoluce na britských ostrovech, a to s neporušenými výsadami a obrovským bohatstvím. Londýnské City se od ostatních světových metropolí, megalopolí, liší tím, že se rozhodlo zachovat si geograficky malou rozlohu, zatímco městská oblast kolem něj se rozrůstala. Londýnské City má stále právní postavení oddělené od 32 ostatních londýnských obvodů a ve skutečnosti netvoří součást Velkého Londýna jako takového, jeho privilegia byla zakotvena již v Magna Chartě z roku 1215. Jeho samospráva nebyla nikdy zpochybněna. V mnoha obdobích své historie mělo moc nad britskou korunou, a tedy i nad velkým kusem země v době britského impéria. Zejména během občanských válek v polovině 17. století, kdy londýnské City pokračovalo jako finanční velmoc konkurující koruně, a dokonce v jistém smyslu korunu na deset let zrušilo.

Po obnovení koruny, a nakonec i po anglické revoluci, pouhých šest let poté, s příchodem nizozemského krále Viléma III. na britskou korunu, byla v roce 1694 založena Bank of England, do níž tito soukromí akcionáři vložili 12 a půl milionu liber v hotovosti, což, jak nám bylo spolehlivě řečeno, tvoří základ veškerého dluhu, který je od té doby dodnes využíván. A současní potomci těchto akcionářů a dalších osob s nárokem na akcie Bank of England jsou utajováni. Londýnská City má také moc a kontrolu nad takzvanou matkou parlamentu, Westminsterským parlamentem, zejména v podobě úředníka londýnské City, známého jako kronikáře, který sedí v Dolní sněmovně, kam ani monarcha nesmí vstoupit a zaznamenává, co se říká proti finančním zájmům. Je příliš složité uvést definici koruny v britském modelu.

Důležité však je, že Úřad vlády, který byl zřízen na počátku 20. století, je fakticky úložištěm korunních výsad. A tak když lidé mimo Velkou Británii přemýšlejí o koruně, často se jim nadměrně vybaví stará situace, kdy panovník stojí při korunovační přísaze a je odpovědný lidu. V praxi, v období od roku 1870, Ústavní revoluce zajistila, že finančníci ovládající politické strany jsou těmi, kteří skutečně tahají za páky korunních výsad. Za kulisami je model vlády, který Británie stále má a který exportovala do Commonwealthu a celého světa, je modelem vnitřní svatyně Tajné rady, která ve skutečnosti vládne jménem koruny, a to pouze na oko, jak přiznávají hlavní autoři ústavních zákonů od 70. let 19. století.

Pouze na oko se konzultuje s parlamentem a vládními resorty, jako by na úrovni tajné rady existovalo oddělení výkonné legislativy a soudnictví. Tak tomu ale není. V tomto klíčovém období, o němž hovoříme, to připustil přední anglický ústavní spisovatel Walter Basho, který v druhém vydání své knihy Anglická ústava, napsané v roce 1873, právě v době, kdy se moderní politická strana a za ní stojící think tank dostávaly k prosazení vůle monopolistů v londýnské City, tam Walter Basho v jednom odstavci píše o rozdílu mezi, cituji, důstojnými částmi vlády, to znamená částmi, které tu jsou jen na oko, koruna v jejím osobním smyslu, a cituji, výkonnými částmi ve smyslu pracovních částí stroje.

A připouští, že atraktivní části mají svůj účel, ale ten spočívá pouze v tom, aby přitáhly sílu národní podpory ke skutečně pracujícím částem v zákulisí. Abychom to co nejvíce zjednodušili, je podle mého názoru důležité zdůraznit, že akademik historie na Georgetown University, Carroll Quigley, který byl mimo jiné učitelem Billa Clintona, ve své knize „Tragédie a naděje, dějiny světa v naší době“ zcela otevřeně napsal, že došlo ke čtyřem průmyslovým revolucím, ano, o tomto známém jazyce, který přichází ze Světového ekonomického fóra, psal Quigley už v šedesátých letech minulého století, a nepochopíme to, pokud neuvidíme, že perspektiva, která zde byla přijata, je perspektiva toho, kdo vlastní obyvatelstvo, nejprve v Británii a poté v britském impériu. V první revoluci poskytuje bohatství vlastnictví půdy a zemědělských prostředků. Pak je tu mechanická průmyslová revoluce, druhá revoluce, pak ta, v níž finanční kapitál ovládá svět.

A právě z tohoto období od roku 1870, finančníci v londýnské City si uvědomují, že i tato bublina splaskne. A že skutečně důležitým způsobem, jak v budoucnu vlastnit svět, bude vlastnit mysl, produktivitu a myšlení těch, kteří jsou v modelu, aby se zabránilo jejich útěku a překonání jejich šéfů. Moderní éra kapitalizace v průmyslu i geopolitice tedy začala kolem roku 1870. Během několika málo let kolem tohoto data došlo ve světě k zásadnímu posunu od situace, kdy londýnská City a britské impérium neměly žádnou vážnou konkurenci, ke světu, v němž několik průmyslově vyspělých ekonomik dokázalo konkurovat Británii, britskému impériu a jeho finančnímu centru v londýnské City, které se v předchozí generaci masivně přetlačovalo v Asii, zejména díky afghánským válkám a opiovým válkám ve 40. letech 19. století.

A krymskou válkou a indickou vzpourou v 50. letech 19. století. Jedna z nejmocnějších londýnských bank, HSBC, pochází vlastně z doby čínského obchodu s opiem, v londýnských bankách je zpočátku poměrně hodně kriminality. V Evropě se postnapoleonský řád, který Británie zavedla na Vídeňském kongresu v roce 1815, začal hroutit s úspěšnou i neúspěšnou socialistickou revolucí v roce 1848. Rusko a Rakousko-Uhersko s východoevropskými zeměmi s nejsilnějšími pozemními armádami té doby, a byli to oni, kteří zabezpečili Evropu obnovením korunovaných hlav. Tedy posedlost britské zahraniční politiky od poloviny 19. století, a to jsem viděl, když jsem se účastnil zasedání Chatham House, v mnoha ohledech největšího geopolitického think tanku, který říká ministerstvu zahraničí, co má dělat.

Posedlost britské zahraniční politiky od poloviny 19. století spočívala v nové strategii, a sice ve spojenectví s úhlavními rivaly minulosti, Francií a dokonce i Osmanskou říší proti historickým spojencům Británie v severní a střední Evropě, aby se zabránilo tomu, že by se případná budoucí rusko-německá aliance stala dominantním světovým blokem, a sekundární strategií tam bylo zabránit raketovému vzestupu americké intelektuální produktivity a demokratizaci vynálezů a pokusit se to zachytit už v roce 1812. Britská vojska, která vtrhla do Washingtonu, zejména ušetřila patentový úřad, protože věděla, že kdyby ho vypálila, střelila by se do nohy a zabránila by si v tom, aby mohla po americké revoluci nadále dominovat americkému vynálezectví. V letech kolem roku 1860 se pod vedením Bismarcka, Garybaldiho a cara Nikolaje prvního, tři velké evropské národy, které byly dříve velké pouze v kulturním ohledu, se náhle staly politicky sjednocenými a ekonomicky moderními státy. A s debatami o Grossdeutschlandu se objevily vážné náznaky, že by se Německo mohlo spojit s Rakouskem v jeden německy mluvící stát. A britské elitě bylo zřejmé, že během jedné či dvou generací se všechny tyto tři země, Německo, Itálie a Rusko, stanou velmocemi zhruba na stejné úrovni jako Británie a Francie.

Spojené státy se vynořily z občanské války v roce 1865 a zahájily ohromně rychlý vzestup k průmyslové nadvládě. Britská elita správně předvídala, že kolem roku 1900 začnou mít všechny tyto čtyři nové mocnosti stejně silné námořnictvo jako má Francie, nebo i stejně silné jako Británie, a předvídala, že pozemní armády těchto evropských mocností budou mnohem silnější než britská, takže pouze dříve nemyslitelné francouzsko-britské spojenectví ve jménu lidských práv a šíření liberální demokracie bude schopno udržet tyto mocnosti na uzdě. V roce 1880 se naplno rozhořel tzv. boj o Afriku, který umožnil i územně nevýznamným evropským státům, jako byly Belgie a Portugalsko, získat díky kolonizaci afrického vnitrozemí značné zdroje a stát se vážnými konkurenty britského průmyslu a obchodu.

Pro londýnskou City to znamenalo vážné rozpaky, protože např. Portugalsko bylo nejstarším spojencem Británie a Belgie byla státem, který za svou existenci vděčil britskému vyjednávání v roce 1815. Historici uváděli vážné argumenty, že vlna atentátů v edwardiánské éře, včetně atentátu na portugalskou královskou rodinu v roce 1908 a atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda v roce 1914, byly zosnovány s tajným přispěním londýnské City. Existovala také asijská země, která se na konci 19. století stala průmyslovou i vojenskou velmocí, a sice Japonsko, které k údivu celého světa v roce 1905 porazilo Rusko, čímž dalo mnoha koloniálním obyvatelům v Africe a Asii inspiraci, že není důvod, proč by se i oni nemohli prosadit proti evropské nadvládě podobně, jako se již prosadila Latinská Amerika proti Španělsku Následující rok 1906 byl rokem námořních závodů, krize Dreadnought, která snad nevyhnutelně odstartovala odpočítávání první světové války, protože jak britská, tak německá elita byla nyní odhodlána dosáhnout světové nadvlády. Obě země navzájem podezřívaly své motivy, obě byly technicky schopné dosáhnout světové nadvlády jak průmyslově, tak v myšlenkovém prostoru, a obě měly poprvé k dispozici silné bloky spojenců.

Stručně řečeno, změna, kterou přinesla existenční krize v polovině a na konci 19. století, spočívala v tom, že obchodní model londýnské City, jak jej popsal Quigley, postupné vlny monopolů, tento model začal zdůrazňovat význam kontroly již nejen vojenské síly nebo fyzických aktiv, ale mysli lidí, nyní známé jako lidské zdroje v britském impériu i dále, a proto se od této doby začíná ve sci-fi mluvit o vlastnictví genetické výbavy člověka, aby londýnské City mohlo prodávat zboží a stále častěji i služby zbytku světa, který by je v myšlenkovém prostoru nikdy nedohnal. Je to konzistentní zjištění UK Column a spřízněných výzkumníků a komentátorů, že londýnská City a velmi bohaté britské instituce měkké moci, ty, o kterých nám Tony Blair i tento měsíc znovu řekl, že je musíme udržet, jako je Britská rada, BBC, britská akademická obec a anglikánská církev, že tyto instituce nadále považují tento boj o mysl za svou nejvyšší prioritu pro ovládnutí světa a že zdraví považují za dílčí sektor tohoto boje. Na základě opakovaných zjištění jsme také plně přesvědčeni, že britská elita se stále oprávněně považuje za vedoucí světovou mocnost v myšlenkovém prostoru. Jinými slovy, londýnská City si nechává od ostatních národů dělat oslí a špinavou práci za sebe.

A dělá to především tím, že se mu daří trik, kdy přiměje své vlastní obyvatelstvo, Británii a Společenství národů a elity ostatních národů, aby se řídily jeho perspektivou a jeho narativem, a nikoli jejich vlastními perspektivami a narativy. Na to jsem se soustředil v rámci svého britského vzdělání. A toto je koncentrace, kterou měly britské zpravodajské služby během obou světových válek a studené války. Není to formální strategie, která by se vyučovala na školách nebo ve zpravodajských agenturách. Ale je to do značné míry krédo předních tzv. pokrevních linií elitních rodin, které vládnou v londýnské City. A je to modus operandi angloamerických nadací osvobozených od daní a think tanků, jako je Chatham House, která prosazuje programy těchto pokrevních linií u západních vlád. Klíčovou postavou z roku 1870 je John Ruskin, zdánlivě neškodná postava, protože byl prvním profesorem umění v Oxfordu. Přinesl však doktrínu, že britská elita má povinnost exportovat svůj vlastní světonázor do zbytku světa, a to ve velmi širokém záběru. A jeho klíčovým žákem, kterého inspiroval, byl Cecil Rhodes, který pohádkově zbohatl v Jižní Africe.

Cecil Rhodes, a to vše je zdokumentováno mnoha historiky, si psal tajné deníky a v roce 1891 založil tajné společnosti. Po 16 letech plánování vznikla jeho hlavní tajná společnost. Rhodesova stipendia jsou součástí této společnosti. Oxfordskými členy Rhodesovy sítě byli například lord Toynbee a lord Milner, známí geostratégové. V Cambridge to byl budoucí ministr zahraničí lord Gray a lord Isha. V Londýně to byl přední novinář té doby WT Stead a zasvěcenci a členové výkonného výboru Cecila Rhodese byli výše jmenovaní muži plus lord Rothchild. Krátce po Rhodesově smrti v roce 1902, další přední anglické pokrevní linie, které opakovaně zamořují historii londýnské City, jako například Astorsové, se dostaly do stejného kruhu. Vnější kruh, aby dosáhli vůle Cecila Rhodese, touto zdánlivě blahodárnou vizí Británie donutit svět přijmout její liberální demokracii a tento způsob pohledu na svět.

Vnější kruh se stal známý jako skupiny kulatého stolu stále fungující v USA a sedmi dalších zemích zřízených od roku 1909. Tato skupina považovala za svůj hlavní případ úspěch kanadské federace 1867, o které uslyšíte více od Matt Ehreta. Kanada byla fakticky politicky sjednocena, aby nedošlo k rozšíření různých názorů, různých anglicky mluvících demokracií ve světě, a tak musí naopak všechny být propojeny s vládou londýnské City. To je velmi aktuální, protože mezi mnoha Rhodesovými učenci, kteří ovládají světovou politiku a tlačí svět ke globalismu, jsou již zmíněný Bill Clinton a ze Světového ekonomického fóra novozélandská dáma, profesorka Nyree Woodsová, která se letos velmi proslavila svým výrokem na WEF, že elita dokáže krásné věci, když se spojí. A pokud lidé na světě prostě přijmou, že jsou v čele.

Rhodes v jednom ze svých tajných deníků napsal, cituji: Proč bychom nemohli vytvořit tajnou společnost, jen s jedním cílem, což znamená s jediným cílem, a to je podpora britského impéria a přivedení celého necivilizovaného světa pod britskou nadvládu za účelem obnovy, což znamená obnovy pro Británi, Spojených států a vytvoření anglosaské rasy, pod jedno impérium. Napsal také: Vytvořme stejný druh společnosti, církev pro rozšíření britského impéria. Tohle je myšlenkový prostor… můj komentář. Rhodes pokračuje: Společnost, která by měla mít své členy v každé části britského impéria, pracující s jedním cílem a jednou myšlenkou, měli bychom mít její členy umístěné na našich univerzitách a školách a měli bychom sledovat, jak jim anglická mládež prochází rukama. Snad jen jeden z tisíce by měl mysl a city pro takový cíl.

K tomu slouží Rhodesova stipendia… měl by být vyzkoušen ve všech směrech, měl by být testován, zda je vytrvalý, má výřečnost, tento ohled plný drobných detailů života, a pokud se zjistí, že takový je, jinými slovy psychologický test, pak by měl být zvolen a zavázán přísahou, která se skládá na mlčenlivost, sloužit po zbytek života ve své zemi. Pak by měl být podporován, pokud nemá prostředky, společností a poslán do té části říše, kde se právě cítí potřebný. A v této vizi jsou samozřejmě Spojené státy součástí říše. V další ze svých závětí Rhodes podrobněji popsal svůj záměr, cituji: k a pro založení, podporu a rozvoj tajné společnosti.

Skutečným cílem a účelem by mělo být rozšíření britské nadvlády po celém světě. Kolonizace britskými poddanými všech zemí, kde jsou prostředky k obživě dosažitelné energií, prací a podnikavostí, a zejména obsazení britskými osadníky celého afrického kontinentu, Svaté země, údolí Eufratu, dnešního Iráku, ostrovů Kypru, Kréty, celé Jižní Ameriky, ostrovů v Tichém oceánu, které zde nejsou pro vlastnictví Velké Británie, celého Malajského souostroví, které je za hranicemi Číny a Japonska, což znamená na moři Číny a Japonska, a konečné obnovení Spojených států amerických jako nedílné součásti britského impéria. Tato vize nezůstala jen blouzněním obzvláště bohatého Angličana, ale sami rodilí viděli ve Spojených státech v tzv. východním establishmentu, na východním pobřeží, jak se Spojené státy stávají dominantní světovou mocností. Klíčové svědectví o tom podává Norman Dodd, které podal krátce před svou smrtí v roce 1982. G. Edwardu Griffinovi, které lze snadno nalézt na internetu jako Norman Dodd o nadacích osvobozených od daně.

Dodd byl klíčovým pracovníkem Reece, kongresmana z východního Tennessee, který v 50. letech 20. století provedl jménem Kongresu vyšetřování vlivu těchto od daní osvobozených nadací ve Spojených státech, které realizovaly vizi londýnské City a Cecila Rhodese o světové nadvládě. Nyní přečtu, co Dodd řekl v tomto rozhovoru, mluví o tom, že si najal skeptickou advokátku s úrovní ve Washingtonu. To bylo v padesátých letech a poslal ji do knihovny Carnegieho nadace, jedné z klíčových nadací osvobozených od daní, kam jí byl umožněn přístup s diktafonovým pásem, tehdejší technologií, která umožňovala efektivně zaznamenávat, co čte, prohlédnout si knihovnu a zjistit, co se říká v letech 1906, o kterých jsem se zmiňoval dříve, a 1908. Tato původně skeptická žena, cituji, nesympatická k cílům Reecovy komise, to ke svému celoživotnímu zděšení zjistila. Podle Dodda si nadiktovala do pásky, že jsme nyní v roce 1908, což byl rok, kdy Carnegieho nadace zahájila činnost.

A v tomto roce si přečetla, jak byla v knihovně Carnegieho nadace, že na prvním setkání správců byla nastolena konkrétní otázka, o které se po zbytek roku velmi učeně diskutovalo. A ta otázka zněla, zda je znám nějaký účinnější prostředek než válka, za předpokladu, že chcete změnit život celého národa, a oni dospěli k závěru, že ne, žádný účinnější prostředek než válka k tomuto cíli lidstvo nezná. Tak tedy, pokračuje právnička s diktafonovým pásem v roce 1909, Carnegieho nadace vznesla druhou otázku a diskutovala o ní, totiž jak zapojit Spojené státy do války? Mohl bych pokračovat, ale nemám čas na toto vlákno. Ale myslím, že to samo o sobě stačí k tomu, aby se v myslích lidí ustálil klíčový poznatek. Že nestačí být zdaleka největší vojenskou a ekonomickou mocností na světě, jakou USA byly pravděpodobně již před první světovou válkou. Určitě i po ní. Pokud je váš myšlenkový prostor stále ovládán tímto argumentem že anglosaský liberálně-demokratický model je jediný možný široko daleko, pokud je stále ovládán nezkoumaným předpokladem, že všichni na vrcholu tohoto modelu jsou placeni až do svobody, pak stále zjistíte, že klub se zájmem o sebe sama, bude řídit svět. A dokonce i v takových oblastech, jako je zdravotnictví, které Británie jako první země na světě v roce 1948 socializovala, zjistíte, že lidé nesprávně a slepě předpokládají, že se jedná podle jejich nejlepších zájmů. V těchto dvou minutách uvedu další bod, který jsem chtěl uvést, a to ohledně londýnské City a jejích odnoží na Manhattanu na Wall Street, které financovaly obě strany obou světových válek.

Nyní se nedostáváme k originálnímu tvrzení. Seriózní akademici, jako je Anthony Sutton, který působil v Hooverově institutu na Stanfordově univerzitě v Kalifornii, napsal o tom celé knihy a nazval je Wall Street a bolševická revoluce a Wall Street a vzestup Hitlera. To je dobře známo těm, kteří se obtěžují si o těchto věcech něco zjistit. Existovala celá řada dokumentů, jejichž nalezení Anthonyho Suttona určitě stálo místo na Stanfordu. To vše uvedl ve svých knihách. A zjistil, že, stručně řečeno, jak Sovětský svaz, tak Třetí říše vznikly v zájmu londýnské City a konkrétněji jejího Wall Streetu. Pokud byste mohli na obrazovku dát první slajd, uvidíte jen jeden výstup, a to, že IBM měla v Německu monopolní dceřinou společnost, která se jmenovala Hollerith, což bylo jméno německého vlastníka. Můžete potvrdit, zda je to v tuto chvíli na obrazovce? Děkuji, ano.

Takže tady vidíte, že celý Hollerith, nominální německý vlastník této dceřiné společnosti IBM, nabízí Třetí říši, Oversight-Übersicht, za použití děrných štítků, americké technologie licencované Třetí říši. Dole si můžete přečíst Ubersicht with Hollerith Lochkarten, totální informační povědomí pomocí Hollerithových děrných karet. A dole je název společnosti Deutsche Hollerith-Maschinen neboli Dehomag, což byla v Berlíně Lichterfelder. Druhý slajd, který mám, je jen jedním z příkladů totálního zásahu britské rozvědky do oblastí, které jí ústava neumožňuje nebo nedovoluje, a to je ten, že zde vidíte symbol vánočního stromku, který naznačuje, že MI5 ještě před druhou světovou válkou prověřovala, kdo se dostane do vysílání BBC, kdo bude povýšen a kdo bude přeložen. To všechno se prověřovalo pomocí MI5, velmi stručně řečeno, britské rozvědky, nominálně je tu pro národ, ale byla zřízena pokrevními liniemi, aby prosazovaly své soukromé cíle. Takto rozhodně považují vedení britské rozvědky.

Třetí z mých čtyř slajdů ukazuje, jak to v roce 2010 vyplouvá na povrch, kde britský úřad vlády, spolu s ním think tank, institut vlády, otevřeně hovoří o své kontrole myšlení světa a myšlení Britů. Označují části mozku pod nálepkou myšlenkový prostor. A na pravé straně máte klíčový text ze stran 66 a 67 z tohoto dokumentu z roku 2010. Píše se tam, že i když lidé souhlasí s cílem chování, který se týká pošťuchování, aby se lidé chovali tak, jak si přejí pokrevní linie, a ne aby pověřovali své vlády, aby jednaly jejich jménem. I když lidé souhlasí s cílem chování, mohou mít námitky proti prostředkům k jeho dosažení. Existují různé myšlenkové efekty, které přitáhnou různou míru kontroverze.

Existuje několik faktorů, které určují kontroverzi. Jinými slovy, předvídají, že jim bude řečeno, že se jedná o zvrácení cílů vlády, a to i ve zdravotnictví. Pokračují: Jak bylo uvedeno, účinky myšlenkového prostoru závisí alespoň částečně na automatickém systému. To znamená, že občané si nemusí plně uvědomovat, že se mění jejich chování, nebo alespoň to, jak se mění. Je zřejmé, že to otevírá vládu obviněním z manipulace. Lidé mají sklon si myslet, že pokusy o změnu jejich chování budou účinné, pokud jim budou informace poskytnuty nadstandardním způsobem, Lidé mají silnou nechuť k tomu, aby byli podváděni. Tato nechuť má psychologický základ. V zásadě se však jedná o otázku důvěry ve vládu. Nedostatek vědomé kontroly má také důsledky pro souhlas a svobodu volby. Zaprvé to vytváří větší potřebu, aby občané schválili použití změny chování, možná pomocí nových forem demokratické angažovanosti.

V tomto modelu je demokracie nejvyšším zbožím, které se prodává, ale páky manipulace s demokracií jsou v rukou kartelu. Zadruhé, pokud účinek funguje automaticky, může občanům nabízet jen málo příležitostí k tomu, aby se odhlásili nebo se rozhodli jinak. Koncept architektury volby je zde méně použitelný. Jakékoli opatření, které může omezit právo na omyl, například právo odmítnout léčbu, bude velmi kontroverzní. Některé tradiční pokusy o změnu chování samozřejmě nejsou jednoznačné. A ty přitahují kontroverze.

Málokdy však přitahují obvinění z manipulace, protože jsou založeny na vědomých akcích, jejichž cílem je dodávat a registrovat informace, a nespoléhají se na nevědomé reakce. Myslím, že to v zásadě dostatečně dobře stanovuje, že jsme v moderním světě ovládaném londýnskou City a jejími měkkými mocenskými institucemi vycvičeni k tomu, abychom si mysleli, že máme svůj osud pod kontrolou, protože liberální demokracie je často vyzdvihována jako vzor na základě často správného argumentu, že ostatní systémy jsou tyranštější a méně žádoucí. Celá síla modelu londýnské City spočívá v tom, že může působit i na dálku prostřednictvím jiných zemí, jako jsou USA a Německo, jak se zde ukázalo, aby přesvědčila lidi, že to, co chtěli dříve, není ve skutečnosti to, co chtějí nyní. A právě zaplnění myšlenkového prostoru je podle mého názoru tou nejsilnější zbraní. To je to, co je tam k dispozici. Teď vidím, že jsem překročil vymezený čas.

Takže zbytek podrobností nechám být, nikdy jsem nemohl doufat, že zde budu vyčerpávající. Ale věřím, že jsem lidem poskytl malou ochutnávku z dlouhé řady solidních historických výzkumů, které byly provedeny lidmi dobře obeznámenými s britským establishmentem při zjišťování toho, že britský establishment nebojoval férově, zhruba od roku 1870. A že většina revolucí si přeje nastolit kontrolu demokracie prostřednictvím stranického biče, kontrolou zdravotní péče, a to prostřednictvím povinného státem poskytovaného zdravotnictví v britském a kanadském modelu. Byly všechny zavedeny v poválečném období, což je doba, v níž, jak jsem pochopil, Matt Ehret převezme svědectví a přenese nás do období po roce 1945.

Reiner: Moc děkuji, Alexi, tohle je dokonalý přehled toho, jak jsme se k tomu dostali. Pokud mohu, rád bych se zeptal na několik otázek. Moji učení kolegové samozřejmě udělají totéž. Ale je správné, že londýnská City je skutečným tahounem ve Velké Británii?

Alex: Je to bezesporu hlavní mocnost. To je něco, co se člověk, který má můj původ, naučí už na internátě, natož na univerzitě. Takže v mém případě rugby a Cambridge, a než se dostanete do státní správy, tak se tam hodně koulí očima, když někdy navrhnete, že by obyvatelé Británie nebo jiné země Společenství národů měli nezávislost. Ne, londýnská City je chápána jako vlastník těla, mysli a duše obyvatelstva.

Reiner: Nakonec… a zdá se, že to začalo poměrně brzy. Zapomněl jsem, jestli to bylo v roce 1870 nebo na začátku 20. století. Ale nakonec to bylo ovládnutí mysli lidí, o které londýnská City k prosazení svého cíle ovládnutí světa skutečně usilovala, je to tak?

Alex: Ano, a už to není specificky anglosaský problém, protože na evropském kontinentu existují země, mezi které Německo od roku 1949 rozhodně patří. Belgie je další, která, jak jsem říkal, vznikla na naléhání Britů v roce 1815. Překládám na poměrně vysoké úrovni vládní sdělení údajně národních zdravotnických agentur těchto zemí jejich občanům. Překládám je do angličtiny pro emigranty v těchto zemích. A belgické a německé vlády, abych jmenoval tyto dva příklady, se zde výslovně řídí názorem londýnské City. Píší obyvatelům z hlediska řízení zdravotnictví, že způsob, jakým existují, není dostatečně dobrý. Jejich těla, jejich mysl, jejich genetika, jejich inteligence nebyla optimalizována. A proto tento dobytek, tato populace nekonkuruje ve světě tak, jak by měla. To je tedy rozšíření modelu londýnské City na evropský kontinent, kde se ukázalo, že se v mnoha ohledech hodí stejně dobře do kodifikovaných jurisdikcí občanského práva s vysokým respektem k právnímu státu, jako do jurisdikce zvykového práva.

Reiner: Takže nakonec jsme svědky toho, že londýnská City je velmi finančně silná, a proto mocná instituce, která přemosťuje Atlantik, protože jako svou pátou kolonu, jak někteří lidé tvrdí, má Wall Street. Tyto dvě mocnosti bývaly nebo stále jsou nejvýznamnějším centrem moci v tomto světě.

Alex: Ano, můžete podniknout mnoho odboček, zejména v období poloviny 20. století. Ale to, co jste řekl, je užitečné diagnostické shrnutí celého 20. století, že jsou boje… dlouho probíhala naprosto netriviální studená válka, přičemž větve aristokracie v londýnské City byly jak pro, tak proti Sovětskému svazu, jen o tom bych mohl mluvit hodiny. Ale to je druhotné ve srovnání s odhodláním, že v Eurasii musí existovat pouze německý blok a ruský blok a že oba tyto bloky musí být nakonec kontrolovány a lemovány britskou a angloamerickou námořní mocí a angloamerickou měkkou mocí, která jim určuje paradigmata.

Reiner: Další věc, kterou jsem si chtěl ujasnit, je, že jste zmínil, že je to jen několik rodin, které skutečně řídí londýnskou City, zmínil jste jména Rothschildové a Rhodes a Astor. Je pravda, že je to jen několik rodin, které se snaží ovládnout svět prostřednictvím londýnské City?

Alex: Ano, nikdy jsem nenašel lepší materiál než ten od spisovatelské dvojice, která je holandsko-německo-americká. Holanďan je Robin DeRuyter, jeho americko-německý spoluautor je Fritz Spring Meyer z Jižní Karolíny. Mají poněkud šokující název knihy Pokrevní linie Iluminátů, ale jejich práce je solidní. A důsledně ukazují, že londýnská City, Manhattan, evropský kontinent jsou do značné míry ovládány malým počtem rodin, často 13 je nám dána jako nejvyšší úroveň těchto rodin. Samozřejmě existují úrovně nižší.

Například Francouzi často mluvili o 200 pokrevních linií, které řídí hluboký stát, ale ty starší terorizují ty mladší v tomto modelu, a nejvyšší úroveň, na kterou se můžete dostat, než zmizíte v mlhavých tvrzeních o Satanovi, který řídí svět, což věřím, že dělá, ale nejvyšší úroveň, na kterou se můžete dostat, je úroveň, na které středoevropské germánské pokrevní linie mají nesnadné příměří s pokrevními liniemi z Britských ostrovů, z nichž většina nyní sídlí ve Spojených státech. To je největší model a všechny geopolitické frustrace 20. století nakonec souvisejí s tím, že se jedno nebo druhé křídlo snaží získat převahu. Měli bychom jít se City, nebo City svrhnout. A to má co do činění s frustrací nově vznikajících velmocí, zejména Rusů, kteří se snaží hrát na stejné úrovni s tímto pokrevním kartelem a nedaří se jim to.

Reiner: A zdá se, že jedním z hlavních prostředků, kterými se těchto několik rodin snaží ovládnout zbytek světa, je myšlenkový prostor, což zní trochu jako ovládání mysli, znamená to, že jde o psychologické operace?

Alex: Ano. Do hry psychologických operací se žádný národ nedostal dříve než Británie. Jakmile v Británii v edwardiánské éře, těsně před první světovou válkou, vznikly formální zpravodajské agentury, došlo k jejich velké koncentraci. Mnoho poznatků si však vypůjčily z Vídně a z Německa, které v té době v psychologickém prostoru vedly. Jde tedy o nadnárodní zájmy v anglické i germánské oblasti tehdejší světové nadvlády využívat triky myšlenkového prostoru a ty byly do značné míry zdokonaleny, když měla Amerika po roce 1945 nezpochybnitelnou hegemonii. Využití jako v mnoha jiných oblastech, například operace Paperclip pro technické oblasti, s využitím mnoha lidí Třetí říše a Sovětského svazu, kteří byli tajně přeneseny do Spojených států. Od dob Edwarda Bernayse a Freuda je to považováno za nejmocnější způsob ovládání dění v reálném světě. Protože pokud nedokážete vnímat, že existuje jiný platný způsob, jak věci dělat, než ten, o kterém vám bylo řečeno, že je správný, pak je to nejvyšší moc, kterou můžete mít. Máte-li tuto moc, ovládáte lidi, kteří jsou početnější, inteligentnější a silnější než vy.

Reiner: Slyšel jsem správně, že jste použil výraz dobytek. Je to opravdu pohled, který tito lidé mají na zbytek světa?

Alex: Je to výslovně názor… určitě v devadesátých letech, když jsem byl na starší britské internátní škole, tento výraz byl používán výslovně vnuky londýnských seniorů k popisu britského obyvatelstva, kteří šli pod svými vlastními okny na cestě… jak jsme šli na vyučování, oni si vyřizovali své záležitosti ve městě. Výrazy, které se pro ně používaly, se točily kolem myšlenky, že jsou dobytek a nezaslouží si jiné místo na světě než pod vedením britské elity.

Reiner: Moc vám děkuji, Alexi, nechci bránit svým vzdělaným kolegům v kladení otázek. Takže prosím, pokračujte.

Dexter: Dobrý den. Pane Thomsone, děkuji vám za vaše svědectví. Slyšíte mě nahlas?

Alex: Skvěle, děkuji.

Dexter: Dobře. Pane Thomsone, rád bych věděl, a vy jste se vlastně zmínil o africkém kontinentu. A konkrétně jste zmínil Cecila Johna Rhodese. Rád bych od vás věděl, jakou roli hraje v současné době londýnská City na africkém kontinentu? Mohl byste to, prosím, rozvést?

Alex: Jeho role je velmi temná a složitá a projevuje se především při převratech a revolucích v bývalých britských koloniích. Na mapě je samozřejmě celý pás zemí zbarvených růžově, slavně od Káhiry až po Kapsko, kde Británie téměř zřídila železnici a jednu kolonii. A v těchto zemích je to vidět nejzřetelněji. Syn paní Thatcherové se podílel na neúspěšném pokusu o převrat v neanglofonní africké zemi, rovníkové Guineji. Je to jeden z příkladů, kdy byl pokus zpackán a sponzoři z londýnské City nechali Marka Thatchera takříkajíc na holičkách, když se to nepovedlo. Myslím si, že nejvíce zejména to, co vidíme v bývalé Rhodesii, nyní v zemích Zambie a Zimbabwe, je to, že došlo k uzlu, kde si londýnská City ponechala finančně zkorumpované a mocné lidi. A místní kontingenty sapérů z dob bílé nadvlády, kteří odvedli spoustu špinavé práce, a to i v samotném Londýně. V poválečném období.

Dělo se tak na základě toho, že na papíře vlastnili bohaté nerostné bohatství v jižní Africe. To je nejobecnější způsob, jakým bych o tom mohl hovořit. Existují dokonce podezřelá úmrtí ještě v roce 1979 v Lancasterské soudní síni, která připravila půdu pro Zanu PF, aby převzala vládu po Smithovi v Rhodesii, která se stala Zimbabwe, přičemž právníci údajně padali na smrt z oken. To je nesmírně temný obrázek. A čím více se díváte na některé ze zúčastněných společností, například Crawl Security, tím více vidíte, že existuje propojení mezi MI6, SAS a londýnskou City, která považuje zejména jižní Afriku za svoje hlavní aktivum.

Dexter: Moc vám děkuji. Souhlasíte tedy se mnou, pane Thomsone, že pokud jde o finanční dominanci, když se podíváme na COVID-19… v jádru je dluh. Budete tedy souhlasit s tím, že finanční dominance je jádrem pandemie COVID-19?

