Analýza covid očkování - záměrná toxicita (2)

Analýza covid očkování (2. část): statisticky prokázaná záměrná toxicita, která časem degraduje

 

V této druhé části analýzy covid injekcí se dozvíme, jak účinná látka v injekcích společnosti Pfizer, modifikovaná mRNA, v průběhu času degraduje, což způsobuje velmi rozdílnou toxicitu v různých místech. To potvrzuje, že injekce jsou navrženy tak, aby byly toxičtější, když jsou čerstvé. Tohle je „ruská ruleta”. Více ve videu.

 

Video s českým dabingem je součástí stránky:

https://nastub.cz/w/xbF4bWBuNpgvU1kiMKyrCm

 

Je tam také verze s českými titulky:

https://nastub.cz/w/n4C4g8wnRVcNTbLwD5v5YE

 

Originál videa publikován: 13. února 2022

 

První část:

Analýza naznačuje možnou 50% toxicitu u prvně vyrobených vakcín od Pfizeru (1. část)

 

Vlk Samotář

 


 

Dobrý den všem. Dnes se budeme věnovat druhé části naší prezentace o rozbité biologické zbrani. A dnes se budeme zabývat dalšími informacemi, které jsme zjistili o tom, že tyto injekce mRNA byly navrženy jako biologické zbraně určené k zabíjení a zraňování lidí. Můžete se podívat na tuto prezentaci, doporučuji vám také zhlédnout moji předchozí prezentaci. První část této série. A také můžete najít mnohem více informací na našich webových stránkách www.howbad.info, a dokonce můžete na těchto stránkách sledovat vaše vlastní šarže vakcín a zjistit, jaký účinek měly v různých populacích po celém světě. Takže jen připomenu z mé předchozí přednášky, že jsme diskutovali a prokázali důkazy, že léčivá látka injekcí společnosti Pfizer obsahuje vysoce variabilní účinnou látku, modifikovanou RNA.

Takže společnost Pfizer sama stanovila standard a regulační orgány s ním souhlasily, že v jejich léčivé látce je nutné pouze 50 % neporušené mRNA. V té době regulátoři vznesli mnoho otázek ohledně toho, co je v těch zbývajících 50 %. A společnost Pfizer o tom neposkytla žádné informace, neexistuje žádná charakteristika toho, jaké fragmenty RNA, DNA tam může kdokoli jen tak navrhnout, a tuto novou, zcela neznámou sekvenci tam potom i vložit. A to je docela možné. Takže nebylo podáno žádné vysvětlení. A v důsledku toho víme, že tento obsah mRNA je velmi variabilní. Je nerovnoměrně rozložena v objemu hotového léčivého přípravku a pak naplněna v těchto malých lahvičkách. A neexistuje žádná jistota, nedochází k testování obsahu na úrovni lahviček nebo na úrovni dávek, protože ty se také rozdělují ručně do jednotlivých dávek.

A existují různá očkovací centra, kde nemají žádná školení a žádné standardizované aplikační postupy, neprobíhá žádný dohled ze strany výrobce, zatímco se podílejí na posledním kroku výroby, výrobě dávek pro konkrétní subjekty. Takže to všechno, jen pro připomenutí, produkuje gigantickou variabilitu. To dost možná vysvětluje, proč některé lahvičky neobsahují prakticky nic, tzv. slepé placebo a jiné lahvičky jsou extrémně toxické. A to je spíše ruská ruleta, protože nikdo neví, co která lahvička obsahuje, proto někteří lidé po očkování říkají: Jsem úplně v pohodě. A jiní lidé mohou během 24 hodin dokonce velmi rychle zemřít nebo se vážně zranit a stát se invalidními. A to je velký problém.

A Pfizer to nadále tají. A my víme, že to nadále tají, protože víme, že to ví, víme, že sledují naše prezentace a naše údaje, které byly velmi široce sdíleny a diskutovány na různých místech, včetně probíhajících soudních procesů, a dokonce i v Kongresu USA, senátorem Ronem Johnsonem. Takže společnost Pfizer tyto údaje samozřejmě viděla. Snaží se nadále vše utajit, vědí, že jediné místo, kde nemohou lhát, je v podáních pro SEC svým investorům, protože to se pak stává opravdu velmi drahým lhaním. Ale snaží se. Tady přidali nějaké opravdu podivné formulace do jejich podání pro SEC ve čtvrtém čtvrtletí. A můžete se zde dočíst, že očekávají určité negativní dopady možných inspekcí a auditů svých výrobních provozů.

Jak podivné. Každopádně je to tedy znamení, že vědí, že to víme, a nadále lžou a tají to. Pojďme si tedy projít, jaké další informace budeme mít dnes k dispozici. Víme, že mRNA v průběhu času degraduje. Takže důkazy o tom jsou opět vyňaty z dokumentů Evropské lékové agentury a z dokumentů Pfizeru, když byly předloženy v prosinci 2020, kdy se snažili tento produkt dostat na trh do určitého termínu, namísto toho, aby se důsledně posuzovala jeho bezpečnost. V té době tedy věděli, že tento produkt nemohou vyrábět konzistentně, a že se rozkládá i mezi léčivou látkou plus dalšími složkami a hotovými léčivými přípravky.

