Proč se Česko stalo po roce války s covidem světovým šampiónem v počtu svých nemocných a zemřelých?

 

Otevřený dopis vládě České republiky

 

Podáno v Praze dne 24. února 2021

 

Vážený pane ministerský předsedo, vážení ministři,

jistě nejste sám a sami, kdo si klade otázku, proč vlastně Česko dnes patří k absolutní světové špičce, pokud jde o počty zemřelých a nemocných (v přepočtu na 100 000 obyvatel) v důsledku probíhající pandemie.

Odpusťte si ale prosím již předem vámi stále dokola omílané fráze o nedisciplinovanosti Čechů a obviňování jich z nedodržování vládních protiepidemických nařízení. Odpusťte si prosím i tvrzení, že v důsledku takovéhoto domnělého chování je nutné daná opatření stále znovu a znovu prodlužovat, ba dokonce jako nyní ještě dále zpřísňovat. Připomeňte si, prosím, namísto toho raději odvěkou moudrost, že cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. A zkuste se zamyslet, do jaké míry se právě tato moudrost neblaze potvrdila během posledních dvanácti měsíců, a to v důsledku přijatých a vymáhaných vládních restrikcí proti šíření koronaviru v Česku.

Zásadním problémem špatných vládců té které země vždy bylo, že si vybírali či se nechávali obklopit špatnými rádci. Takovíto rádci totiž obvykle viděli jen sebe a svou pravdu, anebo (to v horším případě) navíc i svůj prospěch. V případě koronavirové pandemie ale pochopitelně jde o pravdu vědeckou. Jenže právě zde se česká vláda dopustila hned zkraje svého fatálního omylu, když ignorovala anebo přímo umlčela hlasy svých vědeckých oponentů. Z vědy bez oponentů a bez oponetního řízení se totiž zcela zákonitě stává jen souhrn dogmatických pouček a tvrzení. A vědci, kteří vědomě ignorují fakta, jež se jim nehodí do jimi formulovaných a zastávaných názorů, de facto popírají samu vědu.

Jistě namítnete, že vědu přece popírali a popírají naopak všichni ti popírači roušek a respirátorů. Jenže, proč to byla právě česká vláda a její poradci, kteří vědomě popírali odborný postoj hlavního švédského epidemiologa, že takovéto prostředky ničemu zásadně nepomohou? Proč popírali odborný názor profesorky Vašákové, že na jejich nošení není nic zdravého? Proč popírali výsledky dánské studie, která prokázala, že v praktickém životě nepředstavují tyto prostředky žádný zásadní přínos? Proč přecházejí mlčením skutečnost, že nošení těchto prostředků vede ke zhoršení stavu ústní dutiny a k zánětům dásní? A proč ignorují v té souvislosti sdělení profesora Liora Shapiry z Hebrejské univerzity v Jeruzalému, že právě pacienti s covidem, kteří trpí záněty dásní, mají třikrát větší pravděpodobnost, že skončí na jednotce intenzivní péče nebo přímo na ventilátoru, a že dokonce poté umírají devětkrát častěji? Proč, když už se ve své bezradnosti obracíte o rady do Izraele, proč ignorujete zrovna jméno profesora Shapiry? Protože se vám to nehodí?

Pracuji již více jak 25 let jako informační specialista na lékařské a další medicínské informace. A za tu dobu jsem vcelku spolehlivě vysledoval skutečnost, že pokud se vyhledané informace, vztahující se k zadanému problému ukazují být obsahově nepřesvědčivé, vágní a zcela nerelevantní, je velmi pravděpodobné až téměř jisté, že chyba je v samotném problému, to jest, že jeho podstata je jiná a jinde, než se předpokládalo, očekávalo a dosud tvrdilo. A právě toto se zde odvažuji označit za klíčový problém či přímo Achillovu patu přístupu české vlády k řešení koronavirové epidemie. Česká vláda prostě od počátku pandemie trpěla a stále trpí svou provozní slepotou až zaslepeností: nevidí věci a vědecká fakta tak jak jsou, ale jak by si je přála mít a vidět. Nebudu zde zmiňovat již sám - bohužel ani některým vědcům ne zcela známý - fakt, že to co funguje v laboratoři, zdaleka ne vždy funguje v běžném životě (prostě proto, že lidé se nikdy nebudou chovat jako laboratorní zvířata /natož pak jako mikrobiální kultury v Petriho miskách anebo miliardy virových částic v daném objemu vzduchu/). Namísto toho tu dávám na jednu misku vah vládní opatření (coby údajně přínosná) a na druhou misku pak negativní důsledky těchto opatření, spolu s jevy a skutečnostmi, jež právě byly a jsou příčinou, proč veškerá ta vládní opatření nejen že neměla na průběh epidemie zásadní pozitivní vliv, ba dokonce naopak, že její průběh zhoršovala, v důsledku čehož se stalo Česko oním neslavným šampiónem v počtech covidem onemocnělých a na covid zemřelých.