Alex: Ano, souhlasím. A velmi mírně bych to upřesnil tím, že bych připomněl, že Carroll Quigley ve svém shrnutí světonázoru angloamerických elitních establishmentů upozorňuje, že vlastnictví finančních aktiv je zastaralé již v 60. letech 20. století. A ví, že velké mozky, ne nutně dobré mozky, sto let před ním už to tušily. Považovali za skutečné bohatství lidskou mysl a lidské zdraví a schopnost měnit a časem copyrightovat lidskou bytost do nového modelu, který by se choval podle očekávání.

To je velké bohatství světa. Ale s touto výhradou, pokud toto bohatství nazveme bohatstvím, a rozšířením ho můžeme nazvat finančním, pak ano, to je ta největší cena, která existuje. Celá pointa londýnské City spočívá v tom, že pokud jste poněkud intelektuálně nadaní a z privilegovaného britského prostředí se dostanete do Oxfordu a Cambridge, máte skutečně na výběr pouze mezi vyděláváním peněz v londýnské City, nebo v nějakém odvětví státní služby, jako je zpravodajství nebo důstojnictví. A rozdíl mezi mnou a těmi, kteří se v mé skupině vydali opačným směrem, jsem viděl v tom, že ani jedna skupina nepochybovala o tom, že skutečnou moc ve světě představuje vlastnictví kapitálu. Jde jen o to, zda tomu chcete sloužit tím, že budete zpravodajským důstojníkem, který se zodpovídá londýnské City, nebo zda chcete být součástí dění, které vydělává peníze. Žádný vyšší ideál než tento v anglo-americkém modelu neexistuje.

Dexter: Moc vám děkuji. Žádné další otázky.

Reiner: Nějaké otázky od Any nebo Virginie nebo Dipali?

Ana: Ne, myslím, že to bylo vynikající. Akorát bych se zeptala, jak to otočíte? Zmínil jste různé věci jako je „copyrightovat“ lidské mysli, možná i geny. Máte pocit, že existuje souvislost mezi současnými takzvanými vakcínami, injekcemi od Pfizeru, Moderny, Janssen, AstraZeneca, Myslíte si, že existuje souvislost mezi nimi a tímto cílem „copyrightovat“ lidi?

Alex: Velmi silně tomu věřím, ale nejsem lékařsky ani biotechnologicky kvalifikovaný, abych vysvětlil, kolik pravdy na tom může být. Ale opakovaně jsem se přesvědčil, že tam, kde je humbuk a kde existuje pseudoteologické přesvědčení elity v Británii a Americe, že lze dosáhnout určitého cíle tím, že se provede určitý trik, například editace genu a vyrazí se na lidském těle takříkajíc copyright, to samo o sobě je dostatečnou motivací k tomu, aby to podnítilo vážný pokus jít touto cestou. A vím, že až Debi Evansová později večer převezme část svědectví Briana Gerrishe, bude o tom mluvit. Myslím, že samotným jádrem je myšlenka, že genetická editace umožní de facto plíživé „copyrightování“ počtu duší a těl v lidstvu, aby už nebyly pod Stvořitelem.

Ana: Děkuji vám.

Reiner: Dobrá, tím tedy výpověď Alexe Thomsona končí. Nyní si poslechneme výpověď Matthewa Ehreta.

Matthew: Děkuji, musím říct, že ta prezentace byla víc, než jsem čekal. A myslím, že velmi dobře udává tón pochodni, kterou mi teď předávají. Jen bych se přimlouval za jeden jediný bod, a sice že bez ohledu na to, co by si oligarchie přála, ať už právně nebo formálně, a tím je nárok na to, komu patří duše nebo tělo a svoboda lidí, nemá to ve skutečnosti žádný vliv, existuje přirozený zákon, který je vyšší než zákon, který chtějí vnutit vesmíru. A to je část problému myslitelů z Ivory Tower. Chtějí, aby vesmír odpovídal jejich matematickým modelům.

A propadají vzteku, když zjistí, že vesmír je mnohem kreativnější a nelineárnější, než by chtěli, aby byl. Je to takový božský komplex, který byl historickým pádem impérií, pokaždé, když vidíte, jak se oligarchie tak nějak sama kanibalizuje a hroutí pod svými vlastními rozpory, je to přirozená věc, která by se měla dít. Otázkou je, zda jsme ochotni tolerovat takovou míru hlouposti a nemorálnosti až do té míry, že půjdeme ke dnu s ní.

A to je vždycky výzva pro každou generaci, to není nic nového. A zřejmě jsme na konci systému. Já udělám něco trochu jiného. Budu se zabývat… No, původně jsem chtěl mluvit mnohem víc o eugenice. Chápu, že 26. února se budeme mnohem více věnovat eugenice. Takže to neudělám, budu pokračovat v tématu, které nastolil Alex, ale udělám to tak, že se nejdříve budu zabývat asi osmi minutami současné situace, jen abych trochu podrobněji přiblížil, jaká je dnes britská ruka v globálních záležitostech, a to pomocí malého minutového videa od Justina Trudeaua, tady v Kanadě, kde máme tento stín stínu, který byl vnucen lidem, aby prováděl politiku, která ve skutečnosti nepochází od něj. A myslím, že si to každý uvědomuje. Ve skutečnosti tam nic není. Je to něco jako mladá verze Bidena. Celý jeho život byl tak nějak řízen.

Ale otázka je, no, samozřejmě, pokud je tenhle chlapík příliš panáček Ken, bez mozku nebo duše, aby skutečně rozhodoval, tak jaká je potom síla za takzvaným trůnem? Začnu videem, a poté, co se budu zabývat trochu přítomností, se vrátím trochu do 19. století s kanadským zaměřením, protože je to něco, co je na perspektivě lidí právě teď, v souvislosti s tím, co se děje v současné době v Ottawě. A pak se přeneseme až k bitvám v době po druhé světové válce, abychom viděli, jak se tato věc po druhé světové válce proměnila a překalibrovala. Takže to uděláme jenom souhrnně. Pokusím se to příliš nezjednodušovat, ale je zřejmé, že jde o složitou problematiku. Pokusím se věrně vystihnout to, co je třeba pochopit. Takže první věc je video, které jsem slíbil, které tady pustím, je to asi minuta a půl. Dobře, doufám, že to lidé slyší. Tohle není to video. Moc se omlouvám. Zkusíme to znovu. Dobře, vidíte Canadian Press?

Reiner: Ano, vidíme.

Matthew: Dobře.

Video: Já, Justin PJ Trudeau, přísahám, že budu věrný a budu zachovávat pravou věrnost Jejímu Veličenstvu královně Alžbětě Druhé královně Kanady, jejím dědicům a nástupcům, k čemuž mi dopomáhej Bůh. Já, Justin PJ Trudeau, slavnostně a upřímně přísahám, že budu věrným a oddaným služebníkem Jejího Veličenstva královny Alžběty Druhé jako člen Tajné rady Jejího Veličenstva pro Kanadu, budu ve všech věcech, které budou projednávány a rozhodovány v Tajné radě, věrně, čestně a pravdivě prohlašovat svou mysl a svůj názor, budu zachovávat mlčenlivost o všech věcech, které mi budou v této funkci svěřeny a sděleny, nebo které budou tajně projednávány v radě. Obecně budu ve všech věcech jednat tak, jak by měl věrný a opravdový služebník Jejího Veličenstva jednat. K tomu mi dopomáhej Bůh. Já, Justin PJ Trudeau, slavnostně a upřímně slibuji a přísahám, že budu pravdivě a věrně a podle svých nejlepších schopností a znalostí vykonávat pravomoci a důvěru, které mi byly svěřeny jako předsedovi vlády, k čemuž mi dopomáhej Bůh.

Matthew: Dobře, nikdo už nic neslyší, že?

Reiner: Ne. Video skončilo, ale my vás slyšíme.

Matthew: Skvělé. Dobře. Takže to je trochu matoucí pro některé lidi, kteří to viděli v roce 2017. Není to typická věc, kterou byste očekávali od takzvané demokratické hlavy státu, když po volbách používá prohlášení o složení přísahy. Ale Trudeau ve skutečnosti hlavou státu není. Je jednak členem úřadu Tajné rady, kterým musíte být, pokud se chystáte zastávat vládní nebo opoziční funkci. A skutečnou hlavou státu je generální guvernér, ten starší pán, který sedí vedle něj, který je jmenován, vykonává emanaci pravomocí a autority Koruny dávat královský souhlas s jakýmkoli zákonem, který se stane zákonem v Kanadě. Máte funkci viceguvernéra v každé jednotlivé provincii, máte úřad Tajné rady, máte celou tuto podivnou byzantskou strukturu nad zdánlivě veřejným aspektem naší takzvané demokracie v této monarchii Severu, což je opět pro mnoho lidí velmi matoucí. Budeme se trochu více zabývat tím, co je to za anomálii. A co je její součástí v mezinárodním měřítku? Jak vznikla? Takže tady jsem si připravil sérii slajdů. Kanada je přece jenom součástí Commonwealthu.

Britské společenství národů, to je něco, co vzniklo na konci 30. let 20. století. V rámci příprav na v podstatě transformaci vnějšího obrazu britského impéria. Dnes je v Britském společenství národů asi 54 zemí s centrem ve Spojeném království, v jehož čele stojí anglická královna. Máte tu věc, která zabírá asi 12,2 milionů čtverečních mil území. V rámci území je zde zastoupeno 2,4 miliardy lidí, což představuje 21 % rozlohy světa. A lidé tuto věc oslavují, jakoby to byla nějakým způsobem demokratická instituce. Co je to za věc? Když se podíváte na spoustu těch území, hodně z toho je Karibik. Latinskoamerických oblastí se to tolik nedotýká, ale hodně Karibiku ano. Hodně Afriky, je tam 19 afrických zemí v subsaharské Africe, je tam 8 asijských zemí, Indie je největší, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, samozřejmě Five Eyes mínus Spojené státy. Ale srovnejme to se starým britským impériem. Zde je snímek z mapy z roku 1920. Vypadá dost podobně, že? Takže lidé říkají, že Britské impérium po druhé světové válce zmizelo, že nechalo svá území volná. A teď je tím impériem velké zlé americké impérium.

To je mytologie, která nám byla předána, a je to mytologie, jak Alex velmi stručně zmínil. Skutečná moc, která ovládá pátou kolonu uvnitř Spojených států, která tam byla vždy od roku 1776. Vždy byla soustředěna v Londýně. Ještě to trochu upřesníme. Ale nikdy nezmizela. Žádné takové impérium nikdy jen tak dobrovolně nedává svobodu. Svoboda je něco, za co se bojuje. Jen rychle, otázka současných těžebních zájmů. To není něco, co se objevilo jen v 80. a 90. letech 19. století při záboru půdy pro Afriku. A stvořením De Beers a Waterhole a dalších těžebních zájmů Cecila Rhodese. Tohle je zpráva z roku 2016. Je to fantastická zpráva neziskové organizace, která provedla audit britských zájmů, těch zájmů, které ovládají těžbu v Africe, se sídlem buď ve Velké Británii, nebo na území Společenství národů, měřeno na londýnské burze. A tady jen malá citace ze zprávy Nový kolonialismus, britský boj o africké energetické a těžební zdroje. „Uvádí se, že 101 společností na londýnské burze, z nichž většina je britská, má těžební operace v 37 zemích subsaharské Afriky, dohromady kontrolují nejcennější africké zdroje v hodnotě více než 1 bilionu dolarů. Britská vláda využila své moci a vlivu, aby zajistila britským těžebním společnostem přístup k africkým surovinám. Tak tomu bylo v koloniálním období a je tomu tak i dnes.

Tato zpráva je na internetu zdarma, nebudu zabíhat do podrobností, jde až o 70 % těžebních zájmů, které zahrnují i rafinérské suroviny, společností na britských kontrolovaných územích. Jaká je infrastruktura, která to provádí? Je něco, o čem spousta lidí ani neví. Jedná se o organizaci spojenou s Nadací Billa a Melindy Gatesových a také se Světovou bankou, které se říká Korunní agenti. Byla založena v roce 1833, jak popisuje sebe samu, jako emanace koruny. Není součástí vlády, ale její autorita pochází z pramene všech poct, ze samotné koruny, to je způsob, jakým je tato byzantská struktura emanací stínové vlády, existuje jakási hierarchie autority, nepochází ze souhlasu ovládaných, ale pochází to od jediného panovníka, koruny, ať už je to kdokoli, jako dědičná instituce. Takže to bylo zřízeno v roce 1833 jako pobočka britského koloniálního úřadu, aby spravovala tvrdou i měkkou infrastrukturu kolonií v mezinárodním měřítku impéria. V průběhu let několikrát změnila název.

A v roce 1986 prošla další změnou názvu s názvem Korunní agenti pro zahraniční státní správu, kde také spravovala zdravotnickou infrastrukturu, včetně covid protokolů východní Evropy, zejména Ukrajiny. Spravuje mnoho afrických zemí, Jižní Súdán, Myanmar, a zabývá se správou věcí veřejných, pomáhá těmto zemím přizpůsobit jejich mechanismy řízení podle standardů Světové banky a MMF. Dělá to již velmi dlouho. A je to velmi zvláštní věc. A opět si říkají korunní agenti. Není to tak, že bych je pomlouval, existují, jak jsem řekl, velmi, velmi dlouho.

To je jeden z aspektů této věci, pokud jde o udržování stínového impéria. Jedna věc o tom řízeném systému londýnské City a Commonwealthu je, že Kajmanské ostrovy a offshore bankovnictví je centrem tohoto… existuje dokument s názvem Pavučina o neviditelném impériu Británie, který je i na YouTube. Probírá to a pěkným způsobem. V podstatě říká, že na mezinárodní úrovni máte 24 % finančních služeb, které se pohybují přes spoustu britských kontrol, Kajmanské ostrovy, Karibik a další daňové ráje, ale také v nich je centrum globálního praní špinavých peněz z drog a financování terorismu. Lidé si myslí: drogy, to je jen přirozený mor naší společnosti. Terorismus je přirozená věc, která se děje. Ale ne, tohle je velmi umělé. To není způsob, jakým lidská společnost prostě přichází s těmito epidemiemi sociologie.

To byly vytvořené nemoci, které jsou ve své podstatě geopolitické, dokonce ani ne náboženské, které jsou kultivované ze shora. Tohle je senátní zpráva z roku 2012, kterou po dlouhé období prováděl nedávno zesnulý senátor Carl Levin, o americké zranitelnosti vůči praní špinavých peněz, drogám a financování terorismu. Případ HSBC, přičemž v jejím průběhu bylo zjištěno, že HSBC je primární banka číslo jedna v oblasti offshore účtů pro praní špinavých peněz na světě. Jak Alex zdůraznil, byla založena v roce 1865. Za účelem prosazení nebo řízení obchodu s opiem, který měl zničit Čínu a který nikdy nepřestal. Byli shledáni vinnými, dostali přes prsty určitou pokutu ve výši 1,9 miliardy dolarů. Bylo jim dovoleno jmenovat vlastního auditora, který tam seděl pět let, a pokud vím, stále dělají to, co dělají.

Mají také obrovský podíl v Air Canada. Každý, kdo letí letadlem do Kanady, uvidí všude nápisy HSBC. To je obrovský kus infrastruktury jako součást stříbrného trojúhelníku, který se táhne celé 20. století. Tady máte fotku královny s bankou Coutts, což je osobní banka královny. která byla také v roce 2012 shledána vinnou za praní špinavých peněz z drog. Zaplatila myslím malou možná desetimilionovou pokutu. A špatná publicita vedla k tomu, že banka Coutts své offshore účty, které prováděly praní špinavých peněz, prodala Královské bance Kanady, která v současnosti provádí stejné operace. Afrika má 177 miliard dolarů dluhů, které ji drží jako rukojmí. Mezitím na britských offshorových účtech leží asi 944 miliard dolarů příjmů z vytěžování bohatství. Není tedy dlužníkem, ale masově predátorským národem.

Tohle je celý příběh sám o sobě, londýnská City, jak podotkl Alex, je samostatný subjekt, ani britská vláda toho nemůže moc právně udělat, aby ji zastavila. Mají své vlastní soudy, svou vlastní policii. Je to zvláštní struktura. Takže, dobře, tohle jsem chtěl jen zmínit. A to jsem ani nemluvil o válce v Iráku, o podezřelých dokumentech, o tom, že byly vytvořeny britskou rozvědkou, které ospravedlňovaly bombardování Iráku, také Libye, to bylo spíše o rozvědce MI6. Nemluvil jsem o syrských dokumentech o chemických zbraních, jejichž použití Asadem nebylo nikdy prokázáno, ale které byly zdůvodněny pro sankce a ospravedlnění změny režimu.

O to se pokouší již sedm let. O tom jsem nemluvil. Ale vše, co k tomu mohu říct… je to všude. Kam trochu škrábnete, britská ruka má podíl i v průběhu pochybných dokumentací, aby se pokusila vykreslit Putina jako velkého, zlého chlapíka, který ovládá Trumpa. Ty podezřelé spisy nám přinesli lidé jako sir Richard Dearlove (ředitel MI6), který nám přinesl původní iráckou válku, podezřelé spisy o „žlutých koláčích“, které byly vždycky podvodem, a zpráva Chilcottovy komise to dokazuje. A také otázka Rhodesových učenců, lidí jako Strobe Talbott, přišel s Clintonem a velmi dlouho vedl Brookings Institutions (2002-2017). Byl za aférou Russiagate s dalšími Rhodesovy učenci, kteří teď řídí Bidenovu vládu, jako např. Jake Sullivan, Susan Rice, Eric Lander, vědecký car, Rhodesovy učenci. Jsou prostě všude, a nebudu to již rozebírat. Takže dobře, trochu historických souvislostí. Jsem Kanaďan. Takže, co se týče Justina Trudeaua, doufám, že to stále vrtá lidem hlavou, co to sakra bylo?

Takže Úřad tajné rady, na rozdíl od ústavy Spojených států nebo deklarace. Kanada byla založena v roce 1867, původní konference s našimi otci zakladateli nebyla něčím, co bylo součástí boje za svobodu Na rozdíl od USA to bylo něco, kde to byli samí britští aristokraté, anti republikáni, všichni byli jako náš otec zakladatel, který stojí tam nahoře v obrázku. Johny McDonald byl árijský kompletní rasový vlastenec, který chtěl árijskou Kanadu, a který říkal: jako Brit jsem se narodil a jako Brit také zemřu. Byl to odporný, hnusný, nemorální šmejd. Tito lidé jsou oslavovaní jako naše posvátné krávy, které bychom měli v Kanadě ctít. Na rozdíl od USA, kde mají v Deklaraci nezávislosti zakotveno právo na život, svobodu a hledání štěstí, stejně jako myšlenku principu obecného blahobytu, a to jak nyní, tak do budoucna v ústavě, kanadský zakládající dokument říká doslova, zatímco tehdejší kanadské provincie, byly čtyři, vyjádřily přání být federálně sjednoceny v jednom dominiu pod korunou Spojeného království Velké Británie a Irska, s ústavou, která je v principu podobná ústavě Spojeného království, což je samo o sobě tak trochu podvod, protože Spojené království ve skutečnosti žádnou ústavu nemá. Je to tedy jakési zrcadlení stínu. A taková unie by přispěla k blahobytu provincií a podpořila by zájmy britského impéria. Takže to je naše takzvaná preambule, která má podporovat zájmy britského impéria. Proto jsme byli vytvořeni. Byli jsme také vytvořeni touto konferencí, která to navrhla, která se udála o tři roky dříve, v roce 1864, zatímco občanská válka končila, stále se bojovalo.

Britové vložili spoustu prostředků do rozbití Unie, jak jsem již vysvětlil v předchozích prezentacích. Hodně o tom píšu i ve svých knihách „Střet dvou Amerik“ a „Nevyřčená historie Kanady“. To, čeho se Britové obávali, jak dokládám, bylo, že Kanada měla ve vedoucích pozicích „pro-Lincolnovské“ státníky, kteří v té době bojovali za vytvoření nezávislé země. Byli to také lidé, kteří usilují o vytvoření americké „Celní unie“, a to s Kanadou a Spojenými státy v jedné celní unii založené na průmyslovém rozvoji, s typem politiky, která se nepodobala dnešní Americe, ale byla to jiná politika Lincoln McKinleyho orientace skutečného dlouhodobého myšlení. My lidé jsme byli považováni za dobrá stvoření, kterému měly peníze sloužit díky investicím do rozsáhlé infrastruktury, vědy a technologie, ale také díky spolupráci v zahraničí s Německem, které dělalo totéž pod vedením Otto von Bismarcka, s Ruskem, které právě prodalo území Aljašky Spojeným státům se záměrem vybudovat železnici přes kontinent do Eurasie.

Toto území bylo tedy považováno za důležité a bylo třeba ho udržet pod kontrolou britského ministerstva zahraničí. A tak byla vypracována tato ústava. Lincolnovi spojenci byli odstaveni od moci. A byla udržována jako klín mezi nebezpečím spolupráce USA a Ruska. Až na to, že jeden Lincolnův obdivovatel se v jisté době stal premiérem, Wilfrid Laurier, a v roce 1911 zorganizoval vytvoření celní unie. Všechny zákony byly schváleny a mělo to vstoupit v platnost.

A bohužel byl svržen státním převratem, který zorganizoval kulatý stůl a někteří oranžističtí zednáři, kteří mají královnu, korunu… tyto různé zednářské oděvy. Napsal jsem článek na stránky Kanadský Patriot, kde tohle rozebírám. Ale jen o dva roky později Wilfrid Laurier píše svému blízkému spojenci O. D. Skeltonovi, že Kanadě nyní vládne junta sedící v Londýně, známá jako kulatý stůl. S důsledky v Torontu a Winnipegu s Tories (britská pol. strana), tedy konzervativci a Grits (kanadská pol. strana), tedy liberály, kteří dostávají své nápady z Londýna a zákeřně je vnucují svým stranám. Takže to bylo přiznání přímo od samotného muže, který měl vizi, jak během jedné generace proměnit Kanadu v modelový Lincolnův stát s 60 miliony obyvatel založený na rozsáhlé elektrifikaci a industrializaci… to vše bylo zavrženo. Skončilo to. A opět se vlády ujal kulatý stůl. Robert Borden (premiér Kanady), který byl jeho náhradníkem, nakonec ovládl kanadský Chatham House při jeho vzniku jako jeho první prezident.

V roce 1918 již kulatý stůl inicioval převzetí moci, britská vláda v roce 1916 sesadila Herberta Asquitha z labouristické vlády. Ne že by byl tak skvělý, ale chtěli mít plně pod kontrolou podmínky Versailleské smlouvy a konec první světové války. Ale opravdu potřebovali, aby za nimi stála moc Spojených států. A to byl vždycky cíl návrhu Cecila Rhodese. Lord Lothian, který byl vedoucím kulatého stolu a byl velvyslancem ve Spojených státech, napsal, jeho druhé jméno je Phillip Care, vždycky mají jména, která znějí trochu jako padouši z Hvězdných válek. Napsal, že problém americké psychiky spočívá v tom, že existuje zásadně odlišná koncepce, pokud jde o otázku mezi Velkou Británií a Spojenými státy, pokud jde o nutnost civilizované kontroly nad politicky zaostalými lidmi. Ukázalo se, že obyvatelé Afriky a části Asie si nedokážou vládnout sami.

Amerika však nejenže nemá o tomto aspektu problému žádnou představu, ale byla vedena k přesvědčení, že předpoklady tohoto druhu odpovědnosti se rovnají nespravedlivému imperialismu. Takže je to problém, že? Američané mají tu zatracenou… nechápou, že existuje břemeno bílého muže, které musí vnutit, víte, protože jsou prostě vědecky lepší než lidé tmavší pleti, které musí morálně a vědecky poučit v angloamerické kontrole nad zaostalými národy, a nechápou to. A to byl problém… byli tam Američané, kteří to pochopili. A to byla opět součást problému amerického hlubokého státu, o kterém se zmínil Alex. Ale co se stalo? Bylo několik pokusů o nové světové řády. To, co vidíme dnes, není nic nového. Narážel jsem na to v předchozích prezentacích. Ale v roce 1919 se vytvořil Chatham House, Versailleská smlouva a Společnost národů, to vše organizované lordem Milnerem, který byl v té době vůdčí osobností ovládající britskou zahraniční politiku. Myšlenkou Společnosti národů bylo vytvořit pakt kolektivní bezpečnosti, článek 10 – Zbavit se národní suverenity nad ekonomikou a vojenskými záležitostmi a vytvořit fakticky jednu světovou vládu. Součástí toho byla i část Imperiální federace, něco jako Evropská unie, kterou chtěli v podstatě pro celý svět. To selhalo. Proč?

Protože lidé jak v Kanadě, liberálové se ve 20. letech vrátili a oni se tomu bránili. Irské hnutí svobodného státu se tomu bránilo. Americký prezident Warren Harding, na kterého byl spáchán atentát, a říkám to, protože jsem nikdy neviděl důkaz o opaku, otrávením ústřic, které snědl. Ale jde o to, že jste měli nacionalisty, kteří se tomu v té době bránili a nepodlehli tomuto tlaku. To vyšumělo a zkusili to znovu v roce 1933. V Londýně se konala mezinárodní konference bankéřů a 66 národů bylo součástí toho všeho s návrhem, že velká hospodářská krize bude vyřešena tím, že se suverenita ekonomicky přesune z národních států do centrálního bankéřského spolku pod Bank of England. A jediným důvodem, proč se to nepodařilo, bylo to, že Franklin Roosevelt americkou delegaci ze všech účastí vyřadil a celé se to rozpadlo.

Podrobně jsem o tom psal v sedmé kapitole svého Střetu dvou Amerik. Pak došlo k dalšímu pokusu v roce 1944. Roosevelt ještě nezemřel, John M. Keynes byl pověřen zastupováním britského impéria na konferenci v Bretton Woods s myšlenkou jedné světové měny řízené Bank of England, nazývané Bank core, mezinárodní směnný kurz, který by byl opět fakticky jednou světovou měnou. S myšlenkou Američanů, kteří vyšli z druhé světové války jako jediná nezlomená země, aby se stali beranidlem nebo vykonavateli angloamerického znovudobytí národů světa, z nichž mnozí za války bojovali a mnozí měli v srdci živé myšlenky nezávislosti a svobody. To bylo nepřijatelné.

Tam mám jen krátký citát Franklina Roosevelta, který se mi opravdu líbí, kde se vyjádřil v tom smyslu, že ti, kdo usilují o zavedení systémů vlády založených na reglementaci všech lidských bytostí hrstkou jednotlivých vládců, tomu říkají nový řád. Není to nové a není to řád. To byl krátký citát. Abych teď trochu navázal tam, kde Alex skončil, existuje kniha nazvaná As He Saw It, kterou v roce 1946 napsal Rooseveltův syn a jeho osobní asistent Elliott Roosevelt. A dokumentuje spoustu bitev mezi Rooseveltem a Churchillovou bandou, která se snažila vždycky vtáhnout USA do bratrské kontroly ala Cecil Rhodes, ala Five Eyes. Což už se plížilo a dělo od Černé komory, která se v roce 1930 transformovala v NSA, která se stále více integrovala do jejich britské věci Five Eyes, což byla opět vždy orientace na vůli Cecila Rhodese. Ale v této knize, to je skvělá kniha. Lidé si ji mohou najít na internetu, měli by si ji koupit, je na archive.org. Já ji hojně používám. Ale on mluví v roce 1944, po bitvě s Churchillem, myslím, že na konferenci o trendech, nejsem si moc jistý, ale mluví s Elliotem, říká, víte, kolikrát se mi muži na ministerstvu zahraničí snažili zatajit zprávy, jenom proto, že někteří z těch kariérních diplomatů tam nejsou v souladu s tím, co vědí, že si myslím. Měli by pracovat pro Winstona. A ve skutečnosti mnohokrát pracují pro Churchilla. Někteří se nad tím pozastavili, kdejaký z nich je přesvědčen, že způsob, jakým má Amerika vést svou zahraniční politiku, je zjistit, co dělají Britové, a pak to okopírovat. Před šesti lety mi řekli, abych vyčistil ministerstvo zahraničí. Je to jako britské ministerstvo zahraničí.

Takže OSS nebyl vyčištěn. A OSS měl spoustu problémů. Ale v americké rozvědce bylo v rámci OSS stále zakotveno mnoho vlastenců a nacionalistů, kteří byli problematičtí pro ty, kdo se snažili převzít kontrolu, a ti v té době obsadili v podstatě většinu ministerstva zahraničí. V Elliotově knize je zdokumentována další úžasná bitva mezi ním a Churchillem o to, jaká bude poválečná éra, jakými principy se bude řídit? F.D. Roosevelt, jeho vize ozelenění afrických pouští, rozšíření Tennessee Valley Authority, projekty elektrifikace venkova, které by vytáhly lidi z chudoby a zaostalosti uvnitř USA, které by se rozšířily skrze dlouhodobé půjčky na mezinárodní úrovni, aby pomohly dalším zemím mít vlastní průmyslové programy.

A skutečně rozšířit princip čtyř svobod do světa, což neměla být jen hezká, otřepaná slova, ale skutečně aktivní, což je důvod, proč Bretton Woods, keynesiánský tým prohrál, a Harry Dexter White, který se stal prvním ředitelem MMF, také zemřel za záhadných okolností. Americká delegace pod jeho vedením zajistila, že i Čína, Indie, Afrika, Jižní Amerika a Rusko budou účastníci přijímání průmyslových projektů které byly schváleny americkou delegací. Všichni se jim bránili ze strany britské delegace. A i v té době, kdy měl Roosevelt alianci Ruska, Číny a USA jako svůj základní kámen, bylo Rusko původně účastníkem MMF za miliardu dolarů, než je železná opona donutila z něj vystoupit. Rozpovídal jsem se… ale v tomto malém úryvku, který jsem vybral, popisuje nyní večerní rozhovor s Elliottem po boji s Churchillem, kde říká: mluvím o další válce. Varuje před třetí světovou válkou. Mluvím o tom, co se stane s naším světem, pokud po této válce dovolíme, aby miliony lidí sklouzly zpět do stejného polootroctví. Nemyslete si ani na okamžik, Elliote, že by dnes Američané umírali v Tichomoří, kdyby nebylo krátkozraké chamtivosti Francouzů, Britů a Holanďanů. To jsou kolonialisté. Dovolíme-li jim, aby to udělali znovu, bude tvůj syn za patnáct nebo dvacet let zhruba ve správném věku. Ještě jedna věta a pak tě odtud vykopnu. Jsem unavený. Je to tahle věta. Až vyhrajeme válku, budu ze všech sil pracovat na tom, aby Spojené státy nebyly podvedeny a nepřijmuly žádný plán, který by podpořil imperialistické ambice Francie nebo který by napomohl či vsadil na britské impérium v jeho imperiálních ambicích.

Takže tragédie zasáhla. Wallaci, já nevím. Chci říct, je to dlouhý příběh, ale Wallace je nahrazen Harrym Trumanem, který je jakýmsi prototypem George Bushe. Bankéřský kluk, anglofil, a ten je teď přiveden jako nový viceprezident. Takže Wallace byl viceprezident, který byl zcela v souladu s vizí F.D. Roosevelta. Roosevelt zemřel 12. dubna, žádná pitva se nikdy neudělala. A v následujících měsicích jsou 20. září Trumanem svrženy jaderné bomby na poražené Japonsko. OSS, americká zpravodajská agentura je 20. září rozpuštěna a začíná masivní čistka každého, kdo neměl pochopení pro londýnské finančníky z Wall Street stojící za fašismem a vzestupem eugeniky. Byly o tom zprávy.

Tito všichni byli v následujícím roce vyčištěni. Pak došlo na řeč o železné oponě a lidé si mysleli, že Američané udělali železnou oponu, která z Ruska a Číny udělala jejich nepřátele. Ne. Byl to Winston Churchill, který přijel do USA, pobýval delší dobu v Bílém domě a pronesl svůj projev, v němž řekl, že ani krátkodobé zabránění válce, ani trvalý vzestup světové organizace se neobejdou bez toho, co jsem nazval bratrským sdružením anglicky mluvících národů. To znamená zvláštní vztah mezi britským Společenstvím národů a impériem a Spojenými státy. Henry Wallace, těsně předtím, než ho vyhodí, je nyní ministrem obchodu bojujícím proti tomuto šílenství, které vymývalo mozky Američanů do těch paranoidních davů, které se bojí komoušské infiltrace a spiknutí. Celý ten Mccarthismus byl skutečné zvěrstvo řízené FBI jako diktatura a USA se staly diktaturou pod vedením FBI. Varuje, že fašismus v poválečném období nevyhnutelně bude tlačit na anglosaský imperialismus a nakonec na válku s Ruskem. Američtí fašisté o tomto konfliktu již nyní mluví a používají ho jako záminku pro svou vnitřní nenávist a netoleranci vůči určitým rasám, vyznáním a třídám.

Je zřejmé, že zde existuje naprostý rasistický odpor sponzorovaný J. Edgarem Hooverem dalším zednářem 33. stupně řídícím FBI po dobu asi sedmi amerických prezidentství. To podporuje vzestup rasismu, likvidaci občanských svobod Afroameričanů a dalších, ale také koordinaci se CIA, která je brzy obnovena, aby vytvořila nový systém řízení, který je mnohem více v souladu s britskou zahraniční politikou, jako je MK Ultra, která původně využívala vědu vytvořenou Tavistockem, britskou zpravodajskou pobočkou psychologické války, COINTELPRO infiltrace, která v Evropě také odrážela operaci Gladio. To vše bylo nasazené v souladu s podmínkami věku vzájemného zaručeného zničení. Tak to pokračuje, Wallace je nyní po tomto projevu vyhozen. Znovu je vyhlášena Trumanova doktrína, kdo byl hlavním organizátorem Trumanovy doktríny?

Jedním z klíčových mužů je George McGee, Rhodesův učenec. 18. září je vytvořena ústřední CIA. Nyní zcela jakoby nově rekonstituovaná, očištěná zpravodajská agentura, Harry Dexter White umřel, MMF je unesena. To byl člověk, který byl v Rooseveltově týmu, který v té době v roce 1948 bojoval za zvolení Wallace pod vedením Pokrokové strany ve volbách v roce 48. Najdete mnoho velkých vlastenců Spojených států, kteří buď zemřeli, nebo byla jejich kariéra zničena, kteří byli součástí této sítě. A pak máte toto slavné memorandum Národní bezpečnostní rady NSC z 15. července 75 na záchranu britského impéria. Nedělám si legraci, je to doslova protokol vydaný podle logiky, že pokud Britové oslabí své imperiální ekonomické zájmy, pak Sověti tento prostor obsadí a zaplní. Zájmem zahraniční politiky USA tedy musí být zachování britských zájmů v zahraničí.

A tady se MMF, Světová banka stále více přeorientovávaly na to, aby používaly ekonomický kolonialismus tam, kde je to potřeba. Když nemůžete zastavit politickou nezávislost nějakého národa, tak alespoň sabotujte jeho ekonomickou nezávislost. Jedna zajímavá osoba z této doby je Clement Attlee, britský premiér po druhé světové válce. Říká zásadní věc: Opakovaně jsme viděli, že existuje jiná moc, která sídlí ve Westminsteru. Londýnská City, shovívavý termín pro soubor finančních zájmů, je schopna prosadit se proti vládě země.

