Klíčový moment nástupu nové totality - 1

 

Klíčový moment – proč vakcinační pasy povedou k nástupu totalitního sledovacího státu (1. část)

 

Navrhované celosvětové zavedení očkovacích pasů nemá nic společného s vaším zdravím. Očkovací pasy jsou trojským koněm, který se používá k vytvoření zcela nového typu kontrolované a sledované společnosti, v níž svoboda, které se těšíme dnes, bude jen vzdálenou vzpomínkou. Je načase tento plán zastavit v jeho počátcích.

 

Video s českými titulky je součástí stránky

https://nastub.cz/w/oET6V8toJdrzKnPDecmMdt

 

Originál videa publikován: 24. listopadu 2021

 

Doplňující video (doporučuji):   Kudy se vydáš? Otroctví nebo svoboda?

 

Vlk Samotář

 


 

Všichni víme, že prožíváme obtížné období. Jsme uprostřed pandemie. Města a celé země jsou celé měsíce uzavřené. Lidé ztrácí své životy, svá zaměstnání a podnikání. Duševní nemoci a sebevraždy jsou na vzestupu, a dluh, který se hromadí, budou splácet příští generace. Cenzura a polarizace se zdá být novou normou, kdy rozumná debata a vzájemný respekt byl nahrazen nálepkami „pro a proti” s mentalitou „jsi buď s námi nebo proti nám”, což má děsivý a hluboce rozdělující efekt na naši dříve otevřenou a tolerantní společnost. Ale co je mnohem více znepokojující než jakákoliv z těchto věcí, je to, že stojíme na pokraji civilizační změny, která je ve svých důsledcích a dopadech tak dalekosáhlá a hluboká, že jen málo lidí je schopno rozpoznat bezprostřednost nebezpečí, nebo plně pochopit Rubikon, který se chystáme překročit, a dystopický svět, který nás čeká na druhé straně. Ptáte se, jak se tato zásadní změna zavádí? Skrze machinace a rozptylování a skrze zavádění zdánlivě neškodných vakcinačních pasů. Taková tvrzení zní neuvěřitelně, a máte právo na to, být skeptičtí. Ale dovolte mi to, prosím, vysvětlit.

Většina z nás, kteří dnes žijeme v demokratických společnostech, se narodila do svobody. Jednoduše jsme nepoznali nic jiného. Liberální demokratické společnosti rozhodně nejsou dokonalé, ale v podstatě máme svobodu žít tak, jak chceme, cestovat tam, kam chceme, a chovat se tak, jak si přejeme. Až na to, kde zákon určitá chování výslovně zakazuje, jako krádež, páchání násilí nebo vzít někomu život. Ale svobody, ze kterých se radujeme, jsme nezískali my sami, ale byly nám předány předchozími generacemi, které si ty svobody vybojovaly z rukou monarchů a tyranů, které bojovaly a umíraly, abychom se mohli radovat ze svobod, které dnes máme, abychom mohli žít tak, jak chceme. Přesto jsme dnes svědky toho, jak o tyto neocenitelné svobody přicházíme. Vzdáváme se jich bez odporu nebo debaty, protože se nám říká, že nemáme na výběr a musíme přijmout vakcinační pasy, pokud chceme získat zpět nějakou podobu našich dřívějších životů.

Na první pohled se přijetí vakcinačních pasů do našich životů může zdát jako triviální věc. Konec konců, mnozí z nás jsme si už zvykli, že skenujeme QR kódy jako podmínku vstupu do restaurací a obchodů. Ale nenechte se oklamat. Plošné přijetí vakcinačních pasů není triviální změna. Nejde o nic míň než zásadní převrácení toho, co je v demokratických společnostech myšleno svobodou. A umožní to radikální přebudování naší civilizace. Vaše osobní svoboda už nebude omezena pouze okraji dlouho zavedenými a vzájemně domluvenými zákony. Namísto toho vaše svoboda bude omezena pouze na ty věci, pro které dostanete jasné povolení od nějaké neviditelné algoritmické síly zprostředkovanou skrze obrazovku vašeho chytrého mobilu… jedna „zelená fajfka” po druhé. Zopakuji to, jelikož je naprosto klíčové to pochopit.

Dnes máme v podstatě svobodu dělat cokoliv, co chceme, až na to, kde zákon naše činy zakazuje. Nicméně… po zavedení vakcinačních pasů se ten koncept svobody stane pouze věcí historie. Bude nahrazen naprosto novým systémem, ve kterém budete moct dělat pouze věci, pro které dostanete jasné povolení. Tohle je, co myslím zásadním převrácením svobody. Naše zakotvené a chráněné svobody se přes noc stanou pouhými výsadami, které dočasně získáme za poslušnost a dobré chování. Mohu si zajít do této restaurace? Na tento koncert? Na tohle utkání? Mohu nastoupit na tento autobus, do tohoto letadla nebo taxi? Mohu jít do tohoto obchodu, na tuto operaci nebo i do své práce? Účast na takto triviálních denodenních aktivitách bude podmíněna povolením, které získáme skrze své chytré mobily.