Proto stanovili tyto standardy, že procento neporušené mRNA musí být větší než 60 % pouze v léčivé látce, pak 55 % nebo více, když je produkt hotový, a pak, když je naplněn v lahvičkách a umístěn na regálovém skladu nebo někam odeslán, se tato úroveň „přijatelnosti“ dostává na 50 %. Takže už jen z těchto tří kroků vidíte 10% degradaci.

Proto víme, že degraduje, a proto opravdu není důvod předpokládat, že se tato degradace zastaví. Takže tu máme nerovnoměrně rozložený obsah mRNA v lahvičkách, který degraduje opět v lahvičkách a samozřejmě také v závislosti na tom, jak jsou přepravovány, zmražené a a rozmražené na místě. Co se stane tam? Můžete si představit nejrůznější možnosti, jak ještě více, jak tyto nerovnoměrně rozložené obsahy mRNA udělat ještě více heterogenní. Takže můj kolega, Craig Paardekooper, a můžete si prohlédnout jeho prezentaci na www.howbad.info, která se tomuto také věnuje více detailně. Zkoumal závažnost toxicity jednotlivých případů. A tohle je velmi dobrá metrika.

 

 

Dívá se na procento hlášení, která jsou závažná, ve srovnání se všemi hlášeními, která jsou předložena VAERS. A to se dívá na celou veškerou databázi pro vakcíny COVID. A zjistil, že v závislosti na datu výroby toto procento klesá. Můžete vidět, jak velmi rychle klesá v prvních 40 dnech, a pak se jakoby vyrovnává. A to je další ukazatel toho, že toto očkování je navrženo tak, aby bylo toxičtější, když je vakcína čerstvá. A tady to můžeme jasně vidět. Takže opět máme nerovnoměrně rozloženou mRNA, která se v lahvičkách nadále rozkládá a časem se stává méně toxickou, protože je navržena tak, aby byla toxická, když je čerstvá.

A také… dříve jsme našli mnoho podivných nesrovnalostí podle různých zemí, nebo když se podíváme na jednotlivé státy ve Spojených státech, našli jsme velmi podivné nesrovnalosti, kdy některá území zaznamenávají výrazně více nežádoucích účinků, nebo mají vysokou závažnost nežádoucích příhod, oproti jiným místům, která dostala stejný přípravek nebo dokonce stejné číslo šarže. A to pro nás bylo vždy záhadné. Proč? Proč se to děje? A teď si myslím, že na tuto otázku můžeme odpovědět, protože například pro Evropu, a pro zbytek světa, takže vyjma USA. Právě sem směřují dávky vyrobené v Evropě. Je vidět, že Belgie je nejhorší místo.

 

 

A to je z toho důvodu, že právě tam se nachází továrna společnosti Pfizer, která tyto lahvičky plní, takže do Belgie se dostávají nejčerstvější. A můžete vidět, jak se jejich účinky degradují. A teď samozřejmě letecká přeprava. Den nebo dva neznamenají obrovský rozdíl. Ale je to rozdíl, když se tyto produkty dostanou do země, která má vlastní zdravotnický úřad. A tento zdravotní úřad má údaje přezkoumat, provést další testy a pak tyto šarže uvolnit. To může trvat i několik týdnů. A do té doby se výrobek dostatečně znehodnotí.

A tak dochází k poměrně dramatickému poklesu toxicity. Ale Belgie je zde sama o sobě epicentrem toxických účinků. Znovu opakuji, že si můžete prohlédnout prezentaci mého kolegy velmi podrobně. Ale když se podíváte na závažnost hlášení, můžete vidět, že v Belgii je procento závažnosti hlášení oproti všem hlášením obrovské. Pohybuje se v rozmezí 80 %. To je dost špatné, pokud se podíváme na ostatní země, a podrobnější informace k tomu najdete na našem webu. Ale uvedu vám jen příklad země s nízkou závažností, a tou je Rakousko, které má pouze 4 % závažných nežádoucích účinků v porovnání ke všem nežádoucím účinkům. A tak se jedná o obrovský rozptyl a variabilitu toxicity těchto produktů podle různých zemí. A myslím, že máme alespoň částečné vysvětlení. A také… a na to se podíváme podrobněji.

Tady je jeden příklad z USA, kde nás tento graf docela zmátl. Za prvé, tento graf přesvědčivě ukazuje jasnou souvislost mezi očkováním a úmrtími. Takže jsme zjistili mimořádně silný vztah, můžete vidět, že je to docela přímka, čím více dávek podáte, tím větší počet úmrtí je v dané lokalitě. Měli jsme zde některé mimořádné hodnoty, pět států bylo velmi vychýlených. A můžete vidět, že Kentucky, Minnesota, Tennessee, Michigan a Georgia, všechny byly mnohem horší v toxicitě a úmrtí ve srovnání se zbytkem států, vzhledem k tomu, kolik dávek aplikovaly.