Ti, kdo ovládají peníze, mohou doma i v zahraničí provádět politiku, která je v rozporu s tou, o níž rozhoduje lid. Takže to není britská vláda, že? Britský lid je také stejně tak obětí, jako mnoho postav v britské vládě je obětí této moci nad oficiálními, viditelnými větvemi vlády. Po celou dobu studené války… pokud nedokážete pochopit architekturu studené války vzájemně zaručeného zničení, asymetrické války, doktríny teorie her, aplikaci systémové analýzy k řízení geopolitického svržení vlád, věci jako Vietnamská válka, pokud se nepodíváte na lidi jako Dean Rusk, Rhodesův učenec, Walt Whitman Rostow vedl tři roky NSA, byl Rhodesův učenec. Scott Reed, který byl architektem NATO, aby vymanil Rusko z jakéhokoli vlivu na Radu bezpečnosti nad vojenskými záležitostmi, NATO. To byl Scott Reed. Rhodesův učenec, William Fulbright, Rhodesův učenec.

Je tolik věcí, které se překrývají. Nemůžete skutečně pochopit, co je to za věc, proti které JFK tlačil a snažil se proti ní bojovat? Co bylo to, před čím varoval Eisenhower ve svém projevu o vojensko-průmyslovém komplexu? Nemůžete to pochopit, pokud se nepodíváte na tyto ideology, kteří pronikali po desetiletí, ve 20. století jich bylo zatím 3000, kteří byli zpracováni v oxfordských sálech, ne že by všichni byli špatní. Myslím, že Kris Kristofferson je dobrý herec, a možná jeho výběr filmů někdy není tak skvělý. Ale nemyslím si, že je to špatný člověk, i když byl Rhodesův učenec. Nemůžete být vinni na základě spojení, ale nic nepochopíte, pokud nepochopíte tento velmi řízený centralizovaný úl, který se také koordinuje s americkým hnutím kulatého stolu, což je Rada pro zahraniční vztahy, věc, kterou Hillary Clintonová v projevu v roce 2011 označila za mateřskou loď, která byla vždy od roku 1921 britský kulatý stůl v Americe, a i lidé, kteří si myslí, že jsou američtí geopolitičtí, velcí projektanti, jako Kissinger, Brzezinski, Samuel P. Huntington, střet civilizací, kanaďan Pierre Elliot Trudeau, který v roce 1970 udělal vlastní stanné právo.

A skutečně reorganizoval celou vládu jako technokratický kybernetický systém. Všichni byli zpracováváni pod vedením Williama Yandella Elliota, který řídil něco, co někteří označují jako Chatham House Harvardu, byl jedním z těch chlapíků, kteří si prostě rádi nechávali kolem sebe přivádět mladé talentované sociopatické chlapce a prostě školil generace těchto geopolitiků, kteří byli zpracováváni… je to jako hledání talentu, jak to popisuje Rhodes. To je přesně to, co prováděli. A pak je znovu přivedli do pozic ideologických autorit, aby prováděli politiku, kterou sami jako takovou nevymysleli, ale byli dosazeni do pozic, aby ji uskutečnili. Měli jsme odpor a já bych chtěl mít nějaký protihlas. Protože to není tak, že by to byly božské bytosti, že? Byli tam skuteční lidé, skuteční státníci, zejména v šedesátých letech jste měli Enrica Matteio, italského průmyslníka, máte Dag Hammarskjölda, Generálního tajemníka OSN, který měl grantový program na ukončení imperialismu a podporu průmyslového rozvoje v řadě zemí, zejména v Jižní Africe. Charles de Gaulle se vyhnul 30 pokusům o atentát, John F. Kennedy, samozřejmě. Máte Patricka Lumumbu.

Nedal jsem sem všechny, kteří byli buď zavražděni, nebo svrženi v pučích řízených CIA a MI6. Bylo to ale významné období potenciálu, kde společným tématem byla spolupráce a vymanění se z matematických způsobů řízení. Zavedení nových technologií a nových objevů, které nebyly monopolizovány, a to způsobem hledání win-win spolupráce, bodů společného zájmu. Proto JFK nabídl Rusům možnost spolupracovat se Spojenými státy na společném vesmírném programu. Takže by to bylo něco, co by nás vymanilo z této matematické rovnováhy teroru, způsobu vládnutí. Končím, myslím, že ještě tak tři, čtyři minuty. Takže po éře atentátů, opět v šedesátých letech, velmi paralelní s tím, co se dělo po devadesátých letech 19. století do první světové války, opět éra totálních atentátů a barevných revolučních pučů. Nyní je připravena scéna pro plnou ekonomickou rekolonizaci Spojených států. Zejména se vždy soustředila na převzetí kontroly nad Spojenými státy. Stalo se několik věcí.

Kissinger je ve většině z nich klíčovou postavou. V lednu 1971 se vytvořila skupina Intro Alpha podle plánu lorda Jacoba Rothschilda, který vedl N. M. Rothschild & Sons, ale také byla hlavním bankovním zájmem jako součást žoldnéřské dynastie od roku 1700. Takže Intro Alpha, skupina banek, byl spolek… tady je obrázek členských bank s klíčovými hlavními bankami zřízenými v každé ze soustředěných evropských zemí s cílem prosazovat novou doktrínu deregulace. Centralizace moci od národních států, zejména v Evropě, a její přesunutí do soukromé nadnárodní koterie korporátních a finančních zájmů nad národními orgány. Nemám čas zabíhat do detailů.

To bylo v roce 1971, kdy ta skupina vznikla. Od té doby se její počet od původních šesti zakladatelů rozrostl. Mnohé z těchto bank byly spojeny s finančními aktivitami podporujícími vzestup fašismu, ať už Franca Mussoliniho nebo Hitlera. A pak tentýž měsíc Světové ekonomické fórum založil jeden z Kissingerových mladých géniů, kterého všichni známe a kterým pohrdáme Klaus Schwab. Jedním ze spoluzakladatelů byl také Maurice Strong, kanadský oligarcha, který byl vyzvednut Rockefellery a byl spoluzakladatelem Kanadského římského klubu, hlavním hráčem s princem Philipem, což je ten, který říkal, aby se převtělil do smrtícího viru, který řídil Světové ekonomické fórum.

V mé prezentaci z 26. února se chystáme jít do detailů… bude to krvavé. Takže Maurice Strong, další postava, která byla spoluzakladatelem, a inspirátor Klause Schwaba. Pak tady máte velkou věc, která se stala 15. srpna 1971, Kissinger a Schultz, kteří vedli Nixonovu administrativu, zorganizovali vyřazení dolaru ze zlaté rezervy, systému zlaté směny nebo systému pevných směnných kurzů, který bránil spekulacím s měnami a komoditami. Dokud jste neměli spekulace, bylo obtížné vést tyto druhy ekonomické války proti národům, které se snažily rozvíjet svou infrastrukturu a průmyslovou základnu, což vždy… i v 19. století byl nástroj používaný impériem, aby udržel národy v destabilizaci.

Pevný směnný kurz tedy musel odejít, zaručoval příliš velkou stabilitu, šlo uvažovat dlouhodobě, když jste měli relativní stabilitu měn. A ta se dostala na plovoucí trhy. Takže najednou se trhy staly určujícím faktorem hodnoty dolaru, která se stále více zakotvovala, opět pod Kissingerovým vedením, do ceny ropy na spotových trzích. Najednou to vytvořilo určitý stupeň velmi chaotického stavu, takže už nemůžete skutečně budovat nebo udržovat či zlepšovat svou infrastrukturu, kapitálově náročnou část ekonomiky, kterou potřebujete mít vždy jako základ své ekonomické hodnoty v systému. Ta začala zakrňovat. A stále více nastupovala éra deregulace, spekulace.

Zmíním zde Trilaterální komisi, založenou v roce 1973 pod vedením Brzezinského, Kissingera a Davida Rockefellera. Opět je tu ruka Rady pro zahraniční vztahy, což je opět hnutí kulatých stolů, které je tu vždy, stejně jako skupina Bilderberger, která je tu vždy. Mnohé z těchto postav se překrývají s touto další věcí, o které budu podrobněji hovořit 26. února. Takže to je to, co přebírá za Cartera Trilaterální komise. Téměř každý člen Carterova kabinetu je členem Trilaterální komise. Lidé jako Paul Volcker, který se stává předsedou Fedu, vyzývá v roce 1979 k řízenému rozpadu americké ekonomiky, kdy jsou úrokové sazby na dva roky zvýšeny na 20 % a více, což ničí malé a střední podniky a ponechává pouze tyto mnohonásobné nadnárodní společnosti schopné přežít a prosperovat a pohlcovat v rámci fúzí a akvizic.

A Henry Kissinger v této době v roce 1981 má projev v Chatham House ve Velké Británii, kde popisuje rozdíl mezi Churchillovými a Rooseveltovými názory na poválečný věk a popisuje… lidé si celý projev mohou přečíst v příloze mého svazku 2. Popisuje však, jak dával přednost Churchillovu způsobu uvažování o geopolitice před Rooseveltovou představou, která je podle něj zastaralá a neslučitelná s realitou. Popisuje v ní ale také své působení ve funkci ministra zahraničí za Nixona, kdy podle něj byli Britové tak věcně vstřícní, že se stali účastníky vnitřních amerických jednání v míře, jaká se mezi suverénními státy pravděpodobně nikdy nepraktikovala. Ve své inkarnaci v Bílém domě jsem pak britské ministerstvo zahraničí informoval lépe a blíže než americké ministerstvo zahraničí.

Bylo to symptomatické. Naprosté přiznání. Ani to neskrývají a neříkají: On to ve skutečnosti neřekl. Ne, prostě to přiznávají. Myslí si, že jsme příliš hloupí na to, abychom si spojili slova a činy. Lord Jacob Rothschild v roce 1983 pronesl projev, v němž vyzval, že dva široké typy obřích gigantických institucí, celosvětová společnost poskytující finanční služby a mezinárodní komerční banka s globální obchodní kompetencí, mohou vytvořit všemocný finanční konglomerát s mnoha hlavami. Měl tím na mysli rozpad rozdělení bankovních aktivit z pojišťovacích komerčních investičních fondů. Ty všechny byly pod Rooseveltovem koncipovány do samostatných oddělení.

Nemohli jste tedy spekulovat s úsporami lidí, nemohli jste to dělat legálně. Mluvil o tom, že to zruší, abyste mohli vytvořit nový typ univerzálního bankovnictví, které dělá všechno, což dnes bychom mohli nazvat příliš velkým na to, aby padlo. Původně se tak stalo ve Velké Británii za velkého třesku Margaret Thatcherové, kdy byla v Londýně vytvořena první vlna univerzálního bankovnictví, které opět získalo ještě větší kontrolu, než jakou mělo dříve. Máte téměř totální kolaps spekulativní bubliny, který má za následek 25% zhroucení burzy v New Yorku, jako reakce na zabránění kolapsu je přivolán Alan Greenspan a okamžitě normalizuje kreativní finanční nástroje, jinak známé jako deriváty, které byly dříve z větší části nelegální. Říkalo se jim podřadné dluhopisy, sekuritizované dluhy, které byly bezcenné, ale přesto sekuritizované, a pak se s nimi hazardovalo s pojištěním, které se také stalo sekuritizovaným. Je to komplexní, ale šílené. Takto se nevytváří hodnota.

Stalo se to takovým rakovinovým nádorem, který se rozrostl v ekonomice do té míry, že v roce 1992, kdy byla uzavřena Maastrichtská smlouva, která vytvořila EU jako novou konsolidaci s cílem zbavit se národních států a zbavit se práva národů emitovat a kontrolovat vlastní úvěry v Evropě, existovaly deriváty v hodnotě asi 2 bilionů dolarů. Ve stejném roce jste měli rozpad Sovětského svazu, konec historie se oslavuje. George Bush v roce 1990, při zahájení války v Iráku, říká, že máme před sebou příležitost vytvořit pro sebe a pro budoucí generace nový světový řád, kde budeme úspěšní, a my budeme, máme reálnou šanci na tento nový světový řád. Takže toto je bod, kdy se Margaret Thatcherová chlubí, že vlila ocel do páteře Bushovi, který váhal v otázce pouštní bouře. Ale opět, vždycky šlo o to, že je to konec systému národních států. Je to konečně konec studené války. Nastává unipolární éra toho, co by se dnes dalo nazvat neoliberálním světovým řádem.

Sovětský svaz je totálně zprivatizován a zničen, na což dohlížel Strobe Talbott, který byl hlavním mužem v terénu, Rhodesův učenec, úzce spolupracující s MMF. NAFTA je podepsána, aby se zbavila více pravomocí národních států v USA, a přesunula pravomoci do rukou soukromých korporací nad národy, Světová obchodní organizace a Glassův–Steagallův zákon – oddělení amerického bankovnictví od spekulování je rozbito Clintonem, Rhodesovým učencem. Poslední akt v úřadu. A od té doby se objevuje největší rakovina derivátů, která se z 2 bilionů v roce 1982 zvýšila na 70 bilionů v roce 1999. Do té doby překrývá globální HDP, do té míry, že o pouhých 10 let později máte deregulaci úplně mimoburzovních derivátů, protože Glassův–Steagallův zákon je nyní pryč… Takže je musíme zachránit… je to jako pistole u hlavy, když zkrachují. A v roce 2007, kdy dojde k dalšímu kolapsu, jejich 708 bilionů dolarů derivátů zatěžujících systém… 15 bilionů dolarů americké HDP.

Strobe Talbot v roce 1982 vytvořil svůj manifest, v němž říká, že všechny země jsou v podstatě společenským uspořádáním, bez ohledu na to, jak trvalé nebo dokonce posvátné se mohou v daném okamžiku zdát. Ve skutečnosti jsou všechna umělá a dočasná. Možná, že národní suverenita nakonec nebyla tak skvělá myšlenka, ale až události v našem vlastním podivuhodném a strašlivém století rozhodly ve prospěch světové vlády. To je z jeho Zrodu globálního národa. Tady už jen poslední dva slajdy a končím. Jen aby bylo jasné, že převzetí finančních služeb a zhroucení reálné ekonomiky, té reálné části, která má hodnotu, která udržuje život, to byl trend, máte tu křížení… je tu pronájem nemovitostí, leasing, spekulace.

To se v roce 1987 překrývalo s fyzickou výrobní základnou, to je jen jeden z mnoha grafů, Reálná ekonomika funguje jen tehdy, když finanční stránka vždy obsluhuje a zlepšuje reálnou stránku – výrobu, infrastrukturu a vědu. Pokud to finanční strana neobsluhuje, je to falešné. Je to bublina a ta bublina splaskne. A proto bublina, která byla vytvořena a která praská, byla plánovaným rozpadem, který byl od roku 1971 vždy navržen tak, aby se rozpadl. Otázkou je, kdy by došlo k tomu píchnutí? K tomu už došlo. Jde o to, proč dochází k obklíčení Číny, Ruska americkou armádou a Brity. Proč jsou všechny ty psyopy? Proč je tolik různých typů operací CIA, jejichž cílem je destabilizovat Eurasii?

Mluvil jsem o tom ve své poslední prezentaci. Co se děje? Čeho se bojí? Já jenom končím tím posledním Putinovým citátem, lidé mohou cítit pocity vzteku, když vidí Putinovu tvář, protože byli krmeni spoustou propagandy v médiích, mně je to jedno. Ale v nedávném projevu Putin právě řekl, že pouze suverénní státy mohou účinně reagovat na výzvy doby a požadavky občanů. V souladu s tím by měl každý účinný mezinárodní řád zohledňovat zájmy a možnosti státu a vycházet z nich, a ne se snažit dokázat, že by neměly existovat. Navíc není možné nikomu nic vnucovat, ať už jde o principy, na nichž je založeno společensko-politické uspořádání, nebo o hodnoty, které někdo z vlastních důvodů označil za univerzální. Vždyť je jasné, že když udeří skutečná krize, zbývá už jen jedna univerzální hodnota. A tou je lidský život, o jehož nejlepší ochraně rozhoduje každý stát sám na základě svých schopností, kultury a tradic. Překročil jsem čas, moc se omlouvám, že jsem to udělal. Ale opravdu jsem chtěl vyjasnit několik klíčových poznatků ze světových dějin. A pokud budou nějaké dotazy, pokud na to bude čas, rád odpovím.

Reiner: Děkuji, Matthew, jen si ověřím, zda jsem vás správně pochopil. Hlavním bodem je, že britské impérium nikdy nepřestalo existovat, stále existuje, kolonialismus stále existuje, jen existuje pod jiným jménem. Nikdy se nepřestalo snažit vtáhnout Spojené státy zpět. Ale z nějakého důvodu se mu to příliš nedaří. Výsledkem je to, že to, co vidíme s myšlenkou hlubokého státu, je hluboký stát ta část v zemi, která se snaží znovu zavést Spojené státy do angloamerického systému a v podstatě do londýnské City?

Matthew: Nemám problém s tím, co jste právě řekl. Ano, s tím nemám problém.

Reiner: Dobře. Nyní se tak nestalo, pokud mohu soudit z toho, co nám říkáte. V Kanadě to neselhalo, jejich snaha udržet Kanadu pod kontrolou byla velmi úspěšná. Chci říct, jenom když jsem poslouchal, jak Justin Trudeau skládal přísahu… přísahal věrnost britské koruně, anglické královně. Nevadí to Kanaďanům?

Matthew: Pro ty, kteří to vědí, je to změna paradigmatu. Ale je tam velká kognitivní disonance, která tam byla vložena léty a generacemi podmiňování. V jedné z kapitol procházím vytvoření syntetického nacionalismu v Kanadě, který nezařídil nikdo jiný než sám lord Milner, který v roce 1909 vedl Rhodesův trust a přijel do Kanady s Mackinderem, který je zakladatelem geopolitiky v její moderní podobě. Ale v té době byl šéfem Londýnské ekonomky od Fabiánské společnosti. Odešel z pozice šéfa londýnské školy na základě nabídky lorda Milnera, který je od kulatého stolu, který prochází Oxfordem, takže máte LSE a Oxford. Takže dal výpověď, aby přijel do Kanady s Milnerem a formuloval velkou strategii, jak sakra udržet Kanadu jako klín mezi Ruskem a USA a také Německem? Protože v té době Německo ještě nebyl vůbec fašistický stát.

Bylo tam stále hodně antikoloniálních a antifašistických impulsů na velmi vysokých mocenských pozicích kolem společnosti Fredericka Lista a dalších jiných. Takže Milner, vlastně je tam citát, kde říká: Ze tří největších nebezpečí pro britské impérium… preferována je větší soudržnost. Takže první tři hlavní scénáře budoucnosti týkající se Kanady jsou, číslo jedna, větší soudržnost a integrace do Britské federace. To se pravděpodobně nestane. Stále jste měli Wilfrida Lauriera, Lincolnovy obdivovatele… Řekl: Největším nebezpečím je větší spolupráce s těmi Spojenými státy z roku 1909. To je největší hrozba pro britské impérium. Střední cestou je růst kanadského nacionalismu. A říká, že Kanaďané jsou tak úžasně neznalí delších dějinných sil. A dokonce se tak cítí, že jsou téměř ve všem nadřazeni Američanům. Je to fantastické. To jsou jeho slova. Je prostě fantastické, jak jsou ignorantští. A my bychom měli jít tímto směrem a skutečně pro ně vytvořit nový nacionalismus.

A to je přesně to, co se stalo trendem celého 20. století. Vedl až k vytvoření umělé kanadské vlajky s javorovým listem. To nic neznamená na rozdíl od jiných zemí, co mají vlajky, které něco znamenají. Je to doslova jen javorový list. A lidé jako Vincent Massey, který byl jeho zázračným dítětem, se stal prvním kanadským generálním guvernérem, který to z velké části řídil a spravoval. To všechno byli eugenici. Vytvořili také Kanadskou fabiánskou společnost, kterou v roce 1931 vedlo pět Rhodesových učenců. Ale ano, v Kanadě bylo hodně kognitivní disonance a mýtů, které byly vytvořeny a které jsou posvátnými krávami, které se naše mysl bojí pošlapat.

Ale teď, když skutečně vidíme, že systém ukazuje svou skutečnou tyranskou ruku, kterou měl vždycky, jenom jsme na něj netlačili, tak jsme to nepocítili, ale teď, jakmile se dožadujete něčeho lidského, jako je svoboda, skutečně vidíte, jak ta maska odpadává. Teď jsou lidé mnohem vnímavější k tomu, aby zjistili, o co tu vlastně sakra jde. Co je to za věc, které se říká Kanada? A myslím si, že celkově… že lekce velkých vlastenců, kteří byli svrženi v kanadské historii, naši poslední národní vládu jsme měli v roce 1963, která byla svržena při převratu provedeném Rhodesovým učencem v roce 1963. Takže rozhodně máte hlad. A myslím, že když se více lidí podívá a popřemýšlí o tom, co právě řekl Justin Trudeau v roce 2017, a podívají se na to, co se stalo, tak jim to poskládá spoustu věcí dohromady. Důležitá je otázka, co by měl být skutečný suverénní národ?

Teď už víme, co to není. Ale co by vlastně měl dělat? Protože máme vážné objektivní šíleností, rozpad výroby potravin, dodavatelských řetězců, infrastruktury, jak vlastně koherentně řídit, aby se naše děti nejen nestaly otroky v rámci tohoto dystopického systému, ale aby měly skutečně život, který může vzkvétat, kde můžeme investovat do národní banky, která slouží zájmům lidí s ostatními národy, které se organizují společným způsobem? To je celá diskuze, která se musí skutečně vést. A myslím si, že současné protesty v Ottawě jsou dobrou startovací jiskrou. Teď je tu hlad po těchto větších myšlenkách.

Reiner: To je kanadský národní, spíše nacionalismus, který se v podstatě prosazuje proti britské koruně, že?

Matthew: V podstatě ano. Je to založeno na nějakém principu, je to založeno na právu živit svoji rodinu, pracovat, mít život… víte, základní věci.

Reiner: Ještě jedna poslední otázka. Je moc londýnské City v kombinaci s její pátou kolonou, Wall Streetem, skutečně pravdivá? Pochopil jsem to správně? Že všechny ty peníze, všechna ta moc, byly schopny rozpoutat dvě světové války? První světovou válku a druhou světovou válku, které financovali tito finanční giganti? Obě strany?

Matthew: Ano, ano. Rozhodně. Mám pocit, že jsem si vybral příliš mnoho času. Ale ano.

Reiner: Chtěl jsem se jen ujistit, že jsem vás nepochopil špatně. A nakonec, dvě světové války… každý, kdo může začít dvě světové války, asi nemá problém… protože jsem si to napsal, když jste to řekl… nemá problém vytvořit nemoci, jako je terorismus a obchod s drogami. Takže to v podstatě taky začalo nebo bylo zahájeno těmi finančními giganty, londýnskou City plus Wall Street.

Matthew: Jo, a já bych k tomu dodal jednu krátkou věc, a to, že Britové…. vedl jsem rozhovor s Alexem Cranerem na základě skvělé trilogie, kterou napsal o původním britském projektu Nového světového řádu pod vedením lidí jako lord Halifax, usmiřovateli Británie, což byli lidé jako Neville Chamberlain, kteří se podíleli na operaci, která až do roku 1939-40 stále chtěla mít angloamerické fašistické spojenectví s Hitlerem a Mussolinim a dalšími, aby řídili svět jako Nový světový řád a byli vykonavateli eugenické politiky kontroly populace v rámci vědecky řízené společnosti shora, což byl projekt až do svržení Nevilla Chamberlaina, když se Hitler stal frankensteinovským monstrem, které se už jaksi nechovalo podle jeho příkazů a mělo větší ambice být jaksi v čele kormidla místo druhořadého vykonavatele vůle bankéřské bankovní třídy, a oni museli jaksi změnit strategii a přerušit tento plán. Je to celý příběh. Ale poučení, které chci, aby si z toho odnesl každý, že oligarchie dělá hodně chyb. Nejsou tak mocní, jak chtějí, abychom si mysleli, že jsou, což je zastrašování mysli. To, o co se pokoušejí dnes, není nic nového, pokoušeli se o to mnohokrát a obvykle se jim to vymstí. A stejně jim to podkopává nohy. Takže se pak musí přeorganizovat a zkusit něco nového.

Reiner: Nyní však chápu, že Vera Sharav, která přežila holocaust, říká, že nemůže uvěřit, že znovu bojuje proti stejným lidem, stejným strukturám, proti kterým bojovala před 75 lety. Protože to vypadá, že to, co se stalo tehdy, se děje znovu. Matthew, nechci bránit svým ctěným kolegům v kladení otázek. Takže prosím pokračujte ve svých otázkách.

Dexter: Moc vám děkuji za vaše důkazy. Vaše důkazy, které jste uvedl… mluvíte o přirozeném právu. Jak všichni víme, hmotné právo, které používáme v této velké porotě, je přirozené právo. Rád bych se tedy od vás na základě všech výzkumů, které jste provedl, dozvěděl, jak důležité je přirozené právo pro přežití lidstva? A hlavně, jak souvisí s ústavním právem? Děkuji vám.

Matthew: Dextere, to je úžasná otázka. To je velmi dobrá otázka. Podle mého chápání byla celá světová historie utvářena bojem buď mezi umělým právem… chci říct, že lidstvo je jediný druh, o kterém víme, že vytváří a zdokonaluje zákony systémů, které si sami organizujeme… ostatní živočichové jsou určeny jejich genetikou a prostředím, aby byli tím, čím jsou. A to je skvělé. Ale lidé jsou jedinečně schopni vytvářet koncepce a tyto koncepce aplikovat, řídit svévolně svou vlastní existenci a pak zase identifikovat problémy s tzv. neviditelným metafyzickým strojem státního zřízení a zlepšovat je, ale podle jakých měřítek? Na jakém standardu soudíme naše zákony… tenhle se shoduje s něčím, co je navrženo Bohem, a které nejsou v harmonii, které musíme napravit, které jsou nelegitimní, nebo jak by řekl Tomas Quizz, formy násilí.

Pokud zákon vlastně ničí a zbavuje vrozené schopnosti vyjádřit svůj život, svobodu, štěstí, tvůrčí síly, pokud to ten zákon dělá, není to zákon, je to forma násilí, nemusí být respektován. A to je to, co otcové zakladatelé… když si přečtete spisy Benjamina Franklina, Thomase Paina, byli velmi citliví na to, že existuje vyšší zákon, není to ani oddělené od vědeckého zákona. Proto byl Benjamin Franklin jednak vědec, který objevil principy elektřiny, které sdílel. Ale v jeho mysli nebyly jeho objevy zákonů elektřiny odděleny od metafyzických morálních zákonů, které se staly základem jeho životního úsilí o vytvoření republiky samosprávy založené na nezcizitelných právech jednotlivce, a nikoliv na dědičných institucích, které řídily společnost po tisíce let. To bylo poprvé, co se to udělalo. V jeho světě znovu to byly dvě stránky téhož.

Skutečná věda není matematický popis, nebo snažit se vesmíru vnutit vzorec a očekávát, že vesmír to bude dodržovat. Jde o vyladění našeho vlastního tvůrčího rozumu v souladu s tímto vesmírem, který bude vždy objevnější. A kdykoliv tyto nové heuréky v jakékoli oblasti předáme svým bližním a pak je aplikujeme na produktivní proces, vesmír nám odpoví tím, že nám dá vyšší životní úroveň… můžeme uživit více lidí na vyšší životní úrovni, než kdybychom neměli elektřinu, kdybychom neměli znalost ohně, kdy bychom žili v jeskyni. Tato vzájemná povaha vesmíru, mít tu vlastnost, že lidstvo je stvořeno k obrazu toho vesmíru za určitých podmínek, pokud budeme dodržovat ty určité principy, jak to chápal Benjamin Franklin a další, budeme mít větší emancipaci… oligarchický systém dědičné elity ztratí svá místa, aby mohl zasunout své drápy, jako parazit, kterým je, do hostitele. Nebude se mít čeho chytit, ztratí svou moc a sám imploduje, jak to myslím vidíme právě teď.

Alex: Dovolte mi, abych velmi stručně dodal, že to, co nyní vidíme v jurisdikcích Spojeného království, je jurisdikce Anglie a Walesu, jurisdikce Severního Irska, jurisdikce Skotska. Soudní systémy ve všech těchto sférách, které jsou v podstatě zvykovým právem, začínají na soudní úrovni agregovat na sebe pravomoc rozhodovat o „mens rea“ (zavinění). Jsou dál než jakákoli jurisdikce zvykového práva nebo civilní jurisdikce v našich opakovaných nálezech, když tvrdí, že i když je tam porota na ukázku, a zdá se, že se jich teď snaží zbavit pod falešným tvrzením, že požadavky mezinárodních smluv vyžadují, aby omezily používání porot, i když je tam porota jen na oko.

Dokonce si vyhrazují právo určit, co bylo v mysli pachatele. A velmi často se nyní jedná o návrh, který přichází od nadací osvobozených od daní, jako je Carnegieho nadace, o níž jsem mluvil dříve, prostřednictvím knihovny Dolní sněmovny… říká zákonodárcům v Británii, která pak povede další země stejným způsobem, zákonodárcům se říká, že existuje pozemská verze veřejného blaha, nyní se tomu říká kolektivní blaho. Právě to dělaly nadace po celé 20. století, vytvářely si nepřátele právě za tímto účelem. A nyní soudy říkají, že pokud jste se provinili proti společnosti, pak neexistuje náprava, jste vinni. A to je nejdále, co jsem kde viděl, směrem ke zbavení se přirozeného práva. Došlo to dál než jakýkoli evropský totalitní stát, jakýkoli mezinárodní soud, teď to prochází britskou národní úrovní prostřednictvím legislativy, nakonec z think tanků. Zrušení pojmů, že přirozené právo rozhoduje o tom, jestli jste vinni, nebo ne.

Viviane: Chci se zeptat na váš názor. Máme stále velmi přísná opatření v Austrálii a v Kanadě, a těchto místech, ale pak jakoby říkáte, že v Anglii je to v podstatě příprava to, jako z jiného úhlu… Takže je to zdánlivě jakoby uvolněnější v současné době. Ale chci říct, že oni se připravují na finalizaci toho totalitního uchopení v podstatě z jiného pohledu.

Alex: Ano, jsem o tom naprosto přesvědčen, že Spojené království je na prvním místě, anglické Společenství národů je na druhém místě. A odpor proti tomu bude vlastně z velké části ve středoevropských zemích protože ty přikládají větší váhu právnímu státu a institucím soudů než například porotám, budou projevovat větší vítaný odpor proti této myšlence. Rozhodně je to Británie nebo think tanky založené v Británii, které tlačí na naše zákonodárce více než kdekoli jinde na světě, tuto myšlenku, že pokud někdo splní požadavky v zákoníku, je odsouzen bez možnosti obhajoby. Takže je za tím tato falešná myšlenka, pokud jste se prohřešili proti zájmům obecného blaha. Ale myslím si, že v nějakém detailu, kdo to říká, čeho se obávají, nechtějí žádné ohrožení svého narativu.

Reiner: Nějaké další otázky od Any, Dipali, Dextera nebo Virginie? Mám jednu otázku. Je možné, že nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech existuje hnutí, které poté, co pochopilo, co se děje, se snaží distancovat… Mám na mysli Spojené státy, které se snaží distancovat od Evropanů, a zejména od londýnské City. Protože jsme prostě pohřbeni pod dluhy a neseme s sebou příliš mnoho mrtvé váhy. Říkám to laicky. Co si myslíte vy, Alexi? A a Matthew.

Alex: Za mě rozhodně. A v nedávném svědectví u vás jsem říkal, že existuje velký pás Heartlandu Ameriky který si tohle uvědomil a nyní vidí, že to, co považují za angloevropský problém, je řídí, a myslím, že už toho všeho mají dost, protože je v tom mnoho zrady. A jen jako doplnění k Mattovu svědectví o roce 1971, kdy byl proveden finanční převrat, jedním z náznaků, že Američané v něm byli použiti jako nešťastné figurky, je to, že právě v tom roce Kissinger údajně řekl, že armáda, a tím hlavně myslel americkou armádu, jsou brutální tupé bestie, které plní cizí příkazy, a v témže roce, jakožto nový ministr zahraničí v nastupující Nixonově administrativě, získal jediného výrobce na světě z Massachusettsu, který dokázal vyrábět přesná kuličková ložiska, Brianovu sklíčidlovou brusku, aby dodával kuličková ložiska do Sovětského svazu, aby jim umožnil vyvinout několik nezávislých bojových hlavic pro návratová vozidla, což vím, že je jedno z našich mimořádných svědectví dnes večer od Jima Bushe, přičemž on osobně se na tom podílel z americké strany, takže míra zrady je taková, že tam, kde Spojené státy měly dokonce vojenský nebo ekonomický náskok, Kabal, o kterém mluvíme, ho záměrně zrušil, a od svých rozsáhlých amerických kontaktů mám velmi silný pocit, že velká část Američanů si nepřeje zrušit své anglofonní dědictví, dědictví zvykového práva, ale už mají zcela dost britského a evropského intelektuálního vedení.

Reiner: To dává dokonalý smysl.

Matthew: Nechci moc mluvit, protože vím, že přetahujeme. Ale jenom rychle řeknu, že existují páté kolony v Rusku… v každé zemi mají své vlastní páté kolony. Mají své vlastní boje mezi legitimními silami, které reprezentují tyto kultury, versus tyto jiné parazitické průniky. Řekl bych, že v Eurasii jste skutečně měli vážnější odpor do té míry, že existuje skutečná, nemyslím si, že je to hra, myslím si, že existuje skutečná alternativní strategie, která byla nasazena mimo rámec klece NATO, která imploduje… vždy byla navržena tak, aby implodovala. A myslím si, že máte síly ve Spojených státech, vidím to spíš v současné době na úrovni států, které nechtějí jít ke dnu s potápějící se lodí… jsou tu síly po celé Evropě. Bohužel, federální výkonné orgány většiny transatlantických vlád byly do značné míry uchváceny, ne úplně vždycky, ale na tristní úrovni.

Nejsem odborník na geopolitické plánování. A doufám, že tvůrčí síly dokážou využít rozpory a šílenství toho impéria ve svůj prospěch, protože opět, to impérium… jakmile uspěje, může se také jenom zničit. A já vidím, že existují lidé, kteří chtějí mít budoucnost, kteří chtějí přežít a kteří se organicky organizují. Myslím si, že potřebují vybrousit svůj herní plán toho, jak chápou svět, protože spousta lidí si stále myslí, zejména v Americe, a spousta vlastenců, kterým se nelíbí velký reset… Mají tendenci naletět na určité pasti, které jim daly narativ… je to narativ studené války, že skutečným nepřítelem za vším není britské impérium… že to není oligarchie, ale jsou to čínští komouši, kteří chtějí zničit vaše svobody, že ti jsou za vším. A víte, spousta lidí tomu propadá. A myslím si, že do té míry, do jaké se budou držet těchto narativů studené války, budou sami sabotovat své zastřešující touhy po úspěšném boji proti této oligarchii. To jsem chtěl ještě zmínit.

Reiner: Děkuji, Matthew. Nějaké další otázky od Any nebo Dextera? Nebo Virginie? Nebo Dipali?

Dexter: Žádné další otázky.

Ana: Za mě také ne. Děkuji. Skvělá prezentace.

Reiner: Ano, děkuji, Matthew. Pokud nejsou žádné další otázky, vaše výpověď končí. Matthew, děkuji vám mnohokrát. Nyní se obrátíme na Briana Gerrishe a Debi Evansovou, aby nám přednesli svou prezentaci.

