Australský senátor před Parlamentem

 

Australský senátor před Parlamentem – o poškození z vakcín a vládním vydírání

 

Australský senátor Gerard Rennick měl projev před Parlamentem o poškozených lidech z důsledku covid očkování a o tom, jak krutě vláda vydírá své občany. Více ve videu. Za překlad děkuji Josefovi T.

 

Video s českými titulky je součástí stránky

https://nastub.cz/w/pdrrdZvXaqFug9oXUPDvSH

Originál videa publikován: 22. listopadu 2021

 

Vlk Samotář

 


 

Paní místopředsedkyně, především bych chtěl dneska začít vzpomínkou na všechny lidi, kteří utrpěli poškození zdraví v důsledku očkování. Když jsem se před dvěma a půl lety hlásil na pozici senátora, mým záměrem bylo chránit Australany a zejména, abych se ujistil, že se vždy staráme o zdraví a blahobyt těch lidí. Hlavní věc, pokud jde o zdraví, je ta, aby všichni měli dobrý zdravotní stav. Nejde jen o zavedení vakcíny a dosažení cílů. Je to prostředek k dosažení cíle a cílem je dobré zdraví pro všechny. A vím, že nejlepší lidé, kteří to mohou udělat, jsou samotní lidé po konzultaci s jejich lékařem a neměli bychom mít příkazy, které byly zavedeny byrokraty, vládami nebo médii.

Co ale máme, jsou Australané, jejichž zdraví bylo poškozeno vakcínami. Kteří udělali správnou věc, kteří posouchali vládu, která říkala, že vakcíny jsou bezpečné a účinné, ale viděli jsme, že mnohými z těchto obětí bylo pohrdáno a byly ignorovány lékařskou komunitou. V nejlepším období (života) musí být poškození zdraví obzvlášť těžké, ale musí být daleko horší, když jdete k lékaři nebo do nemocnice a nedostává se vám pozornosti, kterou potřebujete. To je, proč tady dnes mluvím. A co bych obzvlášť rád udělal a důvod, proč v první řadě svůj hlas vládě odepřu, je vylepšení schématu odškodnění pro ty lidi, jimž vakcína poškodila zdraví.

Již měsíce bylo lidem poškozováno zdraví. Existují lidé, kteří ochrnuli dolů na pravé straně. Jsou lidé, kteří měli mrtvice, plicní embolie, myokarditidu, perikarditidu, funkční neurologické poruchy a tito lidé byli ponecháni bez pomoci od naší vlády, která více než ráda odškodňovala zahraniční farmaceutické společnosti, přičemž mnohé z nich byly odsouzenými zločinci za minulé přestupky, ale nyní zanedbáváme trpící Australany. Věřím, že těmto lidem by se mělo dostat kompenzace za každý dolar, který museli utratit v důsledku poškození vakcínou.

Ta hranice by neměla začínat na 5 000 dolarech. Rovněž by jim měla být kompenzována ztráta příjmu v důsledku neschopnosti pracovat kvůli poškození vakcínou. Navíc musí být odškodněni okamžitě a ne aby čekali měsíce. Znám jednu paní, která ochrnula v červnu. Byla po většinu času upoutána na lůžko. Má zlomený kotník a měsíčně musí utratit 400 dolarů za infuze draslíku, jenom aby jí držely při životě. Nevím jak vy, ale já si myslím, že máme závazek chránit lidi, kteří prochází takovýmito šokujícími zdravotními poškozeními. Navíc u lidí, kteří neměli žádné předchozí onemocnění, tíha důkazního břemene by měla být na vládě, že tato závažná poškození nebyla způsobena vakcínami a nikoliv opačně. S těmito oběťmi by nemělo být zacházeno jako se zločinci a očekávat od nich, aby prokázali nade vší pochybost, že poškození bylo způsobeno vakcínou, ale spiš by měla být použita civilní váha důkazů a to je rovnováha mezi pravděpodobnostmi.

