Dovolené jen pro vyvolené

Další šílený nápad Lejnové

 

Překlad ze stránek Journalisten Watch.


 Vlk Samotář

 


Samotná Evropská unie nezvládla požadavek rychle a důsledně očkovat své vlastní občany. Nicméně Evropská komise, pod vedením Merkelovou dosazené von der Leyenové začíná diktovat povinnosti pro občany EU, organizuje byrokratické šachy s lidmi v novém "trvalém" zdravotním režimu. Brusel nyní plánuje „zelený pas“ založený na izraelském modelu, aby „usnadnil“ cestování v rámci EU. Myšlenka je stejně nezralá, jako nebezpečná.

Pokus srovnávat tuto myšlenku s tím, čeho jsme svědky v Izraeli, je troufalý a naprosto nepřesný. Očkování celé populace již není jen plánováno, ale je pouze otázkou času, kdy se uskuteční. Probíhající evidenci očkovaných osob lze chápat jen jako pouhý přechodný jev, který po nastolení stádní imunity již nebude mít žádný význam, maximálně pro několik procent zbývajících neočkovaných. I kdyby byla populace EU na očkování připravená, stejně by pro ni vůbec nebyl dostatek vakcín. Světová zdravotnická organizace (WHO) rovněž přímo odmítá plánované očkovací pasy EU. Mimo jiné proto, že vůbec není jasné, jak dlouho potrvá imunizace lidí aktuálně dostupnými vakcínami.

Na druhé straně je velice pravděpodobné, že v EU bude nějaká forma osvědčení o očkování nejen tvrdohlavě prosazena, ale že to bude začátek budoucího celkového digitálního dohledu a nástroj pro sladění vnitrostátních zdravotních systémů. Podle „n-tv“ na Twitteru von der Leyen uvedla, že průkaz totožnosti by měl „prokázat, že osoba byla očkována, nebo by měl obsahovat výsledky koronových testů od těch, kteří ještě nebyli očkováni.“ Toho by se měly zúčastnit všechny země - včetně Německa. Každý členský stát v současné době vytváří vlastní digitální osvědčení o očkování; komise má poté zajisit, aby všechny byly nadále kompatibilní prostřednictvím centrální platformy pod „Zohledněním požadavků na ochranu a bezpečnost údajů “, toto von der Leyenová chce v březnu předložit jako návrh zákona do parlamentu EU.

Ve srovnáním se zbytečným nákupem vakcín by se tu všechno dalo zlomit přes koleno.

Kromě toho, že se tu začínají realizovat nejhorší obavy občanů, dosud kritiky tvrdě odsuzované, začíná se tu rýsovat zavedení de facto očkovacího apartheidu. Ten od nynějška ovlivňuje také vnitroevropskou svobodu pohybu a práva obyvatel "za dobré chování" - tedy v závislosti na jejich očkování a vstřícnosti zdravotní politice. Mnoho podrobností dosud nebylo objasněno. Jaké výhody by mělo osvědčení o očkování přinést při cestování nebo návštěvě restaurací či různých akcí? Zde chce EU ponechat rozhodnutí na jednotlivých státech EU. „Zelený pas“ není v konečném důsledku nic jiného než další cestovní doklad, který bude od nynějška vyžadován a bez něhož nebude možné odjet na dovolenou - a tedy návrat do předschengenské Evropy.

Nový pas v rámci EU

Konkrétně to znamená: Dovolená pouze pro privilegované, pro ty, kdo přijali politiku očkování. Není jasné, jak to bude s pohybem zboží uvnitř a vně EU.  A jak to bude s přeshraničním stykem pro ty, kteří - z jakéhokoli důvodu - nejsou očkováni? Bude pak vstup blokován, dojde k dopravním zácpám nákladních vozidel na hraničních přechodech a znovu bude úzkoprofilové zboží? Především zde však vyvstává otázka, kterou v současné době vyvolávají plánované rychlé testy jako podmínka vstupu. Jak by měl být digitální očkovací průkaz přenášen a prezentován způsobem, který je odolný proti padělání? Pokud je to podle plánů možné pouze prostřednictvím smartphonu - znamená to, že už nikdo nesmí cestovat besmartphonu? A pokud tomu tak je, je to opravdu vážné.

Možná je však toto vše považováno za příliš vzdálenou budoucnost. Bohužel, pohybujeme se v oblasti, kterou se zabývá nejneschopnější předseda Evropské komise v její historii, „mocná žena“, která naprosto selhala jako federální ministr obrany. Je proto docela možné, že všechny tyto podrobné otázky prostě nebyly komisí „Flinten-Uschis“ (pozn. - to je přezdívka Lejnové podle stylu jakým řídila Bundeswehr) brány v úvahu. Mimochodem, po posledním summitu hlav států a předsedů vlád oznámila, že vytvoření technických předpokladů pro očkovací průkaz EU bude trvat „nejméně tři měsíce“.

Vzhledem ke šnečímu tempu při vakcinační organizaci lze spíše očekávat šest nebo devět měsíců. Podle evropského ředitele Světové zdravotnické organizace Henriho Klugeho by v té době měla být pandemie (opět?)  téměř „u konce“: Očekává, že v důsledku „urychleného očkovacího programu“ bude Corona virus v roce 2022 zlikvidován. I kdyby se tento odvážný předpoklad měl potvrdit, je nanejvýš pravděpodobné, že imunitní a hygienická hysterie tím neskončí a testy i očkovací doklady tu již budou navždy.
Vlk Samotář, překlad ze stránek Journalisten Watch

Zpět na stránky Doba Covidová

 

Zpět k Mostu ?