Brian: Moc vám děkuji za pozvání. Požádal jste o malé představení. Takže řeknu, že mou první kariérou byl důstojník britského královského námořnictva. Specializoval jsem se na protiponorkový boj. Takže jsem strávil hodně času hledáním ruských jaderných ponorek, což bylo na vrcholu studené války. A samozřejmě chci říct, že s odstupem času a s tím, jak jsem byl starší a moudřejší, jsem si uvědomil, že mnohé z toho, čemu jsem tehdy věřil, je nesprávné. Ale abych uvedl část svých zkušeností, byl jsem v době studené války do značné míry součástí vojenského systému. A když jsem v roce 1993 odešel od námořnictva, zjistil jsem, že v rámci společnosti a Velké Británie není všechno tak, jak se zdálo. A jako výsledek sledování, hlavně podvodů a korupce v mém vlastním městě, a navázání kontaktu s lidmi, kteří viděli podvody a korupci v jiných velkých městech Spojeného království. Pak jsem se začal zabývat organizacemi, u nichž jsem viděl, že řídí dění, ale tyto organizace nebyly veřejnosti příliš známé. A kam mě to zavedlo? Nakonec mě to zavedlo k setkání se skvělou skupinou lidí. A nyní vedeme UK Column, která třikrát týdně produkuje zprávy.

Dříve jsme vyráběli psané noviny, ale neustále analyzujeme, co se děje. Takže právě na základě mých předchozích vojenských zkušeností, mé zkušenosti z civilního světa, včetně analýzy prostřednictvím UK Column, vám mohu dnes večer podat své svědectví. A ještě dodám, že jsem rád, že se ke mně připojila dáma jménem Debi Evansová, která s námi provádí velmi hluboký výzkum, a považoval jsem za vhodné, aby mohla z první ruky naznačit, co zjistila. Mám na to jen 30 minut, takže to vezmu rychle. Nejdříve bych se rád pokusil překlenout rozsah toho, co naši první řečníci uvedli ve svých svědectvích. A domnívám se, že analogií by bylo… založení, rozjezd a růst organizace gangsterů.

A slyšeli jsme o historii, dozvěděli jsme se něco o lidech, jejich sítích, způsobu fungování, měli jsme k dispozici některé důkazy o světových událostech, které nám ukazují, jak tyto skupiny fungují. Když se podíváme zpět na to, jak se v minulosti řešily a úspěšně potlačovaly gangsterské kauzy, když se podíváme na Al Caponeho nebo jiné gangstery, pravděpodobně je Amerika dobrým místem pro takový obraz. Byli dopadeni tak, že se podívali na zločiny, které prováděli, a nakonec shromáždili skutečné důkazy o zločinech, ať už to byly vraždy, nebo šlo o obchod s drogami či prostituci, musely existovat skutečné důkazy o zločinu, musel existovat úmysl. Musely existovat jmenovitě uvedené osoby, které se na těchto trestných činech podílely. A teprve když byly předloženy důkazy, mohly být postaveny před soud a následně shledány vinnými nebo alespoň postaveny před soud a nakonec si odpykat svůj trest. Takže chci říct, že pro naši porotu, která je světovým publikem, první dva řečníci odvedli skvělou práci, když řekli, že existuje spiknutí, že existuje skupina gangsterů, kteří mají obrovskou moc a bohatství. O co se tito gangsteři snaží? Myslím, že cílem těchto gangsterů je ovládnutí světa.

Chtějí ovládnout všechno, společnost, suroviny, výrobní metody, lidi, politiku, všechno musí být pod jejich kontrolou. A nakonec si pak řekneme, co jsou to za zločiny? No, zločiny… zapisoval jsem si je, když jsem poslouchal řečníky, díváme se na útlak, díváme se na otroctví. Díváme se na chudobu, hlad, díváme se na obchodování s lidmi. A nakonec se díváme na smrt. A v tomto bodě se domnívám, že se nyní odehrává velmi významná světová událost. A tou je takzvaná pandemie COVID-19 v souvilosti s očkováním, protože podle mého názoru drtivé důkazy ukazují, že tito gangsteři zabíjejí lidi. Takže jsme tady jako výzva k právu, abychom mluvili o zločinu. Co je zločin?

Podle mého názoru je zločinem smrt. V předchozích letech jsme byli svědky toho, že lidé umírali v důsledku jimi vytvořených válek. Ale v poslední době jsme svědky toho, že lidé umírají v důsledku zavedení pandemie a toho, jak se s touto pandemií zacházelo a jak se v uvozovkách řeší očkovacím programem. Oba řečníci zmínili něco, co považuji za velmi důležité. Alex mluvil o tom, že chtějí ovládat naše mysli, a řekl, že chtějí, cituji, civilizovaně ovládat politicky zaostalé lidi. A ten druhý citát naprosto ukazuje aroganci těchto jedinců, těchto gangsterů, protože se domnívají, že jakýkoliv jejich názor je ten správný názor, ta správná hodnota. A každý, kdo jim odporuje, je nedostatková bytost, kterou by nakonec chtěli odstranit z jejich operačního pole. A co to znamená? V konečném důsledku by chtěli, aby tito lidé odešli a zemřeli.

Takže si jen připomeňme a přemostěme se k tomu, co jsem řekl, že je to boj o naši mysl. A to je v tuto chvíli velmi pravdivé. Právě teď, když jsem vám sdělil své první myšlenky o tom, co se děje, jsem řekl, že vedle pandemie COVID-19 a následného očkovacího programu si musíme uvědomit, že probíhá boj o naše mysli prostřednictvím aplikovaného politického psychologického útoku. Takže pokud překlenu tuto mezeru, náhodou mám s sebou několik dokumentů, první z nich se jmenuje duševní zdraví. Podtitul zní strategické plánování pro duševní zdraví, napsal ji jistý JL Reese. A je zajímavé, že datum na tomto dokumentu, který mám v ruce, je říjen 1940. Takže uprostřed druhé světové války, tedy na začátku druhé světové války, řekl bych, jsme měli skupinu lidí, kteří se později stali velmi vlivnými v rámci systému světového zdravotnictví a Světové zdravotnické organizace, diskutovali o tom, jak budou v nové společnosti zavádět to, čemu říkali duševní hygiena. A oni se s tím nemazali, protože říkali, že při tom hodlají infiltrovat společenské organizace, že hodlají zaútočit na profese, že hodlají infiltrovat společenské aktivity a odborné společnosti a že hodlají rozpoutat dlouhodobý plán a propagandu. A já ten dokument z roku 1940 posílim tím, že velmi rychle řeknu, že mám v rukou další, který samozřejmě rád poskytnu jako důkaz. Jmenuje se Psychiatrie, je součástí Časopisu biologie a patologie mezilidských vztahů. Pochází z února 1946. A hovoří se v něm o obnově mírové společnosti a autorem je jistý G.B. Chison. Pokud si lidé tohle jméno vyhledají, najdou další postavu, která je hluboce spjata s druhem společností, kterou nám Matthew velmi stručně předkládá.

Proč bychom měli věnovat pozornost tomuto druhému? Protože se mluví o využití psychiatrického systému, aby se realizoval tento program duševní hygieny. Pokud si naše porota přeje vědět, co znamená duševní hygiena, znamená, že nejste způsobilí být lidskou bytostí, pokud nepřijmete názory a hodnoty a stanoviska gangsterů, které jsme již určili, že mají plán na ovládnutí. Takže řeknu, že když jsem začal zkoumat, co se děje ve Velké Británii z hlediska kriminality a podvodů, výhrůžek a šikany na místní úrovni, rychle jsem ke svému úžasu zjistil, že existuje charitativní organizace, která se jmenuje Common Purpose a která působí velmi politickým způsobem při vytváření budoucích vůdců. Fascinovalo mě, že se tito lidé usazují v britských městech a účinně manipulují a přebírají kontrolu nad politikou v těchto městech.

Takže tady byla skupina lidí, kteří rekrutovali lidi, které považují za budoucí vůdce a začali přebírat kontrolu nad městy ve Velké Británii. No, a když to rozšířím, během několika let tato organizace působila v zahraničí v zemích jako je Německo, Holandsko, Indie, Austrálie, kde verbovala lidi v těchto zemích, aby je přivedla v rámci agendy agentů změny ke změně způsobu myšlení a podnikání ve společnosti. A když si řekneme, odkud se tato organizace vzala, tak vznikla asi v roce 1985 v důsledku toho, že se jedna konkrétní dáma, tehdejší výkonná ředitelka Julia Middletonová, vrátila tuším z Chicaga, ale určitě z Ameriky, a řekla, že se naučila úžasné věci o tom, jak změnit společnost. A zajímavé bylo, že se od řady bank vybrala velká částka peněz. A vzpomeňte si, že peněžní moc byla ústředním tématem dialogu prvních dvou řečníků, ale Common Purpose se mohla rozjet díky financování z velkých bank, které nikdy nebyly zveřejněny. Mohu však s velkou jistotou říci, že Deutsche Bank byla jednou z klíčových bank spolupracujících s touto organizací. Proč jsem se nyní zmínil o organizaci Common Purpose?

No, Common Purpose byla klíčovým příkladem organizace, kterou jste mohli sledovat, mohli jste vidět dokumenty, ale nemohli jste vidět lidi. A mohli jste vidět, že rozpoutává plán na změnu naší společnosti, aniž by to průměrný člen veřejnosti pochopil. Takže kam se teď musíme dostat, myslím, že opravdu potřebujeme jen trochu zrekapitulovat to, co zmínil Alex, protože bych vás rád vrátil k dokumentu o myšlenkovém prostoru, což je můj slajd číslo jedna, jestli ho můžeme zobrazit na obrazovce. Tento dokument vypracoval britský úřad vlády. Byl to dokument, kde se dlouhou dobu spolupracovalo s psychology, aby se zjistilo, jak změnit způsob, jakým se lidé chovají a jak myslí, aniž by lidé chápali, že se to děje. To není můj názor, protože když přejdeme na druhý slajd, snad se objeví na obrazovce. Pokud si přečtete text na obrazovce, říká, že britská vláda by byla schopna změnit způsob, jakým lidé myslí, jakým věřili, jejich chování.

A lidé by nutně nepoznali, že se to stalo, Bylo by to podvědomé. Změnilo by se jejich chování, jejich myšlení, ale nevěděli by o tom. Dokument to však dále kvalifikuje tím, že pokud by si lidé uvědomili, jak se jejich chování změnilo, nemuseli by nutně vědět, jak se to stalo. Teď mi dovolte, abych to spojil, víceméně přímo s pandemií COVID-19, protože když vám na obrazovku přineseme slajd tři, jsou to zápisy ze SPI-B, jak se to jmenuje, je to část skupiny moudrých vědců britské vlády s názvem SAGE, kteří se vyjadřovali k tomu, jak bychom měli, cituji, bojovat proti COVIDu. Ale SPI-B byl tým specialistů, včetně specialistů na chování, kteří se chystali použít aplikovanou psychologii, aby přiměli lidi dodržovat politiku britské vlády v oblasti COVIDu-19. Na co chci lidi upozornit, jsou vlastně dva odstavce, jeden je dole na levé straně, kde se píše, že je třeba zvýšit vnímanou míru osobního ohrožení. Vnímanou míru osobního ohrožení je třeba zvýšit pomocí úderných emocionálních sdělení. Byl to tedy vládní tým, který obhajoval použití aplikované psychologie s cílem vyvolat v lidech strach. A řekl bych, že není divu, že nyní máme vyškolené psychology a psychiatry, kteří poukazují na nebezpečí vyvolávání strachu v lidech, zejména pokud používáte techniky, které znamenají, že lidé nemají možnost si zdůvodnit, odkud se tento strach vzal. To není můj názor, cituji přímo z dokumentu britské vlády. A co je stejně znepokojivé, je pozdější odstavec sedmý, který hovoří o nátlaku, v němž se říká, že by se mělo zvážit použití sociálního nesouhlasu. Ale se silnou výstrahou ohledně nežádoucích negativních důsledků.

Mluví tady o tom, aby použili lidi k tomu, aby se navzájem kontrolovali. Aby si řekli, já mám roušku, ty nemáš roušku, jsi špatný člověk, jdi mi z cesty. Ale výstrahu, kterou k tomu zavedli, zavedli proto, že si uvědomují, že tato psychologická technologie by mohla v komunitách rozpoutat násilí. Nyní jsem udělal krok k diskuzi, jak můžete ovládnout lidi do oblasti, kde jsme svědky toho, že britská vláda v roce 2010, což byl původní dokument, ale i do dnešních dnů, se chlubí, že by mohla použít aplikovanou psychologii, aby změnila způsob, jakým lidé myslí a jak se chovají. Co s touto psychologií udělali? Ta psychologie byla zpočátku prodána do Ameriky a Austrálie. Podívejte se, co se v současné době děje v Austrálii v souvislosti s covid lockdowny, ale nakonec byly technologie, jak za chvíli uvede Debi, prodány do celého světa. Takže nyní máme světové vlády schopné používat tuto aplikovanou behaviorální psychologii ke změně názorů, hodnot a chování lidí, a ti prostě nevědí, že to na ně bylo vypuštěno.

A abych to ještě zdůraznil, jestli mohu na obrazovku přinést slajd čtyři, tohle je dokument, který jsem našel teprve nedávno, ale jmenuje se Behaviorální poznatky aplikované na politiku. Německo, přehled země. Je to dokument EU, který se vlastně chlubí přesně tím samým, jak lze aplikovanou behaviorální psychologii využít ke změně společnosti, veřejného politického mínění. A uvádí se tam celý seznam německých organizací, což určitě bude pro panel mnohem významnější než pro mě, ale spousta z nich jsou univerzity a výzkumné organizace. Tento dokument je opravdu jednoduchým důkazem toho, že tyto techniky politické psychologie se určitě rozšířily po celé Evropě.

Takže chci naznačit, že je zcela jasné, že máme u moci tým gangsterů, ať už mluvíme o Velké Británii nebo o Evropské unii, nebo o USA a v rukou těchto gangsterů máme velmi nebezpečnou zbraň aplikované behaviorální psychologie. Dovolte mi nyní přejít k tématu COVID-19. A zejména k účinkům vakcíny. Ve Spojeném království máme Organizaci pro regulaci léčiv a zdravotnických výrobků, MHRA, která má údajně za úkol zajistit bezpečnost veřejnosti, pokud jde o farmaceutické výrobky a vakcíny. A v rámci očkovacího programu ve Spojeném království shromažďují údaje o nežádoucích účincích vakcín, kterým říkají žluté karty. A k dnešnímu dni, kdybych jenom našel ty údaje, protože jsem si je poznamenal. Jejich vlastní statistika říká, že k dnešnímu dni se vyskytlo téměř jeden a půl milionu nežádoucích účinků vakcín a došlo k téměř dvěma tisícům úmrtí. S upozorněním, které sami udělali, řekli, že se domnívají, že je pravděpodobné, že jen 10 % nežádoucích účinků vakcín, které se skutečně vyskytly, bylo skutečně zaznamenáno. Takže to samozřejmě zvyšuje počet úmrtí z 2000 na 20 000. Zajímavé je, že když to uděláte, začínáme nyní pozorovat, že úmrtí vakcín převyšují nebezpečí COVIDu-19. Musíme si však uvědomit, že MHRA je vládní úřad, který je dokonale připraven využít stejných dovedností v oblasti aplikované psychologie, jakými se chlubila britská vláda, že je dokáže využít ke klamání veřejnosti a změně jejího chování. Takže když jsme se obrátili na MHRA a řekli jim, položili jsme jim jednoduchou otázku, kde je vaše kvantitativní hodnocení rizik, které by prokázalo, že nežádoucí účinky vakcín nejsou důsledkem samotného očkování? MHRA zdržuje, neodpovídá, přináší velmi matoucí odpovědi.

Ale podstata toho je, že tato klíčová organizace MHRA neprovedla kvantitativní hodnocení rizik nežádoucích účinků očkování. A já se chystám předložit panelu, ve kterém jsme… jsme fakticky u soudu, že MHRA, která má povinnost chránit veřejnost před nebezpečnými farmaceutickými výrobky, ví, že lidé umírají v důsledku očkovací kampaně. A já dodám, že britská vláda to určitě ví. Ale je připravena používat psychologii v každém jednotlivém slovním, písemném a mediálním vystoupení kolem nebezpečí COVIDu a kolem očkovací politiky. A teď, ještě než předám slovo Debi, abychom se věnovali některým způsobům, jakým tento systém funguje. Chtěl jsem jen poukázat na to, že samozřejmě celou kontrolu politiky COVIDu-19 a takzvané zdravotní politiky kolem očkování proti COVIDu-19 prováděl britský úřad vlády, který má u sebe začleněný tým aplikované behaviorální psychologie. Takže víme, čeho jsou schopni. Chlubí se tím ve svém vlastním dokumentu. A nakonec vidíme skutečné důkazy o tom, že lidé trpí a umírají. Rád bych však předal slovo Debi, protože pokud budeme pokračovat v této stopě, dojdeme k tomu, jak systém funguje přinejmenším ve Velké Británii, kde jsme svědky jisté formy lékařského fašismu mezi vládou a globálním farmaceutickým průmyslem, který spolupracuje s univerzitami a charitativními organizacemi v rámci toho, co bylo ve Velké Británii nazváno zlatým trojúhelníkem. Takže pokud bych mohl předat slovo Debi, aby si vzala posledních 15 minut.

Debi: Děkuji, Briane. Dobrý večer všem. Jmenuji se Debi Evansová. Jsem registrovaná zdravotní sestra v důchodu. Vyškolila jsem se v nemocnici Royal Free Hospital v Londýně, kde se shodou okolností ode dneška ve Velké Británii ošetřuje horečka Lassa. A postgraduální školení jsem absolvovala v nemocnici svatého Bartoloměje v Londýně. A pět let jsem pracovala jako vládní poradkyně na ministerstvu zdravotnictví pro vládu Spojeného království. A jsem lékařský výzkumník. Brian nás velmi pěkně uvedl do toho, čemu ve Velké Británii říkáme trojúhelník „mostu zámků“ nebo zlatý univerzitní trojúhelník. Je tady snímek mapy Velké Británie, jestli ho můžete ukázat, abyste viděli polohu Oxfordu, Cambridge a Londýna v tom trojúhelníku. Nevím, jestli jste schopni ho vidět, nebo ne. Tak můžete, super. Cambridge je nejvyšší centrum digitálních technologií ve Velké Británii. V evropském digitálním indexu je na 12. místě a je vlastně známá jako Silicon Fen.

Má obrovský biomedicínský kampus. Jsou tu snímky biomedicínského kampusu, které vám řeknou, co je v mohutném biomedicínském kampusu a co je na něm, mimo jiné je tam Papworthská nemocnice, která byla přesunuta do biomedicínského kampusu, který se specializuje na srdce a plíce. Máme tu také nemocnici Addenbrooke’s Hospital, která se specializuje na dárcovství orgánů a transplantace. Boris Johnson, náš premiér, nám také řekl, že tam bude postavena rovněž nemocnice pro výzkum rakoviny, a to za obrovských nákladů, přestože počet případů rakoviny ve Spojeném království klesá, máme mít nemocnici pro výzkum rakoviny. Rovněž v tomto kampusu je Rada pro lékařský výzkum, organizace Cancer Research UK, k níž se za chvíli vrátím, a regenerační laboratoř McLaren a transfuzní centrum NHS.

Mimo jiné to je v Cambridge a AstraZeneca tam má také sídlo s GlaxoSmithKline. Co je zajímavé na Cambridge je, že Cancer Research UK, která má být charitativní organizací, ale zdá se, že vůbec není charitativní organizací. Profesor Robert West je konzultantem Cancer Research UK. A je také členem behaviorálního týmu SPI-B, o kterém právě mluvil Brian v souvislosti se SAGE. Manželka profesora Roberta Westa, profesorka Susan Mickeyová, je vedoucí týmu Behaviorálních poznatků na úřadu vlády. Je to celoživotní komunistka, a navrhla kolo změny chování a zavedla ho do mnoha zemí, zdá se, že tým Behaviorálních poznatků je celosvětový. Pokud jde o návrat do zlatého trojúhelníku v Oxfordu, máme zde jednu z nejdynamičtějších digitálních technologických ekonomik ve Velké Británii. S velkým kampusem, který tam je, s Oxford Nanopore, velmi technologicky vyspělý lékařský kampus. V tomto zlatém trojúhelníku je také zmíněn Milton Keynes, protože je to první chytré město ve Velké Británii, které využívá senzory, k nimž se ještě dostanu u velkých technologických inovací. Takže sestupujeme dolů do Londýna, tam je další snímek, Med City.

Pokud to vidíte, což je znalostní ekonomika. Má to být digitální hlavní město Evropy. A bylo nazváno technologický národ, který přitahuje investice v hodnotě 2,1 miliardy. Takže zlatý trojúhelník v rámci Velké Británie je místem, na které se zřejmě soustředí veškerá pozornost. A britská vláda vlastně právě oznámila, že investuje 5,5 miliardy do infrastruktury kolem zlatého trojúhelníku, který je někdy známý jako trojúhelník mostu zámků. Myslím, že se mu také říká mozková křivka. Když se tedy podíváme na zlatý trojúhelník a do něj zapojené univerzity, vidíme, že zlaté univerzity Oxford a Cambridge… k nim je připojena taky Russellova skupina, což je 24 univerzit v rámci Russellovy skupiny, které velmi úzce spolupracují s univerzitami zlatého trojúhelníku a získávají mnoho finančních prostředků. A to, co vidím… jsou dvě věci, které se blíží. Jednou z nich je, že MHRA ve Velké Británii by se ráda stala globálním regulátorem, v jejich radě sedí Raj Longová, která je zástupkyní ředitele Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Specializuje se na bezpečnost a farmakovigilanci a je také hlavní vědeckou pracovnicí společnosti Microsoft. Vidíme zde tedy obrovský střet zájmů. Vidíme také některé střety zájmů, pokud jde o britskou vládu a některé z jejích ministrů. A některé zájmy ministrů směřují do auditorských společností velké čtyřky KPMG a Microsoftu, také do Deloitte, AstraZeneca, Goldman Sachs a Evropské investiční banky. Takže mnoho našich ministrů je v těchto oblastech ve střetu zájmů. Můžeme vidět, že… jen na chvíli se zaměříme na Deloitte, protože Deloitte, Ernst Young, KPMG a Price Waterhouse Coopers zabírají 67 % celosvětového účetnictví, všichni čtyři mají sídlo v Londýně. A Deloitte byl ústředním bodem Testuj a sleduj. Lord Bethel, který nyní odstoupil, měl společnost, která byla čistě pro lobbování zakázek jménem Deloitte. A je velmi znepokojující, že když vidíte všechny tyto lidi vzájemně provázané, co by mohlo přijít v budoucnu? Chci se jen velmi rychle vrátit k tomu, jak se zdá, že jsou do toho zapojeny charitativní organizace, stejně jako vládní organizace a něco, co bych vlastně nazvala quango… Cancer UK. Jen si najdu svoje poznámky. Moc se omlouvám.

Mám knihu poznámek, abych se pokusila být velmi rychlá, protože vím, že nemáme příliš mnoho času. Cancer UK byla financována mnoha farmaceutickými společnostmi. Vlastně bych řekla, že je to Centrum pro výzkum a vývoj, vlastně pro farmaceutické společnosti, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Bill a Melinda Gatesovi, ale poradcem pro výzkum rakoviny je také profesor Robert West, což je manžel profesorky Susan Mickeyové, tým Behaviorálních poznatků, financovaný společností Pfizer a financovaný Cancer Research UK, který je také přímo uprostřed biomedicínského kampusu v Cambridge. Stejně jako vláda Spojeného království zveřejnila 27. září 2019 pokyny pro (odstranění) váhání s vakcínami a intervencemi, tedy mnohem dříve, než byl Wuhan vůbec zmíněn. Zabývají se také, a to mě velmi znepokojuje, antimikrobiální rezistencí. Britská vláda má svého vlastního vládního vyslance, Dame Sally Davisovou, která bývala naší hlavní lékařkou, která je hlavní britskou zmocněnkyní pro antimikrobiální rezistenci. A to, co se podle mě blíží, je to, že vidíme lidi, kteří jsou testováni na HIV.

Ale podle časopisu Forbes se očekává, že další pandemií bude tuberkulóza. Vím, že profesor Montagnier, a chtěla bych vyjádřit upřímnou soustrast jeho rodině a všem, kteří ho znali. Je nesmírně smutné, že nedávno zemřel… Ale profesor Montagnier se zmiňoval jednomu ze svých kolegů v souvislosti s BCG vakcínou, a zdá se, že profesor Chris Whitty, náš hlavní lékař, přednášel před třemi dny v Gresham House a spojoval také tuberkulózu a HIV. A Světová zdravotnická organizace velmi usiluje o vymýcení antimikrobiální rezistence. A tuberkulóza, na tuberkulózu máme BCG vakcínu už dlouho. A má se za to, že úroveň tuberkulózy exponenciálně stoupá, a to i zde ve Spojeném království, a nyní jsme svědky vývoje nových vakcín proti tuberkulóze a nových zařízení pro testování tuberkulózy.

Takže se dívám na to, co je v pořadí a vidím zmínky o tuberkulóze. Dívám se také na rakovinu a demenci, protože se zdá, že i ty jsou rovněž na vzestupu. Zejména pokud jde o rakovinu, samozřejmě neznáme dlouhodobé vedlejší účinky vakcíny, anebo to, zda by mohla být karcinogenní, ale určitě jedno z antivirotik, které se používá pouze zde ve Spojeném království, novější Piravir, se zdá být karcinogenní, teratogenní a mutagenní. Používáme ho tady v klinické studii PANORAMIC, takže pacienti, kteří ho dostávají, jsou okamžitě zapojeni do této studie. Také vidím všechny tyto věci, které nyní vyplouvají nyní povrch… Nevím, jestli jste slyšeli o pandemii SPARS 2025 až 2028, což byl futuristický scénář. Myslím, že Brian by pravděpodobně mohl ukázat jeho kopii. Tady… SPARS pandemie 2025 až 2028, což byl futuristický scénář z Centra Johna Hopkinse o tom, co by se stalo, kdyby koronavirus infikoval svět. A v podstatě vám popisuje scénář po měsíci.

Takže co můžete očekávat od médií, co můžete očekávat od farmaceutických společností, co můžete očekávat od vlád s ohledem na lockdowny, s ohledem na testování, s ohledem na antibiotika a také rezistenci vůči antibiotikům. Antimikrobiální rezistence je opravdu velké téma, kterému se věnuje téměř každý, Světová banka, Světové ekonomické fórum, vláda Spojeného království, téměř všechny vlády na světě se zabývají antimikrobiální rezistencí. Takže si říkám, že bychom se možná v budoucnu mohli setkat se superbakteriemi. Pokud se vrátím, omlouvám se, že se znovu vracím k velké čtyřce, ale zdá se, že máme také střety zájmů, pokud jde o tyto.

Generální ředitel společnosti Deloitte nyní odešel do důchodu, ale je teď členem představenstva Pfizeru. Měli jsme také vládu Spojeného království… zmínku v Hansardu (parlamentní zpravodaj) britské vlády. Z Hansardu z května 2014. Mělo dojít ke spojení společností Pfizer a AstraZeneca. Ale britská vláda v tom byla velmi nerozhodná. Takže v Hansardu je zmínka ve svazku 753. Projednávalo se to šestého května 2014. A znovu ve sloupci 161 sedmého května 2014, kde se vyjádřil minulý státní tajemník Matt Hancock. Takže naše britská vláda je v tom, myslím, až po uši. Pokud jde o léčiva, zdá se, že od Brexitu směřujeme ke globální vědecké velmoci v oblasti přírodních věd. Většina agendy se týká přírodních věd a toho, jak můžeme být globálním partnerem v oblasti přírodních věd. Organizace Cancer Research UK a Francis Crick spolupracují. Jsou čistě financovány do značné míry z veřejných darů, ale také velkými farmaceutickými společnostmi. V mainstreamových médiích také vycházejí reklamy na společnost s názvem Omaze, a je to soutěžní linka, kde můžete vyhrát dům za 3 miliony liber, ale dary a výtěžky jdou na rakovinu v rámci Cancer Research UK.

Někteří z financujících Cancer Research UK, která sídlí v biomedicínském kampusu v Cambridge, jsou Nadace Billa a Melindy Gatesových, Google, Světové ekonomické fórum, Imperial College, Cambridge, UKRI, Bank of England, AstraZeneca, Crick Institute, CQC a BBC. Jsou tedy velmi silně financovány a nemyslím si, že to veřejnost ví, když skáčí z letadel a snaží se získat peníze na výzkum rakoviny. Profesor Whitty a všichni naši odborníci nám říkají, že výskyt rakoviny klesá. Zdá se však, že v Británii testujeme zdravé lidi na rakovinu pomocí firmy Billa Gatese s názvem Grail, která byla společným podnikem s Jeffem Bezosem Nyní byla najata k práci v rámci Národní zdravotní služby (NHS) za účelem sekvenování genomu na rakovinu, kde testujeme zdravé lidi. A já bych se ptala, proč testujeme zdravé lidi. Důvod, který vlády uvádějí, je, že náklady a zátěž rakoviny a stárnutí a demence jsou tak vysoké, že potřebujeme rychlé uspíšení diagnostiky, rychlé uspíšení léčby. Takže bezpečnost jde v podstatě do kopru, stejně jako při vývoji vakcín, který bude nyní pod vedením tzv. 100denní mise Billa a Melindy Gatesových a Patricka Vallance. Takže když by přišla jakákoliv další pandemie, mohou vám tak zaručit, že budete mít vakcínu do 100 dnů podle 100denní mise. Ale nevím, jestli se chce někdo na něco zeptat, jsem si vědoma omezeného času, takže nechci zabírat příliš mnoho místa.

Ana: Ráda bych se vás obou zeptala na otázky týkající se psychologické manipulace, která probíhá. Jmenuji se Ana Garnerová a pocházím z Nového Mexika ve Spojených státech. Paní Evansová, zmínila jste se, že jste byla vládní poradkyní na ministerstvu zdravotnictví. A to je velmi relevantní. Protože mám pocit, že se to ve Spojených státech děje ve velké míře. Jako poradkyně ministerstva zdravotnictví, byla jste si vědoma toho, že používají psychologické techniky behaviorální psychologie, o nichž hovořil pan Gerrish, jako způsob prosazování svého programu nátlaku a sociální izolace, nátlaku na lidi podstupující experimentální lékařské zákroky, všimla jste si, že je to součást jejich, řekněme, modu operandi? Debi: Když jsem byla poradkyní na ministerstvu zdravotnictví, začínalo být zřejmé, že každý poradce je tam skutečně jen symbolicky a že nás nikdo neposlouchá.

Mnozí z nás byli ignorováni. Neřekla bych, že jsme byli nuceni. Rozhodně nemám pocit, že by mě někdo nutil něco říkat nebo dělat. Jsem dost silná. Tak jsem to rozporovala. Pravděpodobně moje rozporování lidí je spíše rozčilovalo, protože jsem nebyla poddajná. Ale bylo to čistě symbolické. Co se týče nátlaku, ano, viděla jsem obrovské problémy ve státní správě, mnoho osobních problémů, mnoho šikany, dostala jsem se velmi blízko k jednomu z vyšších státních úředníků v naší konkrétní radě, kterou tehdy vedl Norman Lamb, který byl státním tajemníkem, a tam byla obrovská míra šikany. Byla tam obrovská konkurence. V rámci státní správy jsme si toho všimli, ale jako poradkyně jsem nebyla součástí státní správy. Takže to byly jen mé postřehy…

Ana: Nechci vás přerušovat nebo tak něco, ale to, co jsem měla na mysli, byly psychologické techniky v podstatě nátlaku na lidi (občany), na rozdíl od lidí, kteří jsou zapojeni jako poradci, ale spíše veřejnost…

Brian: Mohu zde pomoct?

Ana: Ano.

Brian: V rámci výzkumu, který jsme provedli prostřednictvím UK Column, jedna z oblastí, která nás velmi zajímala, bylo školení v rámci naší Národní zdravotní služby (NHS) prováděné touto charitativní organizací, která vybírala budoucí vůdce. Takže to byl společný cíl. Viděli jsme manipulaci lidí a jejich hodnot ze strany této konkrétní organizace. A přerostlo to ve specifický sektor Národní zdravotní služby (NHS), nazvaný NHS vůdci. To byli údajně rychle vytipovaní lidé, kteří měli vést NHS k ještě lepší zdravotní péči. Ale vidíme, že jak se tito vedoucí s nově nabytými hodnotami uvolňovali, styl řízení v NHS se stával stále více panovačným a šikanujícím. A myšlenky se stále méně týkaly péče a léčby nemocných nebo zraněných lidí. A mnohem více se začalo hovořit o důležitosti zisku a peněz v rámci NHS. A řeknu, že bylo zřejmé, že manipulovali s psychologií lidí. Máme na webu UK Column článek, který má titulek Směrem k milionu agentů změny.

A to nebyl náš titulek, to byl titulek článku, který napsal člověk vyškolený v NHS a Common purpose, který řekl, že NHS, aby dosáhla dle mých slov, budoucí utopie, bude potřebovat milion agentů změny a co tím mysleli, jsou lidi, kteří budou narušovat výkonnost NHS, aby ji přiměli k přechodu k transformaci na něco, co mělo být údajně poskytováním zdravotnických služeb světové úrovně. Takže vám to mohu uvést jako jeden konkrétní příklad, kdy jsme se zabývali tím, jak se mění řízení a vedení uvnitř NHS. Ale uvedu vám velmi jednoduchý příklad aplikované psychologie v NHS během krize COVID. Protože místo lékařských rozhodnutí byly zavedeny mantry. Sestry a lékaři se začali řídit mantrami, a jednou z těch, které nám v posledních dnech sdělil plně kvalifikovaný nebo vysoce kvalifikovaný lékař, je příbuzný někoho, kdo trpěl… a ta mantra byla, že COVID neočkovaný se rovná cesta smrti, že COVID neočkovaný se rovná cesta smrti. A to prostě, že pokud osoba byla považována nebo označena, že má COVID, pokud bylo zjištěno, že byla neočkovaná, jediným výsledkem jejich zdravotní péče byla cesta smrti. A není pochyb o tom, že tyto zejména tříslovné mantry, které jsme viděli používat zejména ze strany vlády, a které se pak prosadily v NHS do té míry, že kvalifikovaní lékaři nám řekli, že byli ohromeni, když nemohli diskutovat o skutečných vládních údajích, například o nežádoucích účincích vakcín, protože se člověk prostě odvrátil, nebo se s ním odmítl bavit, nebo začal být velmi agresivní. A podpora psychologa, kterou jsme schopni v současné době využít, je, že jsme svědky kognitivní disonance u jednotlivců, která je výsledkem přeformátování jejich mentálních hodnot. Já bych o tom mohl mluvit dlouho. Ale řeknu ano, rozhodně jsme svědky toho, že v NHS dochází k aplikaci psychologie v mnoha oblastech a jejím celkovým důsledkem je degradace zdravotní péče. Do té míry, že jsou zabíjeni lidé, kteří by mohli docela šťastně přežít, kdyby jim byla poskytnuta správná léčba.