Povolení, která sama se mohou z jednoho dne na druhý změnit. A ani si na chvíli nemyslete, že protože jste nyní dvojitě očkovaní, že tohle se vás týkat nebude. Austrálie, země s méně než 26 miliony obyvateli, nedávno podepsala smlouvu, aby si zajistila dalších 195 milionů vakcinačních dávek kromě milionů dávek, které už koupila. To vychází na jednu posilující dávku každých šest měsíců po další čtyři roky. Za pár let, pokud budete mít pár dní zpoždění se svou posilující dávkou proti poslední covid variantě, můžete zapomenout na večeři s přáteli ve své oblíbené restauraci. Ty výsady vám budou automaticky odebrány.

A tady to neskončí. Vakcinační pasy jsou jen trojský kůň. Za zdánlivě neškodným funkčním zevnějškem se nachází schéma digitálního ID na softwarové platformě, která má být časem rozšířena. Dnes dostanete jen jednoduchou binární „zelenou fajfku” nebo „červený kříž”, což bude označovat, jestli budete moct být součástí každodenní společnosti. Ale zítra budete hodnoceni podle každého aspektu svého života. Body se budou přidávat za chování, které podporuje vládu a korporace. Body se budou odečítat za cokoliv, co bude považováno za odchýlení od požadovaných norem. Kolikrát jste dnes neúmyslně porušili pravidlo dodržování 1,5 metru rozestupu?

Nebo co ten mírně kritický příspěvek na sociálních sítích ohledně nějakého vládního nařízení? Co to video, které jste sdíleli s přítelem, které nadnáší legitimní otázky ohledně současně schváleného narativu? Jakmile vaše skóre sociálního kreditu klesne a bude klesat, bude vám odebrán přístup ke každodenním nezbytným službám… jedna výsada po druhé. Zní to extrémně, ale systém sociálního kreditu je v Číně už realitou, kde si lidé ani nekoupí lístek na vlak, pokud je jejich skóre pod určitou hranicí. Nenechte se oklamat… tohle brzy přijde do celého světa, a přichází to skryté v trojském koni ve formě vakcinačních pasů. I když se nám takový svět může zdát nepravděpodobný, pokud se na chvíli zamyslíme, je očividné, že covid-19 nám už dává ochutnávku světa, kde to, co je povoleno, a s tím hranice naší svobody, se mění každý den. Postupné zavádění už začalo. I když je tato vize naší bezprostřední budoucnosti dostatečně šokující, skutečně dystopickou moc takového systému objevíme, když vakcinační pas a platformu digitální identifikace zasadíme do kontextu vysoce technologického a sledovaného světa, ve kterém už žijeme. Pro nikoho není tajemství, že globální technologičtí giganti monitorují a nahrávají každou naši aktivitu online.

Každý náš příspěvek, každý sdílený článek, kliknutá reklama a zhlédnuté video se používá k vytvoření detailních profilů každého z nás. Tyto psychografické profily generované z velkého množství dat se nepoužívají jen k tomu, jaké produkty bychom mohli chtít koupit, ale také ke zjištění našich politických preferencí, názorů, postojů a přesvědčení, a dokonce našich vnitřních motivací a strachů. Skutečně lze říct, že vybaveni spousty dat, algoritmy umělé inteligence a nekonečnou výpočetní sílou, Google, Facebook a Amazon nás mohou znát lépe než my sami. Poté, co Edward Snowden odhalil protizákonné sledovací programy agentury NSA v USA, která spolupracovala se svými partnery Five Eyes v UK, Kanadě, Austrálii a Novém Zélandu, informovaní lidé nyní ví, že vlády sbírají a uchovávají obrovské množství dat o svých občanech, včetně téměř všech telefonátů, SMS zpráv a emailů.

Každý aspekt našich dnešních životů je monitorován, pečlivě zkoumán a profilován jako součást státního aparátu národní bezpečnosti nebo ziskového aparátu velkých korporací. Faustovská dohoda, kterou jsme podepsali tech giganty (Big Tech) podle všeho vedla k trochu něčemu víc než jen občasnému pobídnutí z online reklam, nebo pozoruhodně přesnému doporučování Amazonu si koupit něco, co jsme ani nevěděli, že chceme. Nicméně, tohle vše se změní a navždy, pokud umožníme zavedení vakcinačních pasů.