 

 

Takže tento fenomén degradace biologické zbraně to vlastně vysvětluje, protože ten výrobní závod se nachází v Michiganu. Výrobní závod pro USA se nachází v Michiganu. A tak v USA neočekáváme, že bychom viděli obrovský rozdíl, protože tyto všechny šarže již uvolnily regulační orgány. Takže zde tato zpoždění nemáme. Ale potenciálně by mohlo dojít k určitým zpožděním v přepravě, zejména pokud hovoříme například o východním a západním pobřeží. Ale jasně vidíme, že Michigan je jedním z nejhorších států. Kentucky je na tom ještě hůře. A to jen znamená, že možná obdrželi specifické šarže, které jsou ještě více zpackané a toxičtější. Zde vidíme tuto abnormalitu, a to je velmi zajímavá otázka, kterou se budeme snažit řešit v rámci dalších prezentací. Vezměme také v úvahu, co se stalo celkově s očkováním v průběhu času, jaký byl trend, toto je graf pro USA, ale vlastně to tak trochu odpovídá USA a Evropa nám dává velmi podobný obrázek.

 

 

Máme zde počáteční obrovskou poptávku po těchto vakcínách, křivka vyskočila zhruba v dubnu 2021, a pak velmi rychle klesala. A pak se objevily ty, no víte, posilující dávky. Takže někteří lidé šli na booster, takže tu máme další skok, a pak mnohem nižší, a pak opět pokles. A teď to má tendenci k nule, kam to patří, mělo by se to úplně zastavit. Ale každopádně si tento obrázek zapamatujte. Protože poptávka také určuje, jak dlouho budou tyto vakcíny ležet v regálech. Pokud je po nich velká poptávka, rychle vyletí z regálů a budou toxičtější. A pokud budou v regálech déle, stanou se méně toxickými. Jeden z našich čtenářů připravil tyto krásné grafy, bohužel je to velmi malé písmo, protože je zde spousta údajů.

 

 

Ale na této první stránce, na pravé straně, vidíte jednotlivé datum. A pak na té na vodorovné ose vidíte jednotlivé šarže a kolik hlášení bylo ten den podáno k danému datu za ně. Vidíte, že hned na začátku mají hodně hlášení. A pak, jak čas plyne, je jich stále méně. Je zde samozřejmě také vidět tendence, že pokud je nežádoucí účinek dále od data očkování, je tam i nízká pravděpodobnost, že bude hlášena. Nicméně to také naznačuje, že na začátku, jak se konkrétní dávka začala podávat, existuje pro ni mnoho hlášení. Ale také už můžete vidět, že kolem dubna tady vidíme pokles.

Takže ty později podané dávky mají méně událostí. A už v dubnu jsme začali pozorovat pokles. Všechny tyto látky byly rychle podány, jakmile byly k dispozici a byly podány čerstvé, a způsobily velké škody. Zde se stávají méně účinnými, protože poptávka začíná klesat. A na další straně můžete vidět, že toto pokrývá především pozdější část tohoto roku. Vidíme, že většina z těchto očkování, zejména zde, se stává méně účinnou, protože stále leží někde v regálech a možná některým z nich dokonce končí nebo se blíží datum spotřeby. Také jsme si všimli, že CDC prodloužilo některá data spotřeby, protože si myslím, že je zoufale chtěli dát do co největšího počtu lidí a nechtěli lahvičky jen tak vyhodit do koše. Takže tomu šli naproti a prodloužili některá data použitelnosti pro tyto šarže.

Takže na to se také podrobněji podíváme. A nakonec bych chtěla při shrnutí zdůraznit, že jsme spojili toto procento neporušené mRNA přímo s toxicitou injekcí Pfizeru. Takže nyní máme mnoho důkazů, že tento produkt je navržen tak, aby byl toxický, protože čím čerstvější je, tím závažnější nežádoucí účinky máte, a čím vyšší je toto číslo procenta neporušené mRNA, tím máme závažnější nežádoucí účinky, tím je toxicita vyšší. Takže se z toho opravdu stává ruská ruleta, kdy zde máme nerovnoměrně rozložený produkt v lahvičkách, což má za následek placeba v některých z nich, a naopak vysoce toxické velmi koncentrované dávky v jiných, a vy nevíte, která je která.

Tento produkt degraduje v průběhu času, nejvíce během prvních 30 dnů po jeho výrobě, což vede ve vysoké variabilitě podle času a geografie, kterou jsme pozorovali na různých místech. Tímto tedy končím svou prezentaci. A vy nám můžete posílat své dotazy a připomínky buď k tomuto videu, nebo můžete navštívit náš web www.howbad.info a já vám děkuji za vaši pozornost.

 


 

Překlady: David Formánek

Jestli se Vám líbí překlady z těchto stránek, zvažte přispění na jejich tvorbu. Příslušný odkaz najdete na každé ze stránek.

 Vlk Samotář, převzato ze stránek Otevři svou mysl

 

19. února 2022

Zpět na stránky Doba Covidová

 

Zpět k Mostu ?