Ana: Ano, děkuji za toto vysvětlení. A mám na vás ještě doplňující otázku, pane Gerrishi, a to, že tato psychologická operace se z definice zdá být velmi jemná a pod úrovní vědomí většiny lidí toho, že jsou manipulováni. Pokud je tomu tak, máte nějaký názor na to, jak tyto lidi oslovit způsobem, který by je mohl probudit? Slyšela jsem o psychologické disonanci, o kognitivní disonanci. Existuje způsob, jak tyto lidi povzbudit, aby si uvědomili, co se skutečně děje, že jsou takto manipulováni?

Brian: To je samozřejmě velmi důležitá otázka a odpověď… a já se zde kvalifikuji… protože nejsem odborně vzdělaný v psychologii, ale jako výsledek mé práce a zkoumání a rad, které jsem dostal od plně kvalifikovaných lidí. Já to zde poskytnu pouze jako osobní komentář, ale věřím, že je to velmi přesné. Pokud použijete formu hypnózy na lidi, účinek na cílovou skupinu zpravidla tvoří zvonovitou křivku. Zjistíte, že někteří lidé mohou být zcela zhypnotizováni. Jevištní hypnotisté to ukazují, kdy lidé udělají věci, které by normálně před publikem neudělali, protože jsou ve stavu podobnému transu. Používáme více forem manipulace, účinek na cílové publikum je zvonovitá křivka.

Takže někteří lidé jsou velmi pohlceni sdělením, které jim bylo předáno. Ale na některé lidi to spadne z obou stran. Každopádně indikace pro nás… a to je podpořeno i kvalifikovaným psychologem, je, že v první řadě se musíme soustředit na lidi, kteří zjevně nejsou zasaženi. Abychom šířili varovnou zprávu o tom, co se děje. Jednoznačně se musíme zaměřit na profese psychologie a psychiatrie, abychom řekli, že se jedná o zneužití těchto konkrétních profesí, zejména klinické psychologie a psychiatrie… a také si uvědomit, že lidé, co byli vystaveni této formě přeformátování nebo manipulace mysli, jsou oběti a proto s nimi je třeba zacházet velmi jemně a uklidňujícím způsobem, protože pokud na ně přistoupíme velmi přímočaře, černobíle, abychom se je pokusili přimět vidět pravdu, výsledkem bude, že se buď stanou velmi nepřátelskými s kognitivní disonancí, nebo možná u nich, v důsledku obrovského útoku na jejich hodnotový systém, dojde k psychickému zhoršení. A mohu vám říci, že je velmi příznačné, že ve všech dokumentech o tom, jak britská vláda využívá aplikovanou psychologii k prosazení své politické agendy, není vůbec zhodnoceno, jaké nepříznivé účinky může mít taková psychologie na lidi, kteří mají třeba skryté problémy s duševním zdravím, úzkost nebo depresi.

A skutečně tam, kde lidé mají nediagnostikované duševní potíže, takže si ani nejsou vědomi, že mají nějaký problém. Když někdo na ně používá tuto psychologii, může to napáchat obrovské škody, a věřím, že to není žádná náhoda, že oficiální statistiky ve Velké Británii nyní ukazují, že politika lockdownů způsobila obrovský nárůst sebevražd a duševních onemocnění, zejména tragicky, mezi mladými lidmi. Ale opět můžeme prokázat, že vláda Spojeného království skrývá nebo manipuluje s datovými soubory, které to ukazují, nebo používá aplikovanou psychologii ve způsobu, jakým tyto datové soubory prezentuje veřejnosti, aby veřejnost dále klamala.

To je podstata „bestie“. Jakmile pochopíte, že máte něco, co nazvu zločinným politickým systémem, který má schopnost používat aplikovanou psychologii ke změně způsobu myšlení veřejnosti, máme v rukou těchto elitářů velmi nebezpečnou zbraň. To je snadno doložitelné, ukázal jsem zde klíčový dokument SPI-B, kde se chlubili tím, že potřebujeme, aby se lidé více báli, aby byli více úzkostliví. A existuje mnoho dalších dokumentů, a také jsem ukázal, pro účely Němců mezi posluchači v týmu, že tato aplikovaná behaviorální psychologie byla nyní vypuštěna v Německu, určitě ve Francii, protože jeden ze Sarkozyho osobního týmu, pan jménem Ivor Willie, měl schůzky ve Velké Británii zprostředkované francouzsko – britskou radou v roce 2010. Aby diskutovali o tom, jak budou francouzští, neurologičtí a psychologičtí odborníci spolupracovat s Brity s cílem rozvíjet tyto aplikované psychologické techniky. Důkazní stopa je zde. To když víte, co hledáte, je to zřejmé. Ale proboha, tohle je podle mě ta nejnebezpečnější věc, jakou jsme kdy viděli. Pokud máte propagandu a politickou manipulaci typu nacistického Německa… V mnoha ohledech byly vidět průvody, transparenty, světla, rétoriku, plakáty. Ale to, co se na nás rozpoutalo nyní, je podprahový útok na naši mysl. A dokud na to nevneseme plné světlo, bude pro nás velmi, velmi obtížné sundat pokličku z toho, co tito lidé dělají prostřednictvím COVIDového a očkovacího útoku na lidi. Každá z farmaceutických společností má přístup k této psychologické zbrani. Každá z právnických společností… Price Waterhouse Coopers… jak nazýváme tyto společnosti? Auditorské společnosti. Debi: Velká čtyřka.

Brian: Ano. Takže všude, kde vidíme charitativní organizace, průmysl, veřejné orgány spolupracující s britskou vládou, víme, že se mezi nimi šíří používání psychologie. Takže o tom musíme začít mluvit ve velkém. A musíme se především zabývat lidmi, kteří tím nejsou ovlivněni, uvědomují si, že je něco špatně, ale nevědí, co to je. A pak stejně tak veřejnost, to mohou být velmi inteligentní a vysoce kvalifikovaní odborníci. A já vás nechám přemýšlet o tom, co mi řekl jeden dobře kvalifikovaný psycholog, je to sice z doslechu, ale zopakuji to, co mi řekl: Briane, je třeba si uvědomit, že lidé, kteří jsou inteligentní a mají vysoce tázavou mysl, mohou být náchylnější k použití hypnózy, přeformátování, aplikované psychologie než někdo, kdo je méně inteligentní a má méně tázavou mysl. Takže je to špatně, pokud si někdo myslí – já jsem bystrý člověk, jsem inteligentní, jsem vysoce kvalifikovaný, tohle mě neovlivní. Naopak, můžete být zranitelnější, Debi: A mohla bych…

Alex: A možná… Pardon.

Debi: Mají kaskádu informací… odborníci z NHS, se kterými mluvím, a všichni, se kterými mluvím, jsou naprosto zmatení. Mají kaskádu informací, každý den se věci mění. Nevědí… chci říct… vidím, že odborníci NHS dělají věci, které by jim jinak byly naprosto cizí, podávají respiračně depresivní léky pacientům s dýchacími potížemi. Je to naprosto odlišné od toho, co nás učili. Takže lidé jsou vyděšení. A já bych se připojila k tomu, co řekl Brian, lidé, když se začínají probouzet, jsou vyděšení. Nevědí, co se děje. Potřebují, abychom je uklidnili, protože v tuto chvíli je na pořadu dne zmatek, chaos a krize. A když se vrátím k tomu, co právě řekl Brian o společnosti Deloitte a o velké čtyřce, chci říct, že pro každého, kdo nezná společnost Deloitte, napsali dokumenty o budoucnosti londýnské City, o klinických studiích, jejich bývalý generální ředitel je nyní členem představenstva společnosti Pfizer. Podílejí se na NHS, jsou zapojeni do podnikového sběru informací, stejně jako ostatní tři.

A je jasné, že když se Brian zmiňoval o SPARS pandemii, to jde ruku v ruce s operací Clayde X a Crimson Contagion. Clayde X se konala na Univerzitě Johna Hopkinse v roce 2018, Jde o simulaci 900 milionů úmrtí, a Crimson Contagion (karmínová nákaza), taky další cvičení, které také probíhalo za Trumpovy vlády pro reakci na pandemii, probíhající pandemii chřipky. Takže tohle všechno bylo dobře zdokumentováno v patentu na covid testování od Rothschildů. Vše, co můžeme vidět v rámci toho patentu v hlavním dokumentu, se zdá, že se nyní zavádí, včetně biosenzorů. Víte, mnoho lidí mluvilo o čipech RFID, ale ne mnoho lidí mluví o nástupu biosenzorů a o tom, že biosenzory nepotřebují internet. Můžete je mít v oblečení, na podrážkách bot. Mohou být ve vašem jídle a zdá se, že biosenzory jsou cestou, kterou se věci ubírají do té míry, že tady ve Velké Británii, v Bristolu, existuje Institut biosenzorů a MHRA vlastně schválila jeden z biosenzorů, protože lidé budou mít biosenzory ve svých autech, na svých noteboocích, a jejich biometrické údaje budou přenášeny zpět, takže všechny vaše biometrické údaje… Jste způsobilí řídit vlak? Jste způsobilí řídit autobus? Jste způsobilí k tomu, abyste dělali cokoli… Vaše biometrické údaje budou uloženy… a děje se to už teď.

Brian: Takže když to trochu shrnu, jsme svědky toho, že politický systém, integrovaný s globálními komerčními společnostmi, farmaceutickými společnostmi, rozpoutává agendu, která spočívá v testování vakcín na populaci bez ohledu na poškození zdraví a úmrtí. Kam směřují? Chystají se na manipulaci s našimi geny, o tom není pochyb. A Británie, všechny údaje, které v tuto chvíli vidíme, jsou takové, že je to Británie, která říká, že se ujme světového vedení při sestavování této agendy. Británie, a já to upřesním a řeknu, že věřím, že by to nakonec řídila londýnská City. Ale všechny dokumenty Spojeného království říkají, že se ujmeme světového vedení. A je to tatáž Velká Británie, která uvolnila tuto zákeřnou, aplikovanou psychologii, aby změnila způsob, jakým fungují naše kognitivní procesy. To je velmi, velmi nebezpečná kombinace.

Debi: Moje poslední poznámka spočívá v tom, že jedinečnou výhodou Spojeného království je národní zdravotní služba, ze které se nelze odhlásit, takže od okamžiku, kdy jste počati… těhotné maminky jsou vyšetřeny ultrazvukem, existují údaje o této konkrétní lidské bytosti až do dne, kdy zemře. Neexistuje žádný způsob, jak se z NHS odhlásit. Takže údaje NHS jsou velmi, velmi cenné. A jsou naprosto unikátní ve srovnání se zbytkem světa.

Alex: Mohli bychom to ilustrovat jedním snímkem, který jsem neukázal. Myslím, že to shrnuje to, co Brian a Debbie právě řekli. Pokud ho Paul najde… Je to snímek, který UK Column používal poměrně často, je to organigram vládnoucí agentury britské vlády. Úřadu vlády s novou skupinou, v desetiletí, ve kterém jsem opustil britskou zpravodajskou službu, zvanou Národní bezpečnostní rada, jako americký příklad z éry FDR. To není originální a není to ústavní. A všechny orgány, které spadají k úřadu vlády pod jeho kontrolu v tom organigramu, mají co do činění s kontrolou agendy. A abych odpověděl na otázku, která zde byla položena, abychom nemohli ukázat více lidem, co je to paradigma, je to, aby se nebáli aplikované psychologie, která je jim vštěpována. Je zapojena armáda jako 77. pluk, 13. signální brigáda, existují zcela nové britské vládní bezpečnostní agentury, takzvaná Agentura pro zdravotní bezpečnost, Centrum biologické bezpečnosti, to vše je od mé doby nové a odpovědnost za to nese tento úřad vlády. A všechny typy studií o úřadu vlády vám ukážou, že tamní vedoucí výbory mají přímou linku do londýnské City, reprezentují elitní korporátní vůli, neexistuje tam žádná demokratická kontrola. A dokonce ani osobní koruna, monarchie se na tom nepodílí. Nevím, jestli to bylo před chvílí ukázáno na obrazovce, ale lidé si to mohou snadno najít i jako jednu z hlavních grafik UK Column, myslím, že tomu říkáme v jedné verzi Cabinet Office Censorship Network.

Reiner: Takže nakonec máme co do činění s britským systémem psychiatrické manipulace, který byl víceméně prodán po celém světě. Londýnská City opět usiluje o světovou kontrolu. Je tohle důvod, proč si lidé z Common Purpose (Společný záměr) vytvářejí své vlastní budoucí vůdce? Je to samostatná pozice, mimo program Mladí globální vůdci?

Brian: Pokud jde o tyto věci, útok přichází z paralelních směrů. Takže bych důrazně naznačil, že mnoho lidí v této síti nebude mít představu o tom, co je širším cílem. Jsou naverbováni. V době, kdy jsem to opravdu podrobně zkoumal, někdo by byl naverbován na místní úrovni a požádán, aby se připojil. Nebylo to tak, že by lidé chodili do Common Purpose, aby se připojili. Common Purpose hledal lidi, které chtěl, a plán byl zcela jasně vyškolit budoucího vůdce, aby pracoval s ostatními budoucími vůdci z Common Purpose. A právě proto je tak významné, když vidíte, že Common Purpose nyní velmi silně působí například v Indii, a bývalý premiér David Cameron byl součástí týmu, který prosazoval Common Purpose v Indii. Common Purpose je tedy jednou z cest, kterou se lidé rekrutují a přetvářejí. Světové ekonomické fórum, Mladí globální vůdci by bylo další cestou, kterou se pravděpodobně rekrutují mocnější lidé, kteří jsou přetvářeni tak, aby odpovídali tomu, co je jejich novou úlohou. Common Purpose tedy působí v první řadě zejména na nízké veřejné úrovni. Ale jak šel čas od roku 1985, bylo jasně vidět, že se zapojily velké globální korporace, daleko silněji. A odtud pak přešli ke svému světovému postavení. Ale co děláme my? Vybíráme lidi, hladíme jejich ego, protože jim někdo naznačuje, že se stanou velmi důležitými budoucími lídry, Světové ekonomické fórum je nazývá globálními lídry. A pak jsou tito lidé dáváni dohromady, aby změnili svět. To je ten cíl.

Reiner: Moc vám děkuji. Myslím, že náš další svědek, Whitney Webbová, je trochu ve stresu. Nerad vás přerušuji, ale právě proto si myslím, že jí musíme dát šanci, aby možná doplnila mezery, o což se pokusíme prostřednictvím kladení otázek. Pokud moji ctění kolegové nemají žádné další otázky, velmi rádi bychom vám všem třem poděkovali za vaše vynikající prezentace. A pak bychom předali slovo Whitney, je to v pořádku? Dobře, děkuji vám, Briane, a Alexi a Debbie. Tohle je velmi důležité. Pokud jde o geopolitické a historické pozadí toho, čeho jsme svědky, a samozřejmě Matthew… Whitney, jedna z otázek, které si stále kladu je, jakou roli hraje v tom všem Čína? Pokud se na to díváme jako na hru ovládanou Angloameričany nebo londýnskou City, jaká je v tom skutečná role Číny?

Whitney: Ahoj, Slyšíte mě dobře?

Reiner: Ano, slyšíme.

Whitney: Dobře, skvěle. Nejsem zrovna expert na Čínu. Ale věnovala jsem se nadnárodním kapitálovým a vlivovým sítím, Z jakéhosi propojení, o kterém se dnes zatím mluvilo, propojení mezi londýnskou City a Wall Street, a jak jsou velmi vlivní. Asi nejlepším a nejpřístupnějším příkladem je Steve Schwarzman, z Blackstone Capital, který financuje program na jedné, zapomněla jsem přesně, na které čínské univerzitě, ale je velmi prestižní. A je to něco jako jeho osobní verze programu Mladí globální vůdci z WEF, v jistém smyslu. A samozřejmě Blackstone. Blackstone Group je úzce spjata s BlackRock, protože vzešla ze stejné sféry na Wall Street. Je považován za jednoho z amerických „našeptávačů“ Číny, stejně jako samozřejmě původní postava americké politiky, která má takový titul, a tou je Henry Kissinger. Kromě toho máte někoho, jako je Henry Paulson, který byl ministrem financí za George W. Bushe, dříve Goldman Sachs, a je také velmi úzce angažován v Číně, má „filantropickou“ nadaci zaměřenou na Čínu. Další osobou by mohl být Mike Bloomberg, který vlastně vzkřísil akci, kterou dříve pořádalo Světové ekonomické fórum v Číně, myslím, že se jmenovala Výroční setkání nových mistrů, které bylo v roce 2018 přerušeno. A od roku 2018 je to Bloombergovo fórum nové ekonomiky, které je v podstatě specificky zaměřené na vztahy mezi USA a Čínou, a na to, že to, co se tam děje, tedy rozhodnutí přijatá na tomto setkání, aby se usnadnilo vytvoření tohoto konkrétního systému, o kterém zde lidé diskutovali. Jakési technokratické kontrolní sítě, která je společně konstruována vedením USA a Číny.

A v podstatě to, co máte, nebo něco, o čem jsem psala před několika lety, byla organizace nazvaná Národní bezpečnostní komise pro umělou inteligenci, kterou vedl Eric Schmidt, bývalý generální ředitel Googlu. A v té komisi bylo zastoupeno hlavně Silicon Valley, americká armáda a americká zpravodajská komunita. A v roce 2019, ještě před COVIDem, se mluvilo o tom, že je třeba buď porazit Čínu v závodech ve zbrojení umělou inteligencí, nebo spolupracovat s Čínou při budování takové technokratické kontrolní sítě řízené umělou inteligencí, jako způsob, jak odvrátit světovou válku. A to bylo něco, co prosazoval Henry Kissinger, na jedné z akcí této konkrétní komise, a Eric Schmidt to také zdůrazňoval. A tak to v jistém smyslu souvisí s Velkým resetem, jak se tomu často říká, který probíhá po celém světě, ale konkrétně v USA, v tomto kontextu. Jedná se o snahu zcela digitalizovat všechna odvětví ekonomiky a společnosti s cílem shromáždit data, která se použijí k trénování algoritmů umělé inteligence.

Tato komise a síly tam zastoupené, vidí jako nezbytné, aby si USA udržely svou současnou vojenskou a ekonomickou hegemonii, aby měly nejlepší algoritmy UI, a proto potřebují mít největší zásoby dat. Uznávají, že Čína, vzhledem ke své velké populaci a více technologickým kontrolním systémům, které již existují, je daleko před USA, pokud jde o shromažďování tohoto typu dat. A tak USA… tato organizace, ještě před COVIDem, hovořila o tom, že je třeba urychleně donutit lidi, aby vše dělali online, od nakupování, přes práci na dálku a všechny tyto věci až po telemedicínu. A samozřejmě na to byl během COVIDu vyvíjen obrovský tlak. A když to tak nějak zarámuji v tomhle jakoby novém kontextu typu studené války, tak ve svých dokumentech říkají, že je potřeba to udělat spolu s Čínou v podstatě paralelně a ve spolupráci vytvořit stejný systém, aby se odvrátila světová válka, a to je v podstatě to, co se děje na akcích, jako je Bloombergovo fórum nové ekonomiky a podobné věci. Nevím, jestli chcete, abych pokračovala, protože vím, že je tu časový limit a já musím skončit za 30 minut. Takže…

Reiner: Je tedy systém sociálního kreditu… čí je to vynález? Je skutečně čínský? A když říkám čínský, myslím tím čínské vedení, ne čínský lid. Byl vynalezen čínským vedením, nebo to bylo vynalezeno ve spolupráci s londýnskou City, angloamerickými finančními zájmy?

Whitney: Nikdy jsem nepsala o původu tohoto systému. Takže si nemyslím, že jsem ta správná osoba, se kterou byste o tom měl konkrétně mluvit. Ale z toho, co jsem pochopila… zřejmě existuje jakýsi biometrický technokratický systém, který existuje v Číně. A ten byl samozřejmě vyvinut čínským vedením, nebo alespoň s jeho požehnáním a implementován tamní vládou. Ale stojí za to také zdůraznit, že od otevření Číny, za Nixonovy éry, do kterého byl samozřejmě Henry Kissinger docela úzce zapojen, existuje mezi čínským vedením, přestože je veřejně označováno za komunistické, a stejnými nadnárodními sítěmi západního kapitálu, mnoho vzájemných vztahů. A také jednání se západním vedením, které nakonec nechalo své vlády v podstatě spoluvytvářet stejnou nadnárodní síť kapitálu.

Viviane: Stále se zde objevuje někdo jako Henry Kissinger. Změnilo se mezitím to, že už to není tolik o jednotlivých osobnostech, ale je to teď spíš síť lidí, kteří se spojují mezi těmi různými oblastmi zájmu?

Whitney: No, jistě. Myslím, že Kissinger je vzhledem ke svému věku rozhodně na odchodu a nějakou dobu už je. A tak je tu spousta lidí, které vedl, konkrétně když učil na Harvardu, kteří se stali jakousi novou generací Kissingerů, přičemž Klaus Schwab je toho zářným příkladem. Vidím, že Matthew má komentář, a je pravděpodobně kvalifikovanější mluvit o některých z těchto věcí než já, protože jsem měla dojem, že budu mluvit o Temné zimě a antraxu, ale mohu pokračovat v povídání o tomto, pokud chcete.

Matthew: Pokud chcete mluvit o Temné zimě a anthraxu, měla byste. Myslel jsem, že prezentace skončila.

Reiner: Ne, ne.

Whitney: To je v pořádku.

Reiner: Máte odpověď na tuto otázku. Jakou roli v tom všem hraje Čína, Matthew?

Matthew: No, chtěl jsem… ano mám, ale je to delší záležitost. Chtěl jsem se jen zeptat, jestli jste obeznámeni s tím, že Sorose vyhodili v roce 89 při sesazení Zhao Ziyanga? A Římský klub v Číně?

Reiner: Ne, to jsem nevěděl.

Matthew: Zhao Ziyang je… možná mohu mluvit jednu minutu, ale vůbec nechci odvádět pozornost od Whitney. Zhao Ziyang byl Sorosův člověk v Číně, kterému se říká čínský Gorbačov. A v letech 1987, 88 a 89 dva roky řídil Komunistickou stranu Číny. Vedl se Sorosem think tank. A přivedl Alvina Tofflera, transhumanistu, volal po čtvrté průmyslové revoluci, přivedl Římský klub a počítačové modely, aby řídil politiku jednoho dítěte v letech 79 a 80. To byl jeden z jeho klíčových spolupracovníků. A celá 80. léta byla snaha o Jelcinův proces perestrojky v Číně, který probíhal v Rusku. Privatizovat celý jejich bankovní systém a přinášet technokraty, Miltona Friedmana… všechno. Ale byl svržen, protože v roce 89 došlo ke státnímu převratu, který měl řídit. A CIA a MI6, sdílel jsem o tom článek, ale je užitečné podívat se na tyto anomálie, proč Soros nesmí v Číně působit posledních 30 let, zatímco vlastně řídí Západ?

Reiner: Ano, proč to tak je?

Matthew: To je celá věc. Mohl bych se tomu věnovat později.

Reiner: Pokuste se nám poskytnout aspoň úplný základ toho…

Matthew: Dobře. Myslím, že to hodně souvisí s tím, před čím varoval Gutierrez, když řekl, že kolem geopolitiky, umělé inteligence vznikají dvě různá protichůdná paradigmata. V loňském roce, v listopadu loňského roku. Ale Soros až do roku 2010, 11 stále říkal, že Čína je vzorem, protože mají rádi sociální kredit, mají rádi technokratické kontroly, centralizované kontroly, milují tyto věci, transhumanistické roboty na Západě, oni to milují. Nemají rádi skutečné využívání národního úvěru, protože Čína nikdy neprivatizovala svou centrální banku. A také se jim nelíbí rozsáhlý rozvoj infrastruktury, vysokorychlostní železnice a tyto věci, které vytahují lidi z chudoby, třeba miliardu lidí z chudoby. Během nějakých 20 let… To nesnáší. Nelíbí se jim myšlenka národního státu, který určuje svůj ekonomický osud. Takže tam je boj. Umělá inteligence nezmizí, spousta těchto věcí nezmizí.

A Čína je už dlouho prošpikovaná kolonami hlubokého státu. Pátými kolonami, které se snaží vyčistit. Jack Maas, skvělý příklad správce Světového ekonomického fóra, který loni vyzval v podstatě ke svržení režimu, změně ekonomického režimu v Číně. A on byl odstraněn. Jakože byl úplně zbaven moci. Takže máte důkazy o těchto bojích, zejména se šanghajskou klikou miliardářů, kteří jsou spojenci západních liberalistů. V Rusku je to stejné. Mají tam vlastní páté kolony, svou zprivatizovanou centrální banku napojenou na Západ, která je napojená na spoustu velkých farma sítí uvnitř Ruska. Takže tam všude probíhají boje. Ale myslím si, že vojenské obklíčení Číny a Ruska je vážný problém, o kterém by lidé měli přemýšlet, jako že je něco, co děsí oligarchii tak, že jsou… nevím, Whitney, jaké jsou vaše názory na to? Proč by vynakládali tolik úsilí na to, aby udělali úplné omezení vlivu, plné spektrum dominance Číny a Ruska?

Reiner: Whitney, James Bush je s námi a on se chystá, že nám poskytne podrobnosti o operaci Temná zima, Rockefellerově Lockstepu a Události 201. Ale pokud nám to můžete představit, bude to pravděpodobně velmi užitečné.

Whitney: No, chtěla jsem mluvit o něčem trochu jiném, spíš o významu Temné zimy, o některých paralelách mezi rokem 2001 a některými postavami, které byly společné u COVIDu a Anthraxu. Budu o tom mluvit dost stručně. Takže ho nechám mluvit, protože myslím, že tam byl, nechám ho mluvit o Temné zimě podrobně. Ale pro ty, kteří nevědí, šlo o simulaci epidemie neštovic, ale zahrnovala v sobě i potenciální hrozbu útoku antraxu. Předpověděla hlavní části toho, co se pak stalo příběhem z 11. září 2001. A lidé, kteří se tohoto cvičení zúčastnili bezprostředně po 11. září, prokázali zjevnou předvídavost těchto útoků. Útoky anthraxem, které měly následovat brzy poté. Takže tam samozřejmě máme simulaci, která události předcházela. A pak také máme Událost 201. Máme také Karmínovou nákazu (Crimson Contagion), o které se, myslím, před chvílí zmínila Debbie. A to je významné, protože osoba, která přišla a vyslovila v rámci tohoto cvičení jméno Temná zima, byl Robert Kadlec.

V roce 2019 byl na HHS asistent ministra zdravotnictví pro připravenost a reakci za Trumpovy vlády, který vedl cvičení Karmínová nákaza. Po anthraxových útocích v roce 2001 převzal spoustu pravomocí a vlastně vybudoval tuto pozici asistenta tajemníka v průběhu v podstatě necelých 20 let. A pak ji obsadil právě v době, kdy došlo ke COVIDu. Jaká náhoda. Ale Karmínová nákaza je významná, protože to netrvalo jenom pár dní, jako ta Událost 201 nebo Temná zima a některé ty další, Vlastně probíhala od ledna 2019 do srpna 2019. A zahrnovala spolupráci veřejného a soukromého sektoru, došlo k ní na federální úrovni, regionální úrovni, místní úrovni, obecní úrovni… byla velmi rozsáhlá.

Dalo by se říct, že v jistém smyslu trochu více předpovídá to, co přijde později, než Událost 201. V tom smyslu, že se zaměřovala na vypuknutí pandemie chřipky v Číně, zatímco u Události 201 se to odehrávalo v Jižní Americe. Ale hodně z těchto cvičení, Událost 201 a Temná zima, obsahují některá významná spojení, hlavně lidi zapojené do obou z nich. Jako Thomas Inglesby, který měl vazby na tyto organizace, jako ANSER, jejich Institut pro vnitřní bezpečnost, vytvořený na konci 90. let. To bylo úzce spojeno se CIA a některými dalšími institucemi, které měly také zpravodajské vazby. Kromě společných rysů těchto dvou simulací, mezi anthraxovými útoky a COVIDem, je zde velmi výrazný přízrak výzkumu přidané funkce. V případě anthraxu, Pentagon v roce 1997 vytvořil plány na genetické inženýrství silnější odrůdy anthraxu.

Údajně proto, že ruští vědci tvrdili, že vytvořili kmen antraxu, který byl odolný vůči standardní vakcíně proti antraxu ve studiích na zvířatech, ale ne nezbytně za účelem biologické války nebo ochrany, ale Pentagon to použil k ospravedlnění těchto experimentů s přidánímn funkce. A ve stejné době, v roce 1997, začala CIA také provádět výzkum přidané funkce s antraxem. A tyto experimenty probíhaly v zařízení zvaném Battelle, které se nachází ve West Jeffersonu v Ohiu, a které má v současné době vazby na nadaci Leslieho Wexnera. Pro lidi obeznámené s jeho rolí v Epsteinově síti. Ale také provádí zakázky pro CIA a armádu. A nebudu zabíhat do extrémních detailů. Ale v podstatě agent CIA, v té době přeběhlík z programu biologických zbraní Sovětského svazu, Ken Allabach, byl programovým manažerem pro tyto studie přidané funkce v Battelle, a on a další postava jménem William Patrick, který byl vlastně původně podezřelý z útoků, ale pak byl přiřazen k vyšetřování, čili krytí těchto útoků. Byli to v podstatě lidé, kteří vedli tento výzkum přidané funkce a většina lidí, kteří se zabývají antraxovými útoky, ví, že Bruce Ivins nebyl osamělý vlk, a ví, jak byl tento narativ nepřesný, včetně několika amerických právníků v době, kdy Ivins měl velmi předčasnou sebevraždu, věřili, že Battelle byl zodpovědný. V každém vážném výzkumu antraxu v roce 2001, o kterém vím, byl Battelle místem pro antrax, který byl skutečně použit při útocích. Přejděme k další paralele, řešení biologického dozoru. To je pravděpodobně jedno z nejkritičtějších v kontextu toho, o čem jsme zde dnes hovořili. Takže po antraxových útocích a také po 11. září se v rámci agentury DARPA usilovalo o vytvoření systému s názvem Celkové informační povědomí.

Jeden z těchto programů se nazýval Program biologického dozoru, jehož cílem bylo vyvinout, cituji: „…nezbytné informační technologie a z nich vyplývající prototypy schopné automaticky odhalit skryté uvolnění biologického patogenu. A toho bude dosaženo sledováním netradičních zdrojů dat, předdiagnostických lékařských údajů a ukazatelů chování získaných z civilních dat…“ I když tvrdili, že je program zaměřen na bioteroristické útoky, chtěli získat schopnosti včasné detekce i pro jakýkoli druh „běžného“ propuknutí nemoci, která by pak byla automatizovaná s některými předchůdci dnešních algoritmů umělé inteligence a v podstatě to měl být masivní program těžení dat. To byl cíl toho. Program Celkového povědomí o informacích byl Kongresem sestřelen, protože bylo velmi přesně řečeno, že by to zcela eliminovalo občanské svobody Američanů. Právo na soukromí by už neexistovalo, takže to bylo zrušeno. Ale architekti Celkového informačního povědomí, včetně neokonzervativní postavy Richarda Pearla, pracovali ruku v ruce s Peterem Thielem a Alexem Karpem na vytvoření firmy Palantir, což je nástupce Celkového informačního povědomí ze soukromého sektoru, přičemž šlo o partnerství veřejného a soukromého sektoru s americkou armádou. Ale Palantir nebyl po svém vzniku tak úzce spjat s armádou, byl spíše úzce spjat se CIA. CIA jim mohla pomoci vytvořit jejich produkt a CIA byla v letech 2005 až 2008 jejich jediným klientem.

Některé aspekty programu Celkového informačního povědomí, který byl zrušen, jako Program biologického dohledu, byly vzkříšeny v éře COVID pod vedením lidí jako byl Robert Kadlec, jako monitorování odpadních systémů za účelem odhalení ohnisek nemocí, což bylo vše naplánováno v tomto dřívějším období. A není náhodou, že všechna tato data v dnešní době, v této konkrétní éře COVIDu, chcete-li to tak nazvat, jsou vkládána do databáze, kterou spravuje společnost Palantir. A také ve Velké Británii jsou covid data z NHS zpracovávána společností Palantir. Takže je to něco jako angloamerická síť pro kontrolu Celkového informačního povědomí, která se objevila v Palantiru. Rozhodně so tomu nevěnuje dostatek pozornosti, ale jejich počátky sahají právě do tohoto období. V roce 2001 se na nich podílelo mnoho stejných aktérů, kteří je vytvářeli. Stojí také za to zdůraznit, že Peter Thiel je významným sponzorem pravicově orientovaných médií, včetně alternativní mediální sféry. To ale nechám být, protože to je na jindy. A poslední věc, na kterou chci upozornit, je, že jak situace s antraxem, tak to, co se děje s covidem-19, je „náhodná“ záchrana ohrožených vakcínových společností s hlubokými vazbami na americkou armádu. První z nich je Bioport, což je dnes Emergent Biosolutions.

V roce 2004 změnila název kvůli kontroverzi kolem jejich vakcíny proti antraxu, na jejíž výrobu a prodej měli monopol do americké armády. Tato jaksi stejná síť zodpovědná za antraxové útoky nařídila používání vakcíny proti antraxu pro americké vojáky. Ta nakonec způsobila to, co se často označuje jako syndrom války v Zálivu, a řadu nežádoucích účinků. A Pentagon je několikrát finančně zachraňoval, protože jejich továrny byly opakovaně zavírány mimo jiné kvůli porušování bezpečnostních a zdravotních předpisů, a oni nepoužívali ty peníze na nápravu těchto továren, ale mimo jiné na odměny pro vedoucí pracovníky a renovace kanceláří vedoucích pracovníků, což je v těchto kruzích, zdá se, docela typické. Ale každopádně se na konci roku 2000 spojili s Battalle. Jak už jsem zmínila, Battelle v té době dělala pro Pentagon a CIA výzkum přidané funkce. A tento výzkum vstoupil do nové fáze, když začalo toto partnerství, protože se přímo týkalo vakcíny proti antraxu. Pentagon se v září 2001 chystal vydat zprávu o tom, jak pokračovat v programu povinného očkování proti antraxu bez této společnosti. To ztroskotalo na 11. září, protože to administrativní křídlo, které pracovalo na té zprávě, bylo 11. září 2001 zasaženo letadlem, což to vyšetřování zastavilo, a Donald Rumsfeld se rozhodl ten program v podstatě zachránit.

A obavy, které v té době zaznívaly v Kongresu a v celém americkém politickém systému na celostátní úrovni ohledně tohoto konkrétního vakcinačního produktu, zmizely v panice z antraxových útoků a byly nahrazeny výzvami po tom, aby se očkovací kampaň stala povinnou nejen pro armádu, ale i pro záchranáře, pro učitele, hasiče, policisty atd. A samozřejmě, že společným znakem, pokud jde o tento druh společnosti, je dnes Moderna, která byla… v podstatě dokonce přiznali, že krachne, kdyby nebylo COVIDu-19. A to přesně v té době, kdy přišel… to chci zdůraznit… měsíc nebo dva a Moderna by zkrachovala. A Moderna má velmi hluboké vazby na americkou armádu, konkrétně DARPA, která je financuje tuším od roku 2012. Více informací můžete jít na mém webu www.unlimitedhangout.com a podívat se na investigativní seriál, Engineering Contagion (Vytváření nákazy) na téma antraxu. A pak mám jeden, který se jmenuje Moderna, o Moderně. Zapomněla jsem přesný název seriálu, myslím, že se jmenuje něco jako Moderna dostala svůj zázrak COVID-19. Já se tady zastavím, protože mám 10 minut, kdybyste se chtěli zeptat na jiné téma nebo problém.

