Vláda schválila ve stínu očkování novelu Pandy a je to hrůza

 

Převzato ze stránek Stav bez nouze, autorkou je Mgr. Vendula Záhumenská, Ph.D.

 

Vlk Samotář

 


 

Možná, že jste dnes jásali nad podivným krokem naší vlády. Ano, vypadá to skvostně a milostivě, jako dárek od vrchnosti. Zrušení povinného očkování proti covid je přitom více než nelogické (z pohledu těch nahoře, samozřejmě) a měli bychom se mít jednoznačně na pozoru. Kdoví, co se chystá… Je dobré se také ptát, co se stalo na pozadí této mediálně vděčné vyhláškové šou. Vláda dnes totiž schválila novelu Pandemického zákona. Co to znamená?

Veškeré podkladové materiály zde.

Díky novele bude ministerstvo zdravotnictví velmi efektivně omezovat podnikání, aniž by musela vláda vyhlašovat nějaký přitroublý nouzový stav. Kromě bazénů se budou moci zavírat (třeba neočkovaným) i venkovní sportoviště. Do novelizovaného zákona se dostala i možnost omezit provoz základních a středních škol. Jak, proč a nač, to se ze zákona nedozvíme. „Vylepšené“ je i ustanvení o testování: doplněna je možnost přikázat testování např. dětem. Kromě testování je nově možno stanovit pdomínky přítomnosti fyzických osob na pracovišti či ve škole.

Hodně zajímavé je nové ustanovení znějící:

Mimořádným opatřením je příkaz fyzickým osobám, které podstoupily test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 podle písmene m) s pozitivním výsledkem, zdržovat se odděleně od ostatních fyzických osob po dobu, než bude stanoveným způsobem prokázáno, že tyto fyzické osoby nejsou nakaženy virem SARS-CoV-2, nejvýše však po dobu 72 hodin od podstoupení testu.

Kde odděleně? Co to znamená? Co to je za příkaz???

Podobný příkaz je pak možno dát i těm, kdo byli v zahraničí… ti, kdo se vrátí ze zahraničí, taky budou řádně a bez prodlení prolustrováni. Mimořádným opatřením totiž taky je:

příkaz fyzickým osobám, které po stanovenou dobu pobývaly na území cizího státu nebo jeho části, v němž existuje příkaz fyzickým osobám, které po stanovenou dobu pobývaly na území cizího státu nebo jeho části, v němž existuje zvýšené riziko nákazy virem SARS-CoV-2, poskytnout orgánu ochrany veřejného zdraví bezprostředně po návratu do České republiky své identifikační a kontaktní údaje, informace o místě a délce pobytu na území cizího státu, o datu překročení státní hranice České republiky, o způsobu překročení státní hranice České republiky, o dopravním prostředku použitém při návratu do České republiky a o místě pobytu v České republice po stanovenou dobu od návratu do České republiky a další epidemiologicky významné údaje.

Karanténa či zolace budou moci být nařizovány telefonem jakousi „vhodnou osobou“…

Zajímavé také je, že Panda už nemá omezenou platnost. Asi tu s nmi bude na věky a nejspíš ji čeká řada dalších krásných novel.

Celkově to, že novela nesměřuje k dobru člověka a občana a že vláda jen vychytala zbytečné mouchy, které snad ještě tu a tam umožňovaly dostat se k soudu s porušováním lidských práv, potvrdila naše hlavní Fialka:

„Reagujeme jimi na zkušenosti s pandemickým zákonem, reagujeme na rozsudky Nejvyššího správního soudu, které ukázaly, že nebylo možné na základě tohoto zákona regulovat některé činnosti, například stravovací služby, diskotéky atd. Zákon je teď upraven tak, aby to v souladu s judikaturou, která mezitím vznikla, šlo. Rozšiřuje se také možnost vydávat opatření i pro Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra tak, aby to korespondovalo se zákonem na ochranu veřejného zdraví. Zákon přináší také nový způsob vyhlašování karantén a izolací,“ upřesnil předseda vlády.

Pokud byste si třeba mysleli, že ko*oty z NSS a tak trápí omezení lidských práv, které tahleta dementní novela přináší, tak chyba lávky. měli hlavně strach, aby nemuseli moc pracovat, v ideálním případě se chtěly ty krysy přezkumu zbavit vůbec.

Naopak zaujal (opět) Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho připomínky:

ÚOOÚ dále upozorňuje, že podstatná část mimořádných opatření využívá (nejen) úředně získaných osobních údajů (včetně údajů zvláštní kategorie) k jiným účelům, než k jakým byla původně shromážděna.

Jestlipak to shromažďování údajů úplně o všem není tak trochu cílem toho všeho…

  Převzato ze stránek Stav bez nouze Venduly Záhumenské

 

20. ledna 2022

Zpět na stránky Doba Covidová

 

Zpět k Mostu ?