Proč? Protože vakcinační pas a systém sociálního kreditu, do kterého se rychle vyvine, je konečný chybějící kousek v automatizované architektuře naprostého sledování a kontroly společnosti George Orwell nás všechny obeznámil s aspektem sledování a monitorování. Všichni intuitivně víme, že když jsme sledováni, vyvíjí to na nás tlak uposlechnout určitá pravidla a normy. Například fotoradary na silnicích a CCTV kamery v obchodních centrech. Ale sledování má další aspekt, který kromě občasné pokuty za rychlou jízdu sotva kdo z nás zažil. A tím je disciplinární aspekt sledování.

Trest za neuposlechnutí, který je uvalen na ostrém konci architektury sledování. Tento kousek skládačky až do této chvíle chyběl. Ale s příchodem vakcinačních pasů, mechanismus k automatickému pokárání těch, kteří se nepodvolí předepsaným normám a nařízeným pravidlům, budou všichni nosit ve své kapse každý moment každého dne. V akademických diskuzích o sledování se používá výraz známý jako „totalita na klíč”. Tohle je myšlenka, že sledovací infrastruktura pro totalitní systém byla kolem nás už postavena, ale ještě nebyla zapnuta. Přístroj je připraven, ale klíč ještě nebyl otočen. Poslední částí té infrastruktury jsou vakcinační pasy. Jsou posledním zubem v přístroji.

Jsou disciplinárním ostrým koncem totalitního systému sledování a nadvlády. Jakmile dovolíme zavedení této konečné klíčové části infrastruktury, jakmile ji přijmeme jako normální součást každodenního života, klíč bude otočen, Rubikon bude překročen, a nebude cesty zpět. Nebude prostor pro odpor. Žádná příležitost k debatě a žádný prostor k odchýlení se od předepsaných norem a nařízeného chování. Jak nesmírně důležitý prostor pro debatu, odlišnosti a neposlušnost zmizí, stejně tak zmizí možnost, aby normální lidé mohli kolektivně jít tím směrem, kam chceme naši společnost dostat. Přístroj bude zapnutý, bude věčně a automaticky sledovat, profilovat a udělovat skóre, řídit naše chování a, když to bude nezbytné, trestat. Budeme navždy vydáni na milost naším pánům. Těm, kteří drží klíč k přístroji, těm, kteří udělují skóre, a těm, kteří stanovují pravidla. Těm, kteří rozhodují, jestli si zasloužíme „zelenou fajfku” nebo „červený kříž”.

Těm, kteří rozhodují, jestli můžeme být součástí společnosti, nebo budeme vyhnáni na pochybné okraje existence. Pokud tohle dovolíme, bude to, jak řekl Aldous Huxley, konečná revoluce, ze které nebude cesty zpět. Svoboda, jak ji známe celý svůj život a jak ji znaly předchozí generace, bude navždy zničena, a bude výsadou jen pro hrstku privilegovaných na vrcholu pyramidy. Časem, možná za jednu nebo dvě generace, budeme tak navyklí na neustálé sledování a odměny a tresty, které tento systém bude udělovat automaticky, že se budeme jednoduše sami kontrolovat.

Sami se budeme monitorovat, cenzurovat a budeme poslušní. Svoboda, ze které se těšíme dnes, dokonce i samotná myšlenka svobody, jak si ji dnes představujeme, se pro naše děti a další generace stane nepředstavitelnou. Říká se, že totalita je především extrémní zaměření sledování k zabezpečení politických cílů. Pod záminkou covidu-19, bez debaty, diskuze nebo informovaného souhlasu, dovolíme zavedení nového totalitního světa naprostého sledování, kontroly a poslušnosti. Mnozí ho přivítají ve jménu toho, že „hrají svou roli” v boji proti viru.

Je lákavé si myslet, že ti z nás, kteří dnes žijeme ve světě nasyceném technologiemi a médii, jsme příliš informovaní a příliš chytří, abychom podlehli takovému triku. Ano, lidé v minulosti mohli podlehnout fašismu a totalitě, ale my jsme jednoduše příliš sofistikovaní, abychom podlehli takové léčce. Je to ale vážně pravda? Jste si jistí? Podívejte se kolem sebe. Podívejte se na cenzuru.

Podívejte se, jak málo se mainstreamová média odchylují od schváleného narativu. Podívejte se, jak se používá strach k naší kontrole. Podívejte se, jak se rozdělujeme v tématu roušek, vakcín a lockdownů. Podívejte se, jak se začíná formovat mentalita „my vs oni”. Podívejte se, jak daleko jsme zašli za méně než dva krátké roky. Když si sundáte růžové brýle, jasně uvidíte propagandu a snahu ovládat. Ti, co jsou ochotní vidět, vidí, kam to směřuje. Vzhledem k vážnosti toho, co říkám, vás nyní žádám, abyste se na chvíli zastavili a zvážili tohle. Pochodeň svobody se století, možná tisíciletí předávala z jedné generace na další, za kterou se často platilo krví. Plamen té pohodně byl rozdmýcháván dlaněmi těch, kteří ji drželi. Ti z nás, co jsme dnes naživu, co máme to štěstí žít v demokratických společnostech, nyní drží tu pochodeň. Nyní si představte, že se díváte do očí svých rodičů, prarodičů a všech generací před nimi sahající zpět v čase.