Viviane: Rychlá otázka, tato společnost Emerging Biosolutions se nyní podílí na výrobě vakcín, je to tak?

Whitney: Ano, no, zpočátku… myslím, že poté, co vyrobili, tuším, šest… velmi významný počet dávek vakcíny Johnson and Johnson, které byly považovány za kontaminované a nepoužitelné. Myslím, že byly zničeny. Ale stojí za to zdůraznit, že Robert Kadlec, o kterém jsem se zmínila dříve, má dlouhodobé hluboké vazby na tuto společnost a vlastně založil samostatnou společnost se zakladatelem Emergent Biosolutions. A dokonce i Washington Post byl nucen přiznat, že jim projevoval přízeň při udělování zakázek na COVID-19. Takže navzdory jejich skutečně hrozivým výsledkům, dokonce i stížnostem zevnitř systému, jim byly přiděleny zakázky na výrobu vakcín. Zapomněla jsem přesně, které společnosti to dělaly, ale vakcína Johnson and Johnson byla jednou z nich a dostalo se jim hodně kritiky. Takže si nejsem jistá, jestli se tam ještě vyrábí. Ale řekla bych, že některé z těchto společností vyrábějících mRNA, konkrétně Moderna, nyní přešly na využívání nové společnosti, která vznikla v době covidu, a jmenuje se Resilience, aby vyráběla RNA speciálně pro jejich vakcínu, na které se podílejí lidé z Nadace Billa a Melindy Gatesových, z FDA, představenstva Pfizeru, člen Komise 11. září,, šéf In-Q-Tel – firmy rizikového kapitálu CIA, mimo jiných skupiny, které vyrábějí jejich produkty, a tato společnost vznikla v listopadu 2020. A doufají, že budou vyrábět mRNA pro všechny v rámci Spojených států a Kanady.

Viviane: Takže se zdá, že tam probíhají nějaké boje, ale v podstatě všechny tyto různé zájmy táhnou stejným směrem. Ale není jasné, kdo se stane tím, kdo bude vůdcem smečky.

Whitney: Ano, souhlasím. No, myslím si, že ten boj je spíš o tom procesu, než o celkové agendě.

Reiner: Obě společnosti mRNA, Moderna a BioNtech, kterou využívá Pfizer, se v poslední době dostaly pod velký tlak. Cena jejich akcií se víceméně propadá. A to kvůli tomu, že ve Spojených státech padlo rozhodnutí, které nutí společnost Pfizer víceméně odtajnit dokumenty, které chtěla před veřejností skrýt. A nedávno vyšel rozhovor investičního bankéře jménem Ed Dowd, který to velmi podrobně vysvětluje. Najednou, když lidé vidí, co se skutečně děje, rozhodnou se zbavit akcií. Zdá se tedy, že záchrana ve skutečnosti nefunguje. Ale to jen v důsledku toho, že ostatní lidé odhalili, co se skutečně děje.

Whitney: Správně, což si nemyslím, že nutně očekávali.

Reiner: Já taky ne.

Reiner: To dokazuje pohled Matthewa, který poukazuje na to, že nemají vše pod kontrolou.

Whitney: Ano, s tím bych také souhlasila. Proto si myslím, že zejména v západních zemích se zatím tak nějak ruší omezení, jak říkala Leana Wen, jedna z těch „lékařských expertů“ na CNN, aby se tak nějak obnovila důvěra veřejnosti, abychom tato opatření mohli použít zase v budoucnu pro další pandemii nebo pro nějakou událost v tomto rozsahu. A když se podíváte na Světové ekonomické fórum od loňského roku, celé jejich téma pro loňský rok bylo obnovení důvěry veřejnosti. Takže to je něco, co je opravdu znepokojuje, nedostatek důvěry veřejnosti v elity. Ale myslím si, že oni jsou pořád tak nějak v tom myšlení, no, i kdyby nám začali hromadně nevěřit, co s tím udělají? Myslím, že o tom to teď v podstatě je. Ale myslím, že také plánují… že se pokusí urychlit různé věci, které nejsou nutně COVID, když se tento konkrétní narativ rozpadá, aby se pokusili udržet lidi rozdělené a zmatené právě tím množstvím informací, které od těch lidí neustále přicházejí. Což je, jak už jsem lidem vysvětlovala, taková PSYOP – psychologická operační stránka toho, co se děje.

Reiner: Dobře. Máte ještě nějaké otázky Virginie, Dextere nebo Ano? Nebo Dipali?

Dexter: Ode mě žádné otázky. Moc vám děkuji paní Webbová.

Reiner: Ano, děkujeme mnohokrát. A teď… to udělej ty, prosím.

Viviane: Ano, teď trochu doplníme některé svědky, protože musíme, kvůli záznamu a pro diváky, aby viděli, co se skutečně děje. A myslím si, že musíme… že to bylo tak šílené, za ty dva roky, že někdy jakoby zapomínáme, co jsme měli. Co jsme si mysleli, že je normální způsob, jak se věci řeší, jako že si můžete vybrat bez podvodu, jestli chcete podstoupit lékařský zákrok. Nebo jestli chcete protestovat proti něčemu, bez toho, abyste museli mít co do činění s policií, a tak dále. A tak jsme připravili, myslím, že to jsou dvě videa. A máme dva svědky, jeden živě tady s námi a druhý na Zoomu. A já bych vám chtěla začít ukazovat, co jsme zažili, když jsme se dozvěděli od whistleblowera, že v jednom domově důchodců tady v Berlíně se chystá vakcinace. Myslím, že to bylo v neděli, a ty lahvičky zajišťovali nebo doprovázeli vojáci. A ti staří lidé byli konfrontováni s vojáky, kteří spolupracovali s lékaři, aby dostali tu vakcínu, a nějaký jeden člověk to opravdu dobrovolně nepřijal. To bylo na oddělení demence v tom domově důchodců. A někteří z nich samozřejmě nebyli úplně schopni podepsat ty papíry sami. Ale musíte pořád respektovat jejich přirozenou vůli, jestli chtějí, aby byli léčeni nebo ne. Takže to uvidíme. Měli jsme jednoho whistleblowera, který nám ústně říkal o tomto incidentu. A co se stalo potom, bylo, že z těch 31 lidí, kteří se nechali očkovat, 8 zemřelo poměrně rychle po tom očkování. A to během několika týdnů… A myslím, že poslední člověk, který zemřel, to bylo tak o dva nebo tři měsíce později. A byli opravdu v dobré kondici.

Reiner: Před očkováním.

Viviane: Ano. Byla sekce, kde se volně pohybovali a někteří běhali každý den, někdo hrál na klavír. V podstatě večer předtím zpívali písničky. A pak už večer někteří z nich měli vážné problémy. A co je na tom taky zajímavé, je, že později jsme se spojili s policií a podali jsme, já osobně, trestní oznámení a zeptala jsem se jich, protože tam byli ti dva lidé, kteří zemřeli, ty mrtvoly tam ještě byly s pohřebními zřízenci. Tak jsme informovali policii a okresního státního zástupce a řekli jsme, jestli by to neměli vyšetřovat. A oni nám pak poslali dopis, že tam nevidí nic podezřelého, kde by mohli začít vůbec vyšetřovat. Víte, to je myslím velmi pozoruhodné. A tak poté, co jsme udělali rozhovor s tímto whistleblowerem, se přihlásil druhý whistleblower a poskytl nějaké záběry, které teď můžete vidět, a abyste je viděli, musíte se na video dívat.

Reiner: To abychom ilustrovali, o čem ve skutečnosti mluvíme. Protože to, co tady dnes večer máme, o čem jsme mluvili, je, co předcházelo tomu, co se skutečně děje. A nyní se díváme na důsledky. Protože si myslím, že je důležité, abychom my i porota pochopili, že nemluvíme jen o nepodstatných hrách, které se hrají. Mocenské hry. Ale, že tyto hry mají velmi vážné důsledky, a to je to, co tento videoklip velmi jasně ilustruje. Video z domova důchodců: „Sekundář a pečovatelé jsou vždy přítomni. Takže skupina třech: pečovatel, lékař a voják. Jakou roli hrají vojáci? Nikdo, kdo pracuje v ošetřovatelství s duševně nebo fyzicky nemocnými, nebo s demencí, mi nemůže říct, že se tady nevyvíjí síla, jak duševně tak fyzicky. Ne, nikdo nic neřekl, ale můj dojem byl, že vojáci tam byli, aby strážili vakcínu. Poté mi bylo jasné, že to mělo starým lidem dát najevo… protože jste mohli cítit atmosféru zastrašování. Nepoznávali jsme naše rezidenty. Nebyli to ti stejné staří rezidenti, kteří svobodně dělali to, co instinktivně dělají, ale seděli a byli naprosto potichu a v klidu. Jak ukazovali tento strach? Mohli ho formulovat?

Můžete to vidět na jejich odlišném chování. Byli velmi vyděšení, velmi tiší, velmi uzavření. Ještě nejsou připraveni umřít. Mají oči otevřené. Jsou rozrušeni. Tento silný třes mění jejich dýchání. Bledost v jejich tváři je dost jiná. Jsou velmi znepokojení, jak vidíte na tomto třesu. Tento neustálý třes horní části těla, který nepoznávám, ani v této situaci, ke kterému došlo u mnoha… to je fyzický a psychologický nátlak, také v případě PCR testování. Tohle násilí se používá u těchto procedur. Také u tohoto očkování… tohle je násilí. Tělesné a duševní násilí. Jednoduše tím proletěli. A pokud jde o rezidenty? Přesně to stejné. Naprosté zastrašování. Podle mě to byla také tato skupinová dynamika. Tito čtyři lidé na jednom místě, kdy najednou vidí tyto cizí lidi… byli vyděšení. Jedna rezidentka projevovala známky odporu, tak jak už u ní víme. Když v místnosti byli jen tři, lze si všimnout, že situace je úplně jiná. Přijdou k vaší posteli, ale vidíte…“

Reiner: Takže to ukazuje, že když Brian řekl, že zabíjejí lidi… nezabíjejí lidi teoreticky, ale ve skutečnosti. Jeden z lidí, které jsme viděli na tom videu, které bylo natočeno skrytou kamerou, zemřel, ten starý muž v pyžamu zemřel. Takže o tom to celé je. Má to reálné následky. V důsledku těchto takzvaných mocenských her jde ve skutečnosti o kontrolu. A ve skutečnosti jde o snížení počtu obyvatel. Jak myslím jasně ilustruje tento krátký videoklip, a to je jen jeden příklad. Takových příkladů je mnohem více. Získali jsme spoustu informací z podobných pečovatelských domů, kde se stalo totéž. Tento případ je pro nás obzvláště působivý, protože se odehrává přímo tady v Berlíně. Očkováno bylo 31 lidí a zhruba do dvou týdnů jich osm zemřelo. U dalších 11 se objevily velmi závažné příznaky. Nevíme, co se jim stalo. Ale těchto osm lidí, kteří zemřeli… jeden z nich, jak zmínila Viviane, hrál večer předtím, než se nechal očkovat, na klavír. Další z nich byl běžec a noc předtím, než dostal injekci, běhal. To je to, o čem skutečně mluvíme.

Viviane: Takže teď tu máme další videoklip, který si ukážeme. Je to z takové malé demonstrace, která se konala… ten svědek nám to řekne za chvilku… konala se několik dní, 60 nebo 62 dní. A tohle byl v podstatě poslední den, kdy tam bylo takové malé setkání. Ale byla to malá akce a budete překvapeni množstvím policistů v porovnání s velikostí té akce, kterou uvidíte, a jak tvrdě to pak ukončili. Myslím, že nejdřív si ukážeme klip a pak si promluvíme s Romanem Mironovem.

Viviane: Vidíte, jak je to nepřiměřené tomu, co se tam děje, nešlo ani o porušení jakýchkoliv hygienických opatření. V dřívějších dobách bychom si mysleli, že je to normální událost. Ale možná si jenom promluvme s Romanem Mironovem. Haló?

Reiner: Romane, co se tam stalo? Roman: Nemluvím anglicky tak dobře, takže budu muset mluvit německy.

Viviane: Dobře, pojďme si o tom krátce popovídat a já to budu překládat. Můžete nám v pár slovech říct… vy jste tuto demonstraci uspořádal 60x a pak takto skončila? Roman: Přesně tak. Uspořádal jsem tichou demonstraci před kanceláří kancléřky, protože demonstrace už v Berlíně nebyly možné, protože vždycky se to zvrhlo v policejní násilí. A tak jsem uspořádal tichou demonstraci, protože s několika lidmi přímo před kanceláří kancléřky policie nemůže tak snadno zasáhnout a dělali jsme to po dobu více než dvou měsíců a velmi často s námi byla média a psala nám. A nikdy o nás neinformovali. Byli tam jenom proto, že se něco dělo u kanceláře kancléřky. Jeden z nás se zaregistroval na kancléřství a poslední den, prvního června, byl Světový den dětí. My jsme tam kladli odpor, nenasadili jsme si roušky. To je nejmenší míra odporu, kterou můžete klást. A samozřejmě se to vystupňovalo a naše shromáždění bylo rozpuštěno.

Viviane: Takže tam bylo obvykle hodně médií, ale o demonstraci nikdy neinformovala, protože to chtěla držet pod pokličkou nebo jakoby nemluvit o tom. A pak jediné, co se nedodržovalo, bylo to, že venku se muselo chodit v rouškách, i když si lidé udržovali odstup. A tak vidíte, že policie se okamžitě rozhodla i tuto malou demonstraci nebo tento malý protest v tu chvíli zlikvidovat. Romane, děkujeme vám za svoje prohlášení, a že jste s námi sdílel tuto zkušenost. Teď se přesuneme… S dalšími příklady budeme pokračovat v budoucnu.

Reiner: Ano. Jamesi, čekal jsi na to docela dlouho, ale velmi nás zajímá, co se děje s operací Temná zima. O Rockefellerově simulaci Lockstep a Události 201. Máš vypnutý mikrofon. Jime, máš vypnutý mikrofon.

James: Tak už. Jsem naprosto ohromen vším, co jsem dnes slyšel. Inteligence a zkušenosti týmu, který to připravuje. Takže jsem vám všem chtěl poděkovat. Moje pověření je velmi jednoduché. Po 20 letech služby u námořní pěchoty USA jsem odešel do důchodu jako podplukovník. Byl jsem důstojníkem pěchoty, důstojníkem průzkumných sil. Pak jsem se stal inženýrem a pracoval jsem pro Honeywell Corporation jako inženýr pro navádění startů v programu raketoplánů. A pak jsem se stal inženýrem speciálních operací pro speciální prostředí a mechanické systémy. Byl jsem inženýrským důstojníkem a manažerem pro lékařské centrum severního Colorada, pro Centrum pro výzkum infekčních nemocí na Coloradské státní univerzitě a v Coloradu. A pro výzkumné zařízení Centra pro kontrolu nemocí ve Fort Collins, Colorado. Můj zájem tímto způsobem se vlastně vzbudil, než jsem se dostal ke znalostem toho, co se děje dnes, když pracoval jsem pro Hewlett Packard.

A v rámci své inženýrské funkce jsem byl pracovníkem pro biologickou bezpečnost pro oblast Rocky Mountain West a byl jsem pozván, abych se v červnu a roce 2001 zúčastnil programu nazvaného Temná zima v Oklahoma City. A v tuto chvíli, nejsem si jistý, jak sdílet obrazovku… budu ji sdílet a ukážu vám… Moje prezentace bude rychlejší než u ostatních. Tady to je. Nevím, proč se tam pořád zobrazuje. Takže to je můj životopis. Už jsem to prošel. Mám magisterský titul ze strojního inženýrství, bakalářský titul z epidemiologie. Tohle je Temná zima… slyšeli jste o něm zmínky a mnozí z vás ho možná už znají. Ale byl to zdánlivě program podporovaný vládou a soukromými organizacemi 22-23. června 2001 na letecké základně Andrews v Oklahoma City. Slyšeli jste… Národní bezpečnost a CSIS ho podporovali. Oklahomské národní paměťové muzeum, Centrum pro civilní biologickou obranu, to všechno jsou organizace, které byly předchůdci všech prvků, které jsou potřeba k vytvoření systému biologických zbraní ve Spojených státech.

Takže Temná zima… a tyto snímky jsou jen velmi malou částí snímků, které byly zahrnuty do té prezentace. Byla to prezentace… byla to skutečná studie. Když jsme tam přijeli, v podstatě řekli: Dobře, tady je to, co děláme, a posaďte se a dívejte se. Tady jsou závěry, ke kterým jsme dospěli. Vezměte to prosím zpět do svých společností, do svých organizací a podělte se s nimi o to. Protože vláda to měla zcela pod kontrolou. Bylo to cvičení určené k simulaci možné reakce na záměrné zavedení neštovic ve třech státech v roce 2002. Temná zima byla vyvinuta jako program Centrem pro strategické a mezinárodní studie a Centrem Johna Hopkinse a institutem ANSER Ministerstva vnitřní bezpečnosti. Věřím, že jste tato jména už všichni slyšeli. Budete je slýchat i nadále, až budete procházet tímto procesem analýzy toho, co se děje s naší zemí. ANSER institut pro Ministerstvo vnitřní bezpečnosti byl nakonec přeměněn na celostátně financovaný Institut pro vnitřní bezpečnost. Klíčoví účastníci, stanovené cíle a úvod. Byl to scénář. Takže naše vláda, jak víte, a mnoho vlád opravdu miluje scénáře.

Co když uděláme tohle? Co když se tohle stane? Jaké by byly další kroky? Takže tohle měla být studie scénáře. Ale všimněte si postav, které tohle hrály. Je to v roce 2001 a několik nejklíčovějších lidí ve vládě a obraně Spojených států amerických si vzalo volno a odjelo do Oklahoma City. A položili si otázku, co se stane, když nás zasáhnou neštovice. A neštovice jsou jasně definovány všemi organizacemi. Světovou zdravotnickou organizací a CDC, FEMA… všichni říkají, že je to pandemické onemocnění, protože má skutečnou úmrtnost asi 32 až 33 %. Na rozdíl od koronaviru, který, v závislosti na tom, s kým dnes mluvíte, má úmrtnost možná 0,012 %. Takže používali skutečnou pandemickou nemoc, aby zjistili, co se stane. Ale lidé, kteří přišli, byl Sam Nunn, americký senátor Frank King, to byl guvernér Oklahomy, poradce národní bezpečnosti Spojených států. ředitel CIA ze Spojených států, ministr obrany John White, předseda armády Spojených států, náčelník štábu, generál John Tileli.

Ministr zahraničí Spojených států byl Frank Wisner. ministryně zdravotnictví a sociálních služeb byla Margaret Hamburgová, generální prokurátor George Terwilliger, ředitel FEMA Jerry Hauer a ředitel FBI. Jsem si jistý, že takováto sestava lidí byla vytvořena již dříve. Ale nemyslím si, že by v historii Spojených států přišli na takovou schůzku, vytvořili dokument, vytvořili scénář a pak zmizeli, protože během dvou nebo tří dnů po skončení tohoto programu někteří z nás dostali skutečné kopie snímků z prezentace. A všude jinde to zmizelo… chvíli to bylo na internetu. Ale jestli si vzpomínáte, v roce 2001 nebyl internet takový, jaký je dnes. A trvalo mi několik let, než jsem to na internetu našel. Mezitím mám její kopii ve svém počítači. A později, když jsem pracoval pro Centrum pro výzkum infekčních nemocí, CDC, jsem to předkládal různým výzkumníkům a ptal se jich, co si o tom myslí. A všichni tak nějak zezelenali a odešli. Nechtěli mluvit o tom, o čem to je. Takže otázka zní, co by se stalo, kdyby lokální útok biologickými zbraněmi zasáhl Ameriku nakažlivým patogenem, který by mohl ochromit zemi. Vládní reakce bude představovat obrovskou výzvu pro občanské svobody. Čím méně jsme připraveni, tím více hrozeb bude existovat pro občanské svobody. Takže na začátku dokumentace… jedny z prvních otázek se týkají občanské svobody, a co se chystají vzít během této události.

Takže u této stránky ještě chvíli zůstanu a jen vám řeknu, že během této studie… trvala dva dny a my jsme se dostali ven dřív, protože když jsme tam přišli, měli tam nejrůznější snímky a já je rád ukážu každému, kdo je chce vidět. Ale ty snímky skutečně ukazují myšlenkový proces zahájení agendy, kterým se chtěli podělit s lidmi v místnosti, a v místnosti byli lidé z vědy a průmyslu a obchodu… A říkali nám: Jak vás to ovlivní? Ukázali, co se stalo po jednom dni, po šesti dnech, po třech dnech, kolik lidí je nemocných, kolik lidí je zraněných, kolik lidí zemřelo. A jak to postupuje? Tento dokument byl poskytnut jako prostředek k vytvoření dvou nebo tří věcí. Za prvé je to návod, jak zahájit pandemické onemocnění a získat výsledky, které chceme. Druhá by byla, jak bychom kontrolovali, jaké by byly výsledky, kolik lidí by zemřelo? Jak se postaráme o očkování? Jednalo se o známou nemoc, která měla mimořádně vysokou úmrtnost. A oni to převedli na to, že jim to dalo příležitost vytvořit osnovu, dokument, který by mohli použít, když přijde čas vytvořit biologickou zbraň, pandemickou událost národní bezpečnosti.

To je to, co udělali. A jak jsem řekl, rád se podělím o zbytek těchto snímků. Moje současná prezentace o Temné zimě je asi dvě a půl hodiny dlouhá, protože jdu do všech podrobností o tom, co je zařízení biologické bezpečnosti úrovně 1, 2, 3 a čtyři, a kde jsou a jak se používají a jak naše vláda a naše univerzity to studují. Ale je tam spousta informací. Reiner mě požádal, abych to udržel relativně krátké. Takže tohle je začátek. Tohle je první fáze, kdy naše vláda zapojila některé z nejmocnějších lidí v naší administrativě, aby přinesli tento koncept. Další byla operace Lockstep. Operace Lockstep byla údajně vytvořena Ralph Eppersonem. Stále se odvolával na Johna D. Rockefellera.

Tvrdilo se, že jde o třístupňový přístup k trvalému lockdownu, který vyústí v masivní depopulaci. Provedl jsem o tom významný výzkum. A operace Lockstep byla ve skutečnosti koncept, který vytvořili lidé provádějící výzkum nejen operace Lockstep, knihy, což byla 54stránková kniha od Ralpha, omlouvám se… Ralph Epperson napsal knihu Nový světový řád a měla 320 stran. A hlavní informace z celé této operace Lockstep pocházejí ze strany 18 té knihy. V té knize byly dva prvky, operace Lockstep byla vytvořena na základě informací z nové světové agendy a dalšího programu, který vzešel z Rockefellerova institutu. Moje otázka tedy zní, co to vlastně je? Takže zveřejněný dokument je v podstatě to, že se lidé sešli a řekli: Dobře, na základě toho, že jsme si přečetli informace v Novém světovém řádu, tady je to, co vidíme, že se děje, a plně to odpovídá tomu, co je v 320stránkovém dokumentu nového Novětového řádu. A to je velmi jasný vzor toho, co se skutečně stalo. A důvodem pro to je, že operace Lockstep se zveřejnila v červnu nebo červenci loňského roku. Bylo mnoho lidí, kteří se to snažili vyvrátit, ale nebyl nikdo…

Reiner: Co se stalo?

James: … vzniklo podle dokumentů z roku 1989. Takže máte rok 2001 a Temnou zimu. Máte rok 1989 s operací Lockstep. Byly k tomu vytvořeny původní dokumenty. A pak se posouváme dál, když procházíme dějinami našeho národa. Nyní vidíte Nový světový řád od Ralpha Eppersona. Vidíte Rockefellerovu nadaci a Světovou obchodní organizaci, která přispěla k Novému světovému řádu. Rockefeller přispěl k další knize, což je asi 54stránková kniha s názvem Scénáře budoucnosti technologií a mezinárodního rozvoje. Tu vytvořila Rockefellerova nadace. A na internetu zjistíte, že se neustále odkazuje na to, co vidíte na pravé straně stránky, což je první fáze, druhá fáze, třetí fáze, v roce 1989. O 5G záření nikdo nic nevěděl. Nikdo nevěděl nic konkrétně o koronaviru. Takže někde se tyto informace objevily, ale byla to skutečně kombinace údajů vytvořených v Novém světovém řádu. Nevím, kolik lidí četlo Nový světový řád, ale je to zlovolná a nechutná příručka o tom, jak zničit západní civilizaci. A cituje George Bushe a celou tu litanii lidí, o kterých neustále mluvíme.

Reiner: Jamesi, můžeš nám udělat laskavost a přečíst ty tři odstavce? Protože si myslím, že je to nesmírně důležité, aby lidé pochopili, co se stalo v roce 1989.

James: S radostí. První fáze – obyčejné nachlazení, chřipka, mírné příznaky. Nanejvýš mediální podpora masové paranoie a strachu. Testovací systém využit, který zachytí jakýkoli genetický materiál v těle a spouští pozitivní výsledek. Inflace COVID případů prostřednictvím změny úmrtních listů, dvojího počítání, a klasifikovat všechny smrti, včetně jiných nemocí a přirozených příčin jako COVID-19. Lockdown nás podmíní žít v rámci drakonických zákonů, zabránit protesty a identifikovat odpor veřejnosti. To je první krok. Fáze dvě. První fáze povede k ohrožení a oslabení imunitního systému nedostatkem jídla, společenským odstupem, nošením roušek a nedostatkem kontaktu se slunečním světlem a zdravými bakteriemi. Vystavení 5G záření bude dále útočit na imunitní systém. Až se tedy lidé znovu vrátí do společnosti, více lidí onemocní.

Bude to svedeno na covid-19. To vše se stane dříve, než bude očkování připraveno, aby se to ospravedlnilo. Bude následovat delší a silnější lockdown, dokud si vakcínu nevezmou všichni. To je jejich záměr. Třetí fáze. Pokud se většina lidí vzepře vakcíně, bude vypuštěna zbraň na základě viru SARS, HIV, MERS. Hodně lidí na to zemře. Přežijí jen ti nejschopnější. Bude to také konečný tlak na to, aby se všichni nechali očkovat, aby se vrátili k normálnosti. Ti, kteří si vzali vakcínu, budou válčit s těmi, kteří si ji nevzali a bude to anarchie. A převaha toho vyplynula z té strany 18. A druhý dokument, což jsou Scénáře budoucnosti technologií a mezinárodního rozvoje. Takže je to všechno provázané dohromady. Tohle tedy bylo vytvořeno… A bylo to myšleno jako dokument, který má udělat dvě věci: říct lidem, kam to směřuje. A pokud to někomu řeknete a oni si to přečtou, ve výsledku se smíří s tím, že se to stane. To jsme dnes slyšeli celý den. Přejděme k dalšímu. Lockstep je naplnění konceptů a cílů vyjádřených ve filozofii Nového světového řádu a Scénářů budoucnosti technologií a mezinárodního rozvoje. Tyto koncepce a programy byly uvedeny do provozu pro pandemii covidu-19. Skutečný autor dokumentů Lockstepu není znám, je však zřejmé, že Lockstep vznikl v roce 1989. Omlouvám se… Nový světový řád byl vytvořen v roce 1989.

A Scénáře budoucnosti technologií byly vytvořeny v roce 2010. A právě tehdy byl vytvořen další dokument známý jako Lockstep. Další stránka… nevím, jestli to dokážete přečíst. Pokusím se z toho moc nečíst. Ale tohle je koncept ve scénáři. Tohle je scénář Lockstep. Takže tohle byl scénář vypracovaný naší vládou, která studovala, jaký by Lockstep měl být. Svět přísnější vládní kontroly shora dolů a autoritářštějšího vedení s omezenými inovacemi a rostoucím tlakem občanů. V roce 2012 konečně udeřila pandemie, kterou svět očekával už léta. Na rozdíl od H1N1 z roku 2009, tento nový chřipkový kmen pocházející od divokých hus… byl nesmírně nakažlivý a smrtelný. Dokonce i ty nejpřipravenější národy na pandemii byly rychle zahlceny virem, který se šířil po celém světě. Infikoval téměř 20 % světové populace a za pouhých sedm měsíců zabil 8 milionů lidí, z nichž většina byla zdravá, mladá dospělá populace. Pandemie měla také smrtelně účinný dopad na ekonomiky. Mezinárodní mobilita lidí a zboží se zastavila, což ochromilo odvětví, jako je cestovní ruch, a narušilo globální dodavatelské řetězce i na místní úrovni. Dokonce i na místní úrovni normálně rušné obchody a budovy byly celé měsíce prázdné, bez zaměstnanců i zákazníků. Pandemie pokryla celou planetu, prostřednictvím neúměrného počtu zemřelých v Africe, jihovýchodní Asii a Střední Americe, kde se virus šířil jako požár při absenci oficiálních protokolů o omezení šíření.

Ale i ve vyspělých zemích bylo zadržování nákazy výzvou. Původní politika USA důrazného odrazování občanů od létání se ukázala jako smrtelně nebezpečná a jako shovívavá. Nicméně několik zemí si vedlo lépe, zejména Čína. Čínská vláda rychle zavedla povinné karantény pro všechny občany, stejně jako okamžité a téměř hermetické uzavření hranic, čímž zachránila miliony. Tato informace byla napsána… odtud pochází celý koncept. Takže měli Temnou zimu, rozhodli se, že opravdu nechtějí použít něco jako neštovice… a zvýšený vývoj a genetické modifikace nemocí se praktikuje po celém světě. A zdánlivě se to používá pro vývoj léků a preventivní medicíny.

Ale skutečnost je taková, a říkám to, protože jsem tam byl při vedení laboratoří, pracoval jsem na šesti koronavirech, pracoval jsem na 78 dalších chorobách, které byly na na úrovni biologické bezpečnosti tři a tři plus. Důvodem, proč univerzity a armáda a vláda dělají tento výzkum, je program biologických zbraní, snaží se najít nástroje, které jsou méně nákladné pro použití proti společnému nepříteli. Vyvíjet nástroje, které mohou kontrolovat. Jejich celý vývoj procesu bude fungovat pro CDC a CSU. Nikdy se nestalo, že by nějaká vakcína vyšla dříve než za šest let. A snažili se nám namluvit, snažili se odborníkům namluvit, že vytvořili vakcíny, které jsou bezpečné. A existují čtyři různé vakcíny, které s lidským tělem dělají různé věci. A mimochodem, zvládli jsme to za méně než devět měsíců. Dámy a pánové, mohu vám to říct jen ze svého pohledu. Jsou to jen samé lži. Konečně 18. října 2019. Mnozí z vás už vědí, co se stalo, ale Centrum Johna Hopkinse, skupina Billa a Melindy Gatesových a Světové ekonomické fórum… zde se vracíme k finanční stránce věci. Centrum Johna Hopkinse pro zdravotní bezpečnost ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem a skupinou Billa a Melindy Gatesových pořádalo Událost 201. Pandemické cvičení na vysoké úrovni 18. října 2019 v New Yorku.

Cvičení ilustrovalo oblasti, kde bude nutné partnerství veřejného a soukromého sektoru během reakce na závažnou pandemii, aby se snížily rozsáhlé ekonomické a sociální důsledky. Prohlášení o novém koronaviru v našich pandemických cvičeních. V posledních letech se ve světě zvyšuje počet epidemických událostí, který dosahuje přibližně 200 událostí ročně. Těchto událostí přibývá, a tak dále. Odborníci se shodují, že je jen otázkou času, kdy se epidemie stanou celosvětovými. Jak se jim asi podařilo dát dohromady setkání se všemi nejdůležitějšími lidmi na východním pobřeží v New Yorku 28. října. A najednou, ani ne o měsíc později, z provincie Wuhan nám nyní přichází koronavirus. A já vám řeknu, že když jsem tato zařízení řídil… Řídil jsem jedno z největších v zemi na Coloradské státní univerzitě. Náhodou se ven nedostanou. Můžete je vyvést ven. Když jsem tam pracoval, mohl bych kdykoli vyjít ven s Yersinia pestis, s HIV, s tuberkulózou, s různými koronaviry… Koronaviry se nepoužívaly ani v zařízeních třetí úrovně. Pracovalo se s nimi na úrovni dvě. Ptali jste se proč… to je Ústřední zpravodajská služba (CIA). Takže stále zůstává otázka, jak je možné, že všechna média… když ráno vstanete a posloucháte jednu rozhlasovou stanici a televizi, všichni říkají to stejné. Věděli jste o operaci Mockingbird?

Mockingbird je program CIA. Byl vytvořen po druhé světové válce a funguje dodnes. CIA v něm vytváří dialogy a spolupracuje se šesti nebo sedmi ultra mediálními systémy na světě. A můžu to říct, protože neznáte její jméno. Moje dcera je důstojníkem vojenské rozvědky americké armády. Je tam už dvanáct let. Je vybraná na hodnost podplukovníka. Já jsem jí to ukázal a ona řekla: Ano, to dělají a dělají to teď. Takže otázka… je spousta otázek, proč. A myslím si, že ta otázka je přesně taková, jak jste dneska všichni říkali. Ale je to důležitá informace, o kterou jsem se s vámi chtěl podělit. Když jsem asi před 14 lety začal řídit výzkumná centra infekčních chorob, obě ve Fort Collins, bylo na světě 25 až 27 laboratoří třetí a čtvrté úrovně biologické bezpečnosti. Nyní máme rok 2022. A to je přímo z webových stránek CDC.

Porovnával jsem to i s jinými webovými stránkami. A toto je rozložení laboratoří třetí a čtvrté úrovně biologické bezpečnosti na celém světě. A můžete vidět, že Austrálie má čtyři, téměř všechny ostatní země je mají… Německo má čtyři, Indie má tři. Spojené království jich má šest. Spojené státy jich mají 15 a když jsem v tomto oboru začínal, měli jsme tři. Laboratoře biologické bezpečnosti třetího stupně (BSL3) jsou ty, které pracují na nemocech, jako je koronavirus, což je chřipka, jako je HIV, tedy věcech, které jsou mimořádně vhodné na to, aby se z nich stala biologická zbraň. BSL3 laboratoře jsou zkušebními místy pro laboratoře BSL4. Existuje několik menších zemí, které mají jednu nebo dvě laboratoře BSL3. Všechny země na seznamu laboratoří BSL4 mají nyní podobný počet laboratoří BSL3 jako BSL4. Spojené státy americké mají na svém území přes 200 laboratoří úrovně biologické bezpečnosti BSL3. Takže mezi BSL3 a BSL4 mají Spojené státy americké 215 výzkumných laboratoří pro biologické zbraně. Říkají jim normální výzkum. Ale mohu vám říci, že to není pravda.

Reiner: Jamesi, jedna otázka. Vlastně ti musím položit tyto dvě otázky, protože když jsem se podíval na dokumenty, které jsi nám ukázal z operace Lockstep. Mám na mysli, jak jsi citoval ty tři odstavce. Byly tyto termíny skutečně obsaženy v tom dokumentu? Myslím tím termíny jako COVID-19. A co je ten další, 5G? Byly tam opravdu obsaženy?

Viviane: To je z knihy.

