Všem rodičům !

 

Anketa RODIČŮ - NÁSTUP DĚTÍ DO ŠKOL

Vážení a milí rodiče, máme tady léto, užíváme si s dětmi volný čas a všichni čerpáme sílu na začátek školního roku.

Již v tuto chvíli víme, že VSTUP našich dětí do škol/školek bude podmiňován PCR testováním (vláda schválila investici na testy pro děti za 15 000 000Kč a nyní navýšila na 27 000 000Kč!!!), nošením roušek/respirátorů, nebo očkováním dítěte.

Ředitelé a učitelé, kteří mají vychovávat a učit naše děti, postupují dle Mimořádného nažízení ministerstva zdravotnictví a dle metodiky MŠMT, která je většinou zcela odlišná pro různé typy škol (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ).

Zástupci školského systému MAJÍ POCIT, ŽE MY JAKO RODIČE SOUHLASÍME s výše uvedeným, neboť většina dává své děti do škol a školek a myslí si, že jen menšina s tím nesouhlasí.

Podařilo se nám sdružit velkou skupinu správců, koordinátorů, rodičů a prarodičů ve VĚDOMÉ ČESKO a spolupracujeme s aktivními, kteří se zajímají nejen o změny, které vedou do nesvobody nás všech.

POTŘEBUJEME ZNÁT pro jednání SE ZASTUPITELI kolik z nás RODIČŮ S PODMÍNKAMI (testování zdravých dětí, nosení roušek/respirátorů, vakcinací) NESOUHLASÍ A JAK SE NA CELOU PROBLEMATIKU DÍVÁTE.

Prosím Vás proto o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro JIŽ KONKRÉTNÍ jednání SE ZASTUPITELI KRAJŮ, MĚST A MĚSTSKÝCH OBVODŮ, během srpna, kteří mají VE SVÝCH RUKOU možnost najít společné řešení pro návrat našich dětí do škol.

V tuto chvíli budou mít zájem jednat, neboť je před volbami a moc dobře vědí, že tímto mohou své voliče ztratit, nebo je naopak získat.

Všechny otázky jsou dobrovolné. POKUD UVEDETE SVÉ KONTAKTNÍ ÚDAJE, můžeme Vás informovat o aktuálním dění.

Děkuji za Váš čas.

Hana Volková a Katarin Žabenská

 

Odkaz na petici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8rXv_ylTtFYg_wexe5NpIYu0U5IEi6VUdQ38RSW3PQTy64w/viewform

Prosím šířit !
Vlk Samotář, došlo mailem

Zpět na stránky Doba Covidová

 

Zpět k Mostu ?