Podívejte se na všechny z těch, kteří obětovali svůj život, abychom my mohli žít svobodně, kteří bojovali, vedli kampaně, protestovali a čelili despotům, aby mohli zajistit práva jedinců pro sebe a své potomky. Jste ochotní se jim podívat do očí a říct jim, že jste nechali pochodeň navždy vyhasnout… kvůli viru? Že jste nechali plamen dohořet, protože jste se příliš báli, byli jste příliš apatičtí, příliš důvěřiví nebo příliš snadno manipulovatelní, než abyste se pevně postavili a udrželi plamen naživu? Teď si představte, že se přesunete dopředu v čase a představte si všechny svoje potomky, děti a pravnoučata, a všechny následující generace. Podívejte se jim do očí a řekněte jim, že nám byl předán dar svobody, ale že jsme dovolili, aby nám a tudíž i jim ta svoboda byla odebrána, protože jsme neviděli, jak je námi manipulováno, a nebo, pokud jsme to viděli, neudělali jsme nic, abychom to zastavili. Dokážete cítit tu tíhu zodpovědnosti, kterou nyní nesete na svých ramenou?

Budete schopni žít se studem a vědomím, že jste byli jedni z těch, kteří nic nedělali, ve strachu schouleni u sebe doma, jak skrze klamy, manipulace a triky vám a dalším generacím byl drahocenný dar svobody ukraden. Nemělo by záležet na tom, kde se nacházíme na politickém spektru. Nebo jaké jsou naše názory na roušky, vakcíny a lockdowny. Jestli jsme bohatí nebo chudí, nebo pokud sloužíme v policii nebo armádě. Můžeme se neshodnout na spoustě věcech, ale určitě se všichni shodneme na tomto. Že svoboda, kterou máme dnes, je nejcennější dar, který nám byl předán a je třeba ho za každou cenu opečovávat a chránit pro další generace.

V tuto chvíli by mělo být jasné, že vakcinační pas, covid pas, zelený pas nebo jakkoliv ho nazývají, nemá rozhodně nic společného s vaším zdravím. Navzdory tomu, jak se nám prodává, jeho globální přijetí není způsob, jak získáme zpět své staré životy. Ve skutečnosti je opak pravdou. Vakcinační pasy jsou dokonale navrženou cestou k vytvoření kompletně nového typu ovládané společnosti pod dohledem. Takový typ společnosti, který jsme nikdy předtím neviděli.

Tudíž, za žádných okolností, nehledě na to, pod jakým tlakem budeme, nesmíme dovolit zavedení vakcinačních pasů. Nenechte se oklamat… nacházíme se v klíčovém momentu v historii. Jako Sparťané v bitvě u Thermopyl nebo mladí muži a chlapci na plážích Normandie. To, co je v sázce, je naprosto nedozírné. Ale tohle není vzkaz strachu a rozdělení. Tohle je vzkaz naděje a vzkaz sjednocení. Tohle sdílím jako svůj způsob, jak bít na poplach, upozornit na bezprostřední nebezpečí, kterému všichni čelíme. Rodíme se jako svobodné a suverénní bytosti na této krásné Zemi. Všichni jsme bratři a sestry, jsme jedna lidská rodina nehledě na barvu, vyznání nebo národnost. Není třeba ukovat žádné zbraně, zaútočit na hradby, vztyčit budovy… jednoduše se musíme postavit, stát sjednocení a říct: Už toho bylo dost!

Prokoukli jsme triky. Už ten plán vidíme jasně. Nenecháme si vzít svoje svobody. Pochodeň svobody nezhasne, ne nyní a nikdy v budoucnu, a rozhodně ne pod naším dohledem. Nadešel náš čas, abychom ji ochránili pro všechny budoucí generace, rozdmýchat její plameny a nedotčenou a posílenou ji předat další generaci. Naším potomkům musíme jednotně říct: My vás nezklameme. Pokud tento vzkaz s vámi rezonuje, prosím, sdílejte ho se svou rodinou a přáteli, jelikož nyní je čas jednat.

 

Překlad: David Formánek

Jestli se Vám líbí překlady z těchto stránek, zvažte přispění na jejich tvorbu. Příslušný odkaz najdete na každé ze stránek.

 Vlk Samotář, převzato ze stránek Otevři svou mysl

10. prosince 2021

Zpět na stránky Doba Covidová

 

Zpět k Mostu ?