James: Jsi velmi pozorný, a to rozhodně… Otázkou je, zda v dokumentu, který lidé používají pro Lockstep, je to přesně to, co jsi zmínil. To je ten dokument, na který jsem narazil skoro všude na internetu. Říkal jsem, že jsem nemohl najít autora tohoto konkrétního dokumentu. Ve všech odkazech bylo napsáno, že je to strana 18, a ta strana 18, na kterou se odkazovalo, byla stránka scénáře, kterou jsem vytáhl. Podívám se na to, jestli se vrátím zpátky.

Viviane: Dobře, ale to je v podstatě jako inspirace, kterou použili pro scénář Lockstepu?

Reiner: Ne, otázkou je, zda byl tehdy skutečně zahrnut? Bylo to v roce 1989? Byly tam tyto dva termíny?

James: Ne, je to tak, že tam je dokument z roku 2020, který byl na internetu. A ve Scénářích budoucnosti technologií a mezinárodního rozvoje, a to se omlouvám, chtěl jsem tam dát stranu 18. Ale ne. Tohle je strana 18. scénáře Lockstep.

Reiner: Ne, ten předtím. Ten předtím, co měl tři odstavce. Právě jsme se na něj dívali. Je to snímek číslo 10. To je ono.

James: To je ten, který byl na tomto…

Reiner: To není ono. Snímek číslo 10. Deset.

James: Tento.

Reiner: Ano.

James: Tento snímek na pravé straně?

Reiner: Ano. Je to původně z té knihy z roku 1989?

James: Ne, to není. A chci říct, že tento dokument a tento snímek byl vytvořen na základě toho, že někdo se tím zabýval a odkázal na tuto stránku, vidíte to?

Reiner: Ano. Toto je z Lockstepu, který byl vytvořen Rockefellerovým institutem. Vzali to a transformovali na současné události a zapojili koncept z tohoto odstavce a vytvořili to. Ale svět tomu věří, a co je ironie, když se podíváte na obsah toho odstavce z dokumentu „Scénáře budoucnosti technologií“, tak odtud ty informace vzali, a 5G a COVID-19 v tom odstavci nejsou.

Reiner: To je to, co jsem si myslel.

James: Ale stejně se to všechno pak spojuje, protože ty informace tam byly v roce 1989, 2001, 2010, a pak zase u „Události 201“ v roce 2019. Takže je tam postup, který jde ruku v ruce s tím historickým dialogem, který prezentovali moji předřečníci, odborníci na historii. A tento skutečně sdílí informace, a z mého pohledu je operace „Temná zima“ rozhodujícím faktorem, který ukazuje, že mají schopnost a záměr udělat přípravu, která vlastně odrážela to samé, co “Událost 201“. Událost 201 byla vlastně druhá „Temná zima“. Tak toto byla „Temná zima“, a toto byly informace, které s vámi mohu sdílet o operaci Mockingbird a Lockstepu. Poté, co jsem provedl více šetření, jsem udělal přesně to, co jste říkal, a to, že jsem se snažil najít tuto konkrétní stránku v té knize „Nový světový řád“ od Ralpha Eppersona. Šel jsem to tam hledat, a není to tam, šel jsem po Scénářích budoucnosti technologie, tam to není. A vyhledal jsem si všechny informace, které jsem mohl, na internetu. A zjevně někdo vytvořil ten konkrétní dokument, aby tomu odpovídal, a byl to pokus to zkoordinovat. Dává to tomu určitou důvěryhodnost Nového světového řádu. Nevím, kolik lidí ze skupiny četlo Nový světový řád? Pokusím se to teď ukončit.

Reiner: Dobře, myslím si, že problém s dokumenty, jako je tento, je, že nejenže je to matoucí, ale také to na nás vrhá špatné světlo, pokud….

James: Proto jsem vám ho chtěl ukázat. Protože si nejsem jistý, zda můžeme použít Lockstep, pokud se jednoduše neodvoláváme na Nový světový řád a scénář. Tyhle dvě snesou všechny zkoušky, Lockstep neobstojí.

Reiner: Dobře, chápu. Dobře. Jamesi, děkuji ti. Tím se dostáváme pravděpodobně až k úloze Světové zdravotnické organizace, ale k tomu tady máme ještě dva další řečníky. Mezitím však, jsou zde nějaké otázky, na které se Virginie, Dextere, Dipali chcete zeptat?

Dexter: Děkuji vám, pane Bushi. Děkuji vám za důkazy. Ale chtěl bych se od vás dozvědět, protože jste zmiňoval, že podle vašich zkušeností trvá přibližně ne méně než šest let, než se vakcína dostane k použití na trh. Chtěl bych od vás vysvětlit, jestli to má nějakou spojitost s operací „Warp Speed“. Jak to s tímto v podstatě souvisí? Protože v jistém smyslu to vypadá, že když jde o to, že se vlastně urychlí vakcíny COVID-19 k použití na trhu, tak to omlouvají tím, že říkají, že ne. Ale je to v souladu s operací „Warp Speed“? Mohl byste k tomuto tématu podat vaše vysvětlení, pane?

James: Ano, v podstatě to znamená, že nevyvíjí opravdovou vakcínu, ale vytvářejí DNA a její modifikátor, který nemá nic společného s normálním procesem, kdy se bere skutečné onemocnění a učíte se, jak s ní bojovat pomocí lidského biomu, a používají se přitom správné chemické látky po celou dobu testování, dělají se přesčasy a postupně se provádí testování na zvířatech, testování na lidech, a vyvíjí se skutečná vakcína. Látka, která se dnes aplikuje lidem, pokud se k tomu mám vyjádřit, a jak jsem řekl, pracoval jsem na vakcínách 12 let, v prostředí, kde mou prací v těchto zařízeních bylo to, že jsem řídil výbor pro biologickou bezpečnost a bránil jsem tomu, aby se nákaza dostala ven. Během mého působení, nikdo, a to tam bylo na 6000 výzkumníků v těchto zařízeních, nikdo nikdy neonemocněl. T

akže jsme věděli, co způsobuje onemocnění, a dokázali jsme to zastavit. Ale bylo to také jasné chápání toho, že nelze správně vyvinout vakcínu za kratší dobu než šest let. A tak když jsem začal slýchat, jak lidé říkají, že ji budeme mít letos… Oni do vás píchají materiály, které kdoví, co v tom je. Nejsem fyzik, nejsem doktor medicíny a nejsem ani výzkumný lékař. Pracoval jsem s nimi. A můžu vám říct, že do mých rukou, ani do rukou nikoho v mé rodiny žádné očkování nepůjde. Protože já se bojím toho, co tam je. A to se chystají dosvědčit i někteří z vašich dalších odborníků. Podívejte se na zdroje, o kterých jsme dnes už mluvili, s tím, jak lidé reagují. Reagují na něco velmi rychle, určitě hned po tom, co dostanou očkování, a to neobstojí v testu skutečného očkování.

Dexter: Děkuji vám, pane.

James: Chtěl bych jen dodat, pokud existuje nějaká pochybnost… Byla zde iluze, že nějaký druh onemocnění měl pocházet z Wuhanské laboratoře. Wuhanská laboratoř je typu BSL3 a BSL4. Virus, na kterém pracovali v Číně, byl zkoumán v BSL3. To tedy nesplňuje požadavky na extrémní péči, ohleduplnost a bezpečnost, kterou BSL4 splňuje. Když jsem měl na starost zařízení v Coloradu, provedli jsme test, abychom zjistili, zda se lidé mohou dostat z naší budovy s vybraným agens. Znovu opakuji, jděte na webové stránky CDC a najděte si „vybrané agens“, a tam se v podstatě dozvíte, že se jedná o vybrané agens, které lze geneticky modifikovat tak, aby se z něj stala zbraň hromadného ničení. Proto se jim říká vybrané agens.

V té době jsme testovali… přišli k nám lidé z US Army Corps of Engineer, USAMRIID, FBI, místní hasiči, policie, a my jsme testovali, že pokud by se někdo mohl dostat z našeho zařízení, neexistuje způsob, jak ho zastavit. Kdyby se někdo chtěl dostat ven s tímto materiálem, nešlo by ho zastavit. Takže z těch všech laboratoří, jejichž počty jsem vám před chvílí ukazoval, neexistuje žádný způsob, jak zastavit kohokoli, aby se ty věci odtamtud nedostaly. Takže to, na čem v nich pracují, pokud vím, je program biologických zbraní. A to, na čem pracují, je v podstatě schopnost modifikovat jiné formy očkování, aby mohli kontrolovat a zabíjet běžnou populaci. A to je důvod, proč dělají Lockstep. Je to chimérický… jste všichni obeznámeni s chimérickým konceptem?

Dexter: Můžete nám ho vysvětlit.

James: Chimérický lék je, že vyvinete lék a ten vstříknete do pokusného zvířete nebo člověka. A to nastavuje tělo na určité reakce. A pak se vrátíte s druhou částí chiméry, existují totiž dvě části, tu vpíchnete, a to způsobí mimořádně velké změny anebo smrt. Jsem přesvědčen, že ta očkování jsou chimérické povahy, a abych reagoval na vaši otázku ohledně samotných vakcín. Jak je možné, že máte nemoc… tady jsou dvě otázky: jak je možné, že máte nemoc, na kterou se tvoří řešení, které má 95 až 100% účinnost, se čtyřmi různými typy očkování, které se ani nepodobají svým obsahem? A kromě toho v dějinách lidstva, věda, medicína nikdy nepřišla s lékem na běžné nachlazení a běžnou chřipku, což jsou v obou případech koronaviry. Nechám to tak.

Reiner: Ano, Dextere?

Dexter: Můžete pokračovat.

Reiner: Jen jsem chtěl zmínit, že další odborníci, kteří budou vypovídat, mezitím objasnili situaci, alespoň pokud jde o BioNtech-Pfizer. Nemá účinnost 95 %. Je to méně než 1 %. Někteří lidé dokonce tvrdí, že nemá absolutně žádnou účinnost. Je to proto, že vidíme země, které mají velmi vysokou míru očkování. Také mají velmi vysoké… jako Izrael, Velká Británie… také mají velmi vysoké, jak se říká, průlomové případy. Jinými slovy se tedy zdá, že vakcíny vůbec nefungují. Jinými slovy, pravděpodobně máš pravdu, Jime. Nemůžeme toto očkování nazývat vakcínami, ale dozvíme se o tom více od dalších odborníků.

James: Tleskám tomu, co děláte, pokud mohu ještě pomoci, udělám to.

Reiner: Dobře. Jime, moc ti děkuji, že jsi nás provedl těmito třemi cvičeními. Dobře, teď si promluvíme s Dr. Astrid Stuckelbergerovu a Dr. Silvií Berendtovou. Obě pracovaly pro Světovou zdravotnickou organizaci. Víte, kdo z vás půjde první?

Silvia: Myslím, že jsem to já. A pak bude pokračovat Astrid. Takže vám všem moc děkuji. Moje reputace je taková, že jsem získala doktorát na univerzitě v Saint Gallen ve Švýcarsku na téma Mezinárodní zdravotní předpisy (IHR) a výkonná pravomoc Světové zdravotnické organizace během mimořádných událostí v oblasti veřejného zdraví, velmi dlouhý název. A… není to můj telefon. A byla jsem hostujícím výzkumníkem na právnické fakultě v Georgetownu u profesora Gastona, která byla financována Švýcarským národním fondem.

Později jsem spolupracovala se sekretariátem Mezinárodních zdravotnických předpisů v Ženevě ve WHO, a vedla jsem mise do zemí za účelem národní implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR). Tak dobře. Odborníci, kteří poskytovali svoje odborné poznatky… Naposledy jsme slyšeli od pana Bushe, který mluvil o finančních, politických a bezpečnostních otázkách, zejména v rámci paradigmatu bioterorismu, které poskytují důkazy o tom, že existuje cesta, která vedla k současné pandemii COVID-19. Ráda bych zaměřila pozornost na skutečnost, že v současné době nejsme konfrontováni s lékařskou reakcí na pandemii. Většina kritiky, kterou vznesli vědci a lékaři, se soustředila na otázku, že z čistě lékařského hlediska jsou všechna zdravotní opatření, která doporučují a vyžadují národní zdravotnické orgány nebo WHO jsou ve skutečnosti v rozporu s epidemiologickým a lékařským stavem vývoje. A je tomu tak záměrně. Tvrdím to, protože základní koncepce použitá pro COVID-19 se neřídí zavedenými vědeckými zásadami, ale spíše jinou ideologií, která se nazývá globální zdravotní bezpečnost a znamená, že se se zdravím má zacházet jako s otázkou národní bezpečnosti, která vyžaduje národní a globální nouzové stavy, aby se s ní vypořádalo. Považuji proto za zásadní podat krátký historický rozbor tohoto konceptu.

Abychom pochopili, proč se současná globální zdravotní krize netýká lékařské vědy a zdraví v běžném slova smyslu, jak bychom očekávali. Postupné nahrazování lékařských politických cílů tedy začalo v souvislosti s nově se objevujícími infekčními chorobami na počátku 90. let 20. století. A vzešlo to vlastně z USA, jak jsme již slyšeli. WHO během krátké doby tento nový přístup institucionalizovala, ale rychle zřídila zcela nové oddělení, nazvané „nově se objevující a datově přenosné nemoci.“ A je zajímavé, že v té době nezapojili pracovníky oddělení pro kontrolu přenosných nemocí.

Tato politika potvrdila, že nový posun paradigmatu od snižování výskytu regionálně endemických onemocnění byl zaměřen výhradně na prevenci mezinárodního šíření v reálném čase, a to nejlépe v časovém horizontu 24 hodin. Bylo tedy zapotřebí vytvořit technokratický aparát sítí dozoru, který by byl schopen se s těmito novými hrozbami vypořádat. Proto v roce 2001 vzniklo usnesení Světového zdravotnického shromáždění, které již obsahovalo tento nový pojem a poprvé vyzvalo k nalezení definice mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu za účelem revize zastaralých hygienických zákonů zvaných Mezinárodní zdravotní předpisy (IHR), protože hygienické zákony v té době nikoho nezajímaly. Problém byl v tom, že měly velmi úzkou působnost a aplikovatelnost pouze na žlutou zimnici, mor a choleru. Takže zároveň, zejména v USA, se spustilo plánování bioteroristických scénářů, a teď jsme o tom hodně slyšeli… v rámci vojenské a akademické úrovně, s nejvýznamnějším cvičením Temná zima. A je zajímavé, že všechny tyto události se krátce poté vyplnily. Ale co je také velmi zajímavé a co jsme neslyšeli, je to, že se konala nejen cvičení, která se proměnila ve skutečnost, ale že v USA byla od roku 1991 připravena legislativa omezující občanské svobody pro boj proti bioterorismu.

Tohle začalo CDC a nakonec ho dokončili profesoři z Georgetownské univerzity, jako profesor Gaston, společně s Univerzitou Johnse Hopkinse, a bylo to nazváno modelovým zákonem o státních zdravotnických pravomocích. Tento vzorový zákon byl v té době v USA ostře kritizován za to, že přeměnil správu v diktaturu, který se nakonec použil v mnoha státech. Nejdůležitějším mezníkem v procesu revize Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR), což je mezinárodní smlouva, bylo vypuknutí těžkého akutního respiračního syndromu, zkráceně SARS, v roce 2002, který provázela pohotová pozornost médií, jež nebyla úměrná hrozbě onemocnění, která byla pozoruhodně nízká. Kromě toho panovala mezi vědci kvazi shoda, že nová epidemie SARS mohla mít bioteroristický potenciál. Toto politické bioteroristické zarámování epidemie SARS vedlo k dohodě mezinárodního společenství, že je třeba přepsat všechny hygienické zákony tak, aby zahrnovaly bioterorismus, aniž by WHO tento cíl oficiálně pojmenovala.

Tohle spadá pod paradigma otevřeného přístupu ke všem rizikům, s čímž souvisí nejen zahrnutí různých zdrojů rizik, ale také to, že jakékoli úmyslné uvolnění by spadalo pod paradigma WHO a že je třeba revidovat IHR. Právní rozměr koncepce globální zdravotní bezpečnosti byl tedy nakonec úspěšně začleněn do mezinárodních zdravotnických předpisů v roce 2005. A tak byl americký model mimořádných situací v oblasti veřejného zdraví exportován do mezinárodního společenství a nyní je sloučen do národních ústav, které nikdy neměly taková ústavní ustanovení o mimořádných situacích. Pak zastaralá ustanovení IHR o omezení šíření nemocí byla nahrazena, aby zahrnovala patogeny, které představují hrozbu pro národní bezpečnost a vyžadují režim nouzového stavu, který umožňuje uvolnění právních norem, a to nejen z hlediska předpisů o zdravotní bezpečnosti, ale také z hlediska základních norem, svobod a občanských práv. Podle tohoto nového paradigmatu, endemická onemocnění, které se podílejí na většině úmrtí, nespadají do pozornosti tohoto globálního souboru pravidel, která jsou nyní standardním postupem pro pandemie, ale pouze nově identifikované patogeny bez dostupné léčby, které proto vyžadují nouzové licencování, protože všechny látky jsou bez licence.

Kromě toho se v rámci ideologie globální zdravotní bezpečnosti objevil význam diagnostiky jako nové prioritní otázky, protože podle této ideologie je třeba hrozbu identifikovat jako hrozbu ještě před jejími ničivými účinky. Dostupnost diagnostiky je tedy označována za nezbytný požadavek pro pandemickou připravenost a reakci. Doufám, že stíháte. Kromě toho se pod hrozbou bioterorismu zvýšilo zřizování laboratoří po celém světě, jak nám již vysvětlil pan Bush. Protože biologické zbraně jsou definovány jako zbraně hromadného ničení a podle mezinárodního práva představují zločin, jediná legální cesta k provádění výzkumu a léčby se nazývá biologická obrana, která probíhá v laboratořích. Ráda bych připomněla, že všechny SARS koronaviry spadají do americké kategorie C, čili potenciální bioteroristický agens a jsou také klasifikovány v rámci expertního režimu EU pro dvojí použití, což se týká potenciálu civilního a vojenského použití.

Takže doufám, že nyní se obraz stává trochu jasnější, některé historické znalosti je třeba pochopit, proč WHO a světové společenství neřeší SARS-CoV2 v souladu s nejnovějším stavem lékařských znalostí, ale místo toho neúměrně bojují s virem jako hrozbou pro národ s vojenskou místo lékařské terminologie, a označují to za lékařské a nelékařské protiopatření. A v rámci všech ministerstev zdravotnictví se vytvořily nové útvary pod názvem útvary národní zdravotní bezpečnosti. Takže to byla první část mého druhu odbornosti. Pokud máte dotazy… protože pak bych chtěla vysvětlit, jak všechny ty nově identifikované nemoci přišly do WHO. Nebo mám pokračovat? Dobře. Pokud nemáte žádné dotazy. Jako druhý krok bych ráda podrobněji vysvětlila, proč byl malý počet případů atypické pneumonie z Wuhanu na konci roku 2019 a v prvních dnech roku 2020 nahlášen WHO a brzy skončil jako ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu a brzy později jako pandemie.

To vše díky Mezinárodním zdravotnickým předpisům (IHR) a jejich revizi. Také IHR zahrnují přístup založený na všech rizicích. Některé patogeny, jako například jakýkoli nový kmen chřipkového subtypu, nebo jakýkoli SARS koronavirus, jsou stále prioritní a musí být WHO hlášeny ve lhůtě 24 hodin. Identifikace tohoto nového viru byla možná, protože Čína má od vypuknutí SARS v roce 2002 velmi přísný režim screeningu respiračních onemocnění. Takže bylo možné, aby Čína identifikovala tento nový patogen. WHO si již 1. ledna vyžádala více informací o ohnisku díky informacím od Tchaj-wanu. Třetího ledna Čína oznámila WHO, že mají shluk 44 pacientů, z nichž 11 bylo těžce nemocných se zápalem plic neznámé etiologie.

Reiner: 44 případů, to nezní jako pandemie.

Silvia: Ano, to je pravda. Poté, co si WHO vyžádala další informace, a došlo k uzavření trhu ve Wuhanu. Takže tato politizace a zájem WHO v této velmi rané fázi prvního ledna, kdy pouze 44 lidí měli tento atypický zápal plic a 11 lidí těžce trpělo tímto atypickým zápalem plic, je skutečně zajímavý aspekt. To by mělo vést k určitým preventivním opatřením, ale jak celá krize začala, protože v té době nebyla hlášena žádná úmrtí ani žádné mezinárodní případy a nebyl vyhodnocen potenciál přenosu z člověka na člověka. Mezitím byl koronavirus SARS identifikován jako nový virus. To tedy znamená, že identifikace tohoto nového viru spadá pod Mezinárodní zdravotní předpisy, což vyžaduje automatické oficiální hlášení WHO a generální ředitel je povinen ustavit krizový výbor pod IHR, jakmile takové oficiální hlášení obdrží.

Takže je ze zákona povinen tento krizový výbor ustavit. Teď to začíná být zajímavé. Současně profesor Drosten a další v Německu intenzivně pracovali na tom, aby dodali WHO diagnostický test, metodou PCR na tento nový virus. A profesor Drosten byl v roce 2003 také hlavním autorem, kdy byl identifikován nový koronavirus SARS, a od té doby jmenován jako WHO expert. Jeho první protokol byl oficiálně doručen WHO 13. ledna 2020, což znamenalo, že samozřejmě pracoval před tímto datem předložení WHO, která okamžitě tento první protokol tohoto testu rozeslala svým členským státům. Později byl tento test trochu přepracován a 23. ledna nakonec zveřejněn v časopise Eurosurveillance. Také přispěl do prozatímních pokynů WHO, které udělali 10. ledna, a tyto prozatímní pokyny byly zveřejněny… později si můžete říct o více informací, pokud chcete, ale jinak se to komplikuje. Tento informační pokyn byl zveřejněn jako součást komplexního balíčku asi 10 dokumentů s pokyny WHO pro země, které se zabývají řízením ohniska nového koronavirového onemocnění. Takže WHO měla 10. ledna již zveřejněný komplexní balíček.

Reiner: A to bylo v době, kdy nebyly doslova žádné případy, kromě 44 případů.

Silvia: Tyto se dostávaly oficiálně a ve WHO obvykle trvá velmi dlouho, než se něco zveřejní, protože to musí být schváleno. Důležité je, že jako každý SARS koronavirus vyžaduje v rámci IHR oficiální oznámení, generální ředitel musel podle IHR svolat nouzový výbor pro COVID-19 jako zákonnou povinnost. Na webových stránkách WHO najdete odborníky, kteří jsou v tomto výboru, a můžete si tam najít jejich životopisy. Tento výbor pro mimořádné situace radí generálnímu řediteli při vyhlašování, že existuje mimořádná situace v oblasti veřejného zdraví, což je výkonná pravomoc generálního ředitele v souladu s právními zásadami stanovenými podle IHR.

Takže první zasedání se konalo 22. ledna, kde odborníci nenašli shodu v rámci PHEIC, což je zkratka pro stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, který WHO používá, takže PHEIC existuje, nebo ne. A shodli se na tom, že nedošlo k mezinárodnímu vypuknutí šíření nového koronaviru, kdy 22. ledna bylo 17 úmrtí a 557 potvrzených případů. Takže měli představu, že do 10 dnů se znovu sejdou a budou konzultovat a posuzovat aktuální situaci nových případů. To je to, co udělali 13. ledna a do té doby se počet případů zvýšil z více než 500 případů na 14násobek, na 7 711 potvrzených a ještě mnohem více, 12 167 podezřelých případů. To vše je v prohlášení druhého krizového výboru Světové zdravotnické organizace. Všechny oficiální informace si můžete vyhledat sami.

Reiner: Jak se případy definují? Podle pozitivního výsledku testu?

Silvia: Ano, případ je definován jako potvrzený podle tohoto testu od profesora Drostena, protože to byla oficiální publikace rozesílaná 13. ledna, a byla také zpracována do později zveřejněných dočasných pokynů, laboratorní testování lidí s podezřením na nový koronavirus. Tyto dokumenty jsou stále všechny na webu WHO, protože někdy se může stát, že jsou později staženy, ale stále jsou online a lze je stále vyhledat. A všechny stále odkazují na Drostena a jeho publikaci.

Reiner: Kdy se konala první mimořádná schůze a kdy druhá? První byla 22. ledna, kdy neměli dostatek případů, protože jich bylo pouze 557, a nedošlo k mezinárodnímu šíření. A mezinárodní šíření je předpokladem pro vyhlášení a definování stavu ohrožení veřejného zdraví. Takže museli počkat 10 dní. A pak došlo ke 14násobnému nárůstu případů, samozřejmě s rychlou diagnostikou, což bylo také zmíněno v prohlášení, že byli velmi vděční za rychlou diagnostiku, takže mohli identifikovat a diagnostikovat tuto novou hrozbu s názvem SARS-CoV-2.

Reiner: Takže došlo k tomu, že Drosten dodal Světové zdravotnické organizaci svou testovací sadu, a díky použití jeho nového testu jsme najednou měli 14krát více případů než předtím, než svůj test použil.

Silvia: Tak to stojí v dokumentech,

Viviane: Chtěla bych k tomu učinit poznámku, protože máme také informace ze žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím v souvislosti s organizací Charité. Ukázalo se, že společnost TipMoibiol, která test vyráběla nebo vyvíjela společně s Drostenem, oni byli uvedeni… odpověď přišla s tím, že oni, Charité, v podstatě dělali logistiku, a když někdo kontaktoval Drostena, a státy věděly, že Drosten je ten, kdo tento test nechal vyvinout, z informační sady, o které jste říkala, že byla rozeslaná prostřednictvím WHO.

Silvia: Testovací sada. Od WHO ke členským státům, protože to bylo v oficiálních pokynech. Vivane: Ano, ale kontaktní informace byly na Drostena a TipMoibiol, takže oni věděli, že se s nimi lze spojit. A že TipMoibiol to bude rozesílat za Drostena nebo někoho jiného. A mohli to rozesílat po celém světě. Podle mě to nešlo přes samotnou WHO, ale přes tohle spojení… v podstatě výhoda prvního tahu… to, co vyvinuli.

Reiner: Podstata toho je, že případy, které potřebovali k vyhlášení stavu ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, vznikly díky testu. Je to tak?

Silvia: Potřebovali alespoň mezinárodní přenos a museli to diagnostikovat. A to bez diagnostických testů není možné. Takže jediný, kdo poskytnul tento test, je v dokumentech uveden jen Drosten. To se uvádí v dokumentech.

Reiner: Takže nebýt jeho testu, WHO by o 10 dní později pravděpodobně stále měla 44 případů nebo možná 500 případů, ale ne 14krát tolik.

Silvia: Pokud neexistuje žádný test, nemůžete to kvalifikovat jako nový virus. To je ten problém. A opravdu důležitá věc, kterou by měl každý vědět, je vyhlášení stavu ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, protože to souvisí s výrobou vakcín. To nejdůležitější, co by měla každá právnická osoba nebo kdokoli vědět, že tu není pandemie. Nejsou tu žádné právní důsledky když WHO vyhlásí nebo definuje pandemii. To je zajímavé pouze pro média. Ale stav ohrožení veřejného zdraví je spojen s regulační cestou pro povolení nouzového použití.

Reiner: Bez mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu nelze používat netestované léky, jako jsou vakcíny,

Silvia: Správně, protože všechny sekundární zákony, jako v EU, FDA v USA… používají koncept stavu ohrožení veřejného zdraví, který byl také ohlášen WHO.

Reiner: Dobře, Virginie chce položit otázku.

Virginie: Ano, paní Berendtová. Chtěla bych si s vámi potvrdit, že pan Bill Gates vyvíjel tlak na EU, aby vyhlásila pandemii, a že víme, že Charité v Berlíně, která je spojena s Drostenem a jeho testem, s financováním Nadace Billa a Melindy Gatesových a Wellcome Trust. Nevím, zda to můžete potvrdit.

Silvia: Možná Astrid, o financování toho tolik nevím. Vím více o regulačních otázkách. Jo… Astrid?

Astrid: To je dobrá otázka. Můžeme potvrdit, a to je to, co jsem vám chtěla vysvětlit, že existuje opravdu plán od roku… možná už od roku 1999… existuje plán, který můžete vidět chronologicky s událostmi, za kterými stojí vakcinační aliance GAVI a UNICEF, aby se propojilo OSN nejen s UNICEFem, ale se Světovou bankou a WHO, prostřednictvím financování tohoto MFNI – Mezinárodního finančního nástroj imunizace. Takže to zkusili s trojicí. V roce 2006 začali a současně s tím začala ve Švýcarsku vznikat globální aliance GAVI jako nadace. Takže se zaregistrovali v roce 2006. Ve stejné době, kdy udělali tu trojitou dohodu mezi Světovou bankou, WHO a GAVI, aby získala finance od členských států. Můžete to najít i na webu. Takže to byl první krok. A jak víte, v roce 2006 se IHR začaly nacházet ve fázi realizace. Můžeme zjistit, a přeskočím k tomu nejdůležitějšímu… v roce 2009 se zaregistroval jako mezinárodní organizace ve Švýcarsku, nového typu.

A máme tiskovou zprávu podepsanou švýcarskou vládou, ze které vyplývá, že byla vytvořena speciálně pro pana Billa Gatese, tato mezinárodní organizace s naprostou imunitou. Nemůžete ho ani vzít k soudu, oni si dělají svůj vlastní soud, pokud mají nějaký spor. A od té doby začal… a my máme dokumenty v logu WHO… mají výkonné rady… nedávno jsem zjistila, že si můžeme všechno najít na webu. A oni z let 2010 a 2020 udělali dekádu vakcín. A my jsme dělali implementaci IHR, protože jsme museli učit a školit země, aby byly připravené. A první kolo jsme dokončili v roce 2012, od roku 2009 do roku 2012. Dostali jsme… s Georgetown univerzitou a Pretoria univerzitou, a já jsem byl s ženevskou univerzitou. A v té době, když jsme první kolo ukončili a znovu dostali prostředky z Japonska, najednou to přestalo a oni řekli, že už žádné další prostředky nejsou.

Měli jsme téměř podepsanou smlouvu. A teď jsem zjistila, že vím proč, protože v roce 2012, na Světovém zdravotnickém shromáždění, Billa Gatese jmenovali vedoucím globálního akčního plánu pro vakcíny 2012 až 2020. Takže od té doby je to krásně připravené. On byl na místě řidiče. A je to zmíněno, že GAVI je lídrem většiny toho, co se týká vakcín. A už to nejsou jen děti jako UNICEF, ale celý svět. Chci říct, jestli je to dostatečný důkaz toho, že alespoň existuje nějaký plán. A pokračuje to dál, chci říct, že je ve skupině SAGE – poradní skupině strategických odborníků, ale v roce 2016 dokonce udělali hodnotící zprávu tohoto globálního akčního plánu pro vakcíny 2012 až 2020. A v roce 2016 jsou velmi naštvaní, protože neočkovali celý svět. Imunizace je očkování, a oni by vzali jakoukoli výmluvu s očkováním a nemluví o experimentálním nebo ověřeném… vše je jen očkování a v roce 2016 je opravdu vidět, že nejsou šťastní. A pan GAVI, pan Globál říká, že se opravdu musíme snažit. Takže oni udělali program, který se jmenuje akcelerační program pro vakcínu. Dobře, takže to jsou alespoň některé z kroků, které můžete velmi přehledně vidět, je to všechno na webu, aniž bychom mluvili o financování, o kterém mohu mluvit…

Reiner: Kdo v roce 2009 obdržel v podstatě diplomatickou imunitu? Byla to GAVI, nebo Nadace Billa a Melindy Gatesových, nebo to byl Bill Gates osobně, nebo všichni?

Astrid: Nyní je to skutečně GAVI Alliance, nadace… ale název nadace odstranili. A ve smlouvě je to skutečně GAVI – Globální aliance pro očkování. Přesný termín najdu ve svém dokumentu. Ale týká se to vážně ho (Gatese). Nadace Billa a Melindy Gatesových… čím dál víc zjišťuji, že jsou spíš finanční mechanismus financování nebo získávání prostředků na programy. A zase jsem zjistila, že švýcarská obdoba FDA podepsala dohodu, že v letech 2020 až 2023 poskytne Billu a Melindě Gatesovým 900 000 dolarů za tři roky, takže 300 tisíc ročně na jeho program, projekt, a to v dokumentu není, musíte se podívat projekt. A týká se to vakcín. Předpokládám, že když vezmeme model jako Švýcarsko, nebo jak říkala Sylvie o mechanice mezi národními a mezinárodními zdravotnickými předpisy, tak se to uplatňuje jako model všude na světě, že zákon o epidemiích národní země je závazný pro mezinárodní zdravotnické předpisy. Zjistili jsme, že ve Švýcarsku, dokonce i do švýcarské ústavy přidali bez ptaní malou větičku, která říká, že mezinárodní právo je nadřazeno národnímu právu ve zdravotnických záležitostech.

A pak to můžete vidět v zákoně o epidemiích, který byl přijat v roce 2016. Takže pravděpodobně ve všech zemích, měli bychom si to ověřit. A jsem si docela jistá, viděli jsme to v Kanadě, že existuje zákon o epidemiích nebo zákon o mimořádných událostech, který říká, že země se bude řídit mezinárodním zdravotnickým předpisem. Takže pokud je vyhlášena falešná mimořádná situace v oblasti veřejného zdraví, každá země musí okamžitě spustit mechanismus poslouchání, což vysvětluje, proč se v polovině března zavřel celý svět. Protože tohle je podle Mezinárodního zdravotního nařízení nepochopitelné. A podle SARS-CoV-1 se to nikdy takhle nestalo, že by najednou ten virus byl všude. To stejné s Omikronem… začíná to v Jižní Africe a druhý den je po celém světě.

Reiner: Ano, ale pokud jde o Mezinárodní zdravotní předpisy, Sylvie a Astrid, mají tyto zdravotní předpisy nějakou demokratickou legitimitu? Byl někdo, kdo tyto mezinárodní zdravotní předpisy vymyslel, zvolen do nějaké funkce? Má to nějakou demokratickou legitimitu? Nebo je to jen soukromý podnik lidí, kteří ovládají Světovou zdravotnickou organizaci?

Astrid: Můžu odpovědět jako první a pak to můžeš doplnit, Sylvie. Když jsme učili a školili o mezinárodním zdravotním nařízení, otázka, která se objevovala velmi často, byla: jak to, že je to závazné pro členské státy? A byla to mimořádná odpověď, která vám vysvětlí, jak důležité je podívat se na tuto novou pandemickou smlouvu. Světová zdravotnická organizace je momentálně jediným specializovaným programem nebo agenturou OSN, která má ústavu. Takže ústava, ne úmluva WHO – článek 21, 19, 21A a 2. zavazují přímo členské státy, pokud přijmou mezinárodní zdravotní předpis. Takže nemusí procházet celou procedurou smlouvy… Proto je to velmi nebezpečné, ta ústava WHO je jako kdyby měla v plánu nahradit všechny ústavy světa, protože proč byste používali slovo ústava? A tak odpověď právníků z WHO byla vždycky: My jsme ji přijali? na valném shromáždění v roce 2005 podle ústavy WHO, článek 21 A a článek 2.

Reiner: Jo, ale vtipné je, a to vůbec není vtipné, že ti lidé, kteří vytvořili mezinárodní zdravotnické předpisy, tam nebyli odhlasováni, nebo nemají žádnou autoritu, nebo existuje nějaká vazba mezi lidmi členských států, ne jejich vládami, lidmi členských států a těmito mezinárodními zdravotnickými předpisy, nebo existuje jen ústava, kterou si sami vymysleli?