Bylo by velmi odstrašující pro někoho, kdo je nemocný a poškozený vakcínou a kdo není zdravotním expertem, jít před panel právníků a lékařů, kteří se vás prakticky snaží odradit od (požadavku) na kompenzaci, jen proto, že vláda nechce pro své lidi udělat správnou věc. Co tito lidé především chtějí, je, aby jejich hlasy byly vyslyšeny, aby jejich zdravotní poškození byly léčeny se stejnou starostlivostí jako u covidových pacientů. Těchto lidí by se neměli stranit a opovrhovat jimi ti, od nichž se očekává, že se o ně mají starat. Abychom byli féroví ke zdravotnické komunitě, tohle není vaše vina. Slyšel jsem od bezpočtu lékařů a sester, že byrokraté v pozadí, jmenovitě AHPRA a TGA, vyhrožují zdravotnickým zaměstnancům odebráním registrace, pokud budou hovořit o poškození zdraví vakcínami. To musí přestat. Tato událost vede k ještě nehoráznějšímu faktu, že lidé, kteří utrpěli poškození zdraví po první dávce vakcíny, od těch se nyní vyžaduje, aby podstoupili druhou dávku.

Co je tohle za krutý, nelidský čin? Vážně, co se stalo s obyčejnou slušností a lidským soucitem? Já vím, že senátorka Keneallyová ve své řeči hodně používala slovo násilný extrémismus a násilí, ale mohu říct, že hrozba toho, že musíte jít na druhou vakcínu, pokud už jste měli nepříznivou reakci na tu první, je, myslím, násilí samo o sobě. Je to netolerovatelně kruté a není to něco, co bych měl v úmyslu přejít. Navíc nechápu, proč je tak nezbytné nutit tyto lidi k očkování, když už jsme proočkovaní z 84 % po dvou vakcínách u dospělé populace nad 16 let.

Pokud byste se minulý rok zeptali ministerského předsedy a premiérů, jestli by toto číslo akceptovali jako dostatečnou míru progresu a jestli by to dosáhlo kolektivní imunity, jsem si jistý, že většina by řekla ano. Tak proč pořád premiéři tolik tlačí na očkování? Kontaktovaly mě tisíce lidí, kteří měli oprávněné zdravotní důvody, proč nemohou podstoupit očkování. Mnohým byla dokonce udělena výjimka jejich lékaři, proč si nemohou dát druhou vakcínu, ale oni jsou stále premiéry vyčleněni ze společnosti. Takže lékař řekne, že nemůžete dostat vakcínu a dá vám výjimku. Kdo jsou premiéři a vláda, aby lidem řekli, my vás vyloučíme ze společnosti. Tito lidé již mají poškozené zdraví. Proč se od nich odvracíme? Proč je shazujeme? Proč nadřazujeme omílání politického narativu nad zdraví a pohodu Australanů? Víte, tenhle problém je vysoko nad politikou.

Tady jde o lidi a my bychom neměli hrát politické hry s jejich zdravím. Tam, kde je riziko, musí být volba. To platí obzvláště u zdravých lidí, kteří mají velmi nízké riziko vážného poškození zdraví covidem. Měli by mít možnost zvážit relativní riziko poškození zdraví covidem v porovnání s poškozením zdraví z vakcíny. Místo toho jsme jim odebrali jejich práva a jejich volby a problém je, že federální legislativa v samotné očkovací příručce říká, že nesmíte nutit lidi k očkování. Sekce 51 23A Ústavy říká, že nelze naverbovat lidi k poskytování vakcín. Obzvláště s ohledem na zdravotní postupy. Tohle bylo vloženo do Ústavy na základě referenda.

Tohle je vlastně jedno z mála referend o Ústavě, které se skutečně realizovalo, ale realizovalo se pouze za podmínky, že lidé nemohou být nuceni k očkování. Takže potřebujeme, aby se ministerský předseda a federální vláda postavili premiérům států. Konec konců zatímco jsem hrdým obyvatelem Queenslandu, jsem daleko víc hrdý Australan. A poslední věc, kterou bych chtěl vidět je, jak premiéři trhají tuto zemi na kousky tím, že hrají politické hry na úkor zdraví lidí a na úkor naší národní jednoty. Co je moc, to je moc. Překračování vládních pravomocí premiéry států při destrukci našich osobních svobod došlo příliš daleko. Není to již více o zdraví, ale spíš o uplatňování moci pro moc, místo aby dělali to, co by měli dělat, a o ochraně lidí. Těm z vás, kteří by chtěli říct, že bych neměl vydírat parlament, sděluji následující.