Vládní opatření se dají shrnout do notoricky známého pravidla 3R (roušky či respirátory, dezinfekce rukou a dodržování rozestupů), doplněného pravidlem U (uzavíraní všeho možného). Oproti těmto opatřením stojí následující skutečnosti:

  1. Špatný výživový stav české populace, katastrofální zejména u generace seniorů obecně, a u těch v pečovatelských domech zvláště, dále velmi nízká saturace vitamínem D, velmi nízká konzumace zejména mořských ryb, a tedy velmi nízká saturace organismu omega 3 mastnými kyselinami, majícími prokazatelný protizánětlivý účinek. Uzavření škol a restaurací vedlo ke změně stravovacích návyků /školní jídelny jsou zárukou nutričně vyvážené stravy/, kdy došlo zjevně k nárůstu konzumace pokrmů rychlého občerstvení, jako například pizzy, která z hlediska nutričního patří k těm nejhorším možným pokrmům vůbec. Nošení roušek vedlo zákonitě i k narušení běžného pitného režimu. Patrně se zvýšila konzumace sladkostí a alkoholu. Důsledek: covid postihuje stále mladší lidi.
  2. Špatná celková fyzická kondice v kombinaci s nebývalou mírou obezity v české populaci se vládními opatřeními (omezení volného pohybu, uzavření sportovišť) musela zákonitě dále prohloubit a tím oslabit celkovou imunitu obyvatelstva. Důsledek: do nemocnic se dostávají lidé ve špatné zdravotní kondici.
  3. Špatný stav ovzduší, ba přímo jeden z nejhorších v Evropě, se opatřeními musel rovněž zhoršit, ať již nárůstem individuální dopravy, anebo prostým faktem, že lidé museli mnohem více času trávit v uzavřených prostorách (zejména pečovatelských domů, ale nakonec i bytů a domácností vůbec, mnohdy zamořených směsí prachu a chemických sloučenin z nábytku a čisticích prostředků), a také v místech svého bydliště, kde se topí dosud vším možným odpadem v dosud nevyhovujících topeništích. Důsledek: opět zhoršení zdravotní kondice lidí a pacientů.
  4. Špatný psychický stav populace, a to jako přímý důsledek vládní politiky šíření strachu, hrozeb a vyhrožování lidem sankcemi za nedodržování vládních opatření, což se zákonitě muselo příslušnými psycho-neurologickými drahami promítnout do zhoršení celkové imunity organismu obyvatelstva. Důsledek: lidé a pacienti jsou ve špatné psychické kondici.

Z uvedeného je myslím zcela evidentní, že pravidlo 3R+U nikdy nemohlo, nemůže a nebude moci na své misce vah převážit tíhu onoho břemene 4Š, těchto "smrtelných hříchů" české vlády a její nejen zdravotní politiky. Je příznačné, že pravidlo 3R+U pochází ve své téměř nezměněné podobě již z časů konce první republiky a časů protektorátu Čechy a Morava. Jenže v té době věda prakticky nedisponovala žádnými poznatky o tom, jak funguje lidská imunita, a hlavně, co ji oslabuje (stres, špatná výživa, nedostatek pohybu) a co ji naopak posiluje (psychické pohoda, kvalitní výživa, pohyb na čerstvém vzduchu).

Česká vláda svým chováním v uplynulých dvanácti měsících bohužel v mnohém připomíná chování vlády hitlerovského Německa v předvečer pádu Třetí říše. A to v tom smyslu, že je pevně nadále odhodlána bojovat proti koronaviru do posledních svých chvil a sil a prostředků, až "do konečného vítězství", i kdyby to mělo znamenat totální zkázu celé české společnosti. Nejde ale přece o to kapitulovat před koronavirovým nepřítelem, nýbrž umět kapitulovat před vlastní neschopností. Velikost Kutuzova a jeho slavného vítězství nad Napoleonem spočívala právě v tom, že byl schopen v kritických chvílích proti nepříteli nebojovat. Současná česká vláda ale svými nejnovějšími zintenzivnělými bojovými akcemi však již zdá se nadobro ztratila poslední příležitost poučit se z historie. Švédsko bylo za druhé světové války neutrální - a tuto neutralitu jakožto životní postoj jeho vláda vhodně využila nyní ve svém postoji vůči koronavirové pandemii. Švédská vláda nepodlehla hysterii strachu ani kolektivní psychóze, a udržela si důvěru svého obyvatelstva. Pravý opak české vlády.

Tato vláda se za uplynulý rok dopustila toho největšího prohřešku proti svým občanům tím, že svými věčnými hrozbami a zastrašováním sebrala lidem radost ze života a mnohdy dokonce sám smysl života. Tato vláda přitom za celý rok nebyla schopna předložit lidem jakoukoliv pozitivní vizi. Kdykoliv byl náznak zlepšení, rozpoutala vláda jen další a další masivní propagandistickou kampaň, aby zdůvodnila nové a nové prodloužení všech svých, jakkoliv zjevně zcela nefunkčních opatření. Obávám se, že nové zpřísnění opatření má jediný skutečný cíl: zastrašit lidi a dát policii nástroj, aby umlčela, rozpustila a násilně rozehnala jakýkoliv projev odporu a nesouhlasu s vládním postupem proti pandemii. To ale není žádná vize, to je pouhá totalita, stejná jako tu byla před rokem 1989.

Již v Bibli, Písmu svatém, se praví, že lidé bez vize jsou odsouzeni k zániku. Totéž ale platí i vládách a státech. Vlády a státy, které nemají vizi, jsou odsouzeny k zániku kdesi na smetišti dějin. Ani takové vlády, ani takové státy by si však neměly brát s sebou svůj lid jako rukojmí.

Vážený pane ministerský předsedo, vážení ministři, zkuste se bez předsudků a bez vyžádání si stanovisek vašich vládních poradců a rádců, nad obsahem tohoto otevřeného dopisu nezaujatě zamyslet a učinit patřičné kroky k nápravě svých dosavadních chybných kroků a rozhodnutí. Pokud jste schopni sebereflexe, máte ještě čas. Ještě máte malou chvíli čas.

 

S veškerou úctou,

Zdeněk Smrčka
Zdeněk Smrčka

Zpět na stránky Doba Covidová

 

Zpět k Mostu ?