Astrid: Dovolte mi tedy, abych vám vysvětlila mechanismy fungování Spojených národů. A je to téměř se všemi jejími velkými agenturami, jako je Mezinárodní úřad práce, ITU telekomunikace, pro uprchlíky… každý rok máte světové shromáždění, jako nevládní organizace, Světové zdravotnické shromáždění se každý rok koná v OSN v Ženevě, třetí týden v květnu, kde všechny členské státy mají své malé místo. A všechny jsou pohromadě. A mají program a společně rozhodují o světové agendě. Takže to vysvětluje… ale normálně, když je nějaké velké rozhodnutí, tak jsou to jen děti Valného shromáždění OSN. Takže by měli jít až na Valné shromáždění. A musí dostat požehnání generálního tajemníka, což je hlava OSN, který by měl dát požehnání WHO. V případě mezinárodních zdravotních předpisů to nevidím, jestli je to kus nápovědy.

Silvia: No, já jenom k tomu dodám, že mezinárodní zdravotní předpisy, protože jsme před pár hodinami začínali v roce 1815. Je to velmi zajímavý režim, protože to je mezinárodní smlouva, která pochází ze sanitárních konvencí z roku 1850. Takže je to jeden z nejstarších mezinárodních právních režimů, který WHO převzala a který byl v ústavě WHO uznán, protože už měli na mysli, že chtějí mít regulační režim Fast Track. Takže oni měli tento regulační proces, který říká, že v rámci předpisů pro hygienické zákony, což jsou nyní pandemické zákony, členské státy musí vystoupit a nepřidávat se. Takže podle usnesení, které je přijato, musí mezinárodní smlouva vstoupit v platnost v členském státě, jinak musí záměrně vystoupit. Je to tedy opačný proces mezinárodního práva. A to je velmi unikátní věc. A myslím, že žádná jiná mezinárodní organizace, nebo já jsem nenašla žádnou jinou mezinárodní organizaci, která by měla tuto schopnost.

Ale to, co udělali, je demokratické, protože to byl proces mezivládního vyjednávání. Zajímavé je, že jenom kvůli výskytu SARS měli tuto novou ideologii přizpůsobenou myšlence globální zdravotní bezpečnosti, že endemické nemoci nejsou pro lidi zničující, ale pouze nové nemoci, které nemají žádnou léčbu. Takže tuto novou koncepci vložili do starých zákonů, které odjakživa existovaly ve WHO a ve světě. Přijali tedy tuto zcela novou… ideologii. A to je velmi nápadná věc, kterou teď máme a která byla přijata jako usnesení. A zajímavé je, že je to mezinárodní smlouva a WHO není smluvní stranou, je vázána pouze tím usnesením. Zatímco jiné mezinárodní smlouvy, jako je Rámcová úmluva o kontrole tabáku, kde WHO je jejím signatářem. Takže to je trochu ošemetné mezinárodní právo.

Reiner: Stále tomu nerozumím. Nevidím žádnou souvislost mezi sebou, svými krajany a těmito mezinárodními zdravotními předpisy.

Silvia: To je problém mezinárodního práva.

Reiner: No, tak úplně ne. Myslím si, že to je zcela unikátní.

Silvia: Členské státy daly souhlas v roce 2005. Všechny řekly, že chtěly mít tento nový druh pravidel mezinárodního práva, a nyní jsou povinny jej na vnitrostátní úrovni nebo od roku 2007 provádět. A jsou povinny jej implementovat. Já žiji v Rakousku, a tady nemáme v ústavě žádnou klauzuli o mimořádné situaci a nepřijali jsme naše hygienické zákony, naše epidemiologické zákony, neexistuje žádná klauzule o mimořádné situaci a máme tu stále stejný režim. Takže to je to, co vždycky říkám, ať už mají země jakýkoli právní režim a jakoukoli ústavu, samozřejmě systém může ovlivnit jakoukoli zemi a jakýkoli ústavní systém a jakýkoli právní režim. Je to možné s klauzulemi o výjimečném stavu nebo bez nich. Uplatňují se nouzová pravidla. To je to, co vidím. Alespoň takový je můj názor.

Astrid: Stejně tak s Rozvojovým cílem tisíciletí a Cíli udržitelného rozvoje, které zdánlivě jdou ruku v ruce… 2000 až 2015, pak 2015 až 2030, Cíl udržitelného rozvoje… dělají kolem toho spoustu celé mechaniky. A je to čím dál nejasnější a je čím dál nejasnější, jak moc my jako občané skutečně rozhodujeme, a už nerozhodujeme o ničem. Protože se to stává tak složité a obskurní.

Reiner: Rozhodně si musíme vzít zpět svou suverenitu. To je závěr, který z toho vyvozuji. Protože i když chce EU přijít s novým zákonem, může se například rozhodnout, že chce tyto zákony zavést, ale pokud je členské státy neratifikují ve svých zemích, nestanou se zákony v jejich zemích. Takže to je pro mě docela překvapivé. A myslím, že i pro mnoho právníků, kteří by o těchto věcech měli vědět. To je podle mě velmi znepokojující,

Silvia: A v EU vznikla agentura Hera, která je stejná, ale pravděpodobně mnohem více donucovací. A to je obrovský problém. A oni nemají žádné pravomoci v otázkách zdraví, ale přesto se tváří, že je mají, a přesto vytvářejí agentury a dávají nám pokyny bez demokratických procesů.

Reiner: Hera je zkratka pro agenturu pro zdravotní pohotovost, že?

Silvia: Ano.

Reiner: A neříká se, že pokud se vlády našich členských států v EU zhroutí, tak to převezmou a pod komisí EU vznikne jakási minisvětová vláda, zní to věrohodně?

Silvia: Nemám tušení, ale určitě by to rádi udělali.

Astrid: Ano, to je myšlenka této pandemické smlouvy. Protože tahle pandemická smlouva má na konci dodatek, který říká, že s ústavou WHO nepotřebujeme žádnou jinou ústavu jako členské státy, a nejenže snižují moc členských států, což je důvod pro OSN, ale přizvali celou řadu nestátních subjektů, říkají tomu nevládní organizace, jako Gavi, mezivládní… je to nevládní, mezinárodní organizace, protože můžete použít mnoho označení… Bill a Melinda Gatesovi může být nevládní organizace a pak dělají různé věci, Rockefellerova nadace… potkala jsem je ve WHO, přichází na schůzky a jsou nevládní organizací. Nevíme, čím jsou. Takže nestátní subjekty jsou také přizvány v této nové smlouvě, která by převzala doslova, prostřednictvím ústavy WHO, světovou ústavu kvůli pandemii.

Reiner: Takže ve výsledku tu máme soukromé asociace, dokonce soukromé osoby, které prostřednictvím Světové zdravotnické organizace přebírají kontrolu nad našimi národními vládami a používají zdraví jako páčidlo k tomu, aby si dělali, co chtějí.

Astrid: Ano, tak se to dá říct, protože partnerství veřejného a soukromého sektoru… vidíte ho přes financování. Protože Gavi a soukromí partneři začali napadat a zasahovat do celého OSN. Já jsem se na to vlastně podívala, protože jsem byla vyzvána, abych při příležitosti vstoupení Švýcarska do OSN zorganizovala celý den otevřených dveří v OSN na dva dny. Takže jsem se dozvěděla o spoustě organizacích, o kterých nikdo neslyšel, a jedna z nich je soukromý subjekt, který se jmenuje UN Global Compact. A tento Global Compact OSN je pouze soukromý sektor. A oni mohou například financovat…. je to otevřené partnerství.

Silvia: Ano. A jenom k tomu dodám, že také implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů, to je velmi zvláštní, protože to dělají externí hodnotitelé pod záštitou Global Health Security Agenda. A když se podíváte na webovou stránku Agenda pro bezpečnost globálního zdraví, tak se tam píše, že to je soukromé konsorcium, a vy nevíte, nemáte žádné informace, které soukromé konsorcium to je. Ale víte, že tito externí hodnotitelé jezdí do Německa, jezdí do všech zemí. Je to dokonce na webových stránkách. A vychvalují tam, jak je to skvělé. Ale neříkají, že to realizují soukromé subjekty, to nevíte. Nechci, aby zákony implementovaly soukromé subjekty. To je naprosto nedemokratické, a jsou na to velmi hrdí. Velmi hrdí.

Reiner: To je bizarní.

Virginie: Mám tomu rozumět, že neexistují žádní soukromí poradci, kteří by pracovali také s WHO jako McKinsey, Accenture? Že všechny jsou propojené s Nadací Billa Gatese?

Astrid: Ano, to je dobrá otázka. Vlastně jsem hledala spojení mezi McKinsey a WHO, protože víme, že vytvářejí komunikaci. A myslím, že to dávali pod něco, co teď zakládají. Mezivládní panel, jak se to přesně jmenuje, mezivládní panel pro tuto smlouvu, pro vyjednávání, mezivládní vyjednávací síť, něco takového. Takže to se právě děje, to se právě stalo na výkonné radě. Takže je to trochu znepokojující. Myslím si, že všechny ty komunikační agentury jsou do toho namíchány. Není to jen jedna.

Viviane: Co tedy tato smlouva přináší do současné situace?

Silvia: Ta smlouva je velmi záhadná. Právě jsem slyšela, jak o tom mluví bývalý právní poradce WHO… je to dostupné na internetu. Je to velmi politické. Nejzarytější zastánce je asi Charles Michel, on navrhl tuto smlouvu, Evropská unie chce tuto smlouvu, Spojené státy daly návrh, že by se měly posílit IHR. Takže problém bude přesvědčit svět, protože když je budou tlačit do té smlouvy, tak ji podepíše jenom malý počet signatářů a IHR je všeobecně uznávaný nástroj. A to jsme se nezmínili, že by v něm vlastně byly dobré aspekty, které jsou opomíjeny a porušovány. Má implementační klauzuli o lidských právech, která není dodržována, naprosto porušována. Takže tam byly kompromisní dohody na konci, když prošlo usnesení. Ale prostě nejsou zmíněny a nikdo o nich neví… není žádný soud, který by zjistil porušení tohoto.

Takže problém je, že to, co by chtěli udělat, je, že by měli upstream a downstream farmaceutického průmyslu, protože není ani jasný rozsah té smlouvy, ani není jasný. Jediná věc je, že se o tom hodně komunikuje. Generální ředitel je velmi velkým zastáncem této smlouvy, protože je svým způsobem velmi politický. A je to velmi zvláštní. Jaké záměry se za tím skrývají. A je to vyzváno k připravenosti a reakci. Takže víme, že vymysleli nový postup, který je také problematický. Říká se tomu schválení pro nouzové použití WHO. Obrovská společnost, Big Pharma může jít za WHO a říct: vymýšlím nový lék nebo novou diagnostickou sadu na tento druh onemocnění, pro tuto mimořádnou situaci v oblasti veřejného zdraví. A my bychom chtěli, abyste to dali na náš seznam, a WHO to dá na seznam a má tam zřeknutí se odpovědnosti, že neexistuje žádná záruka a žádná podpora od WHO, pokud někdo zemře. Není to vina WHO, je to jen seznam. A pak Gavi vezme tento seznam a řekne: Můžeme ho vyvážet do celého světa, i když nemáme přísné a velmi kompetentní lékařské orgány. Máme tento seznam od WHO, a teď můžeme vyvážet do světa. To je to, co dělají ve smlouvách Gavi.

A tato vakcinační aliance, toto zařízení COVAX… třetí strana tohoto akcelerátoru ACT. A oni by asi chtěli najít lepší regulační způsoby, aby se to stalo normálním procesem, že velké farmaceutické firmy jdou do mezinárodní organizace, ale je to vlastně smlouva mezinárodního práva soukromého, žádná mezinárodního práva veřejného. Protože problém mezinárodního obyčejového práva je, že není uznáván. Je to norma, od které se nelze odchýlit, že neexistují žádné lékařské zákroky bez vašeho souhlasu. Takže ano, je to obrovský problém.

Reiner: Takže jsme se dnes večer dozvěděli od všech ostatních odborníků, samozřejmě včetně tří odborníků, kteří svědčili na začátku tohoto zasedání, že například ve Velké Británii byla zdravotní péče z velké části zprivatizována, je kontrolována soukromými skupinami, soukromými charitativními organizacemi, Dozvěděli jsme se, že díky této privatizaci byl zprivatizován i jejich psychiatrický systém. Za tím vším stojí soukromníci. A takhle všechno ovládají. Dokonce vytvářejí své vlastní budoucí vůdce vedle toho, co dělá Světové ekonomické fórum, to znamená, že mají své vlastní lidi, kterým pak zřejmě říkají, co mají dělat na pozicích moci ve vládách. Když se podívám na WHO, je tam člověk jménem Tedros. Je to generální ředitel, kdo to je? Četl jsem v novinách, že v jeho vlastní zemi bylo na něj podáno trestní oznámení za genocidu. Je to typická, řekněme, loutka, kterou soukromé subjekty, které řídí zdravotnictví, využívají k prosazování svých cílů?

Astrid: Musím říct, že takového generálního ředitele jsem ještě neviděla. Znám jich hodně, ale tohle… Vím také zevnitř, že zaměstnanci s ním byli velmi nespokojeni. A žádali jeho rezignaci. A samozřejmě k tomu nikdy nedošlo. Takže ano. A další věc, pokud jsem to už neřekla, je, že ve správní radě nadace Gavi můžete vidět jména lidí, kteří byli součástí Gavi… Tedros byl součástí Gavi předtím, než byl zvolen generálním ředitelem. Je to střet zájmů. Byl ve správní radě v době mezi 22. lednem 2009 a zářím 2011. To je jeden z nich a druhá osoba se střetem zájmů, prezidentka Irska, která byl šéfkou Komise pro lidská práva. A já ji znám, ale velmi mě překvapuje, že tam byla s prezidentem Gavi od listopadu 2008 do září 2011. Můžu vám dát dokumenty, žádný problém. Přesně je to od 25. listopadu 2008 do 14. září 2011. A je tam mnoho jmen, která neznám. A jsem si jistá, že tam najdete mnoho jmen, která možná najdete i ve svých zemích, protože jsou zástupci zemí, kteří jsou v Gavi ještě dříve, než byli ve funkci. Takže je jasné, že už byl zapleten s Billem Gatesem.

Reiner: Ať se podíváte kdekoliv, vidíte střet zájmů. Debbie a Ana mají ruce nahoře.

Ana: Ano, zkontrolovala jsem, které země jsou členy WHO. Vidím jich hodně. Ve skutečnosti nevidím žádnou, kterou bych nepoznala. Jsou tam nějaké země, které nejsou členy WHO?

Astrid: Momentálně? Myslím, že USA… ne, ty se už vrátily. Vatikán je pozorovatelem v OSN, jestli to víte nebo ne. A to je také téma, o kterém jsem chtěla mluvit, když mluvíte o hodnotách, náboženství, psyops. Takže oni jsou pozorovatelé a jsou všude. Ostatní náboženství jsou obecně ve Světové radě církví, přímo před tou velkou budovou, kterou Bill Gates za naše švýcarské peníze postavil za tři roky. Chci říct… tohle musíte vědět. Ale ne, to byla otázka. Tak jsem odpověděla.

Ana: Neexistují tedy žádné země, které by nebyly členy. Vatikán je sice pozorovatelem, ale není členem.

Astrid: Nevím, jestli… Silvie… myslela jsem, že jich je 196. Silvie, jsi ztlumená.

Silvia: Takže jich je 196 podepsaných k Mezinárodním zdravotním předpisům, protože Vatikán a Lichtenštejnsko nejsou členy WHO. Ale jsou signatářem Mezinárodního zdravotního předpisu.

Reiner: Debbie má otázku.

Astrid: Chtěla bych jen dodat něco, co by mohlo být právně zajímavé. V poznámkách na konci tohoto mezinárodního zdravotnického předpisu z roku 2005 jsou dvě země, které vznesly výhrady, že s tím úplně nesouhlasí, protože chtějí uplatňovat svou globální bezpečnost na národní úrovni. A vy byste hádali, kdo to je. Jsou to USA a Írán. Takže je zajímavé, že dvou zemím se podařilo k tomu vznést výhradu. Jak to, že to ostatní neudělaly?

Reiner: Protože jejich lidé ještě nepromluvili, ale promluví, Debi.

Debi: Děkuji vám. Chtěla jsem se jen velmi rychle zmínit, když jste se zmínili o Velké Británii. Máme zde také vážný problém s neočkovanými, že každý, kdo se zdá být přijat do nemocnice s pozitivním testem na COVID-19, je zařazen do plánu péče na konci života. A zdá se, že pacientům se dává midazolam a morfium. A to bez jejich souhlasu. A bez souhlasu jejich rodiny. Tato rozhodnutí činí pouze lékaři. A rodina pacienta nemá možnost do toho zasahovat. Takže jsem se chtěla ujistit, že zahrnu i oběti této absolutní katastrofy, kteří nejsou očkovaní. A také jen upozornit na Cepi. Společnost Cepi byla založena v roce 2017. A Cepi a Gavi spolu velmi úzce finančně spolupracují.

A když byla Cepi v roce 2017 spuštěna, Bill Gates na Světovém ekonomickém fóru při zahájení řekl, že v podstatě vyškrtnou bezpečnost, co se týče klinických studií, a řekl to na rovinu. A skutečně se to objevilo ve zprávách UK Column. Ale Bill Gates řekl, že bezpečnostní údaje a výroba budou vyškrtnuty, což by umožnilo pokračovat v misi 100 dní, aby byly vakcíny zavedeny do 100 dnů od vyhlášení pandemie Světovou zdravotnickou organizací. Takže jsem to chtěla zmínit. A také, co se týče Whitney, která předtím mluvila o DARPA, máme svou vlastní jakousi zředěnou DARPA, chcete-li, ale máme také Welcome Leap, o kterém má Whitney spoustu informací, pokud jde o biologické zbraně a výrobu biochemikálií. A také se chci vrátit k patentu, protože Rothschildův patent z roku 2015… Když se podíváte na celý dokument, všechno, co dnes vidíme, bylo do něj vloženo a byl schválen v roce 2020. Ale byla mu dána priorita v roce 2015. Takže byl napsán v roce 2015.

A to, co vidíme nyní, je všechno v rámci tohoto patentu, takže tohle spolu s pandemií SPARS… a pandemie SPARS 2025 až 2028 byl koronavirus. A některé názvy jsou stejné jako ve futuristickém scénáři Johna Hopkinse, například Corovax. Takže je tam strašně moc podobností. A vím, že vy jste mluvili o Lockstepu, ale chci jen připomenout, že pandemie SPARS 2025 až 2028 uvádí rozdělení po měsících. A když se podíváte na to, kdy jsme poprvé začali v březnu, kdy jsme v naší zemi měli první případ, nebo v prosinci ve Wuhanu, tak to jde doslova měsíc po měsíci. Takže předpověď do budoucna, zdá se, bude antimikrobiální rezistence, což už je to, co se píše ve SPARSu. A zjišťujeme, že mnoho lidí v této zemi nemá přístup k antibiotikům a praktičtí lékaři tady nechtějí dávat antibiotika. Takže jsem to chtěla jenom nadhodit. Děkuji.

Reiner: Máme tedy spoustu důvodů obávat se o naši suverenitu. Jedním z nich jsou v neposlední řadě Mezinárodní zdravotnické předpisy Světové zdravotnické organizace. To se zdá být zastřešujícím tématem. Zdá se, že se tak prostřednictvím své ústavy a revize prostřednictvím revidovaných Mezinárodních zdravotnických předpisů snaží získat kontrolu nad zbytkem světa, samozřejmě včetně všech 196 členskýh států. Je toto hodnocení správné?

Silvia: Ano, myslím si… protože v první části své expertízy jsem zdůraznila, že vojenské aspekty byly do této agendy zahrnuty, ale nebyly jmenovány. Takže to je důvod, proč máme nyní druh pandemické reakce, která není lékařská, která je neproporcionální a politická. A my si to neuvědomujeme, protože zahrnuli tento bioteroristický scénář a přizpůsobili jazyk globální zdravotní bezpečnosti. Existuje také centrum pro civilní biologickou obranu. Jmenuje se Centrum pro civilní biologickou obranu. A měli také časopis, který se jmenoval Biologická obrana a nyní se jmenuje Globální zdravotní bezpečnost. Takže bychom neměli zapomínat na to, že biologická práce by minimálně mohla pokračovat. Takže je to mnohem političtější, jak by sami politici souhlasili.

Astrid: Dodám dvě věci. Měli bychom se obávat z celé OSN, protože Cíle udržitelného rozvoje je 17 cílů a 169 cílů je Agenda 2030. A všechno je to propletené, zejména například se změnou klimatu. Ale pod tím je spousta dalších mechanismů, na které je třeba se podívat. Druhá věc… například Aliance OSN pro financování cílů udržitelného rozvoje. Co to je? Když se v tom člověk hrabe, objevíte spoustu záhadných věcí, které musíte rozklíčovat. Ale druhá, která by vás mohla zajímat, je… vzpomeňte si, že pandemie nebo mimořádná událost v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu má čtyři typologie. Starala jsem se o případové studie a bylo velmi důležité je rozlišovat. A to je to, co bychom měli udělat s tím, co se děje nyní. Jsme zaměřeni na biologický faktor, ale vlastně první z nich je infekční biologie. Druhá je biologie přenášená potravinami.

A za tím je celá organizace, která se jmenuje Infostan. Třetí je chemická. To může znamenat rtuť, může to být kov, apod. A tam byl jeden expert Carston Rudschmidt, Němec, kterého jsem pozvala a on vždycky dělal velmi skvělé zprávy. ale velmi těžko se tam ti odborníci sháněli. A čtvrtá, která je velmi důležitá, a zjistíte proč, je radiace – jaderné záření. A v tom je ještě těžší najít odborníky. A já si to uvědomuji, protože v našich kurzech jsme zvali lidi, kteří se tím zabývají. Je to Mezinárodní agentura pro atomovou energii se sídlem ve Vídni, a to jsou odborníci na jádro. Černobyl, Fukušima… oni jsou tam první na řadě. A co mě šokovalo, když jsme dělali případové studie Fukušimy. Ptali jsme se, co WHO udělala? A oni řekli ne, WHO neměla přístup do Fukušimy. Odmítli jim udělit vízum. Protože první, kdo tam měl být, je MAAE, Mezinárodní agentura pro atomovou energii. A co je velmi zvláštní, je to, že oni mají dohodu nebo písemné prohlášení, které jim dává moc nad WHO. Takže jsem se šla podívat, co teď dělají s COVIDem. Zrovna dneska. Já vám s velkou radostí nebo s velkým strachem říkám, že oni mají na starosti sadu RT-PCR. Prezentovali to tak, že jsou nezávislí na OSN. Mají vlastní mezinárodní smlouvu a každý rok podávají zprávu Valnému shromáždění OSN a Radě sociálního zabezpečení.

Takže tohle je pro jaderné hrozby, které by mohly zabít celou planetu. Říkají, že MAAE vyvinula diagnostickou technologii odvozenou od jádra, která může pomoci odhalit a identifikovat COVID nebo cokoli jiného u lidí a u zvířat. Protože zvířata se léčí veterinární FAO – Potravinářskou správní organizací. A oni vyvinuli tento test. Tento test je velmi účinný, RT-PCR, protože je to polymerázová řetězová reakce a rychlý test, o kterém si myslí, že jsou odborníci, a to zejména na virus Ebola, Zika a africký mor prasat. Takže tohle jsem četla teprve dneska. A mně to něco říká. Protože oni teď nabízejí PCR testovací sadu a jejich laboratoř. Takže jsou propojeni s laboratořemi. Tam je síla a tam je třeba se na ty věci podívat blíž. Co si myslíš, Silvie? To je tedy poněkud znepokojivé.

Reiner: Máte na mysli jiné soukromé organizace nebo napůl soukromé nebo většinu těchto organizací, o kterých jsme dnes večer mluvili, v podstatě všechny mezinárodní organizace jsou více či méně kontrolovány soukromými občany, soukromými skupinami, charitativními organizacemi atd. Takže se to vrací k tématu, o kterém jsme dnes slyšeli jako o prvním, o tom, jak londýnská City, velké finance, v podstatě ovládá všechno, prostřednictvím svých vyslanců, svých soukromých lidí, kteří se snaží získat kontrolu nad zbytkem světa. Znovu opakuji, že si musíme vzít zpět svou suverenitu, to je to, co mi to všechno právě teď říká. A také se musíme mnohem blíže podívat na testování PCR, kterému se budeme věnovat na zítřejším zasedání.

Astrid: A možná se také podívejte na všechny nevládní organizace, protože ve WHO je světová aliance nemocnic, světové aliance aliancí aliancí… řídí to spousta Britů. A musíte také vědět, že je tam hodně vojáků, protože CDC v USA bylo dříve vojenské. A myslím si, že je pořád… myslím si, že to rozplétání těch světových nevládních organizací, podnikatelských zájmů v těch organizacích, protože tam jsou mechaniky, kde je velmi těžké je najít. A mají mnohem větší moc, než si myslíme.

Reiner: Lidé se musí naučit, že se musí odpojit a podívat se… začít demokracii zdola, podívat se na své regiony a komunity. Oni nejlépe vědí, co je pro ně dobré. Už je velmi pozdě. Vím, že Dipali je několik hodin před námi… tři nebo čtyři hodiny, že?

Dipali: Ano, čtyři a půl.

Reiner: Ach, můj Bože. Byl to velmi dlouhý den. A pokud nejsou žádné další dotazy, myslím, že bychom pro dnešek měli zasedání ukončit. Ano, pokračuj, Dextere, prosím.

Dexter: Ano, chtěl bych jen říct. Doktorko Silvie, zmiňovala jste globální zdravotní bezpečnost. A chtěl bych, abyste to možná jen dala do perspektivy, pokud jde o změny definice od Světové zdravotnické organizace v roce 2009. Silvie: Myslíte ta kritéria pandemie?

Dexter: Ano.

Silvia: Můj osobní názor je, že ve WHO si právě uvědomili, že už nepotřebují pandemickou definici. Protože všechno, co je potřeba, je falešná mimořádná situace v oblasti veřejného zdraví, protože chtějí vyrábět vakcíny. A je jedno, jak je pandemie definována v neprávních dokumentech. Takže vlastně snížili tuto velmi vysokou laťku, protože si uvědomují, že mohou kdykoli udělat stav ohrožení veřejného zdraví, pokud se rozšíří mezinárodně. A dokud mají diagnostiku… Takže na toto téma, myslím, nesoustředili žádnou pozornost, a to je náš problém. A také právníci vždycky hledají tu definici pandemie. Ale nejsou žádné právní důsledky spojené s definicí pandemie. Ale je tu obrovský právní důsledek, pokud generální ředitel převezme tuto pravomoc a vyhlásí stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu.

Dexter: Děkuji vám.

Virginie: Vysvětluje to, proč používají modely sira Fergusona? Aby zvýšili strach a vysvětlili, že existuje pandemie, protože epidemiologie a matematika, kterou na to použili, je nepoužitelná. Špatně se používá k tomu, aby se dnes zabránilo šíření viru. Používají tuto umělou informaci z těchto modelů. Zdá se velmi zvláštní, že použili modely sir Fergusona, které vůbec nefungují. Tyto modely byly duplikovány v jiných zemích, jako například ve Francii. A my jsme to považovali za samozřejmost. Vůbec to není založeno na zkušenostech z medicíny, je to jen matematika. To vůbec nemůžeme použít. Ráda bych věděla, jestli je to z toho důvodu, že WHO použila tyto modely ke zvýšení strachu z pandemie a k masové manipulaci.

Silvia: Nevím o tom nic konkrétního, protože vlastně měli všechno, co potřebovali k vyhlášení stavu ohrožení veřejného zdraví, a národní vlády potřebovaly, aby obyvatelstvo s tím souhlasilo. Takže to potřebovali pro obyvatelstvo, protože v roce 2009 byla také vyhlášena první falešná pandemie, kde se vyráběly vakcíny, ale nikdo nebyl ohrožen. Alespoň mně tento podvod nehrozil, protože nebyly žádné mediální výstupy, které by nám vyhrožovaly. Ale teď potřebovali, aby obyvatelstvo zůstalo během lockdownů doma a aby se nakonec očkovali. To je moje osobní vysvětlení. Co ty, Astrid?

Virginie: Ano, model sira Fergusona přicházel jen s jediným řešením, a to byly vakcíny, žádná léčba, jen vakcíny.

Astrid: Mohla bych to jen doplnit, existuje mnoho vědeckých definicí, které změnily, ne pouze definici pandemie. Změnili definici zdravotníků, jsou to všichni, změnili ochranu osobních údajů, už neexistuje ochrana osobních údajů. Neudělali etiku, například v komunikaci v průběhu provádění mezinárodních zdravotnických předpisů. Je to k tomu, aby se lidi uklidnili, že nevíme, že hledáme něco, budete vědět, co se děje, a krok za krokem budete informovat lidi. A tady byl hned od začátku strach. A byla to psychologická operace nejen kvůli strachu, ale neustálému strachu s případy, s obrázky úmrtí, která nebyla úmrtí, protože dneska víme, že v roce 2020 nebyla větší úmrtnost.

Ale také s rozpory, jak se už říkalo… a to je v psychologii Melanie Kleinové, děláte psychotické lidi a děti, když říkáte: miluji tě, ale nenávidím tě, nebo současně říkáte: miluji tě a nenávidím tě. Takže udělali velmi šílený nesmysl koherence, žádná kontrola, žádný pocit kontroly. To je také další koncept v psychologii. A z lidí udělali naprosto nejisté lidi, což snižuje jejich imunitu. Mimochodem, co také udělali, psychologicky, vzali všechna náboženství a všechny systémy víry. A to je něco, co lidem nedá spát, a cenzurovali náboženství, cenzurovali smrt. Zakázali rituál smrti, což je jeden z nejdůležitějších rituálů, pokud chcete mít dobrý vývoj truchlení. Myslím tím soudržnost a uzdravení. Takže udělali mnoho věcí. Nejen, víte, ta manipulace… Neznám sira Fergusona, ale pokud můžu říct ještě jednu věc. Úplně obrátili hodnoty. A to je trochu taková ta psychóza Melanie Kleinové. Já tomu říkám syndrom Jeníčka a Mařenky, protože já vás mám rád, já vám to dám, já budu, víte, etický. Budeme vás dobře léčit vakcínou, a oni je zabíjejí. Naprosto zrušili etická pravidla výzkumu, která jsme vypracovali v letech 2006 až 2009. A já jsem se na tom podílela. Takže to s těmi hodnotami je také psychologickou operací.. Změnili hodnoty a definice.

Reiner: Je jisté, že tu nejde o zdraví.

Debi: Jestli bych ještě mohla něco říct k siru Fergusonovi. V roce 2002 předvídal, že ve Velké Británii dojde k 50 000 úmrtí na nemoc šílených krav. A předvídal to zcela nesprávně, kdy jsme viděli, že veškerý náš dobytek jsme spálili kvůli 150 úmrtím. Takže byl velmi nesprávný a my jsme byli ve Velké Británii velmi překvapeni, když jsme zjistili, že Neil Ferguson je zodpovědný za model této pandemie, protože v té minulé byl tak nesprávný. Několikrát se také dostal na titulní stránky novin a musel odstoupit z funkce v SAGE protože byl přistižen při porušování pravidel lockdownu. Jen jsem tohle chtěla k němu dodat.

Reiner: Otázkou je, jak je možné, že je stále v úřadu?

Debi: To je opravdu dobrá otázka. Obávám se, že na ni nedokážu odpovědět. Ale neměl by být.

Astrid: Střet zájmů.

Debi: Rozhodně. Také velmi úzce spolupracuje i se Saúdy. Zapomněla jsem zjistit název, který vlastně neumím vyslovit. Ale univerzita Imperial College má nejvíce absolventů z Číny. Když čínský prezident přijel na státní návštěvu, jediná univerzita, kterou navštívil, byla Imperial College. Imperial má obrovské vazby na Čínu. A také převzali řadu našich nemocnic, takže nyní máme Imperial národní zdravotní službu. Mohla bych mluvit hodiny o Imperialu a o profesorce Alici Gastové, která byla prezidentkou Imperialu, a která měla přednášku, založenou na knize 1984 George Orwella Takže se toho v Imperialu děje strašně moc, a mohla bych o tom mluvit mnohem víc. Ale profesor Ferguson byl zdiskreditován už v roce 2002 kvůli nemoci šílených krav. Jen jsem to chtěla zmínit. Děkuji.

Reiner: Je to skutečně ohromující kolik lidí, kteří jsou naprosto nekompetentní v tom, co dělají, jeden z nich je osoba, která řídí Evropskou komisi, selhala ve všech svých funkcích, které kdy zastávala. Je to neuvěřitelné, kolik naprosto nekompetentních lidí je udržováno ve funkcích, samozřejmě těmi, kdo je tam dosadili, těmi superbohatými lidmi, kteří se zdají být nějakým způsobem živeni a udržováni při životě prostřednictvím londýnské City a jeho pátých kolon, které se zdají být všude na světě. Budeme se muset blíže podívat na všechny tyto události.

Astrid: Jen bych dodala jednu věc, když mluvíme o McKinsey a syn von der Leyenové pracuje pro firmu McKinsey. A syn Fabuse ve Francii pracuje pro McKinsey. A víte, že Nepata… je to výraz, který se používá u papeže…

Virginie: Ursula von der Leyenová měla také problém, když byla myslím ministryní obrany v Německu.

Reiner: Také, když byla tajemnicí pro rodiny, nebo něco takového. Vždycky měla problémy, ale vždycky ji udrželi ve funkci.

Virginie: A to byl problém už smluv s McKinsey.

Reiner: To je hlavní… myslím, že McKinsey je v tomto všem významná instituce, protože jsme se dozvěděli od jiného odborníka, že Bill Gates využívá McKinsey, aby se ujistil, že jeho poradci se stanou poradci například Ursuly von der Leyenové, všech ostatních významných politických osobností, prostřednictvím sítě McKinsey.

Astrid: Ano, je úžasné, že před dvěma lety jsme měli v obchodech a na letištích úplně stejné zprávy, Jako umyjte si ruce, nasaďte si roušku… myslím alespoň v Evropě. Ale je to stejný hlas. Je to jako od marketingové agentury. Takže tohle by se taky mělo analyzovat, jestli je to všude stejný hlas.

Reiner: To také zkoumáme. Ale dnes večer to byl velmi dlouhý den. A vím, že Dipali se potřebuje vyspat. To my všichni. Takže pokud nejsou žádné další otázky, které by bylo třeba naléhavě zodpovědět, myslím, že bychom měli naše dnešní zasedání ukončit. A opravdu chci všem poděkovat, bylo to nesmírně cenné. Děkuji vám, Astrid. Děkuji, Virginie. Děkuji vám, Silvie. Děkuji vám, Dextere a Ano a Dipali. A samozřejmě děkuji vám, Debi. Moc vám děkuji. Jeden velký krok vpřed. Děkuji. Nashle. Uvidíme se zítra.

 


 

Překlady: David Formánek

Jestli se Vám líbí překlady z těchto stránek, zvažte přispění na jejich tvorbu. Příslušný odkaz najdete na každé ze stránek.

 Vlk Samotář, převzato ze stránek Otevři svou mysl

 

25. února 2022

Zpět na stránky Doba Covidová

 

Zpět k Mostu ?