Politici by neměli vydírat lidi. Politici by neměli vydírat lidi prostřednictvím jejich zdraví. Lidé by neměli být vydíráni prostřednictvím svého živobytí. Neměli by vydírat lidi tím, že je budou oddělovat od jejich dětí. Neměli by lidi vydírat prostřednictvím diskriminace jejich dětí. Víte, vyslechl jsem tolik příběhů rozhořčených rodičů, kteří se rozhodli, že nenechají očkovat své děti mladší než 16 let, protože chtějí počkat a vidět dlouhodobá data. Oni ví, že existuje jen malé riziko toho, že děti budou mít závažné poškození zdraví covidem a přesto je nyní dětem bráněno chodit na školní plesy, navštěvovat školu a podobné věci. Já prostě nemohu uvěřit tomu, že jdeme s těmito příkazy tak daleko, že je držíme proti jejich dětem, které v podstatě, zatímco jim byly zakázány jejich možnosti jejich opatrovníky, což je opodstatněné, to je proč máme ty věci, kterým se říká rodiče, a uznáváme zákonnou věkovou hranici, ale víte, to je jen dálší příklad překročení vládních pravomocí, který zašel příliš daleko v boji s covidem.

Rád bych také zdůraznil, mí kolegové, obzvláště mí kolegové z Queenslandu, my máme hodnoty LNP (Liberální národní strana Queenslandu), což je úcta a hodnota každého jednotlivce. Samozřejmě pokud měl někdo po vakcíně závažné poškození zdraví, má právo říct ne té druhé. Co je tohle za druh netolerantní krutosti, abychom nutili lidi, aby si možná znovu poškodili zdraví? Mám hodně příběhů od lidí, kteří se cítili trošku nesví po první (dávce) vakcíny, mysleli si, že to bylo v důsledku vakcíny a šli ke svému lékaři. Lékař ale řekl, ne to nebyla vakcína, budete v pořádku, dejte si druhou dávku, a pak po druhé měli daleko horší reakci. Víte, já vím, že s Chantelle Uren, policistka západní Austrálie v Perthu, když šla na kliniku očkovací bezpečnosti, myslela si, že si jde pro radu ohledně toho, jak řešit své poškození zdraví. Místo toho se ji klinika očkovací bezpečnosti snažila přesvědčit, aby si dala druhou dávku. A její zdraví se od té schůzky výrazně zhoršilo. Věříme ve svobodu volby.

Věříme ve svobodu svědomí. Věříme ve svobodu projevu. Měli bychom také umožnit lidem vykonávat volby na základě jejich vlastního zdravotního stavu, po konzultaci se svým lékařem. Budu citovat lékaře, se kterým jsem minulý týden mluvil, který řekl, že se nyní nacházíme v obráceném světě, kde jsou lékaři a sestry umlčováni a všichni ti nekvalifikovaní experti, politici, včetně mě, média a celebrity říkají každému, aby se nechal očkovat. A jak jiná lékařka minulý týden přede mnou řekla, je zcela nezodpovědné, nevyšetřovat a neprohlížet lidi před tím, než dostanou vakcínu. Obzvláště vakcínu, která stále prochází dlouhodobými testy. Vakcínu, kterou tvoří nová technologie, která nikdy před tím nebyla použita.

A to je ta věc, víte, ta argumentace je vždy rozdělena na vaxer vs antivaxer. Každá vakcína musí být posouzena na základě vlastního přínosu. Tato vakcína byla uspěchaná. Já chápu proč – bylo tady vážné riziko covidu, ale musíme být upřímní ohledně faktu, že stále procházíme testováním a musíme být upřímní o skutečnosti, že to, co vidíme v populaci, data vedlejších účinků v populaci, neodpovídá datům z testování, které provedl Pfizer. Většina toho testování byla, když došlo k jeho zvěřejnění, většina těchto dat byla vlastně začerněna. Chci říct, že to samo o sobě představuje obrovskou obavu. Jak může kdokoliv učinit řádné informované rozhodnutí, když data z klinických studií byla začerněna?

Navíc populace a lidé, kteří byli testováni, ve skupině placebo, tak oni naočkovali i placebo skupinu. Takže teď je téměř nemožné provést dlouhodobé testování, protože my vlastně nemáme kontrolní skupinu lidí, kteří nebyli očkováni. I když vím, že ministerský předseda měl dobrý úmysl, když zřídil národní kabinet, premiéři zneužili jeho důvěry a důvěry lidu. Hrají politické hry za účelem získání politických bodů. Je třeba je omezit a ministerský předseda musí upevnit svou autoritu a postavit se za australský lid. Doporučuji návrh zákona Senátu.

 

Překlad: Josef T.

Titulky: David Formánek

Jestli se Vám líbí překlady z těchto stránek, zvažte přispění na jejich tvorbu. Příslušný odkaz najdete na každé ze stránek.

 Vlk Samotář, převzato ze stránek Otevři svou mysl

6. prosince 2021

Zpět na stránky Doba Covidová

 

Zpět k Mostu ?